ดวงดาวกับดวงเมืองไทยของโหร หลายๆท่าน

http://ainews1.com/article356.html

Bookmark and Share

"การพยากรณ์เหตุการณ์สำคัญของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554 (ปี ค.ศ.2011)"
                                      โดย หมอแกน กายสิทธิ์
...ไม่ใช้ดาว
t อดีตนายก ส. เมื่ออายุเข้าเลข 7, 57, 67 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2552 จะป่วยจนเข้าโรงพยาบาลและจะเป็นสาเหตุของอัมพฤกษ์ต่อไป
 
t อดีต นายก ท. จะเสียชีวิตภายใน 3 ปีนี้ (2552 เป็นต้นไป) ถูกลอบสังหารเกี่ยวกับระเบิดหรือไฟคลอก เดือนพฤศจิกายน 2552 เขาจะรอดตายร่อแร่ แต่รอดไม่เกิน 3 ครั้ง
 
t ประเทศไทยในอีก 1-5 ปีข้างหน้า (ประมาณปี 2012-2015 หรือ พ.ศ. 2555-2558)
แผ่นดินบางพื้นที่จะหายไป น้ำมาแทนพื้นดิน กล่าวคือ เกิดภัยธรรมชาติ น้ำท่วมหนัก ดินถล่ม แผ่นดินแยก พื้นที่ซึ่งมีความสูงเกิน 750 เมตร จากระดับน้ำทะเลจะเป็นพื้นที่ปลอดภัย ผลกระทบจะเกิดขึ้นกับคนจำนวนมาก ประชาชนทุกหย่อมหญ้า กินระยะเวลายาวนานเป็นปี
 
จะก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจมูลค่ากว่า 2.7 หมื่นล้านล้านบาทขึ้นไป   ถามว่ามันมากเพียงไหน ปัจจุบันงบประมาณประจำปี 2 ล้านล้านบาท มูลค่าความเสียหาย ใช้ในปีงบประมาณ ได้ 13,500 ปี ที่จะต้องเสียหายวายวอดไป กับการที่มนุษย์ร่วมกันโกงชาติเบียดเบียนธรรมชาติ 50 ปีก่อนประเทศนี้มีป่าอยู่ 80 % เดี๋ยวนี้เหลือ 15 % ก็เอาเป็นว่าธรรมชาติ ตีราคาค่าชดใช้ 13,500 ปี อย่าง
นี้ แล้วความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่เหลือจะถอยหลังกลับไป 50 ปีนั้นน่าจะยังน้อยไป...และเอาเป็นว่าแล้วอย่างนี้ ผู้ที่เหลือรอดสืบไป จะเหลือเพียง เขาโค ท่ามกลางขนโค ที่ต้องสิ้นสลายไปใช่ไหม  ตามที่พระพุทธองค์ทรงอุปมาเอาไว้

การจับยามสามตาของ“โหรสภาสูง-บุญเลิศ ไพรินทร์” “ผ่าดวงเมืองประเทศไทย” ในปีเถาะ ว่า จะเป็นปีกระต่ายทอง กระต่ายไฟ หรือกระต่ายตื่นตูม

เมษาฯ ระวังมิคสัญญีรอบใหม่
 ในปี 2554 ตั้งแต่เริ่มต้นปีใหม่วันที่ 1 มกราคม ดวงเมืองก็เริ่มส่อเค้าความไม่ดี เนื่องจากดาวที่ดีๆ ไปตกที่เสียหมด ในขณะที่ดาวร้ายๆ ก็ทำ หน้าที่ทำร้ายดวงเมืองและดวงโลกได้เต็มที่ ดาวอุบัติเหตุเข้ามาชุมนุมกันมากมาย ทั้งอาทิตย์ อังคาร เสาร์ มฤตยู ทำมุม 90 องศา ซึ่งกันและกันในรูปของสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทำให้เกิดความรุนแรงต่อบ้านเมืองได้ อาจเป็นในรูปของความขัดแย้ง การทะเลาะ เบาะแว้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึง การเดินทางทั้งใกล้และไกล ฉะนั้นประชาชนคนไทยทั้งหลาย ปีใหม่นี้ต้องระวังอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในเรื่องของอุบัติเหตุ เพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง ใช้สติ และปัญญา ในการใช้ยวดยานพาหนะ มิฉะนั้นจะเกิดการล้มหายตายจากมากมายจากอุบัติเหตุ

