มาถึง ณ จุดนี้ที่เล่าเรื่องราวสาระตั้งแต่อดีต ค่อนข้างไกลตัวเรา จนใกล้เข้ามาติดประชิดแล้วในปัจจุบัน  หลายๆคนคงต้องเริ่มหาทางเลือกให้กับตนเองและครอบครัวอย่างเร่งด่วน ทั้งด้านพัฒนาจิตใจ และเตรียมตัวด้านกายภาพ  

โลกปัจจุบันมีศักยภาพเป็นอย่างไร ให้เรานำมาฝึกปรือต่อยอดให้แก่จิตใจเราได้บ้าง และเรามีความเข้าใจ มีศรัทธา มากน้อยเพียงไร หากปราศจากความเชื่อความศรัทธาก็ไม่เกิดขึ้น   การเดินไปข้างหน้าของตัวเราก็ไม่สัมฤทธิ์ผล จึงอยู่ที่ตัวเราจะต้องค้นหาจิ๊กซอร์ต่างๆ สุดความสามารถ ให้เราเข้าถึงมิติต่างๆ ที่สามารถจะเป็นที่พึ่งให้แก่ตัวเรา และครอบครัวและเพื่อนๆได้

                     
 

วิธีการนำมาพัฒนาจิตใจ ก็มีอยู่อย่างหลากหลายวิธี  โดยทั้งนี้มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาการเตรียมตัว ต้องรวดเร็วทันกับเหตุการณ์  เพิ่มศักยภาพให้แก่จิตใจของเรา ให้พร้อมเผชิญความเลวร้ายของธรรมชาติ ในอนาคตต่อๆไปให้เร็วที่สุด 

สำหรับวิธีการปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาจิตใจนี้ ก็มีการเปลี่ยนแปลง มีผลกระทบมาจากสิ่งแวดล้อมของโลก ที่เสื่อมลงไปด้วย นั่นคือสนามแม่เหล็กที่แกนของโลก ที่ร่อยหรอเหลือน้อยมาก ทำให้ผู้ปฏิบัติธรรม ในแนวมาตรฐานเดิมๆ ออกจากกิเลส หรือสลัดจิตของตนออกจากกาย ออกจากแรงดึงดูดของโลกและจักรวาลได้ยากยิ่งขึ้น 

ถ้าไม่เอาเวลาการพัฒนามาคิด  ซึ่งระยะเวลาของแต่ละคน ไม่ว่าจะมีพื้นธรรมเก่ามากน้อยเพียงไรก็ตาม ก็อาจใช้เวลาพัฒนาไม่เท่ากัน  และอาจเนิ่นช้าไม่ทันกาล กับภาวะปัจจุบัน ที่เหตุการณ์โลกเปลี่ยนแปลง มาปรากฏอยู่ต่อหน้าของทุกๆคนแล้ว  เพียงแต่เจ้าตัวจะสังเกตหรือไม่ก็ตาม เช่นความเสื่อมทรามของสนามแม่เหล็กที่แกนของโลก ได้เริ่มลดปริมาณที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ย่างเข้าปีที่ 10 แล้ว อยู่ในขั้นวิกฤตพลังงานชีวิต หรือพลังปราณ หรือคลื่นในแถบสีเหลือง หรือกระแสแห่เมตตาธรรม  ทำให้ภูมิต้านทานโรคของคนเราลดน้อยลง และบรรลุธรรมได้ยากลำบากยิ่งขึ้น 

พระอาจารย์รัตน์ เล่าให้ฟังเมื่อปลายเดือน ก.ย. 2553 นี้ว่า หากปล่อยให้โลกไร้แกนพลังงานต่อไปอีก 10 ปี โลกจะไม่มีสัตว์อาศัยอยู่ได้ จะเป็นเช่นเดียวกับดาวอังคาร สิ่งที่มนุษย์เริ่มสัมผัสและล้มตายลงมากยิ่งขึ้น คือคลื่นความร้อน ที่แผ่เข้าไปในแต่ละประเทศ ท่านลองติดตามข่าวก้จะทราบความรุนแรง ขึ้นไปถึง 40 กว่าองศา ในโซนที่ไม่เคยร้อนมาก่อน

