http://ainews1.com/article12.html   Bookmark and Share

 

ทำความรู้จักกับเทคโนโลยี  Atomic Biotech

(English version)

งานวิจัยที่ก้าวหน้าไปถึง ระดับ Atomic Biotech ที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งกว่าระบบนาโน ที่เราคุ้นชิน  เทคโนโลยี่ ในระดับ Atomic Biotech เสมือนหนึ่งเป็น พลังงานนิวเคลียร์ภาคเกษตรกรรม  เมื่อนำมาประยุกต์เข้ากับสารสกัดเข้มข้นจากวัตถุดิบธรรมชาติ และแร่ธาตุต่างๆที่พืชทุกชนิดต้องการ  ทำให้พลังงานทั้งหมด ที่อยู่ในสารสกัดเข้มข้น N-function เมื่อถูกทำให้เจือจางลงด้วยน้ำแล้ว  ใช้ฉีดพ่นไปที่ทุกส่วนของพืชทุกชนิด แม้แต่บนใบบอน หรือใบกล้วย ที่มีไขมันพืชเคลือบอยู่  สารละลายที่อุดมด้วยพลังงานนิวเคลียร์ภาคเกษตรกรรม ใน N-function จะกระจายตัวไปทั่วบนใบ กิ่งก้าน และลำต้นของพืช  และจะถูกดูดซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อและเข้าสู่เซลล์ของพืชได้อย่างรวดเร็ว  ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสารจับใบแต่อย่างใด  ทำให้ใช้ง่าย ประหยัดปุ๋ย หรือยาต่างๆได้มาก และยังใช้ได้ทุกฤดูกาลอีกด้วย  พลังงานทั้งหมดในสารละลาย? ที่ถูกเครื่องฉีดพ่นเป็นฝอยออกไป  เกือบจะไม่มีการสูญเสียเลย  สำหรับส่วนที่ตกลงบนพื้นดิน  ก็จะถูกรากพืชดูดซึมไปใช้ประโยชน์ 

และการใช้แบบนี้ยังไม่ต้องพึ่งพาขบวนการจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในดิน ทำการย่อยสลายแต่อย่างใด    แตกต่างกับปุ๋ยทุกๆชนิด ที่เกษตรกรเคยชิน  ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี  ปุ๋ยอินทรีย์เคมี  หรือน้ำหมักชีวภาพ  เหล่านี้ ก่อนจะถูกพืชดูดซึมเข้าสู่รากขนอ่อนได้  จะต้องได้รับการทำละลายด้วยน้ำ แล้วผ่านระบบการย่อยจากบรรดาจุลินทรีย์ในดินเสียก่อนให้มีขนาดเล็ก เพื่อสะดวกแก่การดูดซึมของระบบราก เข้าสู่ลำต้น และลำเลียงไปสู่ใบพืช เพื่อใช้สังเคราะห์แสงแดดต่อไป

ขบวนการดูดซึมความชื้นและสารละลายของรากพืชยังต้องการแสงสว่าง และแสงแดด เพื่อช่วยกระตุ้นการดูดซึม  ส่วนสารละลาย เอ็นฟังก์ชั่น จะฉีดพ่นยามค่ำคืนก็ได้ สามารถดูดซึมเข้าเนื้อเยื่อของต้นพืชทุกส่วนได้ตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว  เมื่อมีแสงแดด พืชก็ใช้สำหรับปรุงอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อทั่วลำต้นได้ทันที

พืชพรรณของเกษตรกรที่ต้องเผชิญภัยแล้งชั่วคราวและไม่อยู่ในพื้นที่เขตชลประทาน  ในแปลง เอ็นฟังก์ชั่น ฉีดพ่นด้วยสารละลายเจือจางบ่อยๆ ช่วยให้ความชื้นและอาหารจำเป็นแก่พืชระหว่างฤดูแล้ง พร้อมทั้งเจริญเติบโตไปด้วย จนกว่าจะได้น้ำฝนมาช่วย พืชเอ็นฟังก์ชั่น ก็ยังให้ผลผลิตได้ดีพอสมควร  ส่วนแปลงข้างเคียงที่ต้องคอยฝน และขาดธาตุอาหารและความชื้นต้นแคระแกรน แม้รอดตายถึงฝนมาก็ไม่สามารถโตทันกาลและไม่ให้ผลผลิต ในฤดูกาลนั้น พี่น้องเกษตรกรเสียโอกาสและเสียทุนทรัพย์และเวลา  เป็นอีกภารกิจหนึ่งของ เอ็นฟังก์ชั่น ที่สามารถช่วยพี่น้องเกษตรกรยามฉุกเฉิน ขณะฝนทิ้งช่วงชั่วคราวได้อย่างดี

