การน้อมจิตอัญเชิญพระบรมธรรมบิดา ผู้เป็นใหญ่บนพระนิพพาน ทรงมาประทับนั่งบนกระหม่อมของเรา  เหมาะสำหรับ ผู้ที่ได้ศึกษา รู้จักพระองค์ท่านเป็นอย่างดีแล้ว  ว่าพระองค์ท่านมีความสำคัญ และสถิตย์อยู่ ณ ที่ใด เคยเป็นผู้ที่มีพระคุณยิ่งใหญ่แก่ทุกสรรพสัตว์ ทั่วอนันตจักรวาลอย่างไร


สำหรับผู้ที่ไม่ละวางโอกาส ในการเกิดมาครั้งนี้  ได้มาพบพระองค์ สามารถสืบค้นได้ที่ Google  ใช้คำค้นว่า คุณแม่เกษร

ส่วนทำไมต้องเริ่มต้นที่คุณแม่เกษร  เนื่องจากคุณแม่ได้พบพระองค์ท่าน มานานทีเดียว แต่เพิ่งได้รับมอบงานจากพระองค์ท่าน ให้มาเปิดเผยเรื่องราวเมื่อปลายปี ๒๕๔๗ นี้เอง

น้อมจิตอัญเชิญพระบรมธรรมบิดา

http://ainews1.com/article150.html

Bookmark and Share


นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ นะมะพะทะ ๓ จบ       พร้อมๆกับจินตนาการว่า พระบรมธรรมบิดา ได้เสด็จมาประทับนั่งบนบันลังค์ อยู่บนกระหม่อมของเราอย่างมั่นคง  กำหนดจิตกราบแทบพระบาท  แล้วขอพระองค์ท่านได้ทราบว่าวันนี้ตลอดทั้งวัน ลูกมีกิจจะต้องทำอะไรบ้าง  ขอให้แสงทิพย์อริยะธรรม ของพระองค์ท่านทรงเปล่งพลังรัศมี คลุมกายสสารของลูกตลอดเวลา  แผ่พลังเมตตาความรักออกไปรอบกาย ไปถ้วนทั่วโลก และทั่วอนันตจักรวาล  ให้นาๆสรรพสัตว์ทุกชีวิตจงเป็นสุข เป็นสุขโดยทั่วกัน มอบกายสสารของลูกเป็นสถานีถ่ายทอดแสงทิพย์ของพระบรมธรรมบิดา ให้แก่สรรพสัตว์ตลอดเวลา

การได้อยู่ใกล้ชิดพ่อ ต้นกำเนิดของทุก ดวงจิต  ผู้เป็นใหญ่ในนิพพาน  ย่อมเป็นมงคลแก่ทุกชีวิต ที่ระลึกนึกถึงพระองค์ท่าน ทุกๆวัน และเวลาที่ว่างจากงานที่ต้องทำภารกิจ  ส่วนผู้ที่ชำนาญแล้วสามารถ เห็นพระองค์ท่านตลอดด้วยจิตของเรา ตลอดเวลาทำงาน และอาจขอคำแนะนำจากพระองค์ท่านได้ในทุกๆเรื่อง  แต่บางครั้งอาจจะแปลกใจ

ก่อนลงมือทำงาน ตัวเราอาจตั้งใจทำอีกอย่าง  แต่ไฉนเมื่อทำเสร็จกลับออกมาเป็นอีกเรื่องไป


เรื่องใหม่ อาจไกลเกิน ที่บางคนจะคิดถึง   ก็ควรค่อยๆใช้เวลาของเราที่มีไม่มากนัก ในชีวิตนี้ทำประโยชน์ให้แก่ตนเองให้เต็มที่ทั้งทางโลกและทางธรรม เพื่อตัวเราเอง ติดใจสงสัยสิ่งใด จึงใช้เวลาสืบค้นให้เข้าใจ  ดาวนิบิรุ กำลังโคจรใกล้ถึงโลกทุกๆรอบ  3,600 ปี ยังไม่มีใครทราบว่าจะเกิดผลกระทบต่อโลกอย่างใดบ้าง พระบรมธรรมบิดาทรงเล็งเห็นพิบัติภัยของลูกๆทุกคน จึงเมตตาส่งแสงทิพย์นิพพานมารับลูกๆกลับบ้าน เป็นวาระเพียงชั่วคราว


เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆต่างวัยทุกคน ฟรี นอกเหนือจากส่วนขยายธุรกิจ ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share