โดยปกติภูมิต้านทานโรคของคนก็มีน้อยอยู่แล้ว และยังมีผลส่งเสริมเพิ่มปริมาณแบคทีเรียและไวรัสที่เคยสงบนิ่ง ฟื้นตัวกลับมาแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้น  และยังส่งผลให้การปฏิบัติธรรมทั่วไป สำเร็จได้ยากลำบากมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีตกาล  เรื่องเหล่านี้ไม่รอดสายตาหรือ ญาณทัสสนะ ของผู้บรรลุธรรม ที่เราจะหาความรู้ได้ ที่ลิงค์นี้

นอกจากอุปกรณ์ช่วยเสริมในการปฏิบัติธรรมแล้ว  หากทุกคนได้รู้ว่า จิตเดิมแท้ของทุกๆสรรพสัตว์ ผ่องใสปภัสสรอยู่ภายใน  แล้วรู้ว่าจริงๆแล้วทุกดวงจิตมาจากที่ไหน แล้วมาทำไม มีภารกิจอย่างไร แล้วเกิดอะไรขึ้นจึงมาเวียนเกิดเวียนตายกันอยู่ เหมือนติดกับดัก ก็ให้ทุกคนเปิดโอกาสให้ตนเองเข้าไปศึกษาหาความรู้ให้เกิดปัญญาตระหนักรู้ด้วยตัวของท่านเองที่ลิงค์นี้

ให้ละเอียดถี่ถ้วน  คำถามต่างๆที่มีข้างต้นก็จะถูกเปิดเผยให้เข้าใจ และลองนำมาปฏิบัติได้ ให้ทุกคนเรียนรู้วิธีเปิด ซีพียูใจ ของตนเองได้ เป็นประการแรกก่อน เรื่องอื่นๆก็จะสัมผัสได้ง่ายเข้า  โดยเข้าไปขอคำแนะนำฟรีจากอาจารย์ ชัยแสงทิพย์ ก็ได้ ผ่านโทรศัพท์ได้ทั่วโลก ปัญหาเรื่องระยะเวลาก็จะได้รับการแก้ไข และมีภูมิคุ้มกันตนเอง ทั้งมีชีวิตอยู่หรือหลังความตาย  ในความวิกฤตของโลกครั้งนี้ก็ตาม

จิตใจของเราก็มีที่ไปที่เป็นสุข  ปิดประตูสู่อบายภูมิ  เมื่อใจของเราอุดมด้วยอริยทรัพย์แล้ว พระบรมธรรมบิดา ทรงยืนยันให้ทุกคนจงมีความมั่นใจ ในสภาวะทางโลก ที่ย่อมจะสุขสบายตามมาด้วย ไม่ว่าจะเป็นด้านที่อยู่ที่กินก็ตาม จนกว่าจะสิ้นอายุขัย โดยเฉพาะมนุษย์ที่ผ่านพ้นการคัดกรองผ่านพ้น พ.ศ. 2560 ไปแล้ว สิ่งแวดล้อมโลกใหม่จะดีกว่าและแตกต่างจากปัจจุบันอย่างเทียบเคียงกันไม่ได้เลย

ดังที่หลวงปู่ประเสริฐ ท่านให้กำลังใจแก่ลูกหลานที่ไปกราบไหว้ อวยชัยให้พร ให้ทุกๆคนพยายามเอาชีวิตให้รอดปลอดภัยพ้นปี พ.ศ. 2560 ไปให้ได้

เมื่อได้ค้นพบวิธีแก้ไขปัญหาทางจิตใจ ได้ทันกับภาวะการณ์โลกแล้ว ก็ยังเหลือแต่ด้านกายภาพ ในเรื่องที่อยู่อาศัย และการทำมาหารับประทานระหว่างที่เรายังทรงอายุขัยอยู่ ด้านการงานอาชีพก็มีประเด็นหลักอยู่ 2 เรื่อง

