พริกจากไร่เอ็นฟังก์ชั่น

                                                     

 


คุณสมบัติของพริกไร่ เอ็นฟังก์ชั่น จากคำบอกเล่าของเจ้าของสวนพริกอาชีพ ที่ได้เห็นความแตกต่างกับอาชีพปลูกพริกแบบเดิมๆนั้น มีดังนี้

  1. ต้นพริกตลอดทั้งไร่จะโตสม่ำเสมอกัน ออกดอก ให้ผลเร็วขึ้นประมาณ ๑๐-๑๕ %
  2. เม็ดพริกจะใหญ่ยาวสม่ำเสมอ และปรากฎความเสียหาย ที่จะต้องคัดทิ้งก่อนส่งตลาดเกือบจะไม่ปรากฎ
  3. สภาพสีเม็ดพริก จะสดใสมันวาวมาก น่ารับประทาน
  4. เก็บจากต้นแล้วยังสดอยู่ได้นาน และมีน้ำหนักดีกว่าการปลูกใช้ปุ๋ยเคมีแบบเดิม
  5. ผู้ได้รับประทาน จะบอกว่ามีรสชาติดีมาก  และปลอดสารพิษตกค้างใดๆอีกด้วย
  6. แทนที่ส่วนใหญ่ ที่เคยปลูกพริกมา จะหวังผลได้เพียงเก็บครั้งแรกเป็นส่วนใหญ่  ตรงกันข้ามกับไร่พริกเอ็นฟั่งชั่น มีความมหัศจรรย์  ที่ปลูกครั้งหนึ่งสามารถทำสาว เก็บได้ถึง ๗-๘ ครั้ง  คุ้มค่าในการปลูกแต่ละครั้งเป็นอย่างยิ่ง  รายได้จากการจำหน่ายจึงมากขึ้นเป็นทวีคูณ  จนลืมเรื่องรายจ่ายค่าซื้อปุ๋ย เอ็นฟังก์ชั่น ซึ่งน้อยมาก ไปได้เลย 
  7. ฝากขอบคุณ ท่านประธาน เอไอบิสเน็ต ที่นำแสงสว่างมาให้แก่เกษตรกร ยุคใหม่ และ คุณสาโรช บุญทอง ผู้เชียวชาญด้านเกษตร ที่ใช้เวลาคิดค้นมา ๑๐ กว่าปี  และที่จะลืมไม่ได้คือนักธุรกิจ เอไอบิสเน็ต ที่ดีต่อเรายิ่งกว่าญาติ นำความสุข ความเจริญ และมีเงินทอง ให้หลั่งไหลมาแก่ชาวเกษตรกร เอ็นฟังก์ชั่น

ผลงานที่เกษตกร เอ็นฟังก์ชั่น ได้ใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต อย่างได้ผลเป็นเลิศแล้ว  ยังได้ผลผลิตโดยเฉพาะพืชผักล้มลุก เช่นพริก แทนที่จะเก็บเกี่ยวได้เพียงครั้งเดียว/การปลูกแต่ละคราว  ปรากฎว่าไร่พริกเอ็นฟังก์ชั่น สามารถให้ผลผลิตต่อเนื่องได้ถึง ๗ คราว/การปลูกแต่ละครั้ง  จึงช่วยปลดหนี้ให้แก่เกษตรกรได้รวดเร็ว ไม่ต่างกับมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของเกษตรกร  เกิดรายได้อย่างคุ้มค่ายิ่ง  ผลงานของ Atomic Biotech  หรือ นิวเคลียร์ภาคเกษตรกรรม ที่ผู้คนส่วนใหญ่คาดไม่ถึง

                                                                                                     
                                                                                                          

ลดต้นทุนให้เกษตรกร ด้วย เทคโนโลยี Atomic Biotech/ นิวเคลียร์ภาคเกษตรกรรม   ที่พร้อมปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องภายใต้ระบบ   N-Function   ที่ไร้คู่แข่งขัน