http://ainews1.com/article112.html       Bookmark and Share

วอร์เรน บัฟเฟตต์

 

เยาวชนรุ่นจิ๋วผู้นำชุมชน

ก่อนที่เราจะมาสนทนากัน ในเรื่องการสร้างผู้นำเยาวชนรุ่นจิ๋ว  ขึ้นในท้องถิ่นตำบลต่างๆทั่วประเทศ ว่าในอดีตมีความเป็นมาอย่างไร ที่เราสามารถเห็นได้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน  เป็นแบบอย่างที่น่ายกย่องอย่างยิ่ง กล่าวคือเป็นทั้งผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตของนักธุรกิจ ที่ไต่เต้าขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลก  และยังเป็นผู้ที่มีคุณธรรมประจำใจของตนเอง ที่ควรได้รับคำยกย่องอีกด้วย เป็นผู้ที่มีทั้งเงินทองและคุณธรรมความดีอยู่กับความสมดุลของธรรมชาติ  เขาคือ วอร์เรน บัฟเฟตต์ มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลก ที่หนังสือพิมพ์ฟอร์บเพิ่งประกาศการจัดอันดับไปเมื่อเร็วๆนี้  วอร์เรน เคยให้สัมภาษณ์ CNBC ว่าปัจจุบันตนเองอายุ เจ็ดสิบกว่าปีแล้ว เมื่อมองย้อนไปในอดีตตอนอายุ ๑๑ ขวบได้เริ่มต้นทำธุรกิจค้าขายหุ้น เริ่มมีรายได้เป็นของตนเอง  นับว่ายังเริ่มทำธุรกิจช้าไป

เมื่อนำความเห็นของวอร์เรน มาพิจารณาถึงความสะดวกทางด้านระบบการสื่อสาร ที่มีบอร์ดแบนอินเทอร์เน็ต ใช้เกือบทั่วประเทศไทยแล้วนั้น  สิ่งที่วอร์เรนพูดถึงจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้อย่างชัดเจนสำหรับเยาวชนรุ่นจิ๋วของประเทศไทย ที่มีอีเมลของตนเอง ที่จะเข้ามามีบทบาทในการเป็นผู้นำชุมชนระหว่างที่กำลังศึกษาเล่าเรียน และส่งเสริมให้การเรียนของตนเองมีผลดีตามไปด้วย เมื่อมีการบริหารเวลาอย่างถูกต้อง เนื่องจากเยาวชนไทยปัจจุบันมีเครื่องทุ่นแรงชนิดต่างๆกึ่งสำเร็จรูปอยู่พร้อมแล้ว  ยังขาดแต่การจัดวางรูปแบบสร้างความเข้าใจให้แก่เยาวชนเหล่านี้ได้สัมผัสและทำความเข้าใจเท่านั้น 

ส่วนน้องนักเรียนอีกแสนกว่าคน ที่ต้องพักการเรียนกลางคันในปีนี้ รักษาใจอย่าให้ใจเสีย รีบตั้งสติแล้วรีบศึกษาโอกาสดีของเราและครอบครัว ลุกขึ้นมาสู้ชีวิตต่อไปให้รุ่งโรจน์

และสิ่งที่เยาวชนจะสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วโดยผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต  ที่ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ของประเทศจะต้องพึ่งพาเยาวชนเหล่านี้ เพื่อใช้เป็นตัวอย่างที่สมาชิกในชุมชนจะได้มาสัมผัสได้ด้วยตนเอง ทั้งทางตา หู และทางลิ้น ให้ได้ทราบถึงรสชาติด้วยตนเอง  และจะได้นำไปปฏิบัติใช้ในครอบครัวของแต่ละคน เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพที่ดีขึ้นกว่าเก่า ไม่สิ้นเปลืองเงินทองที่หามาได้ยาก ไปในการรักษาพยาบาลเหมือนเดิม ก็จะทำให้ช่วยเก็บออมเงินที่หามาได้มากขึ้น  และยิ่งกว่านั้นคนส่วนใหญ่ในประเทศ ต้องพึ่งพางานเกษตรกรรม  เยาวชนรุ่นจิ๋วสามารถช่วยแก้ปัญหาหนี้สิน ให้แก่กลุ่มเกษตรกรได้อีกด้วย  ด้วยการช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณสินค้าปลอดสารพิษตกค้าง  ที่ตลาดทั้งโลกต้องการ  เลือกจังหวะเวลาการผลิตพืชผลให้ตรงกับความต้องการของตลาด  ทำให้ผู้ผลิตได้ราคาดี  มีกำไรพอสมควรในทุกฤดูการผลิตพืชผล

ทีนี้ลองติดตามวิธีการทำงานของเยาวชนรุ่นจิ๋ว ที่จะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. เปิดโอกาสการทำธุรกิจ อี-คอมเมิร์ซ ที่น่าเชื่อถือได้อย่างดีโดยบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ ที่มีนโยบาย ช่วยปลดหนี้ให้เกษตรกร ให้เยาวชนได้ทราบ
  2. มีบรรทัดฐานการปฏิบัติที่ชัดเจน แต่ละขั้นตอนเพื่อประกันความสำเร็จ
  3. ช่วยให้เยาวชนมีภาระการเงินน้อยที่สุด ในการเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัว
  4. ช่วยเสริมทักษะ และมีรายได้ติดตามมาด้วย
  5. ปลูกฝังวิธีการทำงานด้วยความรัก
  6. ช่วยส่งเสริมวิธีการเรียนหนังสือให้เรียนดีด้วย
  7. ส่งเสริมการปฏิบัติตัวเป็นลูกกตัญญู

หลักการทำงานด้วยระบบ อี-คอมเมิร์ซ มีรายละเอียดอยู่แล้วในไซท์นี้ ส่วนการช่วยปลดหนี้เกษตรกร มีรายระเอียดในหมวด ปลดหนี้เกษตรกร ที่มีลิงค์อยู่ท้ายหน้าแรก เฉดสีเขียวอ่อนตรง  คลิกที่นี่

ส่วนขั้นตอนใน การเริ่มต้นทำธุรกิจ