หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล

 

จำนวนสรรพสัตว์ที่อยู่ในร่างกายมนุษย์

http://ainews1.com/article203.html

การประยุกต์ใช้ความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงให้ไว้

ท่านเจ้าอาวาส วัดป่ามณีกาญจน์ (ลูกหลานศิษย์ของหลวงปู่เสาร์) ได้มาสนทนาธรรม ที่ ทีวี เมื่อเวลา 11 น 11/11/2009   มีตอนหนึ่ง ที่ท่านได้พูดถึงจำนวนสรรพสัตว์ในร่างกายของมนุษย์มีทั้งสิ้น 8,000 ประเภท ตามที่พระพุทธองค์ ได้ทรงตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฏก  ซึ่งปัจจุบัน ในทางการแพทย์ยังไปไม่ถึงตรงนั้น แต่ก็ทราบว่าในร่างกายมนุษย์มี แบคทีเรีย ไวรัส มีพยาธิ์มีตัวตืด และสัตว์อื่นๆอีกมากมาย  หากเรานำความรู้ที่พระพุทธองค์ ได้ให้ข้อมูลเอาไว้แล้วนี้ มาใคร่ครวญไตร่ตรอง ก็จะทราบภารกิจ ที่มนุษย์ควรกระทำและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือสรรพสัตว์ต่างๆทั้งหมดในร่างกายของเรา  ทั้งที่ควรอยู่และไม่ควรอยู่ในร่างกายของมนุษย์ให้ทุกๆฝ่ายอยู่กันอย่างมีความสุข

สัตว์ตัวเล็กๆที่สำคัญที่มนุษย์ต้องพึ่งพาไปตลอดอายุขัย ก็คือไมโตชอลเดรีย (Mitochondria/ Mitochondrion)  ซึ่งเป็นสัตว์ตัวเล็กๆอยู่ภายในเซลล์รอบๆนิวเครียสนั่นเอง ในแต่ละเซลล์จะมีไมโตชอลเดรียอยู่นับพัน และมีหน้าที่ผลิตพลังงานเลี้ยงเซลล์ และหรืออวัยวะต่างๆในร่างกายของมนุษย์ทุกคน ร่างกายมนุษย์จะประกอบไปด้วยเซลล์จำนวน 100-600 ล้านๆเซลล์ ดังนั้นมนุษย์เมื่อรู้ชัดแล้ว ควรจะปฏิบัติภารกิจต่อเหล่าสรรพวิญญาณที่มีอยู่ในร่างกายเช่น

