จานดาวเทียมอมตะ

รับรายการช่องดาวเทียม ความถี่ C-band ( Free-to-air ) รับดาว thaicom 2&5

ขณะนี้ส่งสัญญาณภาพ 83 ช่อง

จำนวนช่องอาจเพิ่มหรือลดได้ตลอดเวลา

Thaicom c-band 2/5

ช่องรายการ

ความถี่

ซิมโบลเรท

โพลาไรท์

ประเทศ

1

CH-3

3967

4550

H

ไทย

2

CH-5

3906

 6250

H

ไทย 

3

 CH-7

 3764

 4703

H

ไทย

4

CH-9

 3888

 15625

H

ไทย

 5

CH-11

3867 

4689 

V

ไทย

 6

 TITV

4145 

 4815

H

ไทย

 7

 สำรวจโลก (เฉพาะ bonus)

3440 

5926 

V

ไทย

 8

Next Step Television

3440 

 5926

V

ไทย

 9

MVTV_MIC

 3585

 26667

V

ไทย

 10

MVTV_2

 3585

 26667

V

ไทย

 11

MVTV_h+

3585 

26667 

V

ไทย

12

 MVTV_HITSTATION

 3585

 26667

V

ไทย

13

MVTV_STER

 3585

26667 

V

ไทย

14

MVTV_NEWS

 3585

26667 

V

ไทย

15

 NEWS LINE

 3585

 26667

V

ไทย

16

 AMATA

3585 

 26667

V

ไทย

17

TGN

 3600

26667 

H

ไทย

18

 TenTV1

3822 

2947 

H

ไทย

19

 TenTV2

 3822

2647 

H

ไทย

20

 DMC

3600 

26667 

H

ไทย

21

FTV india

3551

13333

H

อินเดีย

22

BVN

3640

28066

H

เนเธอร์แลนด์

23

MAMMIN TV

3431

13333

H

เกาหลีใต้

24

Russia Today

3640

28066

H

รัสเซีย

25

LorStar TV

3522

2915

V

ลาว

26

FAIKHAM

4004

1085

H

ไทย

27

SBT

3803

1445

H

ไทย

28

TVT4

3600

26667

H

เวียดนาม

29

TV5 Cambodia

4164

5186

V

กัมบูชา

30

Apsara TV

4164

5186

V

กัมพูชา

31

TVK

3600

26667

H

กัมพูชา

32

MRTV

3570

15000

H

พม่า

33

MRTV-4

3570

15000

H

พม่า

34

Kurdsat

3640

28066

H

อังกฤษ

35

God

3551

13333

H

อังกฤษ

36

TVT

3640

28066

H

อเมริกา

37

APOATOLIC

3551

13333

H

อเมริกา

38

The Word

3640

28066

H

อเมริกา

39

3ABN

3640

28066

H

อเมริกา

40

LLBN TV

3640

28066

H

อเมริกา

41

Dayster

3640

28066

H

อเมริกา

42

UNIV TV

3640

28066

H

อเมริกา

43

Dhoom

3920

30000

V

อินเดีย

44

DIN NEWS

3920

30000

V

อินเดีย

45

KOOK

3920

30000

V

อินเดีย

46

ETCPUNJABI

3585

26667

V

อินเดีย

47

ETC

3585

26667

V

อินเดีย

48

PTC NEWS

3585

26667

V

อินเดีย

49

SanAkerTV

3545

26687

V

อินเดีย

50

Enter 10

3545

26687

V

อินเดีย

51

7 STER CARE

3545

26667

H

อินเดีย

52

Tara

3625

30000

V

อินเดีย

53

Sadhana

3840

26667

H

อินเดีย

54

GOA NEWS

3711

13333

V

อินเดีย

55

HARYANA

3711 

13333

V

อินเดีย

56

UP NEWS

3711

13333

V

อินเดีย

57

PUNJAB TODAY

3711

13333

V

อินเดีย

58

SAKTI

3475

12800

V

อินเดีย

59

SS Music

3475

12800

V

อินเดีย

60

TARA NEWZ

3475

12800

V

อินเดีย

61

TARA MUZIK

3475

12800

V

อินเดีย

62

IMAYAM

3475

30000

V

อินเดีย

63

JOO MUSIC

3960

30000

V

อินเดีย

64

Shraddha

3960

30000

V

อินเดีย

65

MHONE NEWS

3960

30000

V

อินเดีย

66

KHYBER NEWS

3600

26667

H

อินเดีย

67

SINDH TV NEWS

3960

30000

V

อินเดีย

68

Silver Screen

3960

30000

V

อินเดีย

69

STV FROM NTV

3725

3255

V

อินเดีย

70

PURVA TV

3431

13333

H

อินเดีย

71

KASHISH TV

3920

30000

V

อินเดีย

72

SINH TV

3920

30000

V

อินเดีย

73

NEWS TIME

3960

30000

V

อินเดย

74

Apna

3960

30000

V

อินเดีย

75

KTN

3600

26667

H

อินเดีย

76

Vibe

3600

26667

V

อินเดีย

77

Nepal television

3432

6667

V

อินเดีย

78

Nepal1

3840

26667

H

อินเดีย

79

atv

3454

3000

V

อินเดีย

80

Voyages

3960

30000

V

เยอรมัน

81

TRT INT

3551

13333

H

ตุรกี

82

Marine biz TV

3551

13333

H

อาหรับฯ

83

KCTV

3505

3367

H

เกาหลีใต้