  1. ทำเลการค้าขายและงานอาชีพ ในภาวะวิกฤตของโลกในอนาคต เป็นเรื่องคาดการณ์ได้ยากมาก มีตัวแปรมากทีเดียว แม้เราจะได้เลือกสรรอย่างรอบครอบแล้วก็ตาม เราก็มิอาจรู้ได้ว่า พันธมิตรธุรกิจที่เราเลือกจะอยู่รอดผ่านวิกฤตของโลกที่เกิดขึ้นได้หรือไม่  ยกตัวอย่างเราตัดสินใจ เลือกธุรกิจ อี-คอมเมิร์ซ แฟรนไชส์ ซัก 2 แห่ง เป็นธุรกิจส่วนตัวของเรา ก็คงหวังได้เพียงระยะสั้นๆเท่านั้น ที่เราจะทำให้ดีที่สุด ใช้เพิ่มศักยภาพของตัวเราและแก้ปัญหาการประกอบอาชีพ ในระยะแรก 2-3 ปี ให้เรารู้สึกมั่นคงชั่วคราว
  2. ทั้งโลกอาจได้รับผลกระทบต่อภาวะวิกฤตคราวนี้อย่างทั่วถึงกัน  และพลโลกที่จะเป็นลูกค้าในธุรกิจของเราจะยังมีชีวิตเหลือรอดสักเท่าไร  และระบบต่างๆที่เราเคยได้รับความสะดวกจะยังมีอยู่ให้เราได้ใช้พึ่งพาอยู่อีกหรือไม่  ก็เป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยาก  และผู้ผลิตสินค้าให้เราจัดจำหน่ายก็ดี และความสะดวกด้านโลจิสติกก็ดี จะถูกภัยธรรมชาติทำลายจนย่อยยับใช้การไม่ได้หรือไม่

แม้จะอย่างไรก็ตาม ในเมื่อเรายังมีชีวิตร่างกาย ก็ต้องมีการจัดเตรียมเรื่อง น้ำ อาหาร ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ทุกอย่างเหล่านี้ เป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยากทั้งนั้น ทุกๆธุรกิจจะถูกผลกระทบไปหมด ไม่มีอะไรอยู่คงที่เลย นอกจากเราจะอยู่กับภาวะปัจจุบันให้ดีที่สุด ด้วยความไม่ประมาท และไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากนักอย่างรีบด่วนตั้งแต่เดี๋ยวนี้  การใช้โอกาส สร้าง ตู้เอทีเอ็มส่วนตัวเคลื่อนที่ ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าพิจารณาไม่น้อยทีเดียว ลงทุนน้อยคืนทุนไว ทำงานอย่างขยันขันแข็งโดยทันที

เพื่อสะสมเงินทุนสำรองเตรียมการเผชิญกับภัยพิบัติของโลกคราวนี้ พยายามจำกัดความเสี่ยงให้มีน้อยที่สุด และเลือกสร้างธุรกิจส่วนตัวของเราให้เกิดความมั่นคงเร็วที่สุด แม้จะเป็นไปในระยะสั้นๆเพียงปี หรือ 2 ปีก่อนก็ตาม หรือเมื่อเราโชคดีรอดชีวิตเข้าสู่ยุคใหม่ได้ พร้อมๆกับพันธมิตรธุรกิจต่างๆ และบรรดาลูกค้าเดิมของเราอีกส่วนหนึ่ง ธุรกิจส่วนตัวที่เราตั้งต้นคัดสรรเอาไว้นั้นก็จะผลิดอกออกผลสำหรับรองรับความต้องการที่จำเป็นต่อทุกๆชีวิตสืบต่อไป วินๆด้วยกันทุกฝ่าย 

หรือใช้ความวิกฤตของโลกที่กำลังเกิดขึ้น มาช่วยเสริมธุรกิจของเราให้เติบโตได้ด้วยก็จะยิ่งเป็นผลดี เช่นในภาวะข้าวยากหมากแพงก็มีนักธุรกิจบางคนสร้างความเจริญมั่งคั่งขึ้นมาได้ แต่ในภาวะการณ์ที่จะเกิดการกวาดล้างโลก กำจัดคนไม่มีนิจศีลให้หมดสิ้นไปหนนี้ ไม่ต้องไปหวังความเจริญมั่งคั่งเป็นส่วนตัว  ขอให้ได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมให้ดีที่สุด จะเป็นหนทางไปสู่ยุคชาวศิวิไลได้อย่างกลมกลืนยิ่ง

