ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ainews1.com ได้รับมอบภารกิจสำคัญสูงสุดแห่งจักรวาล ผ่าน คุณแม่เกษร สุทธจิต จันทร์ประภาพ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่อันยิ่งใหญ่ มาจากสมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมศาสดา ผู้เป็นใหญ่ในแดนนิพพาน (หรือพระวิสุทธิเทพ ที่หลวงพ่อพระราชพรหมยานเถระ ได้สร้างประดิษฐานอยู่ที่วิหารพระวิสุทธิเทพ ที่วัดท่าซุงนั่นเอง แต่ในยุคของหลวงพ่อไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดมากนัก อาจเนื่องด้วยไม่ใช่หน้าที่โดยตรงขององค์หลวงพ่อฯ และช่วงจังหวะเวลา ที่สมเด็จพระบรมธรรมบิดา ยังไม่ทรงเปิดเรื่องอภิญญาใหญ่นั่นเอง)  ทรงแผ่เมตตาประทานแสงทิพย์อริยธรรม ของพระองค์ท่านมาช่วยสงเคราะห์มนุษย์ และสรรพสัตว์ทั่วทั้ง 3 โลก พระองค์ให้มาในเวลาที่จำกัดอาจจะสิ้นสุดเมื่อไรก็ได้

เทพพรหมจำนวนมากต้องการเกิดมาเป็นคน เพราะต้องการพลังแสงทิพย์นิพพานด้วยตนเองโดยตรง  โดยไม่ต้องรอบุญสัมพันธ์จากลูกหลานในโลกมนุษย์   เพราะเล็งเห็นว่าหาคนสนใจศรัทธาในพลังบุญนี้ยากมาก

ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังมีผู้มีบุญเก่าจากมิติของพรหม ลงมาเกิดบนแผ่นดินประเทศไทยนี้ไม่น้อย โดยเฉพาะกลุ่มที่ตั้งใจไว้ก่อนจุติมาเกิดเป็นมนุษย์   เพื่อมารับแสงทิพย์นิพพานครั้งนี้ด้วยตนเอง   และหลังจากได้มีโอกาสเสริมศักยภาพให้แก่ตนเอง ให้พร้อมกลับคืนสู่บ้านนิพพานแล้ว  และยังมีอายุ ขัยเหลืออยู่  ช่วยทำภารกิจเผยแผ่แสงทิพย์อริยธรรมบูชาคุณพระบรมธรรมบิดา และคุณแม่เกษร  ในด้านความกตัญญูกตเวที ต่อไปยังบรรดาลูกหลานบริวารของตนในขอบเขตพื้นที่  ที่ตนเองได้เลือกมาอาศัยเกิด และให้แก่สรรพสัตว์ทั่วทั้ง 3 โลก

ปัจจุบันนี้โอกาสของทุกท่าน ที่เลือกจังหวะเวลา   และสถานที่ต่างๆทั่วประเทศไทยมาอาศัยเกิด และตั้งใจมารอรับแสงทิพย์อริยธรรม จากพระบรมธรรมบิดาด้วยตนเองโดยตรง มาถึงแล้ว   คุณแม่เกษร ได้ทุ่มเททุนทรัพย์ส่วนตัวนับ 10 ล้านบาท   อุทิศเพื่อสร้างหนังสือเผยแผ่แสงทิพย์อริยธรรมของพระบรมธรรมบิดา  และเปิดเว็บไซท์ต่างๆ เริ่มเมื่อปลายปี พ.ศ.2547  โดยคุณแม่ต้องรอไฟเขียวจากพระบรมธรรมบิดาอยู่ถึง 5 ปี  เพื่อรอช่วงเวลาที่เหมาะสมที่โลกกำลังเผชิญความวิกฤตต่างๆรุนแรงยิ่งขึ้นโดยลำดับ

เป็นธรรมชาติของคนและสัตว์ไม่เลือกชนิด ที่ระแวงภัย ในการรักษาชีวิตของตน โดยเฉพาะเมื่อยามมีภัยมา  แต่มีมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งที่ตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ที่จะศึกษาเลือกสรรสิ่งที่เป็นที่พึ่งได้จริงของชีวิต นั่นคือ พระรัตนตรัย และแสงทิพย์อริยธรรม ของพระบรมธรรมบิดา ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของพระรัตนตรัย ที่ทรงประทานแสงทิพย์ฯลงมาให้แก่มนุษย์ และสรรพสัตว์ทั้ง 3 โลกในยามที่ทุกๆสรรพวิญญาณกำลังเผชิญความทุกข์มากยิ่งขึ้นโดยลำดับ หลังกึ่งพุทธกาลมานี้ และปัจจุบันโลกและจักรวาลกำลังเข้าใกล้เวลาปรับเปลี่ยนตำแหน่งต่างๆ เช่นโลกกำลังจะปรับย้ายขั้วโลกเหนือใหม่ชี้ไปทางทิศตะวันออก เข้าสู่แรงดึงดูดของกาแลกซี่ไตรแองกุลัม แทนการชี้ไปทางทิศเหนือสู่ดวงอาทิตย์ดวงแม่หรือหลุมดำของกาแลกซี่ทางช้างเผือก ทุกๆรอบ 13,000 ปี สลับกันไประหว่าง 2 กาแลกซี่ดังกล่าว