  • ช่วยให้การสงเคราะห์ให้ความรักความเมตตา และแบ่งบุญกุศล ให้โดยทั่วกันอย่างสม่ำเสมอ และฝากไปยังดวงวิญญาณของตัวเราด้วย ตามคำสั่งสอนและวิธีการของพระบรมธรรมบิดาที่ถ่ายทอดมาสู่ลูกหลานผ่านคุณแม่เกษร เมื่อปลายปี 2004
  • มนุษย์มีกายเนื้อที่ประกอบไปด้วยธาตุ 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ  สามารถใช้สร้างกรรมทั้งดีและชั่วได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เมื่อเราเผื่อแผ่แบ่งปันคุณความดี หรือบุญกุศล และความรักความเมตตา ไปให้แก่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหมดในร่างกายของเรา  ด้วยเครื่องทุ่นแรงหรืออุปกรณ์ตัวช่วย ที่ทรงพลานุภาพ ที่พระบรมธรรมบิดาทรงอนุญาตให้ลูกหลานใช้ได้  จะช่วยให้การสงเคราะห์ให้แก่เหล่าสรรพสัตว์ในร่างกายของเรา ให้มีความสุขมากขึ้น และมีความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งยิ่งๆขึ้น โดยเฉพาะถ้าเราภาวนาคาถา เงินล้านอริยทรัพย์ ในเวอร์ชั่นใหม่ ที่หลวงพ่อฯได้บอกแก่คุณแม่เกษรเอาไว้ แผ่เมตตาไปกับเครื่องมือแสนวิเศษ ที่พระบรมธรรมบิดาทรงอนุญาตไว้ นอกจากสรรพสัตว์ที่ได้รับความเมตตา และบุญกุศลจากเราแล้ว ยังจะได้รับสติปัญญา และเห็นช่องทางคืนกลับสู่บ้านนิพพานได้สะดวกยิ่งขึ้นอีกด้วย (ซึ่งคุณประโยชน์และพลานุภาพ ทุกๆอย่าง ที่สรรพสัตว์ต่างมีความพอใจ และมีความสุขอย่างยิ่ง ในอานิสงส์ ของคาถาเงินล้านอริยทรัพย์ ที่เราตั้งใจภาวนาแผ่เมตตาฝากมาให้ทุกๆดวงวิญญาณ  ตามรายละเอียดที่ปรากฏในพระคาถาในเวอร์ชั่นใหม่นั้นแล้ว)
  • สรรพสัตว์ที่อาศัยในร่างกายมนุษย์มีทั้ง 2 ประเภท ทั้งที่เป็นมิตรและศัตรู หรือเป็นเจ้ากรรมนายเวรต่อกัน  เมื่อสรรพสัตว์เหล่านี้ได้รับบุญกุศลและความรักจากเราเป็นประจำ  พลังบุญกุศล จะสัมฤทธิ์ผลแก่เหล่าสรรพสัตว์รวดเร็วมากดุจเนรมิต  กายทิพย์ของสัตว์เหล่านี้จะสดใสประณีต อย่างรวดเร็ว ดังที่ท่านผู้รู้ได้ทำวิจัย ในเรื่องนี้เอาไว้  เมื่อเขามีบุญมากพอเขาก็จะเคลื่อนย้ายออกจากร่างกายของเราไปสู่มิติใหม่ที่สุขสบายกว่า  ที่เคยผูกใจเจ็บต่อกันมาก่อน ก็จะอโหสิกรรมกันไป  และหากมีการงานอะไรที่พอจะช่วยเราได้เขาก็จะทำทันที  เรื่องความกตัญญู ของสัตว์ในมิติพลังงาน เป็นคุณธรรมปกติธรรมดาที่จะใช้ปฏิบัติต่อกัน
  • สรรพสัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดตัวเรา   เมื่อมีความสุข สบาย มั่งคั่ง ย่อมเป็นผลย้อนกลับมาที่ตัวเราให้ได้รับผลเช่นเดียวกัน  จะแตกต่างกันก็แต่ในมิติเวลา  ของมนุษย์ยังต้องผ่านมิติเวลา ไม่เหมือนของสรรพสัตว์ในมิติพลังงาน ไม่มีมิติเวลามาเกี่ยวข้อง สิ่งดีๆที่เขาได้รับจากเราเป็นพลังบุญกุศลจะแปรรูปเป็นอานุภาพของกายทิพย์และรัศมีกายมีความสว่างรอบกายอย่างฉับพลันทันที  ส่วนของมนุษย์ต้องรอเวลาอยู่บ้าง   แต่อย่างไรก็ดีเมื่อผู้ที่ประกอบเหตุเอาไว้ดี ผลกรรมดีก็จะค่อยๆทะยอยมาให้ผลแก่มนุษย์ผู้กระทำเหตุดีไปอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะสิ้นอายุขัย หรือคืนกลับสู่บ้านนิพพาน
  • การลงทุนใช้ความเพียรในการช่วยเหลือสรรพสัตว์มากมาย ที่อยู่ในร่างกายของเรา ให้ได้รับความสุขนั้น ประเภทที่เขายังต้องอยู่ในร่างกายหรือในเซลล์ต่างๆของเราอยู่ต่อไป  ก็จะมีภารกิจในการผลิตพลังงานน้อยลง  เนื่องจากสรรพสัตว์ทุกดวงวิญญาณต่างก็ต้องใช้พลังงานกันทั้งนั้น  เมื่อเขาพากันจากไปอยู่ในมิติที่สุขสบายกว่าอยู่ในร่างกายของเรา เซลล์ที่ต้องผลิตพลังงานก็จะทำงานน้อยลง มีอายุยืนยาวเพิ่มขึ้น  ใช้วัตถุดิบน้อยลง หรือใช้อาหารน้อยลงนั่นเอง เช่นพระภิกษุ ที่ท่านจัดการร่างกายและจิตดีแล้ว แต่ละวันท่านไม่ต้องการอาหารมากอย่างคนธรรมดาทั่วไป ร่างกายท่านก็แข็งแรงกระฉับกระเฉงเป็นปกติแม้จะแก่เฒ่า
  • ส่วนเจ้ากรรมนายเวร ที่อยู่ภายนอกและยังมาไม่ถึง เราก็แก้ให้เขาหายแค้นเรา  ด้วยวิธีเดียวกัน  ในการแผ่เมตตา และแบ่งบุญ ไปให้เช่นเดียวกัน พร้อมๆกับ สรรพสัตว์ทั่วทั้ง 3 โลกให้กันบ่อยๆเป็นประจำ จนกระทั่งมีการอโหสิกรรมต่อกันไป  ต่างจากไปมีความสุข จากการแบ่งบุญและแผ่เมตตาไปให้โดยเรานั่นเอง
  • ยิ่งกว่านั้น การแผ่เมตตา และแบ่งบุญไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้ง 3 โลก ตามคำสอนของพระบรมธรรมบิดา ยังจะช่วยให้บรรดาเทพเจ้าในทิศทั้ง 6 ที่ทำหน้าที่เฝ้ากองบุญของเราอยู่ เปิดบุญเก่าของเรานำมาเปลี่ยนเป็นแก้วแหวนเงินทอง หน้าที่การงาน ลาภยศ ในชาติปัจจุบันได้อย่างเต็มที่  สนับสนุนวิธีการเปิดบุญเปิดจักรวาลของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด เพิ่มขึ้นอีกด้วย