หากได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้คนยามยาก ทั้งที่เป็นและไม่เป็นลูกค้าของเรา โดยไม่ต้องหวังผล โดยมุ่งช่วยเหลือส่วนรวมเป็นสำคัญ  เช่นการดำเนินการของร้านเท่าทุน ที่หลายๆท่านอาจเคยได้ยินมา  กิจการประเภทนี้ก็ตั้งอยู่ได้  แนวคิดการทำธุรกิจในสภาวะวิกฤตทั่วโลก ต้องใช้ความเมตตาเป็นแกน  ให้ทุกๆคนมีกินมีใช้จนกว่าจะสิ้นอายุขัย และอยู่ต้อนรับยุคชาวศิวิไลซ์ร่วมกันฉันพี่ฉันน้อง ในสิ่งแวดล้อมใหม่ที่อบอุ่นเป็นมิตรไมตรี

ที่ทุกคนในยุคนั้นแข่งกันสร้างความดี ไม่ได้แข่งกันหาเงินทองให้ตนมีมากที่สุด ซึ่งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมีส่วนช่วยด้วยอย่างมาก เนื่องจากเส้นแรงแม่เหล็กโลกมีบทบาทต่อสภาพ ดีเอ็นเอ ของมนุษย์ยุคชาวศิวิไลซ์เป็นอย่างมาก อาจมีผลใกล้เคียงกับสมัยต้นพุทธกาลอีกวาระหนึ่ง และทำให้มีพระอริยะเจ้าเกิดขึ้นหนาแน่น คล้ายสมัยต้นพุทธกาลอีกวาระหนึ่ง ทุกๆท่านจึงควรปฏิรูปชีวิตตนเองและครอบครัวให้อยู่รอดปลอดภัยถึงยุคใหม่ให้ได้ ตามที่หลวงปู่ประเสริฐได้ให้พรแก่บรรดาลูกหลานที่ได้ยินได้ฟังกันมาแล้ว 

สภาพเศรษฐกิจในยุคสมัยหลังจากแกนโลกพลิก เงินสกุลต่างๆของโลกจะไม่มีบทบาทในชีวิตผู้คนยุคใหม่อีกต่อไป (เป็นความเห็นจากท่านที่ตอบคำถามจากญาณทัสสนะ อย่างน้อย 2 ท่าน ที่มีความเห็นอนาคตตรงกันนานมาแล้ว และปัจจุบันก็ได้รับการยืนยัน จากนักเศรษฐศาสตร์แล้วเช่นเดียวกัน เครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวก การค้าขายสารพัดชนิดที่มนุษย์คิดสร้างขึ้น ก็ตกอยู่ในภาวะของไตรลักษณ์ชัดเจน หากเรายังมีชีวิตเหลือรอด ก็จะได้พบเห็น) จะคงเหลือแต่การแลกเปลี่ยนสินค้า หรือแบ่งปันกัน ส่วนโลหะทองคำยังคงมีค่าบนโลกอยู่ต่อไป ผู้ที่สะสมเงินในสกุลต่างๆ ก็ต้องคอยจับตาความเปลี่ยนแปลง ในเรื่องนี้ และหาจังหวะแลกเปลี่ยนเป็นทองคำแทน การปล่อยให้เป็นเศษกระดาษไป ถ้ายึดความจริงในเรื่องนี้มาพิจารณาสภาวะโลกตอนนั้น จะถอยหลังจากภาวะปัจจุบันไปมากกว่า 50 ปี

รวมทั้งสภาพ ดีเอ็นเอ ของผู้ที่รอดชีวิตก็จะเปลี่ยนไปด้วย เนื่องจากพลังงานเส้นแรงแม่เหล็กที่ถูกจัดระเบียบใหม่ แรงดึงดูดจากกาแลกซี่ใหม่ที่มีพลังงานคลื่นสีขาว สีเหลือง และธาตุความว่างและเบา สิ่งแวดล้อมใหม่ย่อมมีอิทธิพลต่อเซลล์ในร่างกาย และจิตใจของมนุษย์ที่เหลือรอดอยู่ในยุคใหม่แน่นอนทีเดียว  การอยู่ท่ามกลางพลังงานดีและเบา การบรรลุธรรมของมนุษย์ก็จะทำได้ง่ายขึ้น กระเดียดไปคล้ายตอนต้นพุทธกาล

