ทุกๆชีวิตกำลังเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่กำลังวิกฤตบนโลกปัจจุบัน 

ชีวิตประกอบไปด้วยอวัยวะน้อยใหญ่ ที่ประกอบด้วยเซลล์มากมาย ทำหน้าที่ผลิตพลังงาน ให้ร่างกายเคลื่อนไหวมีเรี่ยวแรง กำลังถูกผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมทรามลง ในปัจจุบันที่รุนแรงขึ้นโดยลำดับ  เซลล์มีส่วนประกอบหลักๆ 2 พวก คือ

 1. กายเนื้อหรือกายสสาร ซึ่งต้องดูแลโดยให้อาหารต่างๆมี น้ำ แร่ธาตุ วิตามิน อากาศ เป็นต้นด้วยการหมุนเวียนของเลือด แต่อาหาร น้ำ อากาศ ที่รับประทานเข้าไปจะมีสิ่งเป็นพิษปนเปื้อนเข้าไปด้วย และเกิดจากการเผาไหม้ภายในเซลล์อีกส่วนหนึ่ง ที่ทำให้เซลล์ในร่างกายอ่อนแอและมีภูมิคุ้มกันโรคน้อยลงลงกว่าแต่ก่อน มนุษย์จึงคิดค้นหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้สารอาหารและน้ำที่ไม่ปนเปื้อนสารพิษ  โดยเลือกจากธรรมชาติ  และกรรมวิธีในการผลิตให้ปลอดสารพิษ ตามมาตรฐานการผลิตที่ดีของโลกขึ้นมาทดแทน ซึ่งจะนำรายละเอียดมาให้ศึกษาติดตามต่อไป
 2. กายพลังงาน  เป็นกายละเอียดที่อยู่ในรูปพลังงาน เป็นส่วนสำคัญของเซลล์ ซึ่งต้องพึ่งพาพลังปราณ หรือคลื่นความถี่แสงสีเหลืองจากสนามแม่เหล็กโลก และจักรวาล  ซึ่ง 8 ปีมานี้สนามแม่เหล็กโลกที่ให้พลังปราณแก่สรรพสัตว์บนโลกมีกำลังลดต่ำลง จนอยู่ในระดับที่วิกฤตแก่การดำรงชีวิต ซึ่งความรู้ทางการแพทย์แผนปัจจุบันยังไปไม่ถึงด้านกายพลังงาน  ต้องอาศัยภูมิปัญญา ของผู้บรรลุธรรม ใช้ญาณทัสสนะ สืบสันตติเข้าไปดูรายละเอียดเท่านั้น จึงจะทราบสาเหตุแห่งความเสียหายของเซลล์ในร่างกาย และหาวิธีการมาฟื้นฟู หรือตรวจคลื่นความถี่ร่างกายทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้กับนักบินอวกาศของรัสเซีย

ทีนี้ลองมาทำความรู้จักเซลล์กันหน่อย จากผลการวิเคราะห์ของท่านผู้รู้ดังนี้ 

สิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญอยู่ทุกวัน เหมือนการตายผ่อนส่งจากการรับพลังงานแม่เหล็กโลกที่มีคุณสมบัติร้อนและหนักเข้าสู่ร่างกาย ถมเต็มเนื้อเยื่อและเซลล์ ในร่างกายคนเราจำนวน 100-600 ล้านเซลล์ทุกวินาที ทำให้ภูมิต้านทานร่างกายที่มนุษย์มีน้อยอยู่แล้ว ยิ่งลดน้อยลงจนถึงจุดเสื่อม ถอย เยียวยารักษาได้ยากยิ่งขึ้น (ภูมิต้านทานร่างกายลดต่ำลงตั้งแต่ประมาณปีพ.ศ. 2544 เป็นต้นมา) มนุษย์เราอาศัยอยู่ในโลกที่กำลังป่วยหนัก จากวิกฤตพลังงานแม่เหล็กโลก มนุษย์จึงต้องป่วยตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ลองถามตัวท่านเองดูว่าเคยมีอาการอย่างนี้ และเคยได้รับฟังข่าวสุขภาพเช่นนี้ บ้างไหม 

