พระพุทธคุณช่วยปฏิรูปสรรพสัตว์ทั่วทั้ง 3 โลก

http://www.ainews1.com/article331.html

Bookmark and Share

หลวงพ่อโตโคตมะ

ทำไมต้องมีการปฏิรูปสรรพสัตว์ทั้ง 3 โลก...เนื่องด้วยภาวะปัจจุบัน โลกและจักรวาลกำลังได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม ที่กำลังให้โทษอยู่ในขั้นวิกฤต วิกฤตในทุกๆด้านแม้แต่ประเทศไทย และพลเมืองไทยทั้งประเทศ  

อันทีจริงต้นเหตุมาจากการกระทำของมนุษย์บนโลก ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นเกณฑ์ ผลิตสาร CFC มากมายมานม นานหลายสิบปีในภาคอุตสาหกรรม สาร CFC ที่เบาเหล่านี้ ได้แพร่สะพัดไปทั่วชั้นบรรยากาศของโลก และแทรกซึมเข้าไปอุดตันแกนพลังงานของโลก

ปิดกั้นการเดินทางของพลังงานเส้นแรงแม่เหล็ก เข้าขั้วโลกเหนือ โลกขาดแคลนแกนพลังงานมา 10 ปีแล้ว ทำให้เบี่ยงเบนพลังเส้นแรงแม่เหล็กที่โลกรับมาจากดวงอาทิตย์ และจากดาวหลุมดำใจกลางกาแลกซี่ทางช้างเผือก แพร่กระจายไปห่อหุ้มอยู่โดยรอบผิวโลก และชอนไชเข้าไปสู่เปลือกโลกชั้นในอย่างไม่เป็นระบบ เมื่อพลังสนามแม่เหล็กที่โลกสะสมอยู่ตลอดเวลามา 10 ปีแล้วนั้น


เพิ่มความร้อนและส่งผลเสียหลายประการ     ต่อชีวิตจิตใจของสัตว์     มนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิด และปัจจุบันโลกและสุริยะจักรวาลกำลังเดินทางเข้าไปในกลุ่มเมฆอนุภาค (space cloud) ที่ดาวเทียมสังเกตการณ์วอยยาจเจอร์เพิ่งพบและรายงานภาพเข้ามายังองค์การนาซ่า กลุ่มเมฆหมอกอนุภาคทำปฏิกิริยาเผาไหม้ใกล้ๆดวงอาทิตย์เพิ่มรังสีคอสมิคส์ ส่วนที่อยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกก็จะมารวมพลังเพิ่มความร้อนร่วมกับเส้นพลังงานแม่เหล็ก ที่กำลังให้โทษแก่สิ่งมีชีวิตบนโลกเพิ่มมากยิ่งขึ้น

Space cloud

การที่วิถีทางเดินของพลังคลื่นแม่เหล็กจากดวงอาทิตย์ถูกปิดกั้นไม่ให้ผ่านแกนพลังงานของโลกไปสู่ขั้วใต้ เป็นต้นเหตุให้ระบบร้อยรัดยึดโยงด้วยพลังเส้นแรงแม่เหล็กต่อดวงดาวทุกดวงในระบบสุริยะแปรปรวนขาดความสมดุล เพราะการขัดข้องเกิดขึ้นที่ดาวโลก ระบาดไปทั่วทั้งสุริยะจักรวาล

กรรมที่มนุษย์ที่ถูกความโลภเข้าเกาะกุมจิตใจ และสร้างกรรมดำให้แก่เพื่อนร่วมโลกร่วมจักรวาลมานับหมื่นๆปีคราวนี้หนักหนาเอาการ และโลกและสุริยะจักรวาลก็จะถือเอาโอกาสครบรอบ 13,000 ปี แห่งการโยกย้ายสุริยะจักรวาลไปสู่กาแลกซี่ไตรแองกุลัม ออกจากแรงดึงดูดของกาแลกซี่ทางช้างเผือก ทำการร่อนตะแกรงกรรมสัตว์โลกที่หลงผิดให้หมดสิ้นไป ก่อนเข้าสู่ยุคใหม่ ที่พระพุทธองค์ทรงเตรียมการมา 2583 ปี   เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ต่อไปให้ครบ 5,000 ปีบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ หลังจากได้ทรงทราบจากสัพพัญญุตญาณล่วงหน้า ว่าพระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ในชมภูทวีปได้เพียง 1,000 ปีเท่านั้น ได้ทรงเปิดศูนย์สั่งสอนอบรมธรรมให้แก่คนยุคใหม่ขึ้นแล้ว เมื่อ พ.ศ. 2550 ณ ภูพะลานสูง บนที่ราบสูงบนภู สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 400 เมตร

