คาถาบูชาเสด็จเตี่ย
/article290.html
 
 
 
            ตั้งนะโม 3 จบ             
ชุมพร อิติ อิทธิ กะระณัง สุโข นะโมพุทธายะ
นะ มะ พะ ธะ จะ พะ กะ สะ มะ อะ อุ
 
คำสาปแช่งของเสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพรฯ
แผ่นดินทองฝรั่งเอาไป อาณานิคมทาส
ผู้นำชาติชี้นำ กล้าผยอง
ดินแดนเรามาเอาคืน ตามครรลอง
วันนี้ต้องเสียไป ใช่ใครทำ

เป็นคนไทยคนทาส คนใจบาป
ไม่รักชาติไม่บูชา บรรพสรรพ
หมิ่นแผ่นดินหมิ่นชาติ หมิ่นชาติพันธุ์
ลูกหลานใครใจริยำ ขายชาติกิน
ขอให้บาปกรรมล้างสิ้นตระกูล

++

    "กูกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์" ผู้เป็นโอรสของพระปิยมหาราช
 ขอประกาศให้รับรู้ไว้ว่า

แผ่นดินสยามนี้ บรรพบุรุษ ได้เอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตแลกไว้
ไอ้อีมันผู้ใด คิดชั่วร้ายทำลายแผ่นดิน ทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ฤา กระทำการทุจริต ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อส่วนรวม จงหยุดการกระทำนั้นเสียโดยเร็ว
ก่อนที่กูจะสั่งทหารผลาญสิ้นทั้งโคตรให้หมดเสนียดของแผ่นดินสยาม อันเป็นที่รักของกู
ตราบใดที่คำว่า "อาภากร" ยังยืนหยัดอยู่ในโลก กูจะรักษาผืนแผ่นดินสยามของกู
ลูกหลานทั้งหลาย แผ่นดินใดให้เรากำเนิดมา มิให้อนาทรร้อนใจ จงซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินนั้น
        แผ่นดินใดที่ให้ซุกหัวนอน ให้ความร่มเย็นเป็นสุข มิให้อนาทรร้อนใจ                         
จงซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินนั้น
ข้าพเจ้าขออาราธนาแสงทิพย์อริยธรรมจงโปรดเพิ่มคลื่นความถี่สูงให้แก่จิตวิญญานของเสด็จเตี่ยและบริวารตลอดเวลา เพื่อเพิ่มพูนพละกำลังและสติปัญญาความสำเร็จทุกประการต่อแผ่นดินประเทศสยามและพสกนิกรของพระองค์
สัมปฏิจฉามิ สัมปจิตฉามิ