อาจารย์ทิพากร นำเปิดบุญ ยิ่งใหญ่ในรอบ ๔,๕๐๐ ปี
 
อาจารย์ ทิพากร รินไธสงค์ นำเปิดบุญ เปิดจักรวาล ในทิศทั้ง ๖ ....ขอให้ตัวข้าพเจ้า สมศักดิ์ อรรถวรรณ พร้อมสมาชิกในครอบครัวทุกคน ทีมงาน ainews1 ทุกท่าน พี่น้องเกษตรกรไทยทั่วประเทศ พี่น้องพ........และ A  ....คุณส ......พนักงาน A....ทุกท่าน คุณหมอ สมฤดี เอื้อสุดกิจ คุณสาโรช บุญทอง  พร้อมใจกันขออโหสิกรรม ต่อบรรดาเจ้ากรรมนายเวร และเทพเทวา ทั้งจักรวาลผู้รักษาคลังแห่งบุญบารมี ของมนุษย์ ของพี่น้องทั้งหมด ที่ได้มาเกิดร่วมกัน สร้างบุญบารมีร่วมกัน  มีพระบรมธรรมบิดา และหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด พระมหาสาละพุทธเจ้า ทรงเป็นองค์ประธาน

อาจารย์ ทิพากร กล่าวว่า การเปิดบุญครั้งหนึ่ง สุดแท้แต่ท่านจะอธิษฐานว่าอย่างไร

นะโม ๓ จบ  นะ โม ตะ โป ยา จาถะ นะ โม ตะ โป ยา จาถะ นะโม ตะโป ยา จาถะ อะริโย อะริโย  อะริโย 
(ฟังและดูบรรยากาศจากวิดีโอ การเปิดบุญที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม โคกหินขาว ตำบลหนองบัวแดง  โทร 02594 2190  02921 2324-5 โดย ศุภฤกษ์ทีม เจ้าของลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำ หรือขึ้นไซท์เผยแพร่แก่สาธารณะชนทั่วไป)

เปิดบุญไปแล้ว คุณงามความดี นามธรรมที่ท่านสั่งสมมา ไม่ได้หายไปไหน กลับมาสู่กาย กลับมาสู่ใจอีกครั้งหนึ่ง  ทำไม่พอได้ ก็ขอให้ได้ ไม่พอมี ก็ขอให้มี ด้วยอำนาจบารมีของท่านเอง เทพเทวดาที่รักษากองบุญ รักษาคุณงามความดี แห่งนามธรรมเหล่านั้น มุ่งหน้าไปทิศทั้งสี่  มีแต่ความปลอดภัย อยู่ที่ใดๆก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง   เป็นที่รักของทวยเทพทั้งหลาย  เป็นที่รักของมนุษย์ในสถานที่นั้น  ด้วยเมตตาธรรม 
 
พอใจ  วาง...แล้วแผ่เมตตากับคนที่เราพอใจ มีความสุข ให้มีความสุขความเจริญ
ไม่พอใจ รู้เท่าทันนามธรรมเหล่านี้เป็นสีดำ วาง... แล้วก็แผ่เมตตาให้คนนั้น  มีความสุขความเจริญ  กรรมทั้งหลายที่มีต่อกัน ประดุจดังเมฆสีดำที่ปกคลุมจิตของเราอยู่  ก็จะมลายหายไป   มีแต่ความรัก ความเอื้ออาทร  ความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งกันและกัน บุญกุศลจริงๆ ที่ได้มาเกิด ได้มาเจอกัน เป็นครอบครัวเดียวกัน เป็นเพื่อนเป็นที่ร่วมงาน   เพราะบุญกรรมแท้ๆ

กังวล ลังเล สงสัย ขจัดออกไป ปล่อยวาง  พอใจ  ไม่พอใจ ปล่อยวาง  น้อยใจ คับแค้นใจ หดหู่ ท้อแท้ในชีวิต ปล่อยวางทำใจให้เบิกบาน สบาย สบาย  ขยันหมั่นเพียร  ประกอบสัมมาอาชีโว ขยัน ขวนขวายหาทรัพย์  ประหยัด รักษาทรัพย์ที่หามาได้  คบแต่คนดี อยู่ในเหตุการณ์ที่ดี  ประมาณตนเอง   รู้จักจับจ่ายใช้สอยทรัพย์   ท่านทั้งหลายจะลุถึงความร่ำรวย สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ

ญาติธรรมทุกท่านที่อยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ เรามีแผ่นดินอยู่ เนื่องจากบรรพบุรุษของเรา ปู่ย่า ตายาย บารมีขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกๆพระองค์  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปีนี้ ( พ.ศ. 2550) เป็นปีมหามงคล ท่านผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้า   ได้โปรดอนุโมทนา ถวายพระพรโดยพร้อมเพรียง......

จากคุณงามความดี  จากบุญบารมีที่เราท่านต่างสะสมไว้  ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน วันนี้เราทุกคน จะร่วมกันน้อมเกล้า น้อมจิต น้อมใจเป็นหนึ่งเดียว เกาะเกี่ยวเป็นกระแสแห่งความจงรักภักดี  ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช    เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา 80 พรรษา    ขอพระองค์ทรงพระเจริญยั่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้าประสกนิกรทั้งปวง  ขอน้อมจิตอธิษฐานอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากล  ได้โปรดอภิบาล บันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระเกษมสำราญ ด้วยจตุรพิธพรชัย พระบารมีเพิ่มพูนแผ่ไปทั่วสานุทิศ เสด็จสถิตย์ยั่งยืน ในมไหสวรรค์ ราชสมบัติเป็นร่มโพธิ์ทอง ของพสกนิกรชาวไทยตลอดกาล
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 
ข้าพระพุทธเจ้า นาย ทิพากร รินไธสงค์ และญาติธรรมทุกๆท่าน
 
มาร่วมกันร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน
 
อัครศิลปิน กรองศาสตร์ กรองศิลป์ การดนตรี
ร้อยกรอง บทกวี ซึ้งกมล
ตราบฟากฟ้า ครึ้มฝน ต้นไม้ทุกต้น พลอยยินดี
รู้รักสามัคคีเพื่อพ่อแห่งไทย
เหล่าประชา คารวะ สดุดี
แผ่นดินนี้มีสุข ด้วยองค์ พระทรงชัย 
บรรดาชาติชน ชื่นชม สมใจ
ถวายบังคม เทิดไท้ ภูมิพลมหาราชา

ภักดีถวาย ดวงใจ ของไทยทั้งชาติ  (ซ้ำ)
มหาราช ปราดเปรื่อง เรื่องของกีฬา
ล้ำเลิศสื่อสาร พลังงานแทนแก้ปัญหา
ฝนหลวง ฟ้าห่วงชาวนา
ชาติไทย นับว่าโชคดี

ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวา
เป็นปรัชญา เกริกฟ้า ก้องปฐพี
ไทยทั้งผอง ภูมิใจ ไทยเป็นไทยจนวันนี้ (ซ้ำช่วงที่ ๒)
เพราะองค์ภูมิพลที่   คุ้มครองไทย