ลูกๆของพระบรมธรรมบิดากับการแผ่เมตตาแบบเชิงซ้อน

สำหรับผู้ที่อัญเชิญพระ 7 พระองค์และครูบาอาจารย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จุดธูป 20 ดอกและเทียน 2 เล่ม ตามคำแนะนำของคุณแม่เกษรเสร็จทั้ง 3 ตอนแล้ว (กระทู้ #224 เว็บบอร์ด ainews1) จึงมาเข้าที่

  1. ตั้งสมาธิให้จิตเป็นประกายพรึกอยู่ในพระอุทรของพระบรมธรรมบิดา ขอบารมีพระบรมธรรมบิดาแบ่งดวงจิตของเราไปประจำที่องค์พระทุกพระองค์ ที่เราอัญเชิญไว้ที่กายสสารของเราบนโลก พร้อมกับขอบารมีพระบรมธรรมบิดาต่อเชื่อมพลังแสงทิพย์ ไปยังบายศรีธรรมจักรของพระองค์ท่าน ที่ติดตั้งไว้ในที่สำคัญ 130 แห่ง และศูนย์ถ่ายทอดพลังแสงทิพย์ของพระบรมธรรมบิดาเคลื่อนที่ ด้วยกายสสารของลูกๆตลอด 24 ชั่วโมงอีก 1000 สถานีทั่วโลก
  • ตั้งใจภาวนาพระคาถาอริยทรัพย์เงินล้าน* อยู่ภายในพระอุทรพระบรมธรรมบิดา 9 คาบ หรือ 30 50 100 คาบก็ตาม แผ่เมตตาบูชาคุณพระบรมธรรมบิดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระบรมโพธิสัตว์เจ้าทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้าทุกพระองค์ และหลวงพ่อพระอุปคุต 
  • แผ่เมตตาไปยังพ่อเกิดแม่เกิดทุกท่าน พร้อมเจ้ากรรมนายเวรญาติมิตรบริวาร และพระอุปฌาย์ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกท่าน และแม่นางจันกวักของหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
  • แผ่เมตตาไปยังเทวดาประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และพระราชวงศ์ และเทวดาประจำคณะองคมนตรีทุกท่าน
  • แผ่เมตตาให้แก่เทวดาประจำตัวเรา เทวดาประจำบ้าน เทวดาประจำตัวสมาชิกในครอบครัวทุกคน เทวดาประจำร้านค้า..ที่ทำงานเทวดาประจำตัวลูกค้าสมาชิกของกิจการ...
  • และแผ่ให้แก่สรรพสัตว์ทั่วทั้ง 3 โลก ผ่านเครือข่ายแสงทิพย์นิพพานทั้งหมดในข้อ 1
  • ขออำนาจจากแสงทิพย์นิพพานของพระบรมธรรมบิดา นำบุญจากการภาวนาและการรักษานิจศีลของลูกตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน อนาคต ไปสถิตไว้ในเครือข่ายแสงทิพย์นิพพานทุกแห่ง เช่นที่ แสงทิพย์นิพพานของพระบรมธรรมบิดา พระฉัพพรรณรังสีรัศมี 6 ประการของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า  กับเครือข่ายบายศรีธรรมจักรของพระบรมธรรมบิดา 130 แห่ง กับเครือข่ายศูนย์ถ่ายทอดแสงทิพย์นิพพานกายสสารของลูกๆพระบรมธรรมบิดาอีก 1000 กว่าแห่ง  และขอฝากบุญภาวนานี้ให้สถิตสถาพรอยู่กับองค์พีระมิด (มุม 77 องศา) ที่ขยายออกครอบคลุมอาณาจักรสุวรรณภูมิ ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงกอบกู้ทุกตารางนิ้ว ตั้งแต่นี้จนสิ้นปี พ.ศ. 2556 เป็นแหล่งอุดมบุญบารมีอริยทรัพย์เงินล้าน แผ่ไปให้แก่เหล่าวิญญูชนผู้อยู่บนนิจศีลทั่วประเทศ พร้อมทั้งเหล่าเทวดาที่อยู่กับชนเหล่านั้น พร้อมกับเทวดาของลูกและเหล่าบริวารและของทีมงาน ainews1.com ทุกคน ได้ใช้เติมพลังบุญทดแทนได้ตลอดเวลา และเทพเจ้าแห่งทรัพย์สินเงินทอง
  • (ลูกขอแผ่เมตตาอริยทรัพย์เงินล้าน ให้แก่เทวดาประจำตัวลูกทุกพระองค์ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระศรีอริยะเมตไตรย์ พระบรมโพธิสัตว์เจ้าทุกพระองค์ พระมหาโพธิสัตว์เจ้าทุกพระองค์ พระโพธิสัตว์เจ้าทุกพระองค์ พระสงฆ์สาวกทุกท่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถมหาราช สมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา และราชโอรสราชธิดาทุกพระองค์ หลวงปู่โง่น โสรโย หลวงปู่เทพโลกอุดร บูรพมหากษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์ พระสยามเทวาธิราช  เสด็จพ่อจตุคามรามเทพพังพระกาฬ ท่านปู่สหัมบดีพรหม ท่านปู่พระอินทร์ ท่านปู่พระยายมราช สมเด็จพระมหาสาละพุทธเจ้า พระพุทธปกาศิษ วัดกองดิน  หลวงพ่อพระองค์แสน สมเด็จพระพุทธเรวัตตะพุทธเจ้า เทวดาประจำตัวสมาชิกทุกคนในครอบครัว เทวดาประจำเว็บไซท์ ainews1.com หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด เทวดาประจำตัวลูกค้าสมาชิก ainews1.com ทุกท่าน เทวดาประจำบ้าน พี่น้องชาวลับแลที่เมืองกาญจน์ทุกท่าน พี่น้องชาวแอตแลนตีสทุกท่าน พี่น้องชาวโลกอังคารทุกท่าน)
  • ขออาราธนาอัญเชิญ เทพเทวดาพรหม และพี่น้องสรรพสัตว์ทุกท่านที่พอใจจะมาร่วมภาวนาพระคาถาอริยทรัพย์เงินล้านพร้อมไปกับลูกทุกๆคราวตามอัธยาศัย 

