http://ainews1.com/article234.html   Bookmark and Share

ภาพถ่ายในวาระที่คณะหลวงปู่โง่น โสรโย ไปเยือนดินแดน เทือกเขาหิมาลัย ที่ประวัติศาสตร์ กล่าวไว้ว่าเคยเป็นบ้านเกิดของหลวงปู่เทพโลกอุดร ที่มีสัญญลักษณ์ปรากฏอยู่ที่หน้าผา พร้อมศิลาจารึก ที่หลวงปู่โง่น ได้อ่าน

ภารกิจสำคัญของหลวงปู่เทพโลกอุดร ที่ได้รับมอบหมายจากพระพุทธองค์ ให้มาดูแลลูกหลาน ที่ปฏิบัติศาสนา ในดินแดนสุวรรณภูมิ เพื่ออยู่ช่วยกันสืบทอดพระพุทธศาสนา ให้อยู่ครบ 5,000 ปี ท่ามกลางการถูกบิดเบือนศาสนา ที่ เหล่าข้าศึกนอกศาสนา ยักษ์ และมาร ได้ทูลขอจากพระพุทธองค์เอาไว้  และได้ทรงเปิดเผยคำพยากรณ์ ศาสนาของพระองค์ ในช่วงหลังกึ่งพุทธกาล หรือ ตั้งแต่ พ.ศ. 2505 เป็นต้นไป จะถูกปิดเบือนไปตลอดระยะจนสิ้นสุด 5,000 ปี  แก่พระอานนท์

พระพุทธองค์จึงได้แก้ไขสถานการณ์เอาไว้ล่วงหน้า ทรงมอบหมายภารกิจ ตลอดอายุของพระพุทธศาสนา ให้หลวงปู่เทพโลกอุดร และพระโสณะ ได้มาช่วยประคับประคอง ลูกหลานที่ปฏิบัติศาสนา ด้วยความเพียร ให้พระศาสนา อยู่กับแก่นแท้ของคำสอนได้ตลอดไป

และธรรมชาติก็จะได้มาช่วยร่อนตะแกรง ในอีกไม่กี่ปีนี้ เพื่อช่วยกวาดล้างคนชั่ว ที่ปราศจากศีลธรรม ซึ่งมากมีถึง 90 % ในปัจจุบันทั่วโลก  เปิดโอกาสให้คนดีมีศีลธรรม ได้อยู่ปฏิบัติพระศาสนา ด้วยความปกติสุข และเป็นลำดับที่หนึ่งของโลก ในยุค ชาวศิวิไลซ์ ที่ท่านที่มีชีวิตเหลือรอดจะได้พบเห็นหลังจาก พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ท่านผู้อ่านรับฟังแล้ว ลองบันทึกใส่ใจเอาไว้ และคอยติดตามดูต่อไป ยังไม่ต้องเชื่อ  แต่สำหรับท่านที่ไม่ประมาท ก็เฟ้นหาเกราะป้องกันภัยเอาไว้ให้แก่ตนเองไปด้วยก็ยิ่งดี  แทนที่จะรอคอยให้ผู้อื่นยื่นมือมาช่วยเหลือในยามคับขัน

นิมิตหมายอันสำคัญยิ่งในวาระนี้ที่หลวงปู่เทพโลกอุดร อนุญาตให้บรรดาลูกหลานในคณะของหลวงปู่โง่น ได้ถ่ายภาพพิเศษ ได้นั้น ยังมีข่าวดี ที่หลวงปู่โง่น โสรโย       ได้เปิดช่องโอกาสเอาไว้ให้แก่ลูกหลาน ที่มีศรัทธาพร้อม ได้โมทนาบุญ ครั้งนี้จากภาพถ่ายนี้ และน้อมจิตอธิษฐาน ในสิ่งที่ตนเองต้องการได้

ไซท์นี้จึงขอโอกาสนี้ชี้แจงมายังบรรดาลูกหลานของหลวงปู่ทุกๆองค์ แม้ท่านจะจากเราไปไม่มีกายเนื้อแล้วก็ตาม นอกจากท่านบุญชุ่ม ที่ยังมีชีวิตอยู่

การที่หลวงปู่โง่น ได้เน้นเอาไว้ให้ลูกหลานได้โมทนานั้น แสดงว่า หลวงปู่เทพโลกอุดร และหลวงปู่ทุกๆองค์    ได้ตั้งใจแผ่เมตตา ผ่านรูปภาพนี้เอาไว้ให้แก่ลูกหลาน  ที่พร้อมเปิดใจรับด้วยศรัทธาเต็มพร้อม  อย่างเต็มที่นั่นเอง  ขอให้ลูกหลานทุกๆท่านจงสำเร็จประโยชน์ในสิ่งที่มุ่งหวัง แม้พระนิพพานในชาตินี้ ก่อนที่ดาว นิบิรุ มาถึงโลกในวันที่ 21/12/2012 ด้วยกันทุกท่านเทอญฯ