Galaxy ต่างๆที่มีสัมพันธ์กับโลกใกล้ชิด

/article326.html

Bookmark and Share

 

สุริยจักรวาล

โลก เป็นสมาชิกดวงใกล้ๆกับดวงอาทิตย์ ที่เป็นต้นพลังงานและแสงสว่างให้แก่ดาวเคราะห์ในระบบสุริยจักรวาลทุกดวง มากน้อยตามแต่ระยะทาง ส่งพลังงานคลื่นแม่เหล็ก เพื่อร้อยรัดดาวเคราะห์ทุกดวงเข้าด้วยกันเป็นครอบครัว ดวงอาทิตย์หมุนรอบตนเอง ส่วนดาวเคราะห์ทั้งหมุนรอบตนเองและโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปด้วยในทิศทวนเข็มนาฬิกา

กาแลกซี่ทางช้างเผือก

Milky Way Galaxy หรือทางช้างเผือก ที่เราเคยชิน เป็นกาแลกซี่หนึ่งที่มีขนาดใหญ่กว่า สุริยจักรวาลมาก ภายในระยะแรงดึงดูดของพลังคลื่นแม่เหล็กที่ร้อยรัดดวงดาว และกาแลกซี่ขนาดย่อมอื่นๆ อยู่ในอาณาจักรของกาแลกซี่นี้ รวมทั้งระบบสุริยจักรวาล

ทีนี้ลองมาดูความสัมพันธ์ของสุริยจักรวาลกับกาแลกซี่นี้บ้าง อาศัยญาณทัสสนะ ของพระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ อธิบายเอาไว้ว่าเป็นกาแลกซี่ที่ดึงดูดสุริยจักรวาลตั้งอยู่ทางทิศเหนือ เป็นกาแลคซี่หนัก เพราะพลังงานแรงดึงดูดที่เรียกว่าพลังงานแม่เหล็กโลกกำลังให้โทษอย่างรุนแรง และจะนำไปสู่การพลิกเพื่อเปลี่ยนแกนพลังงานโลกใหม่ เข้าสู่อิทธิพลแรงดึงดูดของกาแลคซี่ไตรแองกุลัมอีกครั้ง เมื่อครบวาระ 13,000 ปี

กาแลกซี่ไตรแองกุลัม

Triangulum galaxy เป็นอีกกาแลกซี่ทางด้านทิศตะวันออก ติดๆกับทางช้างเผือก เป็นกาแลกซี่เพื่อนบ้านที่มีขนาดย่อมกว่าทางช้างเผือก และตนเองเป็นสมาชิกอยู่ในกาแลกซี่อันโดรเมดาอีกต่อหนึ่ง พระอาจารย์รัตน์ ท่านตรวจสอบแล้ว พบว่าเป็นกาแลกซี่เบา เพราะ เต็มไปด้วยพลังงานดี เบา ขาวนวล เหลืองสบาย เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณประโยชน์ และกำลังส่งอิทธิพลค่อยๆดึงโลก และระบบสุริยจักรวาลไปทางทิศตะวันออกทีละน้อยๆจนกว่าจะถึงวาระแกนโลกพลิกอีกครั้ง โลกและระบบสุริยจักรวาลจะตกอยู่ภายใต้แรงดึงดูดของกาแลคซี่ไตรแองกุลัม อย่างสมบูรณ์ไปอีกประมาณ 13,000 ปี

อันโดรเมดากาแลกซี่

สุริยจักรวาล ทางช้างเผือก ไตรแองกุลัม ทั้ง 3 กาแลกซี่ต่างก็เป็นสมาชิกของกาแลกซี่ขนาดใหญ่อีกที คือกาแลกซี่แอนโดรเมดา พระอาจารย์รัตน์ ได้ตรวจสอบทางญาณทัสสนะพบว่า เป็นกาแลคซี่สะเทิน เพราะมีทั้งพลังงานเบา ดี และพลังงานหนัก มีขนาดใหญ่มาก เหมือนแผ่อาณาเขตปกป้องควบคุมไว้ทั้ง 3 กาแลคซี่ที่กล่าวแล้วข้างต้น

แผนผังกาแลกซี่ที่มี อิทธิพลต่อมนุษย์ พระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ ใช้ “จิต” ศึกษา

 

จากแผนผังกาแลกซี่ทั้ง 4 ระบบนี้ จะเห็นว่าดาวโลกจะเป็นสมาชิกที่ถูกอิทธิพลพลังเส้นแรงแม่เหล็กต่างๆที่เกี่ยวข้อง :

