ในหลวงทรงให้สัมภาษณ์นักข่าว National Geography

http://www.ainews1.com/article116.html

                         

ความมั่งคั่งของแผ่นดินไทย

ข่าวการประทานสัมภาษณ์ นิตยสาร Geographic ที่หลายๆคนอาจไม่เคยทราบ

องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจ้าของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ทรงเคยประทานให้สัมภาษณ์นักข่าว Mr.Denis D. Gray and Bart Mc Dowell จากนิตยสาร National Geographic ฉบับเดือนตุลาคม ปี ๒๕๒๕ ในคอลัมน์ Thailand Working Royalty ว่า"Our country is rich And strategic So that if there is any struggle in the world, people want to get this country And there's always a struggle in the world We still stand here We stand here for the good of the whole world."

"ประเทศของเราเป็นประเทศที่มั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ และอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ หากมีการต่อสู้แย่งชิงเกิดขึ้นในโลก  ใครๆก็อยากได้ประเทศนี้และโลกก็มักจะมีการต่อสู้แย่งชิงกันอยู่เสมอๆ (ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม) ประเทศของเราจะยังคงยืนอยู่ที่นี่จะยืนหยัดอยู่เพื่อประโยชน์ของคนทั้งโลก":

 

และประเทศไทย ดังที่พระองค์ท่านได้เคยตรัสไว้มีความมอุดมสมบูรณ์ มีความมั่งคั่งมีธรรมชาติ มีป่าไม้ มีทรัพยากร มี อาหาร พร้อมที่จะเผื่อแผ่ ให้กับคนทั้งโลก ในยามเกิดวิกฤต หากคนไทย ไม่ทำลายมันลงไปเสียก่อนด้วยความไม่รู้ ขาดสติหรือไร้สำนึก ดังที่พระองค์ท่านเคยทรงเปรียบเปรยไว้ บทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกว่า "นับแต่อุปราชจนถึงคนรักษาช้างคนรักษาม้า และนับแต่คนรักษาม้าจนถึงอุปราช และโดยเฉพาะเหล่าอมาตย์ล้วนจาริกในโมหภูมิทั้งนั้น  พวกนี้ขาดทั้งความรู้วิชาการทั้งความรู้ทั่วไป คือความสำนึกธรรมดา พวกนี้ไม่รู้แม้แต่ประโยชน์ส่วนตน พวกนี้ชอบผลมะม่วงแต่ก็ทำลายต้นมะม่วง"

นักธุรกิจ เอ็นฟังก์ชั่น ทุกท่านคงจะตระหนักดีในภาพรวม และมีภารกิจ ที่จะช่วยกันผดุงรักษาไว้ ซึ่งความในพระราชดำรัส ได้อย่างดี ด้วยนวัตกรรม แห่งอนาคต ที่ให้ผลอันมหัศจรรย์แก่พี่น้องเกษตรกรของเรา และยังช่วยรักษาต้นมะม่วง ดิน น้ำ อากาศ ให้ยืนยงคงดี ในน้ำมีปลา ในนามีข้าวได้อีกด้วย ในอากาศไม่สร้างก๊าซเรือนกระจก ช่วยลดโลกร้อน ได้อีกส่วนหนึ่งด้วย และขอร่วมกันสดุดีมหาราชาในวาระดิถีทรงมีพระชมมายุ 80 พรรษา

ปัจจุบัน 2555 ดินฟ้าอากาศ กำลังแปรปรวนขึ้นทั่วโลก และเมื่อเราทบทวนเหตุการณ์ต่างๆที่ชาวโลกกำลังประสบ พร้อมทั้งแกนพลังงานของโลกใกล้จะนอนลง เช่นอินเดียไม่เคยมีหิมะตก ก็เกิดขึ้นนั่นบริเวณเหนือประเทศอินเดียกำลังเข้าใกล้ขั้วโลกเหนือชั่วคราวใช่หรือไม่ และโลกกำลังถูกรบกวนด้วยสนามแม่เหล็กนอกโลกที่ทรงพลังอยู่หรือเปล่า และในภาพถ่ายดาวเทียม SOHO ยังปรากฏภาพของ ดาวหาง Planet X ที่ใหญ่โตอีกด้วยและกำลังเดินทางใกล้โลกเข้ามาทุกขณะ

แผ่นดินไหวเกิดขึ้นถี่ๆทั่วโลก และหลังจากโลกย้ายขั้ว แผนที่โลกโลกใหม่ ที่คุณ Zeta ผู้ที่เคยเห็นโลกนี้เปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลา ก่อนที่มนุษย์ยังไม่เป็นตัวตนเหมือนเช่นในปัจุบัน มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกดังในแผนที่โลกใหม่นี้ ซึ่งประเทศไทยจะเคลื่อนย้ายลงไปอยู่แถบขั้วโลกใต้ มีอากาศเย็นสบายคล้ายๆเมืองคุนหมิงในปัจจุบัน อยู่ที่อุณหภูมิ 15-25 องศา

หากพิจารณาให้แคบลงมาใกล้ๆกับประเทศไทย พื้นที่เกาะมาเรียน่ากำลังมีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ อันจะนำมาซึ่งผลกระทบกระทันหันต่อพื้นที่ประเทศอินโดนีเซีย และพื้นที่ประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลกเดียวกัน คือแผ่น Sunda Plate

คุณ Zeta พูดถึงชะตากรรมของประเทศในแหลมอินโดจีน และประเทศไทยในอนาคต ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับพื้นที่เกาะมาเรียน่ามากทีเดียว และปัจจุบันพื้นที่บางส่วนของอินโดนีเซียก็ได้จมน้ำทะเลไปแล้ว 50% ของเกณฑ์ที่พื้นที่ประเทศนี้จะจมลงถึง 80 ฟุต

ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีปัญหานายทุนข้ามชาติ เข้ามาขนเงินไทยออกนอกปีละหลายแสนล้านเช่นกิจการโทรศัพท์มือถือ ซึ่งหากชาวไทยตระหนักเรื่องนี้อย่างถ่องแท้ และเข้ามาช่วยกันร่วมแก้ไข ประเทศของเราจะได้เม็ดเงินเพิ่มเข้ามาหมุนเวียนอยู่ในประเทศอีกประมาณ 20 % ของเงินงบประมาณแผ่นดินแต่ละปีทีเดียว และผู้เข้าร่วมทุกคนยังจะได้รับ Benefits ต่างๆกลับมาอีกด้วย

เชิญทุกท่านร่วมด้วยช่วยด้วยกัน....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี ที่ลิงค์ /article385.html   Bookmark and Share