แต่จะมีผลกระทบนานับประการ ในการพลิกขั้วแม่เหล็กโลก และย้ายขั้วแม่เหล็กเหนือชี้ไปที่ตั้งของสฟิงซ์ที่ประเทศอียิปต์คราวนี้ ซึ่งปัจจุบันโลกไร้พลังแกนแม่เหล็กโลกมาแล้ว 8 ปี ทำให้เส้นแรงแม่เหล็กลงมาอัดแน่นปกคลุมผิวโลก ทำให้ร้อน หนัก หายใจติดขัด เลือดข้นขึ้น ภูมิต้านทานลดน้อยลงโดยลำดับ หัวใจล้มเหลวง่ายขึ้น

ให้บริการอ่านหนังสือ พลังแสงทิพย์อริยธรรม   ของสมเด็จพระวิสุทธิ  พุทธรังษีบรมธรรมบิดา ฟรี ถึงทุกบ้านทั่วประเทศไทยและทั่วโลก 

ที่พึ่งอันสูงสุด ที่มนุษย์ผู้ไม่ประมาทกำลังแสวงหา ในยามวิกฤตของโลกก็พร้อม ให้บริการในกลุ่มมนุษย์ผู้ไม่ประมาทในชีวิต   และมีจิตเมตตาที่จะช่วยสงเคราะห์ผู้ที่ยังด้อยโอกาสกว่า  ให้ทราบที่พึ่งทางใจอันเกษม ที่ให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติตามอย่างรวดเร็ว ให้ทันกับนาทีแห่งความวิกฤตของโลกที่ใกล็เข้ามาในปลายปี 2012 นี้  จะได้มีสติที่เข้มแข็ง เมื่อต้องเผชิญภัยใหญ่หลวงที่อยู่ตรงหน้า ด้วยความไม่กลัวตาย  เนื่องจากทราบที่จะไปหลังความตายเป็นอย่างดี พร้อมสละชีวิตร่างกายได้ทุกเมื่อ เมื่อไม่สามารถหลีกพ้นไปได้ (ทุกท่านที่ทราบแหล่งที่พึ่งของชีวิตแล้ว สมเด็จพระบรมธรรมบิดา ทรงตรัสว่าอย่าเอาตัวรอดแต่เพียงตน ให้ช่วยเหลือบอกต่อแก่ผู้คนรอบข้างที่เรารักและห่วงใยด้วย)

หลักเกณฑ์ในการแจกหนังสือให้ทั่วกัน ทั้งประเทศ

  • ผู้ที่ต้องการหนังสือ แสงทิพย์อริยธรรม กรุณาติดต่อที่ คุณแม่เกษร โทร 053 219 831
  • ขอร่วมโมทนาบุญกุศล กับทุกๆท่าน ที่ตั้งใจมารับแสงทิพย์อริยธรรมก่อนการจุติลงมาที่แผ่นดินประเทศไทยนี้โดยทั่วกัน

การตื่นตัวและเตรียมการของจิตวิญญาณ ที่มองเห็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ของโลกและจักรวาลในทุกๆรอบ 13,000 ปี และ การโคจรของดาวนิบิรุ ดาวฤกษ์ที่ใหญ่กว่าดาวพฤหัสบดีประมาณ 2 เท่า พร้อมดาวบริวารมาวนรอบดวงอาทิตย์ในสุริยะจักรวาลนี้ และมีวงโคจรที่เดินทางสวนกับวงโคจรของโลกและดาวเคาระห์ต่างๆ  จะเข้ามาแทรกระหว่างดาวโลกและดวงอาทิตย์ ในวันที่ 21/12/2012  ซึ่งชาวมายาได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ StoneHenge เอาไว้ให้คนรุ่นหลังถอดรหัสความหมาย ที่ชาวมายามีเจตนาบ่งบอกถึงวัตถุประสงค์ การเตือนภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นแก่ชาวโลก ในปลายปี 2012  แล้วเหตุการณ์จะดำเนินต่อไปจนพ้น ปี 2560 โลกใหม่จึงจะเข้าสู่ยุคชาวศิวิไลซ์ 