 “แต่หลังจาก 25 มกราคมเป็นต้นไป ความรุนแรง หรือความขัดแย้งทางการเมืองจะเริ่มคุกรุ่นขึ้น จนเดือนกุมภาพันธ์ ก็จะเพิ่มดีกรีขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเดือนมีนาคม และจะถึงจุดไคลแมกซ์ในปลายเดือนมีนาคม เพราะดาวที่ดีๆ ทั้ง 6 ดวง ตกในที่เสียทั้งหมด คือ อยู่ในเรือนวินาศกับดวงเมือง ซึ่งจะเป็นเช่นนี้ไปจนถึงก่อนสงกรานต์ ในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ ประชาธิปไตยเริ่มเข้า สู่ความคับขันอีกครั้ง อาจถึงขั้นรุนแรงมากกว่าปีที่แล้ว เพราะไม่มีดาวพฤหัสมาคุ้มครองอย่างในปี 2553

เรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จะไม่ดีทั้งหมด และก็จะดำเนินไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน  ซึ่งอาจเรียกได้ว่าช่วงนี้ดวงเมืองดวงโลกแย่ที่สุดในรอบปีก็ได้ ในช่วงนี้อาจมีการสูญเสียผู้ใหญ่อันทรงไว้ซึ่งคุณธรรม อาจหมายถึงพระสงฆ์ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นที่เคารพนับถือในวงการแพทย์ พยาบาล กฎหมาย ศาสนา”

หลังจากวันที่ 4 พฤษภาคม ดาวพฤหัสย้าย จากราศีวินาศมาทับลัคนาดวงเมืองดวงโลก ก็จะให้คุณกับดวงเมืองดวงโลก ทำให้ทุกอย่างเริ่มคลี่คลาย ไปในทางที่ดีขึ้นไปจนถึงสิ้นปี แต่ในเดือนกันยายนและตุลาคม ดาวอาทิตย์ซึ่งหมายถึงผู้นำหรือผู้หลัก ผู้ใหญ่อาจมีปัญหา แม้มีดาวพฤหัสที่ให้คุณอยู่ แต่ดาวอื่น เช่น อาทิตย์ พุธ ศุกร์ เสาร์ ตกในที่เป็นอริ กับดวงเมือง ช่วงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง สำหรับสิ่งที่ต้องจับตาในปี 2554 มีเรื่องใหญ่ๆ ดังนี้

  • ประการแรก อุบัติเหตุในการเดินทาง ทั้งใกล้และไกลในช่วงต้นปีที่บอกไปแล้วในตอนต้น
  • ประการต่อมาคือ การต่างประเทศจะมีปัญหา จะเสียเปรียบในเรื่องของการต่างประเทศ โดยเฉพาะ กับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆ ที่ต้องการเข้ามาฮุบทรัพยากรทางทะเลของไทย โดยจะเริ่มตั้งแต่ปลายมีนาคมถึงเมษายน

ระวังเสียดินแดนให้เขมร
 ในช่วงเดียวกัน เราอาจจะเสียดินแดนให้กับต่างประเทศ ซึ่งจะมีความชัดเจนขึ้นเรื่องการเสีย ดินแดนให้กับกัมพูชา อันเนื่องมาจากการต่างประเทศของเราอ่อนแอ ไร้ชั้นเชิง ในขณะเดียวกัน ก็ตกอยู่ในเงื้อมมือของมหาอำนาจ เช่น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น หรือฝรั่งเศส ที่ต้องการจะมาควบคุมบริษัทในประเทศของตัวเองที่จะมาลงทุน โดยเฉพาะการสำรวจ น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติใต้ทะเล ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่ง ที่ทำให้ไม่สามารถเลิก MOU 43 เนื่องจากถูกประเทศมหาอำนาจเหล่านี้บีบไทยอยู่ เพราะต้องการแสวงหาผลประโยชน์ในท้องทะเลไทยและกัมพูชา ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเข้าข้างกัมพูชามากกว่าไทย