 

        2.   เนื่องจากพระบรมธรรมบิดาทรงมีพระมหาเมตตา ประทานภาพนิมิตมหัศจรรย์ในมิติต่างๆทั้งในด้านโลกียะ และโลกุตระสำหรับลูกๆที่ได้นำดวงจิตไปฝากไว้ในพระอุทร  และกายสสารยังไม่หมดอายุขัย  ขอมอบกายสสารให้พระบรมธรรมบิดา และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงใช้ประโยชน์ สงเคราะห์โลกตามพุทธประสงค์ พร้อมกับสร้างปัญญาญาณให้เกิดแก่ตัวเรา

ตัวอย่าง เมื่อได้ปฏิบัติงานถวายพระองค์ท่าน  เช่นพระทรงสั่งงานออกแบบพระเจดีย์สูง 80 วา และระบุตำแหน่งบนโลกที่ทรงมีพุทธประสงค์  เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับออกแบบรูปลักษณ์และพื้นที่การใช้งานทั้งหมด  ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยในระยะเวลาที่รวดเร็ว  พระองค์ท่านจะทรงประทานคำตอบ  จุดเริ่มต้น และวิธีการแก้ปัญหาในจุดต่างๆมาเป็นระยะๆจนงานเสร็จเรียบร้อยเป็นต้น 

จึงขอนำภาพมหัศจรรย์ต่างๆที่พระองค์ท่านได้ทรงประทานไว้  ผ่านกล้องดิจิทอลของอาจารย์ชัย สำหรับลูกๆที่เข้าใจและมีจิตศรัทธา ได้อาศัยเป็นวัตถุธรรมที่ทรงพลังอันศักดิ์สิทธิ์  สำหรับการตั้งสัจจะอธิษฐานขอพร  เป็นกำลังใจแก่เราและแผ่เมตตาในเวอร์ชั่นนั้นๆ  ไปให้แก่ผู้รับทั้งหลายที่เราตั้งจิตแผ่ไปให้    ผ่านระบบเครือข่ายในข้อ 1 ดังนี้

          2.1    กราบขอพรบารมีให้ทรงเปิดตาปัญญาดวงตาที่ 3  ที่  http://ainews1.com/article151.html 