บุญกุศล และความรัก ทุกดวงจิต ต่างต้องการด้วยกันทั้งนั้น  ขึ้นอยู่กับว่าพลังบุญนั้น จะมีพลานุภาพ และเข้มข้น หรือมีเงื่อนไข ที่จะจูงใจ ให้เจ้ากรรมนายเวร ที่อาฆาตมาตรร้ายก็ยังต้องรับเอา  ไม่ใช่ยัดเยียด แต่ด้วยพลังบุญบารมีของแสงทิพย์อริยธรรม ที่พระบรมธรรมบิดา ทรงอนุญาตให้ลูกหลานใช้นั่นเอง  จะช่วยทำให้เรื่องร้ายแรงกลายเป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้ และอโหสิกรรมกันไป  ไม่ต้องมีภาระผูกใจเจ็บต่อกันอีกต่อไป  แล้วเรายังจะช่วยส่งเสริมให้อดีตศัตรูของเรา  ได้รับโอกาสคืนกลับสู่บ้านนิพพาน ได้รวดเร็วอีกด้วย

ทุกดวงจิตต่างต้องการพลังแสงสว่างหรือพลังบุญด้วยกันทั้งหมด ไม่มีข้อแม้ อยู่ที่ว่าเราจะทำตัวเป็นแหล่งต้นบุญอันยิ่งใหญ่ไพศาล ให้เป็นที่พึ่งที่อาศัย ให้แก่เขาได้หรือไม่เท่านั้น

เมื่อได้เสนอแนวทางมาถึงตรงนี้ ก็อยากจะขอเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย  ไปถึงเพื่อนร่วมโลกที่มีกายเนื้อ ก็จะตกอยู่ในเงื่อนไขเดียวกันกับเรา  ทีนี้เมื่อเขายังไม่ทราบวิธี เช่นที่เราทราบและได้ปฏิบัติแล้ว ก็เป็นโอกาสดีที่เราจะยื่นมือไปช่วยเขาให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ โดยแบ่งการช่วยเป็น 2 พวก พวกแรก จะเป็นผู้ที่เคยมีกรรมต่อเนื่องมากับเราในอดีตชาติใดๆก็ตามก่อน  และอีกพวกหนึ่ง อาจจะไม่เคยมีกรรมต่อเนื่องกันหรือมีแต่เบาบางมาก

กระแสกรรมของพวกที่เคยมีกรรมต่อเนื่องกัน  จะมีพลังดึงดูดมากกว่า  เราก็สามารถตั้งปณิธาน หรือใส่โปรแกรมลงในจิตของเรา ส่งพลังบุญ พลังเมตตาไปให้แก่ดวงวิญญาณต่างๆที่มีกรรมเกี่ยวเนื่องกับตัวเขาก่อน ทั้งที่เป็นมิตรและศัตรูต่อกัน  ทำไมต้องเป็นเช่นนั้นธรรมดาของดวงจิตดวงวิญญาณ ที่ไม่มีกายเนื้อจะมีความว่องไว ในการรับพลังความดี ที่ปรากฏแก่เขาได้ไวและง่ายกว่า  และเมื่อเขาต่างเป็นสุขสบายขึ้นแล้ว มีฤทธานุภาพขึ้นแล้ว  ต้องอาศัยวิญญาณของพวกเขา ช่วยสงเคราะห์แก่ดวงจิต ของมนุษย์ผู้มีกายเนื้ออีกที  เนื่องจากดวงวิญญาณเหล่านั้นมีความใกล้ชิดและอยู่ด้วยกันกับมนุษย์คนนั้นๆมานานมาก