“มหาอำนาจทั้งหลายจะเข้ามาช่วยกัมพูชาตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ คือทำทุกอย่างให้กัมพูชาชนะไทยให้ได้ โดยการให้เขาพระวิหารเข้าเป็นมรดกโลก พร้อมกับฮุบที่ดิน 4.6 ตารางกิโลเมตร รอบเขาพระวิหาร ขณะเดียวกัน ก็บีบให้แผนที่ในอัตราส่วน 1 : 200,000 ทำให้เราเสียพื้นที่บนบกกว่าล้านไร่ และเสียพื้นที่ทางทะเลอย่างมหาศาล”

ภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ตั้งเค้าพฤษภาฯ

 หลังจาก 3 พฤษภาคมไปแล้ว มฤตยูเข้าสู่ราศีมีน ซึ่งเป็นราศีธาตุน้ำ ตัวมฤตยูเอง เป็นลม เพราะฉะนั้น ลมกับน้ำจะทำลายโลกและประเทศไทย เพราะฉะนั้น จึงอาจเกิดภัย ธรรมชาติทางน้ำและลมพายุจะมีความรุนแรง มากกว่าที่ผ่านมา อาจรวมไปถึงแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือสึนามิด้วย  เนื่องจากดาว พฤหัสย้ายเข้าสู่ลัคนาราศีเมษ ทำให้ไม่มีดาว ช่วยเหมือนปี 2553 มฤตยูเป็นวินาศกับลัคนาดวงเมืองดวงโลกในทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทำ ให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ภัยธรรมชาติ กับประเทศแถบนี้ เช่น ฟิลิปปินส์ หรือนิวซีแลนด์ จากนั้นปี 2558 ก็จะย้ายเข้ามาสู่ตะวันออก ทำให้จะเกิดปัญหากับประเทศแถบนี้อย่าง ญี่ปุ่น เกาหลี และจีน นั่นหมายความว่า หลังจากเราเจอกับมรสุมทางการเมืองมาแล้วในเดือน เมษายน มาถึงพฤษภาคมเราก็จะต้องเจอกับภัยธรรมชาติอีก

ยุบสภา-“อภิสิทธิ์”ส่อคัมแบ็ก

 สำหรับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทย ตามดวงดาวน่าจะมีการยุบสภาในปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเมษายน ซึ่งถ้ายุบสภาในช่วงนี้ และมีการเลือกตั้งในช่วงพฤษภาคมถึงกันยายน นายกฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะกลับมาอีก เพราะเป็นช่วงที่ดีของดวงนายกฯ แต่ถ้าไม่ใช่ช่วงนี้ก็คงต้องรอเป็นนายกฯ ไปอีกนาน

“สำหรับคนที่จะมาเป็นนายกฯ คนต่อไป ขณะนี้ไม่มีดวงของผู้นำพรรคต่างๆ ในขณะที่พรรคเพื่อไทยก็ยังไม่มีหัวหน้าพรรค ทำให้ตอนนี้มีแต่ดวงคุณอภิสิทธิ์ ซึ่งจะดีมากในช่วงพฤษภาคมถึงกันยายน ส่วนอดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร ปี 2554 นี้ จะแย่ยิ่งกว่าปีที่แล้ว อีก เพราะหลังจาก 4 พฤษภาคมเป็นต้นไป ดาวพฤหัสจะตกมรณะ และจะตกไปถึงปี 2555”

ปลายปีผู้นำอาจตกเก้าอี้

 “หลังจากเดือนเมษายน เรื่องราวทางการเมืองก็จะดีขึ้นตามลำดับ แม้ดาวอื่นจะตกในที่ไม่ดี แต่ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวให้คุณตกในที่ดี ก็จะทำให้ดาวต่างๆ ให้โทษไม่ได้อย่างเต็มที่ การเมืองจึงเดินไปได้เรื่อยๆ ช่วงกลางปีก็จะยังไม่มีอะไรมาก จนอาทิตย์ตกใน ราศีกันย์คือเป็นอริ มรณะ แก่ดวงเมือง ในราว กันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน ซึ่งเป็นเช่นนี้ทุกปี จะทำให้ดวงเมือง ดวงโลกไม่ดี อาจเกิดปัญหาขึ้น โดยเฉพาะปัญหาของผู้นำ อาจมีการพ้นตำแหน่งของผู้นำ ผู้นำอาจมีปัญหาสุขภาพ หรือเกิดการล้มหายตายจาก แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เหมือนเช่นต้นปี เพราะมีพฤหัสคุมดวงเมืองดวงโลกอยู่”