 • รู้สึกหายใจได้ยาก หายใจได้ไม่อิ่ม หายใจได้แค่คอ หรือบางครั้งเหมือนหายใจไม่เข้า เหนื่อยง่าย
 • รู้สึกมึนและปวดศีรษะ น้ำตาไหลหรือตาฟางมองเห็นไม่ชัดโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • รู้สึกหนักปวดเมื่อยทั่วตัว โดยเฉพาะที่ต้นคอ ไหล่ บั้นเอว จะลุก นั่ง ก้ม เงย เปลี่ยนอิริยาบถได้ลำบาก หรือมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างปัจจุบันทันที
 • กลางคืนนอนหลับได้ยาก ชอบตื่นกลางดึกและแทบไม่หลับอีกเลย
 • อยู่มาวันหนึ่งตรวจพบว่า มีอาการของเบาหวานหรือความดันโลหิตสูง ทั้งๆที่ไม่เคยมีประวัติมาก่อน
 • ทราบข่าวว่าคนที่รู้จัก เพื่อนฝูง ฯลฯ เป็นอัมพฤกษ์หรือเสียชีวิตแล้ว ทั้งๆที่เมื่อวานยังพูดคุยกันเป็นปกติ
 • ฟังข่าวบอกว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะมี สาเหตุมาจาก “การติดเชื้อในกระแสเลือด” หรือบางคนเป็นนักกีฬาร่างกายแข็งแรง อายยุยังน้อยแต่มีอาการหัวใจวายเฉียบพลัน เสียชีวิตทันที
 • พบผู้ป่วยมะเร็งมีเพิ่มมากขึ้นและเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว
 • เชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้กลายเป็นแชมป์ประจำปีไปเสียแล้ว

ทุกอาการของโรคและทุกข่าวของการสูญเสียชีวิตที่ได้ยิน ย่อมมีสาเหตุของการเกิดโรคและวิธีของการรักษา องค์ความรู้ของ พระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ ใช้หลักของคลื่นพลังงานบำบัด เป็นทางเลือกของสุขภาพที่พึ่งตนเอง สนับสนุนการใช้อาหารแทนยา และประเด็นสำคัญที่สุดคือ โรคภัยทุกชนิดมีสาเหตุเบื้องต้น สืบเนื่องมาจากพลังงานแม่เหล็กโลกแทบทั้งสิ้น ดังนั้นองค์ความรู้ของ พระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ จึงได้ปรับเปลี่ยนไปจากเดิมบ้างเพื่อแก้ไขอาการ และรับมือกับความใหม่และรุนแรงของโรคทุกโรคได้ทันท่วงที ด้วยการบำบัดรักษาทั้งสองส่วนควบคู่กันไปทั้งรูปหยาบและรูปละเอียด หรือทั้งกายสสารและกายพลังงาน

องค์ความรู้ของพระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณให้อุบายของหลักวิปัสสนากรรมฐานด้วยการดูกฎไตรลักษณ์ ตัวแรกคือ ความเป็นอนิจจัง (ความไม่เที่ยง) ดูให้เห็นอาการ เกิด-ดับ (ยืด-หด) และการกระทบ 2 ส่วน หรือการหมุนธรรมจักร (รับ-เหวี่ยง) เป็นปัจจุบันขณะ ทั้ง 2 อุบายนี้ หากผู้ฝึกปฏิบัติทำได้ จะให้ประโยชน์ทั้งกายหยาบและกายละเอียด (กายสสารและกายพลังงาน) ยังความเป็นปกติสุข และมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงเนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา พลังงานภายในโลกยังคงสมดุลอยู่  แตกต่างจากปัจจุบันอย่างสุดขั้ว

เมื่อองค์ความรู้ฯ พัฒนาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น จนกลายเป็นทางเลือกของสุขภาพจึงมีการใช้อุปกรณ์ประกอบพลังพีระมิด เพิ่มขึ้นนอกเหนือไปจากการใช้พลังจิตเพียงอย่างเดียว พลังพีระมิดเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยดึงพลังงานละเอียด เช่น พลังกระแสลมปราณ พลังมโนธาตุและธาตุว่างเข้าสู่ร่างกาย ทั้งทางลมหายใจเข้า (อากาศ) และน้ำดื่ม พลังกระแสลมปราณ และพลังมโนธาตุ

หากแต่วิกฤตพลังงานกลับทวีความรุนแรงขึ้น องค์ความรู้ฯ จึงพัฒนาต่อไปอีกเพื่อหาทางรับมือกับความรุนแรงของโรคทุกโรคได้ทันท่วงที ทั้งการป้องกันและบำบัดรักษาอย่างหวังผลได้จริงอย่างครบถ้วนทั้งรูปหยาบและ รูปละเอียด หรือทั้งกายสสารและกายพลังงาน

ท่านลองจินตนาการนึกถึงอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งให้ เห็นเป็นวงกลม ซ้อนอยู่ด้วยกันถึง 4 วง ซึ่งหมายถึงเนื้อเยื่อเซลล์ที่ซ้อนเรียงลำดับจากชั้นในออกมา มี 4 ชั้น

 • วงกลมที่ 1 เป็นวงกลมที่อยู่ลึกที่สุด มีขนาดเล็กมาก จนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เป็นจุดศูนย์กลางของเซลล์ ประกอบด้วยธาตุว่าง เรียกว่า นิวเคลียส
 • วงกลมที่ 2 เป็นวงกลมที่อยู่ถัดออกมา มีลักษณะออกสีขาว เป็นส่วนประกอบของมโนธาตุ คือธาตุรู้ของใจ
 • วงกลมที่ 3 เป็นวงกลมของเซลล์ชั้นกลาง มีลักษณะออกสีเหลือง เป็นส่วนประกอบของปราณหรือกระแสลมปราณ พลังแห่งชีวิต พลังของภูมิต้านทานร่างกายและยังเป็นพลังงานสำคัญทำให้เลือดไม่ข้น  เป็นพลังงานของความเมตตา ที่หลายๆคนอาจได้ยินบ่อยๆ ว่า เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก ที่ว่าโลกก็รวมถึงตัวเราด้วยนั่นเอง นักวิทยาศาสตร์เรียกคลื่นความถี่สีเหลือง
 • วงกลมที่ 4 เป็นวงกลมของเซลล์ขอบนอก มีธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ

จากการจำแนกให้เห็นเซลล์ทั้ง 4 ชั้น   ภายในร่างกายของมนุษย์จะพบว่ามีสิ่งที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้เพียง 1 ส่วน เพราะมองเห็นโครงสร้าง หรือ รูป เป็นชาย-หญิง โครงสร้างเหล่านั้นประกอบขึ้นจากการรวมตัวของสสาร เช่น ธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ (ธาตุดิน คืออาหารหลากหลายที่นำเข้าสู่ร่างกาย โดยการบริโภคเป็นส่วนประกอบหลักของเนื้อ กระดูก เอ็น, ธาตุน้ำ ได้แก่น้ำที่ดื่ม เลือด น้ำเหลือง, ธาตุลม หมายถึงออกซิเจน ไนโตรเจนรวมทั้งคาร์บอนไดออกไซด์, ธาตุไฟคือความร้อนที่เกิดจากการเผาผลาญ อาหาร ตลอดจนความร้อนที่ได้รับจากดวงอาทิตย์) ที่เหลืออีก 3 ชั้นเซลล์เป็นพลังงาน ถ่ายทอดรูปแบบที่เหมือนกันจากวงกลมที่ใหญ่กว่าคือโลกหากเราผ่าโลกออกมาดู จะเห็นได้ตามลำดับดังนี้

1. ชั้นใน เป็นมโนธาตุสีขาว
2. เป็นปราณ สีเหลือง
3. เป็นพลังงานแม่เหล็กโลก สีเทาออกดำ
4. ชั้นนอกเป็นแผ่นดิน พื้นน้ำ อากาศ ป่าไม้สิ่งมีชีวิต ฯลฯ

1, 2 และ 3 เป็นพลังงาน 4 เป็นสสาร

แกนพลังงานโลกซ้อนอยู่ในแกนสสารโลกฉันใด กายพลังงาน(กายละเอียด) จึงซ้อนอยู่กับกายสสาร(กายหยาบ) เฉกเช่นเดียวกัน หากพื้นผิวโลกที่มนุษย์อาศัยอยู่กำลังจะวิบัติเพราะพลังงานให้โทษ มนุษย์จะดำรงชีวิตอยู่ได้ ต้องควานหาพลังงานที่ดีเนื่องจากอาหารละเอียด, อาหารพลังงานจะช่วยรักษา ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพได้ ทั้งกายสสารและกายพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม


กายสสาร  (กายหยาบ) เป็นกายที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ จึงต้องเลี้ยงดูด้วยอาหารบริโภคที่มีโครงสร้างด้วยธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ที่เหมือนกัน มีการเสื่อมถอย ร่วงโรย ผุพัง ไปตามกาลเวลา อยู่ได้นานไม่เกิน 100 ปี เป็นค่าเฉลี่ย

