ครอบครัวคุณภาพ  ปัจจัยต่างๆที่จำเป็นสำหรับครอบครัวคุณภาพ เช่น

 • สภาวะจิตใจ  บุคคลผู้นำหรือผู้ใหญ่ในครอบครัวต้องมีพื้นจิต กอร์ปไปด้วยความเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  มีพรหมวิหารธรรมเป็นที่ตั้งของจิตใจ
 • อยู่ในสังคมแวดล้อมที่เหมาะสม
 • ที่ความพอเพียงต่อการยังชีพที่ปกติสุข
 • ดูแลรักษาสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวให้เป็นปกติ

ขอยกประเด็น ความพอเพียงต่อการยังชีพ ของสมาชิกในครอบครัว มาหารือกัน จะทำอย่างไรให้สมาชิกในครอบครัวทุกคนมีรายได้พอเพียง     สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆที่จำเป็นในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข 

คำตอบในเรื่องนี้ที่สมาชิกในครอบครัวทุกคน  จะร่วมมือทำให้เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าท่านจะมีเกณฑ์อายุใดๆก็ตาม  ในหมวด ครอบครัวคุณภาพ นี้มีรายละเอียดช่วยท่านได้  ให้ทุกคนได้รับประโยชน์ต่อไปนี้

 1. ช่วยรักษาสุขภาพให้สมดุล ด้วยผลิตภํณฑ์จากธรรมชาติ ของ aibiznet มหาชน  หรือช่วยแก้ปัญหาสุขภาพต่างๆที่บางคนอาจกำลังประสบปัญหาอยู่ ให้มีสุขภาพดีขึ้นและกลับมาเป็นปกติอีกวาระหนึ่ง  ส่วนผู้ที่มีสุขภาพดีอยู่แล้ว จะช่วยให้มีภูมิต้านทานโรคดีขึ้น ลดภาวะป่วยไข้ให้น้อยลง  ดุจการล้อมคอกเอาไว้ก่อน ที่วัวจะหายไป
 2. มีเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ  ที่มีประสิทธิภาพสูง ทันสมัยจัดเตรียมเอาไว้ให้แก่ทุกท่านโดย เอไอบิสเน็ต   ให้ท่านพร้อมใช้ช่วยเหลือเพื่อนพ้อง  และผู้คนทั่วไปที่รักสุขภาพ  เปิดโอกาสและช่องทางให้มีรายได้เสริมไปด้วยพร้อมกัน  ยิงนกนัดเดียวได้นกสี่ตัว คือช่วยประหยัดเงินค่ารักษาพยาบาลในคราวเจ็บป่วยได้ตั้งแต่น้อยจนเป็นล้านๆบาท   และประการที่สี่ได้ยกระดับเป็น   ครอบครัวคุณภาพ 
 3. ผลแห่งการปฏิบัติงานในข้อ 2  ระบบของ เอไอบิสเน็ต ยังคำนวณรายได้รายวันให้แก่สมาชิกทุกท่านอีกด้วย
 4. ปัจจุบันมีหลายๆครอบครัว  พิจารณาเข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวกับ เอไอบิสเน็ต ทั้งครอบครัวรวมไปถึงญาติพี่น้องปู่ย่าตายาย  กันอย่างพร้อมหน้า  โดยมีเหตุผลหลักคือการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง  ไม่เปิดโอกาสให้แก่โรคภัยต่างๆ     หรือสร้างเสริมภูมิต้านทานโรคให้แก่ตนเองนั่นเอง
 5. การลงทุนแต่ละคนก็ไม่มากมายอะไร เริ่มเข้ามาลงทะเบียนเป็นสมาชิกตลอดชีพเพียงคนละ ๒๕๐ บาท  เพื่อเลือกใช้สินค้าระดับมาตรฐานโลก  ในราคายุติธรรม และขยายธุรกิจได้ต่อเนื่อง  จากรายได้เสริม ขยับขึ้นมาเป็นรายได้หลักที่มั่นคงของ ครอบครัวคุณภาพ ได้ต่อเนื่องทุกๆสัปดาห์
 6. มีแพทย์มืออาชีพ ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว เป็นแพทย์ที่ปรึกษา ดูแลสุขภาพให้ฟรีถึงทุกๆบ้าน  เมื่อท่านติดตั้งจานรับทีวีดาวเทียมของอมตะในราคาย่อมเยา ด้วยนโยบายของประธาน เอไอบิสเน็ต ที่มีน้ำใจงาม ต้องการให้ทุกๆคน มีสุขภาพดี ช่วยเหลือตนเองได้ไปตลอดชีวิต
 7. มีวิธีการเริ่มต้นธุรกิจใน หมวดครอบครัวคุณภาพ ดังต่อไปนี้  คลิกดูรายละเอียด