ขบวนการต่างๆตามธรรมชาติเกิดความสูญเสียการให้ปุ๋ยในหลายๆขั้นตอน กว่าจุรินทรีย์จะย่อยให้เล็กลง และยังใช้ระยะเวลาอีก ๑ -๒ สัปดาห์หากมีความชื้นที่เหมาะสม  ส่วนระบบ N-Function ข้ามขั้นตอนความสูญเสียและความล่าช้าที่กล่าวแล้ว  ถูกส่วนต่างๆของพืชดูดซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อทุกส่วนได้อย่างรวดเร็ว กินระยะเวลาประมาณ ครึ่งชั่วโมงเท่านั้น  ใบของพืชก็สามารถใช้สังเคราะห์แสงแดดได้ทันที 

การนำเทคโนโลยี่  Atomic Biotech  เข้ามาช่วยลดขั้นตอนการกินอาหารของพืช  ที่พืชพร้อมใช้พลังงานที่บรรจุอยู่ในนวัตกรรม N-function  ที่ได้เก็บสะสมพลังงานสำรองนี้ไว้ในทุกส่วนของลำต้นได้นานประมาณ ๓๐ วัน เอาไว้ใช้ได้ทุกเมื่อเมื่อพืชมีความต้องการ   เมื่อฉีดพ่นในอัตราความเข้มข้นมาตรฐาน  และในระบบ N-Function ยังมีตัวเร่งการขยายตัวของเซลล์ของพืชช่วยให้พืชมีการขยายตัวเติบโตอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  อยู่ในสภาพสมบูรณ์เต็มที่ตลอดเวลา  เมื่อมีความชื้นและแสงแดดเพียงพอ  จึงช่วยร่นระยะเวลาการเจริญเติบโต ของผลิตผล หรือลำต้น หน่อ หรือฝัก หรือรวงข้าว  ได้รวดเร็วยิ่งกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยอินทรีย์ทุกชนิด 

รวมทั้งพืชล้มลุกในแปลงจะเจริญงอกงามสม่ำเสมอ  และพร้อมเก็บเกี่ยวได้พร้อมกันทั้งแปลงไม่เกิดความลักลั่น  ในนาข้าว n-function ต้นข้าวออกรวงพร้อมเพรียงกัน ผสมเกษรแล้วมีเมล็ดข้าวลีบน้อยกว่า 5 % และมีงวงเหนียวไม่ล่วงหล่นง่าย ประหยัดความสูญเสียระหว่างเก็บเกี่ยว เกษตรกรจึงได้รับผลผลิตเต็มที่ เมล็ดข้าวมีแป้งและน้ำตาลสูง เนื้อข้าวสารใสแข็ง ได้น้ำหนักดี ผ่านการสีก็หักน้อยมาก ทำให้ได้ข้าวสาร 100 % มากกว่าปกติทั่วไป และเมื่อแก่เป็นสีทองคอรวงไม่หัก ลำต้นไม่ล้มล้อลมแรงเป็นทุ่งรวงทองที่สดสวย หาได้ยากในปัจจุบันหากเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมี ต้นข้าวจะล้มทั้งแปลงเก็บเกี่ยวยากขึ้น 

และยังปราศจากเชื้อราในงวงและในเมล็ดข้าว และที่ใบของข้าว ลำต้นข้าวทั้งแปลงของ n_function แข็งแรง เขียวสดใสลำต้นสะอาดจนถึงโคนต้นกอใหญ่ และความยาวของใบได้สัดส่วนกับความสูงของลำต้น ชี้ฟ้าตั้งรับแสงแดดได้ตลอดทั้งวัน ไม่เอื้อให้แมลงต่างๆมาหลบซ่อนใช้เป็นรีสอร์ต เช่นเดียวกับข้าวที่ใช้ปุ๋ยยูเรีย ที่งามเกินธรรมชาติ และมีเซลล์ที่อ่อนนุ่มอวบน้ำ เป็นอาหารอันโอชารสของแมลงกินๆๆทั้งวันทั้งคืน และมีร่มเงามากมายแมลงมีความสุขยิ่งไม่โดนแสงแดด จึงทำความเสียหายอย่างยิ่งให้แก่เกษตรกร ที่ต้องพึ่งพายาเคมีภัณฑ์อันตราย