กายพลังงาน (กายละเอียด) เป็นกายที่ซ้อนอยู่ในกายหยาบ ประกอบขึ้นด้วยพลังกระแสลมปราณ พลังมโนธาตุ จากแกนพลังงานโลก ซึ่งมนุษย์ทุกคนได้รับมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของแม่ เป็นพลังงานที่เชื่อมโยงกับกายหยาบเป็น “สายใยแห่งชีวิต” บุคคลที่เสียชีวิตแล้วหากยังดับกิเลสได้ไม่หมด สายใยแห่งชีวิตนี้จะทำงานร่วมกับกิเลสที่ยังเหลืออยู่นำไปสู่ภพภูมิใหม่ใน สังสารวัฏ

ปัจจุบันคนทั้งโลกกำลังตื่นตัวในเรื่องอาหารบริสุทธิ์จากธรรมชาติ  หลังจากอุตสาหกรรมอาหารและยาสังเคราะห์ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อีกต่อไป  นำมาซึ่งผลเสียข้างเคียงที่แม้แต่ผู้ผลิตก็ยังไม่ทราบ หรือทราบแต่ไม่บอกผู้บริโภคว่าจะเกิดอะไรขึ้นในภายภาคหน้า  ชีวิตร่างกายของมนุษย์ทุกคน เป็นส่วนหนึ่งของโลก มีอวัยวะร่างกายทำงานซับซ้อนเช่นเดียวกับโลกและจักรวาล

นักธุรกิจที่ตระหนักดีในแนวโน้มดังกล่าว จึงได้เตรียมงานค้นคว้าวิจัยทรัพยากรของโลกที่มีอยู่มากมายในทวีปเอเชีย และภาคตะวันออกทั้งหมด ด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ แพทย์ และเภสัชกร ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงต่างๆทั้งภูมิภาคประมาณ400 คน และได้ทำการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยเฉพาะด้านอาหารสมุนไพร ที่คนโบราณใช้กันมาต่อเนื่องยาวนาน แต่ยังขาดผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์มายืนยันในประสิทธิภาพต่างๆของสมุนไพรแต่ละชนิด ที่ใช้กันมาตั้งแต่อดีตกาล นักลงทุนชาวมาเลเซีย มองเห็นโอกาสและช่องว่างทางการตลาดสมุนไพรของโลก ที่มากกว่า 50 ล้านๆเหรียญสหรัฐฯ  ได้ลุงทุนทำเว็บไซท์ขนาดใหญ่ สำหรับให้ความรู้แก่ผู้สนใจทั่วโลกด้านสมุนไพรต่างๆ ช่วยปรับสมดุลสำหรับกายสสาร สามารถเข้าไปศึกษาได้ที่  http://www.hewo.com

และนักลงทุนชาวเอเซียท่านนี้ ได้ลงทุนไปแล้วส่วนหนึ่งในประเทศมาเลเซียตลอดระยะเวลา 12 ปี ธุรกิจได้ขยายเติบใหญ่ขึ้นโดยลำดับ ในรูปของแฟรนไชส์ คล้ายๆกับ 7-11 และปัจจุบันได้ไปร่วมลงทุนกับบริษัทใหญ่ในประเทศจีน มีรัฐบาลจีนหนุนหลัง เพิ่มปริมาณการเพาะปลูกและผลิตสินค้าสมุนไพรสำเร็จรูป ในมาตรฐาน 4G มีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานโลกเพียงแห่งเดียว ที่ใช้มาตรฐาน 4 G ของโลก  ใช้เงินลงทุนในกิจการนี้ไปแล้วประมาณ 4,500 ล้านบาท  สำหรับผลิตสินค้าสมุนไพรที่มีคุณภาพต่างๆป้อนตลาดทั่วโลก

ธุรกิจของบริษัทนี้นอกจากขยายธุรกิจในลักษณะร้านแฟรนไชส์ออกไปใน 13 ประเทศแล้ว ปัจจุบันกำลังเริ่มให้บริการด้าน อี-แฟรนไชส์  ออกแบบเว็บไซส์สำเร็จรูปในประเภทซับโดเมน ให้แก่คู่ค้า และกำลังเริ่มให้บริการในประเทศไทย ซึ่งมีโควต้าอยู่เพียง 2,000 ร้าน ควบคู่ไปกับธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทครอบครัว  โดยคู่ค้าที่เป็นเจ้าของร้านค้าออนไลน์เหล่านี้ มีหน้าที่ทำประชาสัมพันธ์ออกไปทั่วโลก ให้มีลูกค้าจากหลายๆประเทศ เข้ามาใช้บริการสั่งซื้อสินค้าในร้านของตน  โดยคลังสินค้าของบริษัทแม่ เป็นผู้รับออเดอร์ และส่งสินค้าถึงผู้ซื้อทั่วโลก  และแบ่งกำไรให้แก่เจ้าของร้านย่อยทุกๆสัปดาห์ สำหรับสาขาในประเทศไทยกำลังมีโพรโมชั่นธุรกิจ สำหรับผู้ที่รักสุขภาพ ที่น่าสนใจยิ่งในราคาย่อมเยาและเห็นผลด้วยตนเอง ภายใน ระยะเวลา 3 วัน แวะชมรายละเอียดได้ที่ http://www.ainews1.com/article 229.html

