อมตะจ่ายผลตอบแทนให้สมาชิกสูงกว่าบริษัทเครือข่ายส่วนใหญ่

และดำเนินการโดยสถานะของบริษัทมหาชนเพียงรายเดียว

ในประเทศไทย


 

แผน Mega - Match


ลงทุนได้ตามใจเรา ภาระรายเดือนต่ำ


ทำรายได้ไร้ขีดจำกัด


จำหน่ายจ่ายโอนหรือเป็นมรดกตกทอด


หยุดทำรายได้ยังเดินต่อเนื่อง


 

ร้างรายได้ 3 ทาง คือ

1. ค่าแนะนำ 50 % ของคะแนน  2. ค่าบริหารองค์กรซ้าย-ขวา ทีมอ่อน20%  ทีมแข็ง 5-15% ลึกไม่จำกัดชั้น  3. ค่าขยายสายงาน(Matching) 5 ชั้น
จากรายได้ทีมอ่อนของลูก 50% หลาน 25% เหลน 10% โหลน 5% ลื้อ 2%

 

ตำแหน่ง
 ทองเหลือง (BRASS)
ซื้อสินค้า 40 คะแนน  เป็นเงิน 130 บาท
เดือนถัดไปรักษายอดเพียง 50 คะแนน เป็นเงิน 160 บาท
มีโอกาสรับรายได้วันละ 2,500 บาท
รับ Matching จากรายได้ทีมอ่อนของลูก 50%ตำแหน่ง
ทองแดง (BRONZE)
ซื้อสินค้า 300 คะแนน  เป็นเงิน 1,200 บาท
เดือนถัดไปรักษายอดเพียง 50 คะแนน เป็นเงิน 160 บาท
มีโอกาสรับรายได้วันละ 2,500 บาท
รับ Matching จากรายได้ทีมอ่อนของลูก 50%
รับ Matching จากรายได้ทีมอ่อนของหลาน 25%ตำแหน่ง 
ซิลเวอร์ (SILVER)
ซื้อสินค้า 900 คะแนน  เป็นเงิน 3,600 บาท
เดือนถัดไปรักษายอดเพียง 150 คะแนน เป็นเงิน 600 บาท
มีโอกาสรับรายได้วันละ 4,500 บาท
รับ Matching จากรายได้ทีมอ่อนของลูก 50%
รับ Matching จากรายได้ทีมอ่อนของหลาน 25%
 ตำแหน่ง
ทอง (GOLD)

ซื้อสินค้า 1,800 คะแนน  เป็นเงิน 7,200 บาท
เดือนถัดไปรักษายอดเพียง 150 คะแนน เป็นเงิน 600 บาท
มีโอกาสรับรายได้วันละ 7,040 บาท
รับ Matching จากรายได้ทีมอ่อนของลูก 50%
รับ Matching จากรายได้ทีมอ่อนของหลาน 25%ตำแหน่ง
ทองคำขาว (PLATINUM)
ซื้อสินค้า 3,600 คะแนน  เป็นเงิน 14,400 บาท
เดือนถัดไปรักษายอดเพียง 300 คะแนน เป็นเงิน 1,200 บาท
มีโอกาสรับรายได้วันละ 12,250 บาท
รับ Matching จากรายได้ทีมอ่อนของลูก 50%
รับ Matching จากรายได้ทีมอ่อนของหลาน 25%ตำแหน่ง
ทับทิม (RUBY)
ซื้อสินค้า 4,500 คะแนน  เป็นเงิน 18,000 บาท
เดือนถัดไปรักษายอดเพียง 300 คะแนน เป็นเงิน 1,200 บาท
มีโอกาสรับรายได้วันละ 14,000 บาท
รับ Matching จากรายได้ทีมอ่อนของลูก 50%
รับ Matching จากรายได้ทีมอ่อนของหลาน 25%
รับ Matching จากรายได้ทีมอ่อนของเหลน 10% ตำแหน่ง
เพชร (DIAMOND)
ซื้อสินค้า 5,400 คะแนน  เป็นเงิน 21,600 บาท
เดือนถัดไปรักษายอดเพียง 400 คะแนน เป็นเงิน 1,600 บาท
มีโอกาสรับรายได้วันละ 17,500 บาท
รับ Matching จากรายได้ทีมอ่อนของลูก 50%
รับ Matching จากรายได้ทีมอ่อนของหลาน 25%
ับ Matching จากรายได้ทีมอ่อนของเหลน 10%
รับ Matching จากรายได้ทีมอ่อนของโหลน 5%ตำแหน่ง
มงกุฎเพชร (CROWN JEWEL)
ซื้อสินค้า 6,300 คะแนน  เป็นเงิน 25,200 บาท
เดือนถัดไปรักษายอดเพียง 400 คะแนน เป็นเงิน 1,600 บาท
มีโอกาสรับรายได้วันละ 21,000 บาท
รับ Matching จากรายได้ทีมอ่อนของลูก 50%
รับ Matching จากรายได้ทีมอ่อนของหลาน 25%
ับ Matching จากรายได้ทีมอ่อนของเหลน 10%
รับ Matching จากรายได้ทีมอ่อนของโหลน 5%
รับ Matching จากรายได้ทีมอ่อนของลื้อ 2%แผนการตลาดของบริษัท เปิดโอกาสให้แก่นักธุรกิจหลากหลายระดับ การลงทุนสามารถเริ่มต้นได้ จากทุนทรัพย์น้อยๆ สำหรับเยาวชน ไปจนถึงนักธุรกิจ SME สำเร็จรูป ใช้แต่ทุนทรัพย์และการขยายตลาดในระบบ อี-คอมเมริซ์ ได้ทันที ไม่ต้องการทำเลที่ตั้งร้าน เหมาะกับการลงทุน ในสภาพปัจจุบัน ที่สิ่งแวดล้อมรอบตัว กำลังปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

ส่วนนักธุรกิจ ที่ชอบใช้เงินทำงาน ระบบแผนการตลาดของ อมตะ ก็สามารถตอบสนองการลงทุน ในระดับ SME ในแต่ละครอบครัว ที่สามารถใช้พัฒนารายได้ให้มั่นคงได้อย่างรวดเร็ว และมีความเสี่ยงต่ำ ผู้สนใจศึกษารายละเอียดที่  http://ainews1.com/article36.html