สำหรับทางแก้เราคงไม่สามารถไปเคลื่อนย้ายการเคลื่อนของดวงดาวได้ แต่เรา สามารถทำให้มันคลี่คลายลงหรือเบาลงได้ โดยทุกคนต้องหันมาใช้สติและปัญญากันให้มากขึ้น มีเมตตา ทำความดีกันให้มากขึ้น ที่สำคัญผู้นำต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ถ้าผู้นำไม่มีคุณธรรมบางครั้งแม้ใช้สติและปัญญาไปแล้ว บุญก็ไม่หนุน

ส่วนทางออกของความขัดแย้งทางการเมือง ก็อยากเตือนนายกฯ ให้พยายามพูดเรื่องจริง อย่าพูดเพื่อเอาตัวรอดไปวันๆ ซึ่ง ตอนแรกก็ดูว่าท่านดีอยากให้เข้ามาแก้ปัญหา ของบ้านเมือง แต่พอดูไปดูมานอกจากไม่ได้แก้ปัญหาของบ้านเมือง โดยเฉพาะเรื่องปัญหาการคอร์รัปชั่นแล้ว ท่านยังปล่อย นั่งดูเขาทำสิ่งที่ไม่ดีให้มันเกิดขึ้นกับบ้านเมือง จริงอยู่ท่านไม่ได้ทำเอง ไม่ได้คอร์รัปชั่น ไม่ได้ทำลายระบบคุณธรรม ไม่ได้ทำลายหลักความเท่าเทียม หลักความมั่นคง หลักในความ ดำรงค์ไว้ซึ่งความเป็นกลางทางการเมือง ซึ่งไม่ใช่ฝีมือท่านเลย แต่คนอื่นทำ

“มีการคอร์รัปชั่นมากมายที่สังคมรับรู้ มีการซื้อขายตำแหน่งในวงการตำรวจ และอีก มากมาย ทุกกระทรวง ทบวง กรม โกงหมด ถามว่าคนอื่นยังรู้ แล้วท่านเป็นนายกฯ จะไม่รู้ ได้อย่างไร ท่านพูดเหมือนกับเอาฝ่ามือบังโลก ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิด ที่ผ่านมาท่านก็เอาแต่โกหก ต้องยอมรับว่าท่านไม่สามารถควบคุมได้ และท่านก็พยายามทำให้ดีที่สุดให้ประคับประคองบ้านเมืองไปได้ แต่ถ้า ไปรุนแรงกับพรรคต่างๆ โดยเฉพาะกับพรรค ร่วมรัฐบาลมาก ก็อยู่ไม่ได้ คนเขาจะเห็นใจ เพราะฉะนั้น จะโกหกไปวันๆ ซึ่งถือว่าขาดคุณธรรมคงอยู่ไม่ได้ ไม่ต้องยุบสภาประชาชนเขาก็จะไล่ออกเอง”

เตือนภัยทุกสีเสื้อชุมนุมใหญ่

แม้ตอนนี้จะหาเสียงกับคนเสื้อแดงโดยมีมติ ครม.ให้ประกันคนเสื้อแดง 104 คน ออกมาเพื่อที่จะกันเสื้อแดงไม่ให้ออกมาร่วมกับเสื้อเหลืองขับไล่ โดยเฉพาะในกรณีเขาพระวิหาร แต่คงช่วยอะไรได้ไม่มาก เพราะคนเสื้อ ทั้งสองสีล้วนมีอุดมการณ์มาก ยอมตายเพื่อแผ่นดินได้ เพราะฉะนั้น เมื่อถึงจุดจะมีคนมา ชุมนุมขับไล่ท่านและทวงแผ่นดินคืนมากมาย เพราะครั้งนี้เป็นการทำเพื่อแผ่นดิน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ถ้านายกฯ ถูกบีบจากมหาอำนาจทั้งหลาย ก็อย่ามาขัดขวางประชาชน ที่จะออกมาต่อต้านในเมื่อคุณช่วยประเทศไม่ได้