ตามหลักการที่หลวงปู่ประเสริฐ ท่านอธิบายภาพสังคมอนาคต ของสังคมมนุษย์ที่เหลือรอดอยู่หลังปี พ.ศ. 2560 ให้แก่น้องเมย์นำมาถ่ายทอดนั่นเอง หลวงปู่ท่านแนะนำหลักใหญ่ๆเอาไว้ให้เรานำไปพิจารณาแยกย่อยในการปฏิบัติ ทั้งในด้านคุณธรรมประจำใจ และด้านกายภาพ ที่เราต่างยังต้องการปัจจัยจำเป็นต่อการดำรงชีวิตอยู่ หากรอดพ้นจากความวิบัติของโลกมาได้ จนพ้นปี 2560

เท่าที่ได้ประสบมาตลอดระยะเวลา 5 ปีมานี้ มีนักลงทุนอยู่ 2 ค่ายทั้งคนไทย และชาวมาเลเซีย สำหรับบริษัทของคนไทยเป็นบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ ที่ลงทุนไปแล้วประมาณ 1 พัน 300 ล้านบาท กำลังเติบโตออกไปในหลายๆประเทศ  มีสินค้าทั้งของตนเองและจากซัพพลายเออร์ต่างๆ สำหรับดำเนินธุรกิจ และมีโปรแกรมธุรกิจพิเศษ ที่ใช้เงินลงทุนครั้งเดียว 2 หมื่นเศษ ขยายธุรกิจส่วนตัวในระยะสั้นๆแล้ว สร้างรายได้สะสมที่พอเพียงทีเดียว อาจเหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการปฏิรูปมีธุรกิจส่วนตัวของตนเองและครอบครัว เพื่อเตรียมตัวโยกย้ายทำเลที่อยู่อาศัยสู่ที่ปลอดภัยกว่า และมีทำเลธุรกิจที่ไม่มีขีดจำกัด ให้ทันกับสภาพวิกฤตของโลกที่จะเปิดฉากขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในปลายปี 2012 เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน มีรายละเอียดที่ลิงค์นี้

ส่วนธุรกิจร้านค้า อี-คอมเมิร์ซ แฟรนไชสส์ของชาวมาเลเซีย ซึ่งเป็นธุรกิจค่อนข้างใหญ่วางฐานธุรกิจกว้างเช่นเดียวกับ อี-เบย์ แตกต่างตรงที่เน้นด้านอาหารสมุนไพรโลก ในมาตรฐานโลก 4 G ของรายนี้ลงทุนไปแล้วในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 ปี 4 พัน 500 ล้านบาท ต้องใช้เงินลงทุนมากหน่อย 2 แสน 5 หมื่นบาท/หน่วยธุรกิจ เป็นการลงทุนครั้งเดียวเช่นเดียวกัน แต่เว็บไซท์ในภาษาต่างๆยังพัฒนาไม่แล้วเสร็จ มีรายละเอียดที่ลิงค์นี้

พิจารณาดูแล้วเพื่อความมั่นใจ ในภาวะวิกฤตของโลกที่กำลังเกิดขึ้น  น่าจะพิจารณาใช้เป็นเครื่องมือประกอบธุรกิจส่วนตัวสมัยใหม่ ที่เข้ากับเงื่อนไขข้างต้นทั้ง 2 ข้อทั้งสองรายพร้อมกันไปก็ได้  หรือเลือกใช้ของคนไทยเพียงรายเดียวที่พร้อมอยู่แล้วก็ได้ เพื่อลดความยุ่งยากและต้องเน้นความก้าวหน้าแข่งขัน กับช่วงระยะเวลาที่ยังพอมีเหลืออยู่ไม่มาก  ในช่วงภาวะวิกฤตของทั่วโลก  ทั้งสองแห่งต่างเป็นธุรกิจด้านอาหารธรรมชาติปลอดสารพิษตกค้างทั้ง 2 ราย แต่ทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอน จึงอยู่ที่วิจารณะญาณของแต่ละท่าน

ในอดีตประเทศจีนพัฒนาระบบ จีเอสเอ็ม ขึ้นใช้กับโทรศัพท์มือถือโดยคนไทยไปเริ่มลงทุนให้ก่อน เตรียมระบบแม่ข่ายป้องกันระบบล่มเอาไว้เพียง 2 แห่งปรากฏถึงเวลาล่มเข้าจริง ระบบล่มหมดทั้ง 2 แห่งพร้อมๆกัน ก็ได้ปรากฏมาแล้ว  จึงหวังอะไรเที่ยงแท้แน่นอนได้ยาก นอกจากท่านจะได้ธรรมจัดสรร ใช้หลักเมตตาธรรมนำหน้า ให้ความรู้พัฒนาจิตใจผู้อื่นออกนำหน้าธุรกิจ จึงน่าจะเป็นหนทางเลือกที่มีหลักฐานมั่นคง สำหรับรองรับงานธุรกิจที่เดินตามหลังอีกที  ให้มีความสุขใจและมีระบบทางเสือกในการเดินทางของทุกๆชีวิต จะได้ใช้หลบหลีกไม่ชนสิ่งที่เป็นอันตราย ทำให้ชีวิตต้องอับปางไปก่อนสิ้นอายุขัย