ธุรกิจ ร้าน อี-แฟรนไชส์ ด้านอาหารสมุนไพร หลายๆภาษาตรงนี้ สามารถตอบสนองผู้ที่เห็นโอกาสการลงทุนสมัยใหม่ทางออนไลน์แล้ว ยังจะเป็นผู้นำด้านอาหารสมุนไพรของโลก ที่มีเว็บไซท์ขนาดใหญ่ต่างๆของบริษัทแม่รองรับอีกด้วย  ด้วย Platform ธุรกิจขนาดใหญ่ เช่นเดียวกับ อีเบย์

ธุรกิจดังกล่าวสามารถช่วยให้นักธุรกิจรายย่อยที่มีสายตายาวไกล  ในปัจจัยปัจจุบันของโลก  ใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยไม่ต้องการทำเลที่ตั้ง  และตราจสอบยอดธุรกิจได้ทุกเวลาทั่วโลกอย่างโปร่งใส และเป็นเครื่องมือช่วยประกอบธุรกิจได้ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก สามารถแวะชมร้านตัวอย่างที่มีผู้จองไว้แล้วที่  http://ok.easypha-max.com/

ทำไมเราจึงต้องคิดถึงการเป็นเจ้าของร้านค้าออนไลน์ แล้วเลือกประเภทอาหารสมุนไพร ที่ผ่านการวิจัยอย่างดีในมาตรฐานโลก ในระบบ 4 G  ก็ต้องมาพิจารณาเรื่องเหล่านี้ประกอบด้วย

ผู้คนที่เลือกมาเกิดในช่วงระยะนี้ เป็นช่วงครบรอบ 10,000 ปีของโลกและระบบสุริยะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทุกๆ หนึ่งหมื่นปี และในปลายปี 2012 เป็นจังหวะที่ดาวนิบิรุ ดาวฤกษ์ขนาดใหญ่กว่าดาวพฤหัสบดีพร้อมดาวบริวาร ซึ่งโคจรมาวนรอบดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะนี้ทุกๆ 3,600 ปีอีกด้วย โลกและจักรภพหมุนทวนเข็มนาฬิกา สวนทางกับการโคจรของดาวนิบิรุ  และดาวบริวารที่กำลังโคจร เข้ามาใกล้โลกและดวงอาทิตย์ในระนาบทะแยงมุม 30 องศา กับระนาบวงโคจรของดาวเคราะห์โลกและดวงอาทิตย์ และใกล้ครบวาระ 10,000 ปี ที่อาณาจักร แอตแลนตีส ที่เจริญรุ่งเรืองมากในอดีต ได้จมลงสู่ก้นทะเลทั้งทวีป

การโคจรมาของ ดาวนิบิรุ และดาวบริวาร เสมือนเป็นเครื่องย้ำเตือนให้ทุกๆคนเร่งปฏิบัติธรรม และบริหารจัดการชีวิตของตนเองด้วยความไม่ประมาท ให้เต็มพร้อม ทุกๆลมหายใจ ก่อนที่ ดาวนิบิรุ จะมาถึงโลก ใน 21/12/ 2012 จะมีอิทธิพลกับโลก และจักรวาลมากมายหลายเรื่อง ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมต่อการดำรงค์ชีวิต ด้านที่อยู่อาศัย และการอาชีพ  ในช่วง 2 ปีก่อนถึง และหลังจากถอยห่างจากโลกออกไป 2 ปี ตามรายงานของนักดาราศาสตร์