          2.2    กราบขอพรให้ชนะซึ่งหมู่มารทั้งปวง  ที่        http://ainews1.com/article152.html

          2.3   กราบขอพรให้จงสวัสดีมีโชคชัย    ที่         http://ainews1.com/article153.html

          2.4   กราบขอพรให้คล่องตัวทางการเงิน  ที่   http://ainews1.com/article154.html

          2.5   กราบขอพรให้ปลอดจากภัยอันตรายนาๆ ที่  http://ainews1.com/article155.html

          2.6    กราบขอพรให้มีอายุยืน  http://ainews1.com/article156.html

          2.7    ขอใช้อุปกรณ์ พระเจดีย์ 80 วาของสมเด็จองค์ปฐม /article172.html

        3.   เสร็จจากการแผ่เมตตาในหัวข้อที่ 2 ด้วยเจตนาให้ล้วนๆ  แต่ทุกๆเรื่องออกจากจิตของเรา  เราจึงพลอยได้รับอานิสงส์ไปด้วยพร้อมๆกัน  ส่วนที่เราจะฝากข่าวดีไปให้แก่กัลยาณมิตรด้วยนั้นก็แล้วแต่เรา

         4.   หมั่นทำไปทุกๆวันทั้งขยันและขี้เกียจ ตามคำแนะนำของหลวงปู่เทพโลกอุดร ในการมุ่งบำเพ็ญเพียรภาวนา ในหัวข้อข้างต้นส่วนใหญ่ทำเพื่อความพอเพียง และสร้างสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นสำหรับกายสสาร ขณะที่ยังมีอายุขัยเท่านั้น ตายเมื่อไรก็ยกทุกสิ่งคืนให้แก่โลกไปไม่ต้องไปยึดติดอาลัยอาวรณ์ใดๆ หรือใช้ทรัพย์ส่วนเกินเปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์ไปทั้งหมด ตามที่ทรงสอนคุณแม่เกษร  โดยอาศัยผลพลอยได้มาสนับสนุนจิตใจเราให้ร่มเย็น และฝึกฝนการใช้สมาธิ ทำทานบารมี และอธิษฐานบารมี จนครบบารมี 10 ให้คล่องแคล่ว เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน ทั้งภาคกายสสารและกายพลังงานที่เราฝากไว้ที่ในพระอุทรพระบรมธรรมบิดาตลอดไป  ส่วนกายสสารที่ยังมีอายุขัย ยังมีเหตุจากอยตนะทั้ง 6 ยังต้องรับกระทบสิ่งแสดล้อมภายนอกนาๆประการทั้งทางกายและใจ ให้แวะไปศึกษาวิธีการคลี่คลายปัญหาต่างๆลงได้ที่ลิงค์ http://www.ainews1.com/article239.html     กายสสารหมดอายุขัยเมื่อไรกลายเป็นศูนย์(0)หรืออนัตตา คงเหลือแต่จิตเราเป็นหนึ่ง(1)ในนิพพานเท่านั้นคงอยู่ตลอดไป

สำหรับผู้สนใจภาพมหัศจรรย์ต่างๆ  หาชมได้ที่    http://chaisangthip.multiply.com/

เชิญบรรดาลูกหลานหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด แวะที่นี่..  http://ainews1.com/article284.html

กฏของพลังงานธรรมชาติ  การภาวนาพระคาถาอริยทรัพย์เงินล้าน ด้วยใจเป็นกลางตั้งอยู่ระหว่างความชั่วและความดี อย่างตั้งอกตั้งใจ ร่วมกับเทพเทวาที่มาร่วมภาวนาเอาบุญด้วยหรือไม่ก็ตาม และเราตั้งใจสวดภาวนาถวายให้แก่ครูอาจารย์ทุกท่าน มีองค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมศาสดาเป็นองค์ประธาน ถวายแก่พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์มีสมเด็จพระปฐมบรมครูทรงเป็นองค์ประธาน พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระบรมโพธิสัตว์เจ้าทุกๆพระองค์ พระมหาโพธิสัตว์เจ้าทุกพระองค์ พระโพธิสัตว์เจ้าทุกพระองค์ พระธรรม พระอริยะสงฆ์ทั้งหลาย พ่อเกิดแม่เกิดทุกๆชาติ ท่านผู้มีพระคุณทั้งหมด เทพพรหมทุกท่าน มีหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค หลวงพ่อพระราชพรหมยาน เป็นที่สุด

