ขับไล่ไอพ่นมิค-29 ของรัสเซีย

Russia Mic-29

ทุกๆฐานทัพอากาศของอีรัก ในเวลานั้น ใช้เครื่องขับไล่ไอพ่นรุ่นต่างๆของประเทศรัสเชีย เป็นหลัก  พร้อมทั้งมีครูฝึกชาวรัสเซีย  มาทำหน้าที่ฝึกนักบินของกองทัพอากาศอีรัก อยู่ประจำตามฐานทัพต่างๆ

In every Iraqi's air base at that time before 1985, there were many

types of fighting Mic of Russia all over the air bases, together with Mic's operation and technic Russian trainers.