พายุนากรีสกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

/article322.html

Bookmark and Share

ท่านที่ได้มีโอกาส ได้ศึกษาเอกสารที่แนบมานี้ ลองค่อยๆศึกษาให้ละเอียด แล้วจะทราบความในพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กำลังจะเปิดเผยศักยภาพทางปัญญาญาณ ที่พระองค์ได้สะสมมาเป็นเวลายาวนานนั้นแม่นยำเพียงไร เมื่อหนังสือได้ออกมาสู่สายตาชาวโลกแล้ว 9 ปี พายุนากรีสที่ทรงกล่าวยืนยันเอาไว้ก็เกิดขึ้น ทำให้พม่าสูญเสียชายฝั่งถอยร่นเข้าไปกว่าเดิมมากกว่า 30 กิโลเมตร

 


     ที่มา   :http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1042413&stc=1&d=1279019938

หลังจากศึกษาหนังสือพระมหาชนกเล่มนี้แล้ว คงจะมีคำถามเกิดขึ้นในหลายๆแห่ง เช่นเรื่องปู เป็นต้น หากไขปริศนาไม่ออก คงต้องรบกวนไปที่ผู้เขียน ให้ทรงขยายความ

แล้วท่านผู้อ่านเฉลียวใจบ้างไหม ว่าแล้วเรื่องอื่นๆที่เนื่องด้วย อนาคตประเทศชาติและพลเมืองของพระองค์ ยังจะมีอะไรอีกบ้างที่ทรงได้ทราบและได้เตรียมการณ์มาโดยตลอด  ทั้งนี้เพื่อช่วยส่งเสริมให้พสกนิกรของพระองค์ท่านมีเหลือรอดไปสู่โลกยุคใหม่กันให้มากๆนั่นเอง

พูดถึงยุคใหม่ ทำให้นึกถึง พระพุทธองค์พระสมณโคดมได้ทรงเตรียมการ สถาปันนาศาสนาของพระองค์ในช่วงหลังกึ่งพุทธกาล เพื่อสืบศาสนาต่อไปให้ครบ 5,000 ปี เพื่อรอต้อนรับคนยุคใหม่ตั้งแต่ 2583 ปีที่แล้ว กำหนดเปิดตัว พ.ศ. 2550 และก็ได้เปิดตัวไปเรียบร้อยแล้ว...ที่ไหนนั้น..แวะเยี่ยมชมเบื้องต้นได้ที่ http://ainews1.com/article310.html

ตุลาคม 2553 ไซโคลน กิริ ถล่มพม่า

ไซโคลน “กิริ” ทำพม่าเสียชีวิต 45 อีก 81,000 ไร้บ้าน

 พา ยุกิริ (Giri) ทวีความเร็วเป็นไซโลนระดับ 5 ระดับสูงสุด ขณะเคลื่อนเข้าชายฝั่งรัฐยะไข่ ในบ่ายวันที่ 22 ต.ค.2553 โชคดีที่พัดเข้าเขตที่ประชากรอาศัยอยู่เบาบาง ต่างจากไซโคลนนาร์กิส (Nargis) ที่ระดับความรุนแรงน้อยกว่า แต่พัดเข้าเขตที่ราบปากแม่น้ำอิรวดีในต้นเดือน พ.ค.2551 มีผู้เสียชีวิตกว่า 130,000 คน

(ความกว้างของอ่าวเบงกอล 1 พันกว่า กม. ก็ยังเกิดพายุไซโคลน ระดับ 5 แล้ว 2 ครั้ง โลกบ่งบอกว่า ความร้อนของน้ำทะเลได้เพิ่มขึ้นมากถึงจุด ให้เกิดภัยพิบัติรุนแรง ถี่ยิ่งขึ้น และนับวันน้ำทะเลจะมีอุณหภูมิสูงมากขึ้น จึงคาดหวังได้ว่า ความรุนแรงของพายุและปริมาณน้ำฝนที่มาพร้อมพายุจะยิ่งหนักหนาเพิ่มขึ้น  ซึ่งพื้นที่ภาคใต้ของประเทศทั้ง 2 ฝั่ง จึงมีโอกาสเผชิญพายุไซซโคลนได้เช่นเดียวกันในอนาคต)

ASTVผู้จัดการออนไลน์ --

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆต่างวัยทุกคน ฟรี นอกเหนือจากส่วนขยายธุรกิจ ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share

next ...