การมาของดาวนิบิรุ จะมาต่อหัวขบวนของ ดวงอาทิตย์ โลก และดาวบริวารของดวงอาทิตย์ ที่จะโคจรมาอยู่ในระนาบเดียวกันเป็นแนวเส้นตรง ชี้ไปที่หลุมดำของกาแลกซี่ทางช้างเผือก ส่งพลังแม่เหล็กสามัคคี ไปปะทะกับพลังแม่เหล็กของกาแลกซี่ทางช้างเผือก ที่มีกำลังมหาศาลเมื่อเทียบกับ พลังงานแม่เหล็กรวม ที่เกิดจากการตั้งแถวเรียงตัวของสุริยะจักรวาลและดาวนิบิรุ ยังผลให้เกิดพลังเส้นแรงแม่เหล็กเสียดสีกัน เกิดแสงวาบสว่างขึ้นทั่วจักรวาล ส่งพลังแรงผลักดันต่อสุริยะจักรวาลและโลก ให้ปรับเปลี่ยนตำแหน่ง และพลิกขั้วโลก หันขั้วโลกเหนือใหม่ไปที่ กาแลกซี่ไตรแองกุลัมทางทิศตะวันออก ที่ส่งพลังดึงดูด และส่งพลังปราณที่เบา มาให้แก่โลก อีกตลอดช่วง 13,000 ปีข้างหน้า ในยุคสมัยของชาวศิวิไลซ์ 

ในปี 2553 จะสังเกตดาวนิบิรุ ได้ทางด้านทิศใต้ของโลกแถบประเทศ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ สีส้มสุกสว่างขนาดเท่าลูกกอล์ฟ และจะเพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นโดยลำดับ เมื่อเดินทางใกล้โลกมากยิ่งขึ้น จนมีขนาดเท่าๆลูกส้มโอ ขนาดกลางและมีปีกออก 2 ด้าน ดวงรีคล้ายลูกรักบี้ จะขึ้นทางทิศใต้ จนมีขนาดใหญ่ที่สุด เมื่อมาเรียงตัว เป็นตำแหน่งแรกของแถวที่มีดวงอาทิตย์และดาวบริวารมาเรียงตัวเป็นเส้นตรงในระนาบเดียวกัน ต่อเชื่อมสนามเส้นแรงแม่เหล็กร่วมกันให้มีพลังงานเพียงพอในการ เคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงของสุริยะจักรวาล และโลกด้วยแรงผลักของสนามแม่เหล็กของศูนย์กลางของกาแลกซี่ทางช้างเผือก เข้าไปสู่แรงดึงดูดของกาแลกซี่ไตรแองกุลัม มากกว่ากาแลกซี่ทางช้างเผือกไปตลอดระยะเวลา 13,000 ปี

พร้อมๆกับทวีปแอดแลนติก ในมหาสมุทรแอดแลนติกมีวาระโอกาส ที่อาณาจักรที่เคยเจริญรุ่งเรืองมากในอดีตของชาวแอดแลนตีส  (อยู่ท้ายๆของลิงค์นี้) ที่เกิดแผ่นดินยุบตัวจมอยู่ใต้ท้องทะเลเมื่อ ประมาณ 13,000 ปีก่อน จากการใช้อาวุธ เส้นแสง ซึ่งเป็นการค้นพบการใช้พลังงานในเลเยอร์ที่ 6  เหนือขึ้นไปจากพลังงานนิวเคลียร์ ชนิดเดียวกับที่สวิสเซอร์แลนด์และชาติยุโรป เพิ่งแถลงข่าวการค้นพบและทดลองได้สำเร็จไปเมื่อไม่กี่เดือนมานี้ ได้ลอยตัวเหนือน้ำทะเลอีกวาระหนึ่ง พร้อมๆกับดวงวิญญาณมากมายของชาวอาณาจักรแอตแลนตีส จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง

ซึ่งมีบางคนกลัวความร้ายแรงผลของการค้นพบเส้นแสงนี้ ถึงกับฆ่าตัวตายไปก็มี เนื่องจากกลัวพิษภัยของอาวุธเส้นแสงทำโลกแตก ซึ่งเขาอาจมีประสพการณ์ฝังใจจากในอดีต 13,000 ปีที่แล้วมากับตนเองก็ได้   ความกลัวในครั้งนั้นจึงยังฝังแน่นอยู่ในจิตวิญญาณ หรือนักวิทยาศาสตร์เรียกว่า ข้อมูลที่บันทึกอยู่ในดีเอ็นเอ นั่นเอง เป็นพลังงานที่บันทึกอยู่ในจิตวิญญาณของสรรพสัตว์ ที่ยังไม่หมดเชื้อแห่งการเกิด

ทีนี้กลับมาที่ผู้คนที่ตั้งใจหรือเลือกมาเกิดในช่วงระยะเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในทุกๆรอบ 13,000 ปีของโลกและจักรวาล ทำไม? ผู้ที่ไม่ประมาททุกคนควรรีบหาคำตอบให้แก่ตนเอง  และตื่นตัวรีบบริหารจัดการชีวิตของตนเองให้ได้รับความปลอดภัย ทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหารการบริโภค และการประกอบอาชีพ และที่สำคัญที่สุดของการได้มาเกิดในคราวนี้ จะใช้วิกฤตครั้งนี้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ตนเอง ศึกษาตัวช่วย แสงทิพย์อริยธรรม ของพระบรมธรรมบิดา ที่เป็นห่วงลูกๆ ได้เมตตาประทานแสงทิพย์อริยธรรม ลงมารับลูกๆกลับคืนสู่บ้านเดิมที่นิพพาน