และฉีกกระเป๋าสตางค์อย่างจำยอมย่อยยับทีเดียว และยังส่งออกผลผลิตไปประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ได้อีกด้วย ก็ไม่ใช่ใครก็ประเทศที่ผลิตปุ๋ยส่งมาขายให้เรานั่นเองปีละเป็นแสนๆล้านบาท (แล้วเราหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ของคนไทย ที่ FAO ยอมรับจะดีกว่าไหมแสนประหยัดในทุกๆทาง n_function นี่แหละสินค้าดีราคาถูกเพื่อนคู่มิตรของเกษตรกรไทย) ไม่รับซื้อผลิตผลใดๆจากเรากลับไปเนื่องจากมีสารไนไตท์ผสมอยู่เป็นสารก่อมะเร็ง ที่เป็นของแถมที่ไม่พึงปรารถนาจากปุ๋ยยูเรียนั่นเอง และยังแถมให้เกิดภาวะเรือนกระจกโลกร้อนอีกด้วย สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความตายผ่อนส่งให้แก่เกษตรกรไทย และผู้บริโภคที่น่าสงสาร

เมื่อถึงคราวเก็บเกี่ยว ก็สุกพร้อมกันทั้งแปลง ไม่ลักลั่น ความชื้นต่ำ และสูญเสียน้อยระหว่างการเก็บเกี่ยว และยังร่นระยะเวลาเก็บเกี่ยวให้สั้นเข้ามาอีกด้วยอีก 10-15 วัน  ประหยัดรายจ่ายให้แก่ผู้ผลิต สิ่งที่นำมาเล่าสู่กันฟังได้รับการถ่ายทอดโดยตรงจากปากของเกษตรกร ที่พบวิธีการผลิตข้าวจากไร่นา n_function และผลิตภัณฑ์เสริมชนิดต่างๆ

เกษตรกรมีความเสียหายต่อผลิตผลน้อยมาก จึงมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง  ด้วยผลิตผลคุณภาพดีไร้สาร  การช่วยเร่งขบวนการธรรมชาติในพืชทุกชนิด ให้เจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องทุกฤดูกาล  จึงกลายมาเป็น นวัตกรรมสมัยใหม่ ที่ก้าวหน้ายิ่งทางการเกษตรเอ็นฟังก์ชั่น   ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตอย่างจริงจัง   และยัง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ผลผลิตไร้สาร    ปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้บริโภคเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลก   ปัจจุบันเจ้าของสวนหน่อไม้ฝรั่งเอ็นฟังก์ชั่น  ผลิตสินค้าส่งขายประเทศญี่ปุ่น ที่มีมาตรการตรวจสารพิษตกค้างเข้มข้นกินอิ่มนอนหลับ ส่งสินค้าออกได้ทั้งปี แฮบปี้ทั้งผู้ผลิตและคนกิน และเพื่อการกลับมาของ Rich Evironment ให้แก่โลกอีกคำรบหนึ่ง

ทั้งหมดนี้เป็นการอธิบายในลักษณะชาวบ้าน  จะได้ฟังสะดวกและเข้าใจง่าย ถึงนวัตกรรม N-function  ที่ใช้ประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยี Atomic Biotech  ทั้งนี้นับเป็นข่าวดี ๒ เด้งสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไทยทั้งประเทศ ที่ บริษัท เอไอบิสเน็ต จำกัด (มหาชน) และ บริษัทของคุณ สาโรช บุญทอง ที่มีเป้าหมายตรงกัน  เพื่อเข้ามาช่วยลดต้นทุน ให้แก่พี่น้องเกษตรกร   พร้อมๆกับการเพิ่มผลผลิตคุณภาพสูง ที่ปลอดสาร และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สำหรับพี่น้องที่ต้องการทราบบทบาทของ เอ็นฟังก์ชั่นเพิ่มเติม  เชิญ ใช้คำค้นหา artavan2 ใน Google search จะพบวิดีโอ ใน ยูทู๊ป พูดถึงบางส่วนของ N-Function เพิ่มขึ้น

ลดต้นทุนให้เกษตรกร ด้วย เทคโนโลยี Atomic Biotech/ นิวเคลียร์ภาคเกษตรกรรม   ที่พร้อมปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องภายใต้ระบบ   N-Function   ที่ไร้คู่แข่งขัน

 

 

หลังจากที่ท่านได้ฟังเฟรดดี้ ร้องและเล่นเปียนโนจบแล้ว ขอเชิญท่านที่สโมสร N-function เพื่อรับชมและรับฟังเรื่องราวที่น่าตื่นตาตื่นใจกับพี่น้องเกษตรกร เอ็นฟังก์ชั่น โดย search คำว่า artavan2 ในหน้าต่างของ YouTube