อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารศรีนคร สวนมะลิ

Head office of Bangkok Metropolitan Bank

ขออนุญาตเล่าเรื่องย้อนอดีตสู่กันฟัง

อาคารสูงหลังแรกใน กทม.ที่สร้างให้มีที่จอดรถใต้ดิน ลึก ๒ ชั้น อาคารสูงทั้งหมด ๑๘ ชั้น

เป็นอาคารที่สร้างได้อย่างประณีตประหยัดค่าก่อสร้างกว่าปกติ ๑๕%

พร้อมติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติทั้งอาคารเป็นที่พอใจของท่านประธานธนาคารในขณะนั้นอย่างมาก

หลังจากเสร็จงาน ทั้งผู้อำนวยการสร้าง และวิศวกรโครงการจึงได้รับข้อเสนอ

ให้บินไปดูงานรอบโลกด้วยตั๋วเดินทางชั้นหนึ่งและพักในโรงแรม ๕ ดาว

แถมด้วยเงินเบี้ยเลี้ยงระดับผู้บริหารอีกจำนวนหนึ่ง

เป็นผลพลอยได้แถมมาจากผลการทำงานหนักที่ผู้ได้รับไม่เคยคาดฝันมาก่อนแต่อย่างใด

ที่ได้รับความเมตตาจากท่านประธานธนาคาร คุณอุเทน เตชะไพบูลย์

Let me talking about the past,

18-storey,the first bldg. in Bangkok to have 2-layer of cars park under ground 

among the civil engineers around Bangkok wonder and can't make a decission to build

the under ground cars park in the Bangkok soft clay,easy to move and slide

this bldg. saved cost more than 15% lower than normal, with good finishing and equipped

with fire fighting springkler system through out the whole bldg. 1st place in Bkk.

After finished, and opened to work as head quarter, it was very satisfied of Bank's president,

So Mr. Uthane Tejapaibul, the Bank's president rewarded the Project director and project engineer,

me to tour around the world on first class flights and accomodation,

together with a wonderful amount of pocket money,

Thank you very much, our President  for your unexpected very kindness to both of us.