เพื่อนๆผู้เคยมีกรรมต่อกันมากับเราก็จะค่อยๆมีโอกาสมาพบพาน  ข้อมูลที่เราให้ไว้ได้ด้วยตนเอง  ได้มีโอกาสศึกษาและทำความเข้าใจ   จะเร็วช้าก็อยู่ ที่ปัจจัยแวดล้อมและพรรคพวกเพื่อนฝูงที่เคยอาศัยอยู่ในร่างกายนั้นๆจะทำงานได้รวดเร็วเพียงใด  นี่หมายรวมถึงมนุษย์ที่ได้เกิดมาในยุคเดียวกันกับเราทั่วโลก  ส่วนเพื่อนของมนุษย์ที่อยู่มิติสูงๆขึ้นไปไม่ได้มาเกิด  ได้รับพลังบุญและพลังเมตตาจากเรา  เพื่อนดวงวิญญาณเหล่านี้จะมีความผูกพันกันมาก ก็จะพยายามช่วยเหลือเพื่อนๆที่เป็นมนุษย์ให้ได้พบแสงสว่างจากตัวเราที่แผ่ไปให้ทางอ้อมได้เร็วยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะทางอินเทอร์เน็ต ที่เราได้สื่อออกไปทั่วโลกใน 2 ภาษา

ส่วนเพื่อนมนุษย์ที่ไม่มีกรรมต่อกัน หรือมีก็บางเบามากๆนั้น  มีแรงกรรมดึงดูดน้อย  ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนเทพเจ้าของตัวเขาจะให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเพียงใด ที่จะได้มารับรู้วิธีการที่เราได้เผยแพร่เอาไว้

ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นการสร้างเครือข่ายที่อุดมสมบูรณ์เจริญมั่งคั่งไพบูลย์ทั้งทางโลกและทางธรรม ที่แต่ละดวงจิต สามารถพบหนทางคืนกลับบ้านเดิมที่นิพพาน ได้อย่างเร็วลัด  ด้วยความเมตตาของพระบรมธรรมบิดา  ที่ทรงให้คุณแม่เกษรมาเปิดเผย  ซึ่งคุณแม่ต้องรอมาประมาณ 5 ปี จึงถึงเวลาที่พระบรมธรรมบิดาจึงทรงอนุญาต เมื่อปลายปี 2547  นี่เอง

เมื่อทุกท่านรู้จักวิธีสร้างเครือข่ายทางมิติพลังงานแล้ว  การสร้างเครือข่ายธุรกิจทางโลก ให้การสงเคราะห์กันอย่างซื่อสัตย์จริงใจ ก็เป็นเรื่องรื่นไหลเป็นธรรมดาไป  และหากผู้ที่หมั่นเปิดบุญเก่าทั้งหมดของแต่ละท่าน นำมาแปรรูปเป็นทรัพย์สินเงินทองหน้าที่การงาน ลาภ ยศ ด้วยแล้ว  ทุกๆท่านก็จะสามารถนำบุญเก่าของทุกท่านที่เคยสะสมเอาไว้แต่อดีตชาติ มาทำประโยชน์ในชาติปัจจุบันได้อย่างเต็มที่ทั้งด้านโลกียทรัพย์ และเปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์  ก่อนที่จะสิ้นอายุขัย  คืนสู่บ้านนิพพาน 

หากท่านไม่เหลือความอาลัยอาวรณ์ หรือมีเยื่อใยต่อทรัพย์ของโลก ที่มีมาให้ท่านได้จับจ่ายใช้สอยชั่วคราวอีกต่อไป  และแม้แต่สังขารร่างกายที่หยิบยืมมาใช้ชั่วคราวจากโลก  ท่านก็จะจบสิ้นภารกิจครั้งสุดท้ายพร้อมๆกับลมหายใจสุดท้ายที่สิ้นไป  หลุดจากวงจรชีวิตในทุกๆมิติได้ หากเป็นความประสงค์ตั้งใจแน่วแน่เข้าใจสัจจธรรมของโลกของแต่ละคน ที่สมเด็จพ่อของทุกๆคนคือพระบรมธรรมบิดาทรงเปิดโอกาสให้แก่ลูกๆทุกคนอย่างเต็มที่ใช้ทางลัดที่รวดเร็วในการปฏิบัติตาม ในระหว่างที่โลกกำลังเผชิญภาวะวิกฤตมากยิ่งขึ้นๆโดยลำดับ เป็นสิ่งช่วยกระตุ้นเตือนให้ทุกๆคนเลือกตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตที่เกิดมาคราวนี้

เชิญทุกท่าน ร่วมช่วยกัน....ส่งข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆต่างวัยทุกคน ฟรี ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share