  1. พลังเส้นแรงแม่เหล็กจากระบบสุริยจักรวาล
  2. พลังเส้นแรงแม่เหล็กจากกาแลกซี่ทางช้างเผือก
  3. พลังเส้นแรงแม่เหล็กจากกาแลกซี่ไตรแองกุลัม
  4. พลังเส้นแรงแม่เหล็กจากกาแลกซี่อันโดรเมดา

เหตุที่พระอาจารย์รัตน์ ท่านค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างกาแลกซี่ต่างๆเหล่านี้ เนื่องจากใช้สันตติ และญาณทัสสนะ ต่อยอดจาก Stone Henge ที่เมือง Salisbury ประเทศอังกฤษ

พระอาจารย์รัตน์ได้แวะไปเยี่ยมสถานที่จริง และได้ไขปริศนา และอ่านความลับจากการจัดวางเสาหินเป็นวงกลม 3 วงไว้ดังนี้

  • เสาหินวงนอก เป็นวงกลมขนาดใหญ่ มีเส้นรอบวงกว้างโอบล้อมครอบคลุมวงกลมเล็กอีก 2 วงหมายถึง กาแลคซี่อันโดรเมดา (Andromeda Galaxy)
  • เสาหินวงกลาง หมาย ถึง กาแลคซี่ทางช้างเผือก (Milky Way Galaxy) เป็นกาแลคซี่ที่ดึงดูดระบบสุริยจักรวาลของเราไว้ในขณะนี้ตั้งอยู่ทางทิศ เหนือ
  • เสาหินวงใน หมายถึงกาแลคซี่ไตรแองกุลัม (Triangulum Galaxy) มีขนาดเล็กกว่ากาแลคซี่ทางช้างเผือก

พระอาจารย์รัตน์ พบว่าในช่วงระยะเวลา 26,000 ปี สุริยจักรวาลจะตกอยู่ภายใต้แรงดึงดูดของกาแลคซี่ทางช้างเผือก 13,000 ปี และอีก 13,000 ปีจะสลับมาอยู่ในอิทธิพลของกาแลคซี่ไตรแองกุลัม ดังนั้นเราคงพอจะรู้เหตุผลอย่างชัดเจนแล้วว่าการที่ขั้วโลกเหนือไม่ชี้ตรงไป ทางทิศเหนือเสียทีเดียว ตามอิทธิพลแรงดึงดูดของกาแลคซี่ทางช้างเผือกแต่กลับตั้งเอียงไปทางทิศตะวันออก 12 องศาเพราะต้านแรงดึงดูดของกาแลคซี่ไตรแองกุลัมไม่ได้

การมีแรงดึงดูดระหว่าง 2 แรงที่แตกต่างคือมากกว่าและน้อยกว่าทำให้กาแลคซี่ทางช้างเผือกส่งแรงดึงดูด มายังโลกเราในลักษณะดึงเข้าและผลักออกเข้าหาศูนย์กลาง เป็นแรงยืดและแรงหด ในขณะที่กาแลคซี่ไตรแองกุลัมตั้งอยู่ทางขวามือตรงกับ ทิศตะวันออก แรงดึงดูดที่ส่งมาจึงเกิดขึ้นเป็นแรงรับและแรงเหวี่ยง คือเหวี่ยงซ้าย-ขวา ผลจากการรับแรงกระทบแรงดึงดูดจากทั้งสองกาแลคซี่ เป็นสาเหตุทำให้โลกของเรา กำเนิดสิ่งมีชีวิตที่มีขันธ์ ครบ 5 ขันธ์ (รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) และตั้งชื่อเรียกว่า “มนุษย์” ซึ่งมีความแตกต่างไปจากสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงอื่นที่อาจจะมีขันธ์เพียง 4 ขันธ์ เพราะขาดตัว “รูป” พวกเขาจึงมีลักษณะเป็นเพียงพลังงานท่องเที่ยวไปได้ทั่วจักรวาลและใช้พลังจิต เพื่อสร้าง “รูป” ขึ้นมาบ้างในบางครั้ง

ดังนั้นดาวโลกจึงเป็นสถานที่เหมาะแก่การลงมาเกิดในมิติกลางๆ เพื่อใช้จิตพิจารณากายและสิ่งแวดล้อม ไปสู่ 'ทาง'ของทุกๆคนได้ โดยอาศัยหลักมหาสติปัฏฐาน ที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบ และเมื่อมนุษย์ได้นำจิตของตนไปถึง 'ทาง' หรือสภาวะจิตเดิมของทุกสรรพสัตว์ได้แล้ว ดำรงค์องค์มรรค อยู่บนทางของตนอย่างต่อเนื่องด้วยอริมรรคมีองค์ 8 เป็นอุปกรณ์ในการเดินทางให้ไม่พลาดตกจากทาง หรือช่วยขจัดขยะออกไปจากทาง อุปกรณ์เหล่านี้เมื่อพระพุทธองค์ทรงค้นพบและได้ทดลองใช้ได้ผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่งแล้ว จึงทรงยืนยันว่าเป็นทางสายเดียวหรือสายเอก