ทุกๆท่านที่กล่าวมานี้ จะพร้อมจิตพร้อมใจกันสะท้อนพลังงานบุญกุศล ที่เราสวดภาวนาพระคาถาอริยทรัพย์เงินล้านนี้นั้น ส่งกลับมายังจิตใจของเรา สะสมพลังงานแห่งความดีความเจริญความคล่องตัวให้แก่เราอย่างมิอาจประมาณได้ การหมั่นเพียรภาวนาด้วยความเคารพศรัทธา ในคำแนะนำของครูอาจารย์อย่างมั่นคงสม่ำเสมอ และมากพอ เช่นเดียวกับที่หลวงพ่อฯและหลวงพี่เล็กได้เน้นย้ำถึงประสิทธิผลแห่งความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ ที่ผู้ปฏิบัติอย่างจริงจังจะพึงได้รับด้วยตนเอง

การสะสมพลังงานแห่งความดี ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทรงประสิทธิภาพอันสุดจะเปรียบปราณนั้น ยิ่งกว่าได้เดินทางสู่เป้าหมายด้วยทางลัด ขอให้ทุกท่านที่ได้มาถึงตรงนี้  ลองนำกลับไปใคร่ครวญด้วยสติปัญญาของตัวท่านดูว่า จะเห็นจริงด้วยหรือไม่ และมีความท้าทายความอุตสาหะวิริยะของเราเพียงไร  ต่อความปรารถนาในชีวิตที่รออยู่ตรงหน้า ให้เราเอื้อมมือถึง ก่อนเดินทางกลับบ้านนิพพานต่อไป 

*  ก่อนภาวนาคาถาเงินล้าน ให้น้อมจิตอาราธนา พระสัมมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ มีพระพุทธกกุขันโธพุทธเจ้าทรงเป็นองค์ประธาน น้อมจิตโมทนาบุญหลังจากออกจากนิโรธสมาบัติของพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่เพิ่งออกจากการบำเพ็ญ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต น้อมโมทนาบุญจากครูอาจารย์ทุกท่านมีหลวงพ่อปานวัดบางนมโค หลวงพ่อพระราชพรหมยานเป็นที่สุด พรหมเทวดาและเหล่าพระบรมโพธิสัตว์เจ้าทุกๆพระองค์

พร้อมทั้งอาราธนาบายศรีธรรมจักรของพระบรมธรรมบิดา มาหมุนอยู่ตรงหน้า หรือพระธรรมจักรของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า หมุนด้วยความเร็วสุดประมาณแผ่แสงทิพย์อริยธรรมและพลังแสงฉัพพรรณรังสีรัศมี 6 ประการออกไปทั่วทั้ง 3 โลก ดูดตัวอักษรทุกตัวที่เราภาวนาเป็นสายเข้าไปในพระธรรมจักรตลอดการภาวนา เปลี่ยนเป็นพลังงานอริยทรัพย์เงินล้านเพิ่มขึ้นจากการภาวนาโดยลำพังตัวเรา มากยิ่งขึ้นอีกเป็นทวีคูณสุดคำนวณนับ แผ่พลังงานของพระคาถาอริยะทรัพย์พร้อมด้วยพลังบารมีของ ศีล สมาธิ ปัญญาพร้อมมูล ไปยังสรรพสัตว์และผู้คนทั้งหลายที่เราตั้งเป้าเอาไว้แต่ต้นก่อนการภาวนา ให้ตั้งใจภาวนาบูชาเจ้าของพระคาถาและครูอาจารย์ทุกท่าน ไม่ต้องกังวลนึกถึงสิ่งอื่นใด มองเห็นแต่เส้นสายพระคาถาพลิ้วปลิวไสวเป็นทิวแถวสวยสดงดงามยิ่ง ถูกดูดเข้าไปในพระธรรมจักรตลอดเวลา ภาวนาด้วยความปลื้มปิติสุขสงบรื่นรมณ์ตลอดการภาวนาทุกๆครั้ง