ในช่วงระยะเวลาที่ดาวนิบิรุ โคจรมาแทรกอยู่ระหว่างกลางโลกและดวงอาทิตย์ เป็นแนวเส้นตรง อยู่ในวาระครบรอบ 10,000 ปี ของโลกและระบบสุริยะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อุบัติขึ้น เปลี่ยนขั้วโลกเหนือใหม่ของสนามแม่เหล็กโลกจะมาอยู่ ณ จุดที่ตั้งของสฟิงส์ ที่เมืองอียิปต์โบราณ

ธุรกิจด้านอาหารแปรรูป สำหรับประเทศไทย จะนำความมั่งคั่งมาสู่ประเทศชาติในอนาคต ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นย้ำบ่อยๆ และจากข่าวดีของเพื่อนชาวอังควรก็ได้ฝากมาเน้นย้ำให้ชนชาวไทยทราบศักยภาพของประเทศไทยในการผลิตอาหารชั้นเยี่ยมของโลกทีเดียว ดังนั้นการพิจารณานำศักยภาพของนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นของชาวมาเลเชียก็ดี หรือของบริษัทชาวไทยที่มั่นคงลงทุนไปแล้วมากกว่า1,000 ล้านบาท  มาต่อยอดศักยภาพของเรา ระบบอินเทอร์เน็ต และเทรนความต้องการสินค้าของโลก ในการเป็นเจ้าของธุรกิจประเภทออนไลน์  สำหรับให้บริการลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องมีทำเลการค้า

นอกจากนี้ทุกชีวิตควรเข้าใจ ปรัชญาชีวิต ในคำที่ว่า ยิ่งให้ยิ่งได้  จากผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต เช่น ดร.อาจอง ชุมสาย และ ดร.สนอง วรอุไร ที่

http://www.kanlayanatam.com/Myimage-patitintam/mar1608/clip01_1.htm 

และ

http://www.kanlayanatam.com/Myimage-patitintam/mar1608/clip01_2.htm

การได้มีโอกาสแวะและใช้สมาธิในการตั้งใจฟังปราชญ์ทั้ง 3 ท่านมาร่วมวงสนทนา จะทำให้ทุกท่านได้เปิดโลกทรรศน์ของตนเองได้อย่างดี เป็นพื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิต ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุขัย  ส่วนผู้สนใจการปฏิบัติ ตนพร้อมไปด้วย ไม่ควรพลาดไซท์นี้

http://www.pantown.com/board.php?id=9706&name=board2&topic=232&action=view

หากพิจารณาเพียงผ่านๆไป อาจรู้สึกว่าไม่เห็นว่าลิงค์เหล่านี้ที่นำมาฝากจะเกี่ยวข้องกับการเลือกทำธุรกิจเลย  แต่คนทุกคนที่จะประสบความเจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตบนโลก ที่เป็นสุขร่มเย็นพอสมควร  พื้นฐานและแนวทางในการดูแลจิตใจตนเอง เป็นรากฐานสำหรับทุกๆชีวิต ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทีเดียว  วิชาการที่เล่าเรียนมาทั้งหมด เพื่อใช้ประกอบอาชีพ จะไม่ประสบความสำเร็จได้เลย หากจิตใจของเขาไร้พื้นฐานจิตใจที่มั่นคงแข็งแกร่ง และสามารถพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง ในช่วงชีวิตที่ยังมีอายุขัยเหลืออยู่

ส่วนหลายๆท่านที่มีโอกาสมาที่ไซท์นี้  อาจมีคำถามเหลืออยู่ว่า หากต้องการต่อยอดศักยภาพกับบริษัทธุรกิจของคนไทย ที่ได้ลงทุนไปแล้วเป็นพันล้านบาทล่ะ มีบ้างไหม ที่จะเปิดโอกาสให้เราทั้งเข้าไปเป็นผู้ร่วมถือหุ้น ในบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ และทำร่วมทำธุรกิจ อี-แฟรนไชส์ ด้วย  ก็สามารถศึกษารายละเอียดได้จากลิงค์นี้  และหากต้องการมีรายได้เติบโตอย่างรวดเร็ว ก็ต้องแวะไปพิจารณา เมนู ใช้เงินทำงาน http://www.ainews1.com/   ถึงแม้ว่า Platform ของ อี-แฟรนไชส์ ที่นี่ จะไม่ใหญ่เท่ากับของชาวมาเลเชียก็ตาม  ก็มีซับโดเมนแจกฟรีด้วยเหมือนกัน

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ที่คุณสมศักดิ์    ss3.artavan@gmail.com  โทร 087 517 0723  หรือจะใช้เมนู ติดต่อเรา  ในไซท์นี้ก็ได้