ส่วนท่านที่ศึกษาแล้วยังต้องการรายละเอียดเพื่อสร้างความมั่นใจเพิ่มเติม ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มได้ที่ เมนูติดต่อเรา หรือขอนัดหมายขอเข้าไปชมกิจการของทั้งสองรายได้ที่ สมศักดิ์ โทร 087 517 0723  ศึกษาบริษัทที่จะใช้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ให้แก่เราต่อไป ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หากพันธมิตรของเราสามารถฟันฝ่าผ่านวิกฤตของโลกคราวนี้อยู่รอดไปได้พ้นปี พ.ศ2560  ซึ่งทุกฝ่ายก็ต้องพยายามช่วยตนเองเต็มที่ ต่างกันที่ใครจะทราบทางหนีทีไล่ก่อนกันเท่านั้น ถึงจะอย่างไรก็ตามธุรกิจนาๆชนิด ก็จะสูญพันธุ์ไป หลังจากโลกย้ายขั้วแล้ว คงจะทำได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น

จานรับสัญญานจากเพื่อนต่างดาว ท่านใดที่ได้รับการคัดเลือกติดตั้งจานรับสัญญานสื่อสารจากมิตรชาวดาวอังคารแล้ว  น่าจะทั้งช่วยตนเอง และเป็นครือข่ายกับญาติมิตรชาวดาวอังคารร่วมมือกัน ช่วยพลโลกในยามโลกประสบภัยพิบัติครั้งยิ่งใหญ่ได้บ้าง  ขณะนี้ได้พบปะกับผู้โชคดี 2ท่านแล้ว ที่ได้รับการคัดเลือกติดตั้งเครื่องมือสื่อสาร แต่ติดตั้งบนกายสสารต่างที่กัน  และยังได้ทราบมาจากท่านผู้เชี่ยวชาญพีระมิดหนึ่งเดียวของโลกอีกว่า สำหรับผู้ที่มีพีระมิดใช้อยู่แล้ว ที่มีพลังมโนธาตุของผู้เชี่ยวชาญร่วมอยู่ด้วย ทุกๆท่านสามารถติดต่อกับเพื่อนชาวดาวอังคารได้โดยตรงจากพีระมิดที่ท่านมีอยู่  ท่านบอกเอาไว้สั้นๆเพียงแค่นี้

ส่วนในรายละเอียดแต่ละท่านที่สนใจ ต้องค้นคว้าเสาะหาเพิ่มเติมด้วยตัวท่านเอง จะได้รับความกระจ่างในเหตุและผลต่างๆให้ชัดเจน ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจด้วยตัวของท่านเองต่อไป  โดยมีชีวิตของท่านและบุคคลแวดล้อมในครอบครัวของแต่ละท่านเป็นสิ่งเดิมพัน เป็นงานด้านพลังงานล้วนๆ  ที่บางท่านอาจนำมาต่อยอดกับงานธุรกิจส่วนตัวของตน ช่วยเหลือองค์กรผู้เกี่ยวข้องต่างๆให้อยู่รอดปลอดภัยก็ได้ นับเป็นงานการกุศลพื้นฐานชีวิตที่ท้าทาย หากไม่มีกายสสารก็ยากที่จะบรรลุเป้าในการปฏิบัติธรรมทั้งในภาคสสารและพลังงาน ที่ปกติมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตาม

ลิงส์นี้มีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวข้องกับพลังพีระมิด ชาวดาวอังคารที่มาช่วยชาวโลกตั้งแต่ในอดีต จนถึงปัจจุบัน  และจะได้รับรายละเอียดมากยิ่งขึ้นจากการซักถาม ในท้ายๆการฝึกอบรมสุขภาพแต่ละคราว