สารบาญ

  1. บทนำ

             1.1  ประวัติอันยาวนานของการใช้น้ำมันพืชกลั้วกลอกในปาก ......รายละเอียดท้ายหน้านี้

             1.2  ประวัติอันยาวนานของการใช้น้ำมันมะพร้าวรักษาโรค

      2  พัฒนาการของการใช้น้ำมันพืชกลั้วกลอกในปาก

                2.1  ตามตำราอายุรเวช

                2.2  การรื้อฟื้นโดย ดร.การาจ

                2.3  การกระตุ้นโดยนายราว

                2.4  มีบทพิสูจน์บ้างไหม?  

                2.5  การศึกษาโดยสถาบัน KLES

                2.6  การปรับปรุงโดย ดร. ไฟฟ์

       3 ปากคือหน้าต่างของร่างกาย

                3.1  อะไรอาศัยอยู่ในปากของเรา?

                 3.2  บทบาทของน้ำลาย

                 3.3  ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในปาก

                        3.3.1  กลิ่นปาก (halitosis)

                        3.3.2  ฟันผุ  (caries)

                        3.3.3  คราบฟัน  (dental plaque)

                        3.3.4  คราบหินปูน  (calculus)

                         3.3.5  เหงือกอักเสบ  (gingivitis)

                         3.3.6  โรคปริทัณฑ์  (periodontitis)

                         3.3.7  ฟันเป็นหนอง  (dental abscess)

                     3.4  โรคทุกโรคเริ่มต้นขึ้นที่ในปาก

      4 บทบาทของน้ำมันมะพร้าวในการกลั้วกลอกในปาก

                      4.1  สมบัติของน้ำมันมะพร้าว 

                            4.1.1  เป็นไขมันอิ่มตัว

                            4.1.2  เป็นไขมันขนาดกลาง

                            4.1.3  มีสารฆ่าเชื้อ

                            4.1.4  มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ 

                       4.2  ทำไมจึงเลือกใช้น้ำมันมะพร้าวกลั้วกลอกในปาก?                                                                                

                       4.3  โรคที่รักษาได้โดยการใช้น้ำมันมะพร้าวกลั้วกลอกในปาก

       5 วิธีกลั้วกลอกน้ำมันมะพร้าวในปาก

                         5.1  ขั้นตอนเบื้องต้น

                          5.2  ช่วงเวลาที่เหมาะที่จะทำการกลั้วกลอกน้ำมันมะพร้าวในปาก

                           5.3  การใช้น้ำมันมะพร้าวกลั้วกลอกในปากไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ

                                5.3.1  ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในการรักษาโรค (a  healing  crisis)

                                5.3.2  การหลุดไปของฟันที่อุดไว้  (loose filling) 

                           5.4  การกลั้วกลอกน้ำมันมะพร้าวในปากทำงานได้อย่างไร?

                           5.5  นิเวศน์วิทยาของปาก

                            5.6  โรคที่ตอบสนองต่อการกลั้วกลอกน้ำมันมะพร้าวในปาก

      6 เอกสารอ้างอิง 

1 บทนำ

1.1  ประวัติอันยาวนานของการใช้น้ำมันพืชกลั้วกลอกในปาก

ตามตำราอายุรเวชของอินเดีย มีการใช้น้ำมันพืชมา กลั้วกลอก * ในปากมาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 2,000ปี  เพื่อสุขภาพที่ดีของช่องปาก รวมทั้งร่างกาย และจิตใจ  น้ำมันพืชที่ใช้กลั้วกลอก แต่เดิมป็นน้ำมัน งา ซึ่งมีการผลิตและใช้ในประเทศอินเดียมาหลายพันปี และต่อมาได้เปลี่ยนไปใช้น้ำมันทานตะวัน ซึ่งเพิ่งเข้ามาสู่ประเทศอินเดีย  หลังจากที่โคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกา  และได้มีการปลูกในประเทศอินเดีย มาเป็นเวลานับร้อยปี  อีกทั้งยังมีโรงงานสกัดน้ำมันทานตะวันขนาดใหญ่โต ที่สามารถทำให้น้ำมันทานตะวันที่สกัดได้ บริสุทธิ์พอที่จะใช้บริโภคได้  โดยใช้กระบวนการ RBD (refined, bleached, deodorized)  อีกทั้งยังมีราคาถูกกว่าน้ำมันงาที่เคยใช้มาก่อน

เป็นที่น่าประหลาดใจที่ไม่มีการเอ่ยถึงน้ำมันมะพร้าวเลย ทั้งๆประเทศอินเดียเป็นประเทศที่ปลูกมะพร้าวมากเป็นที่สองของโลก  อีกทั้งได้มีการใช้น้ำมันมะพร้าวในตำราอายุรเวทมาเป็นเวลา 4,000 ปี มาแล้ว อาจเป็นได้ที่น้ำมันมะพร้าว  ที่สกัดได้ในสมัยโบราณไม่บริสุทธิ์พอ  จึงไม่นิยมใช้กลั้วกลอกในปาก  แม้กระทั่งในปัจจุบัน น้ำมันมะพร้าวที่สกัดได้ในประเทศอินเดีย ที่เรียกว่า 'น้ำมันมะพร้าวดิบ' (raw coconut oil หรือ Cochin oil)  ก็ไม่บริสุทธิ์พอที่จะใช้บริโภค

น้ำมันพืชมีบทบาทในการไปดึดงเอาจุลินทรีย์ที่อยู่ในปาก เช่นที่ฟัน ซอกฟัน เหงือก ลิ้น เพดานปาก ซอกเล็กซอกน้อยในกระพุ้งแก้ม เพื่อดึงเอาเชื้อโรคและสารพิษที่มันสร้างขึ้น ที่สะสมอยู่ในช่องปาก แล้วบ้วนทิ้งไป เพื่อไมให้ทั้งสองสิ่ง ไม่เข้าไปก่อให้เกิดปัญหาในร่างกายจากการกลืนเข้าไปในลำคอ  ซึ่งในที่สุดก็เข้าไปในกระเพาะ แล้วกระจายออกไปตามส่วนต่างๆของร่างกาย และไปทำความเสื่อมต่อสุขภาพของร่างกาย

................................................................................................................................................................................................

* พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2545  ให้คำจำกัดความของคำว่า กลั้ว และ กลอก ดังนี้:

             กลั้ว  ก เอาน้ำหรือของเหลวเข้าไปสัมผัสให้ชุ่ม

            กลอก  ก เคลื่อนหรือขยับเขยื้อนกลับไปกลับมาภายในเขตของสิ่งนั้นๆ

เมื่อนำสองคำมารวมกัน เป็น กลั้วกลอก ก็หมายถึง " การเอาของเหลว (ซึ่งในที่นี้ คือน้ำมันมะพร้าว)  เข้าไปในปาก  แล้วเคลื่อนหรือขยับเขยื้อนของเหลวนี้กลับไปกลับมาภายในช่องปาก"   อันเป็นคำที่มีความหมายใกล้เยงที่สุดกับคำว่า oil pulling  ที่ใช้กันในภาษาอังกฤษในปัจจุบัน

อ่านต่อ..