บทสวดสรภัญญะ 

                      บทกวีทิพย์จากนิพพาน:: แสงทิพย์อริยธรรมเปิดสามโลก.....

  • นะโมตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 
  • นะโมตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมา สัมพุทธัสะ
  • นะโมตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
โอม..."พระบรมธรรมบิดา" สาธุสะ ขอไหว้ "พระพุทธัง" สิ้นทั้งหลาย             
ลูกเดินทางจิตใจตั้งทั้งหญิงชาย  เพราะมั่นหมาย "ไหว้" ชื่นชม "บรมครู-
รัตนตรัย-บิดามารดา-ครูอาจารย์" พระคุณท่านแสนยิ่งใหญ่ วิไลหรู            
"ขอบวชจิตบวชใจ" บูชาครู    ให้ "สามโลกรับรู้" ข้าฯครูมี
"ถือศีลห้าตลอดชีวิต" ในจิตลูก   "ศีล" พันผูกอยู่กับ "ใจ"  วิไลศรี  
เป็น "ศีลใจ" ข้อเดียวเกี่ยวชีวี  

ประเสริฐศรี "บริสุทธิ์" ถึง "พุทโธ"!!!

I
I
2 หวัง"เพิ่มบารมีสิบทัศ"ตัด"กิเลส สมุจเฉท "สังโยชน์" หักให้อักโข 
เพื่อ"หลุดพ้น"โดยบุญญฤทธิ์ด้วย"จิตโพธิ์"   "พระธัมโม" ส่องสว่างกระจ่างใจ 
3 ด้วย"กตัญญกตเวที" มีต่อพ่อ   ผู้ก่อเกิด"ดวงจิต"พิสมัย  
"จิตดวงใหญ่แตกเป็นเล็ก"ดวงเด็กไทย  "เล็กแต่ใหญ่"ด้วย"เมตตา"สถาพร 
4 "พ่อประทานแสงทิพย์จากนิพพาน  รับลูกหลานกลับบ้าน"ท่านสั่งสอน" 
"ขอบพระคุณพระบิดา"จิตอาทร  ทุกขั้นตอนลูกรำลึกนึกถึงคุณ!!! 
I
I
5 "ขอบพระคุณแสงทิพย์นิพพานัง ยืน-นอน-นั่ง-เดินเอื้อเฟื้อตามเกื้อหนุน   
หลับหรือตื่น-ลูกรับได้เต็มใบบุญ   แสนอบอุ่น"อาบแสงทิพย์ฯจากนิพพาน" 
6 ช่วย"ตัดกิเลสเร็วไวทันใจยิ่ง" ลูกชายหญิง"พ้นทุกข์พบศุขศานติ์
เมื่อชีพวายตายลับ"กลับนิพพาน ชาตินี้ผ่าน"ไม่เกิดก่ออีกต่อไป"!!!
7 ลูก"ขอขมาลาโทษ"ที่โฉดชั่ว   "ไม่รู้ตัว"จิตเบลอ"พลั้งเผลอไผล"  
ที่ลูกผิด"คิด-พูด-ทำ"พ่อช้ำใจ     "ขออภัยอโหสิกรรม" ที่ทำมา 
8 "ขอมอบกายถวายชีวิต"จนปลิดปลด  "เพื่อแทนทดคุณพ่อ"รักลูกหนักหนา 
"พระพุทธเจ้า-พระโพธิสัตว์ "เป็นอัตรา   ที่ "เมตตาปิดอบาย" ให้ตายดี!!!
I
I
9 "ขอถวายขันธ์ห้า-กายา-จิต พร้อม"อธิษฐานคุณบุญราศรี"  
10 "ขอฝากจิตในอุทรบิดร"นี้   "ทำหน้าที่สำคัญทุกวันคืน"!!!  
11 "รับแสงทิพย์ฯ-ถ่ายทอดไปไม่สิ้นสุด "สวรรค์-มนุษย์-พรหม"ร่มเย็นไม่เป็นอื่น
"จนลูกตายกลับบ้าน-นิพพาน"คืน-  กลับถิ่นชื่น"บรมสุขสิ้นทุกข์ทน"!!!    
I
I
12 "ขอพุทธาภิเษก"เป็นเอกสิทธิ์  พร้อม "บุญญฤทธิ์" เอกอุเปี่ยมกุศล
ทั้งหนังสือและวัตถุมงคล   แสงทิพย์ล้นเต็มพลัง"สมดังจินตน์"   
13 ทั้ง"ขอเสกจิตวิญญาณลูกทั้งหมด  จิตปรากฏสดใส"  ดังหวังถวิล  
บริสุทธิ์ดุจจันทราไร้ราคิน "เคราะห์หมดสิ้น"สะเดาะทิ้งทั้งหญิงชาย
14 "ลูกทุกคนขอพ้นภัยในวัฏฏะ "ขอพรพระ" สุดประเสริฐงามเฉิดฉาย 
"ลูกจะปฏิบัติบูชา"กว่าจะตาย "แสงทิพย์ฯฉาย+พระเจ็ดองค์"อลงกรณ์
15 "ลูกขอฝากบุญกุศล"ทุกหนแห่ง  "เมตตาแรง" ภิญโญสโมสร  
"ไปกับแสงทิพย์ฯบิดา"สถาพร   "ผีเร่ร่อน" แสนทุกโขได้"โมทนา"!!!  
"ทั้งสรรพสัตว์-สรรพวิญญาณ" ผ่าน"สามโลก ช่วย"ดับโศก" สารพัดตัดปัญหา  
"ให้พ้นจากแดนอบาย"-ภัยนานา   "ดับทุกขา"..."ขอพรพ่อ" ไม่ท้อใจ....
I
I
16 พรของพ่อ "ขอให้ลูกรู้ถูกผิด แล้ว"ทำจิตให้เหมือนแก้ว" เปล่งแววใส!!!
มี"พ่อ-พระ-และนิพพาน"ตระการใจ  ส่ง"แสงทิพย์ฯ"ออกไปไม่ประมาณ!!!  
เพื่อช่วยเหลือ"สรรพวิญญาณ์-นานาสัตว์  ทุกข์ขจัดกว้างไกลแผ่ไพศาล
พาน้องพี่ผองรับกลับนิพพาน   คืนกลับบ้านเดิมแท้ "พ่อแม่เรา"!!! 
"ขอให้ลูกอยู่ดีมากมีสุข   นิราศทุกข์ถึงนิโรธ "ดับโฉดเขลา" 
"กลับนิพพานในชาตินี้" พี่น้องเรา  "หน้าที่เจ้า.ทำต่อไป "ให้ธรรมทาน" !!!
งานแสงทิพย์ฯยิ่งใหญ่ในสามโลก  ช่วยดับโศกเวทนามหาศาล  
อานิสงส์ไม่มีที่ประมาณ  เจ้าทำงานให้พ่อ.....สู้ต่อไป"!!!  
"ช่วยกันทำหน้าที่ดีที่สุด  ด้วยจิตพุทธ-แสงทิพย์ฯล้อมพร้อมไสว
เปิดสามโลกสุดขอบเขตประเทศไทย  ขอความสวัสดีมีชัยให้ลูก"เทอญฯ".....
I