อันหมายความว่าไม่มีทางอื่นอีกแล้ว ทางอื่นๆนั้นมีแต่ไม่ใช่ทางสายเอก ล้วนมีคู่อยู่เสมอ การไปถึงพระนิพพานโดยสมบูรณ์นั้น พระนิพพานมี หนึ่งเท่านั้น ทุกๆสิ่งในอาณาจักรวาลในที่สุดเป็นศูนย์หรือเป็นอนัตตาทั้งสิ้นเมื่อมนุษย์ใช้ความเพียรอยู่บน 'ทาง' ได้ต่อเนื่องเพียงพอมากพอในการลบหรือประหารอนุศัยกิเลสของตนหมดไป ก็จะหมดภารกิจ ซึ่งทุกคนเก็บสะสมพลังงานอนุศัยกิเลสไว้ไม่เท่ากัน ดังนั้นหลวงปู่ใหญ่โมคคัลลานะ จึงใช้เวลาเดินมรรคเพียง 7 วันเท่านั้น ส่วนพระสาลีบุตรใช้ 15 วัน หลวงปู่เมฆอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าขวางใช้เวลาทั้งสิ้น 22 วัน ก็จะบรรลุผลสำเร็จในการลบหรือประหารอนุศัยกิเลสทั้งหมด ที่หมักดองอยู่ในจิตใจ ออกไปได้หมดสิ้น ก็จะหมดเหตุปัจจัยในการเกิดอีกต่อไป

มนุษย์ชาวไทยในปัจจุบัน มีช่องทางโอกาสนำจิตของตน ก้าวไปให้ถึง 'ทาง' ตามหลักววิชาอภิญญาใหญ่ ที่รวดเร็วฉับไว ยิ่งกว่าท่านกำลังลอยคออยู่ในทะเลกว้าง แล้วมีคนส่งเชือกเส้นใหญ่มาให้เกาะโหนตัวเองขึ้นมาบนเรือ พ้นจากการจมน้ำตาย พอจะอนุมานได้อย่างนั้น แต่อภิญญาใหญ่ที่กำลังพูดถึง หากท่านสนใจและเข้าใจและเข้าถึง ท่านก็จะไปถึง 'ทาง' หรือสภาวะจิตเดิมได้อย่างฉับพลัน หากฉุกคิดต้องการทราบรายละเอียดก็ใช้เวลามีค่าของชีวิตในช่วงสุดท้ายได้ที่ลิงค์นี้ /article213.html

ระบบสุริยจักรวาลนอกจากปัจจุบันได้ถูกแรงดึงดูดของกาแลกซี่ไตรแองกุลัม เข้าไปใกล้ขอบกาแลกซี่ของไตรแองกุลัมมากแล้วก็ตาม ที่ปรากฏในญาณทัสสนะของพระอาจารย์รัตน์ การที่ระบบสุริยะจะไปสู่แรงดึงดูดของกาแลกซี่ไตรแองกุลัมโดยสมบูรณ์ ย่อมต้องการแรงหนุนส่งเพิ่มขึ้น ดังนั้นทุกๆ 13,000 ปี จึงมีดาวหางดวงใหญ่เท่าๆดาวพฤหัสบดี มีดาวบริวารใหญ่พอๆกับดาวโลกอีก 5 ดวง โคจรมาวนรอบดวงอาทิตย์ของสุริยจักรวาลครั้งหนึ่ง ช่วงระยะเวลาที่โลกจะย้ายแกนนี้ ช่วงระยะเวลาจะไปคล้องจองกับการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซีย ที่เพิ่งขุดค้นชั้นน้ำแข็งพบสัตว์โบราณที่คล้ายช้าง

สำหรับท่านที่ไม่ประมาท ต้องการสร้าง ตู้เอทีเอ็มส่วนตัวเคลื่อนที่  เอาไว้เบิกเงินในวงเงิน 2 ล้านบาท/เดือน/หน่วยการลงทุน กับบริษัทมหาชน แวะศึกษารายละเอียดได้ที่ http://www.ainews1.com/article36.html

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆต่างวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share