เพื่อให้สาธุชนพลโลกได้ช่วยกันสร้างเหตุที่ดีเป็นกุศล ช่วยบรรเทาความวิกฤตต่างๆที่คนพวกหนึ่งร่วมกันสร้างขึ้น ให้การเบียดเบียนหรือหลงผิดได้ปรับตัวให้บางเบาลง ก่อนเวลาการร่อนตะแกรงกรรม มีพระพุทธคาถาอยู่บทหนึ่ง ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงให้ไว้แก่สาธุชน สำหรับเป็นที่พึ่งเมื่อยามที่โลกและจักรวาลไร้สมดุล มีแต่ความสับสน เบียดเบียนเดือดร้อนกันไปทั่ว นั่นคือ

สัมมาสัมพุทธัสสะ พระอะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ

สวดทุกคืน คืนละ 7 จบ  อานุภาพคาถามีดังนี้ :

  1. ศัตรูจะพินาศไปเองเมื่อคิดประทุษร้าย
  2. จะเกิดผลในด้านมงคลทุกประการตามที่ปรารถนา
  3. จะสามารถเห็นได้แจ่มแจ้งด้วยญาณ เห็นได้ชัดเจนทุกประการ                           และทุกขณะที่ประสงค์จะเห็น
  4. เป่าให้ศิษย์ผู้เรียนทิพยจักขุญาณ และเรียนไปปรโลกได้ มีญาณเครื่องเห็นแจ่มใส

เลือกทางเดินที่ตนเองชอบ ไม่ต้องมาเบียดเบียนกัน ต่างไปรับผลที่ตนเองสร้างเหตุขึ้นมา โดยไม่ต้องมารอเวลาให้เนิ่นนาน เพื่อโลกและจักรวาลจะได้คืนกลับสู่ความสมดุล เข้าสู่ความปกติได้เร็วเข้า ขอให้บรรดาสาธุชนพากันสร้างเหตุปัจจัย ที่ดีงาม ที่พระพุทธองค์ทรงให้พร และพระคาถาเอาไว้โดยพร้อมเพรียงกัน

โดยแต่ละท่านภาวนาฝากไปกับฉัพพรรณรังสี รัศมี 6 ประการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภาวนาให้แก่ประเทศชาติไทย และพสกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ตั้งตนอยู่บนนิจศีลทุกคน ฝากไปให้แก่สรรพวิญญาณทั่วทั้ง 3 โลกให้ได้รับอานิสงส์นี้โดยพลัน และฝากไปสะสมไว้ที่พีระมิดกีซาร์แหล่งสะสมพลังงานขนาดใหญ่ใต้พีระมิดองค์กลาง

สำหรับผู้ที่รู้จักบายศรีธรรมจักรของพระบรมธรรมบิดา แสงทิพย์อริยธรรมของพระบรมธรรมบิดา และเสาอากาศถ่ายทอดแสงทิพย์ของพระบรมธรรมบิดา 841 เสา+ ก็ฝากการภาวนาของทุกๆท่านไปกับยานที่กล่าวแล้วได้ ตั้งความปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้ง 3 โลก จงเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ตนเองได้เลือกทำเลือกปฏิบัติโดยเร็วพลัน  ให้ทุกๆสรรพสัตว์ได้รับธรรมจัดสรรโดยทั่วกัน จากยานและสิ่งมหัศจรรย์ของโลกทุกชนิดที่ข้าพเจ้าได้ภาวนาพระคาถาที่พระพุทธองค์ทรงให้ไว้แก่บรรดาลูกหลาน เป็นที่พึ่งพาอาศัย และช่วยสงเคราะห์แก่สรรพวิญญาณอีกทั่วทั้ง 3 โลก

(ในหลักความเป็นจริงของพลังงานที่ทุกคนสวดพระคาถาทุกๆคราว เมื่อพลังงานไปถึงยังเซิร์บเวอร์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พลังงานดีที่ทุกคนส่งเข้าไปจะขยายใหญ่ขึ้นจนประมาณมิได้ คลื่นพลังงานที่ถูกขยายใหญ่ขึ้นอย่างมโหฬารแล้ว จึงมีผลยิ่งใหญ่ไปยังสรรพสัตว์ทั่วทุกมิติ ทั่วอนันต์จักรวาล ผู้ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากก็จะได้อาศัยพลังงานบุญกุศลของพระพุทธองค์ทุกๆพระองค์ที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจักรวาล โดยอาศัยการกระทำของมนุษย์สร้างเหตุแห่งบุญกุศล ช่วยเหลือกัน ด้วยยานและเครื่องมืออุปกรณ์ ที่พระพุทธองค์ได้ทรงแนะนำแล้ว

พระพุทธองค์เสด็จดับขันธ์เข้านิพพาน ไม่ได้นำบุญบารมีไปด้วย  การแผ่เมตตาด้วยการสวดพระคาถาที่พระพุทธองค์ทรงให้พรไว้ ไม่ได้มีผลต่อผู้คนทุกเหล่าในประเทศไทยเท่านั้น ยังส่งสรรพสัตว์ทั้ง 3 โลก ไปสู่มิติต่างๆตามผลของพลังกรรมดีชั่วของตนเองรวดเร็วยิ่งขึ้น โลกและจักรวาลต่างๆจะได้อยู่กันอย่างปกติสุขมากขึ้น)

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆต่างวัยทุกคน ฟรี ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share