บทพระราชนิพนธ์จาก น้ำพระทัยของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

          อันตัวพ่อ ชื่อว่า พระยาตาก
ทนทุกข์ยาก กู้ชาติ พระศาสนา
ถวายแผ่นดิน ให้เป็น พุทธบูชา
แด่ศาสนา สมณะ   พระพุทธโคดม
I
I
       ให้ยืนยง คงถ้วน ห้าพันปี
สมณะพรหมณ์ชี ปฏิบัติ ให้พอสม
เจริญสมถะ วิปัสสนา พ่อชื่นชม
ถวายบังคม รอยบาท พระศาสดา
I
I
       คิดถึงพ่อ พ่ออยู่ คู่กับเจ้า
ชาติของเรา คงอยู่ คู่พระศาสนา
พระพุทธศาสนา อยู่ยง คู่องค์กษัตรา
พระศาสดา ฝากไว้ ให้คู่กัน

                                                                                                     

                                                                                            จารึกอยู่ ณ. วัดอรุณราชวราราม

 

ขอขยายความหมายในพระจารึกในวรรคแรก  ให้ท่านสาธุชนรุ่นหลังได้ทราบรายละเอียด  หากได้ย้อนไปดูขอบเขตประเทศไทยในสมัยพระองค์ท่าน  จะกว้างใหญ่กว่าพื้นที่ปัจจุบันราว 3 เท่าตัว และการตั้งพระปณิธานแน่วแน่ ในการยกถวายแผ่นดินที่พระองค์ได้ทรงรวบรวมมาด้วยความเหนื่อยยากทั้งหมด  ยกถวายเป็นพุทธบูชานั้น  ประเด็นหลักก็คือ สิ้นคำยกถวายขององค์พระเจ้าตากสินมหาราช ผืนแผ่นดินทั้งหมดจะกลายเป็นที่ดินธรณีสงฆ์ทั้งประเทศไปทันที

การที่ที่ดินทั้งประเทศกลายเป็นที่ธรณีสงฆ์ แม้ไม่มีกฏหมายตราเอาไว้ก็ตาม  แต่โดยพฤตินัย ที่ดินทั้งหมดได้กลายเป็นที่ธรณีสงฆ์เรียบร้อยแล้ว  เบื้องบนของจักรวาลได้ลงบันทึกเจตนารมณ์ของพระองค์ท่านเอาไว้เรียบร้อยแล้ว  จึงเป็นหน้าที่ของบรรดาลูกหลานไทยทุกคน จะทราบก็ดี ไม่ทราบก็ดี  ต้องมีหน้าที่ชำระหนี้สงฆ์รายปี ตามสมควรแก่การครอบครองใช้ประโยชน์  บนที่ดินผืนนั้นๆ

ถามว่าทำไม  ในสมัยของหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค  ได้เน้นเรื่องเหล่านี้ ให้แก่ลูกศิษย์ และลูกหลานในสมัยนั้น เข้าใจ ว่าที่เราอยู่ทำมาหากิน หรือสร้างบ้านอยู่ก็ตาม  อาจเป็นที่ดินธรณีสงฆ์มาก่อน จึงสั่งสอน ให้ลูกหลานแก้ไข โดยการออมเงินเอาไว้ชำระหนี้สงฆ์ทุกๆปี ผลที่จะเกิดขึ้นก็คือ  ทำให้เราอยู่ร่มเย็น เป็นสุข ทำมาหากินเจริญรุ่งเรือง

เหล่านี้เมื่อนึกขึ้นได้ และเพิ่งกลับมาจากการไปเยี่ยมคารวะ พระองค์ท่าน ที่วัดเขาขุนพนม จ.นครศรีธรรมราช จึงได้เก็บเรื่องนี้มาเล่าสู่กัน เพื่อนำไปพิจารณาให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของทุกๆท่านต่อไป

" โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะตุภะวัง สัพพะศัตรู วินาสสันติ "

ฝากคำภาวนานี้ไปกับแสงทิพย์อริยธรรมของพระบรมธรรมบิดา

ต่อยอดเจตนารมณ์ป้องกันคุ้มภัยให้แก่ประเทศไทยยิ่งกว่ามหาทอร์นาโด

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆต่างวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share