หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเนื้อว่าน รุ่นแรกของวัดช้างไห้ สร้างโบสถ์ที่ค้างอยู่ให้ลุล่วง  โดยคุณอนันต์ คณานุรักษ์     http://www.kananurak.com/mcontents/marticle.php?Ntype=1&id=73885

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆต่างวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share