 “ผมเชื่อว่าสหรัฐฯ จะเข้ามามีบทบาท เพราะถ้าเห็นว่าตรงไหนมีผลประโยชน์ก็จะออกมามีบทบาท เช่นเดียวกับกรณีประเทศไทย ที่มีการพบว่ามีน้ำมันจำนวนมากในทะเล เรากำลังตกเป็นเหยื่อของนักล่าอาณานิคมสมัยใหม่ คือเป็นมหามิตร แต่จ้องตักตวงผลประโยชน์ หากตักตวงผลประโยชน์ได้ก็เป็นมหามิตรต่อ หากไม่ได้ก็หาทางใดทางหนึ่งบีบบังคับเอา

โดยใช้กัมพูชาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ เพราะกัมพูชาว่าง่าย สอนง่าย เนื่องจากสมเด็จฮุนเซนมีอำนาจเต็ม ที่ตามระบอบการปกครองของเขา ในขณะที่ไทยเป็นประชาธิปไตยที่ค่อนข้างสมบูรณ์จึงทำอะไรมากไม่ได้ จึงจำเป็นต้องใช้เพื่อนบ้านของเราบีบเราในทางอ้อม เพราะฉะนั้นหากคุณอภิสิทธิ์รักษาแผ่นดินไม่ได้ด้วยอำนาจ ของความเป็นนายกฯ เพราะถูกบีบบังคับจาก มหาอำนาจ คุณก็อย่าขัดขวางคนไทยที่รักแผ่นดิน"

รหัสสิ้นโลก 2012 ไม่ใช่แค่นิยาย

หลังจากปี 2554 ไปแล้ว ตามดวง ดาวโลกจะดีไปอีกหลายปี จนกระทั่งปี 2558-2566 จะเกิดวิกฤติทางการเมืองอย่างรุนแรง ทั่วโลก จะเกิดการรบราฆ่าฟันกัน จะเกิดสงครามขนาดใหญ่เกิดขึ้นหลายแห่ง ประเทศไทยก็อาจมีการรบราฆ่าฟันกันอย่างขนานใหญ่ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองครั้งใหญ่อย่างที่เราคาดไม่ถึง

แต่อย่างไรก็ตาม ต้องจับตาปี 2555 หรือปี 2012 ที่อาจเกิดปรากฏการณ์ที่น่ากลัว มาก เพราะมฤตยูเล็งอยู่ในธาตุน้ำ ซึ่งอาจโยงยาวไปถึง 2558 อาจเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ของโลกตามคำทำนายต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกจากพายุกับน้ำ โดยเฉพาะวันที่ 21 ธันวาคม 2012 หรือ 21-12-12 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดปฏิทินมายา

“น้ำอาจจะท่วมโลก และอาจจะท่วมกรุงเทพฯ ซึ่งมีโอกาสมาก และเป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก ซึ่งนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของโหราศาสตร์ เท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์ก็บอกมาใน ทำนองเดียวกัน ว่าตอนนี้น้ำแข็งในขั้วโลกเหนือและใต้เริ่มละลายมากแล้ว เพราะฉะนั้น หากอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นมาอีกเพียง 1 องศา น้ำจำนวนมหาศาลจะไหลเข้าท่วมโลกได้ บ้านเราก็คงหลีกเลี่ยงน้ำท่วมไม่พ้น”

อย่างไรก็ดี ประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่าอีกหลาย ประเทศส่วนใหญ่ในโลก เพราะประเทศไทยมี คนมีคุณธรรมมาก มีพุทธศาสนาช่วย โดยเฉพาะ กับคนที่นับถือศาสนาพุทธ มีการปฏิบัติวิปัสนา กรรมฐาน จะช่วยแผ่นดินไทยไว้ได้มาก

ครบถ้วนกระบวนความตามหลักโหราศาสตร์ ครอบคลุมทุกเนื้อหาทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และภัยธรรมชาติ กระนั้นการทำนายของ “โหรสภาสูง-บุญเลิศ ไพรินทร์” จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ คงไม่มีใครระบุได้ นอกจากกาลเวลาจะเป็นผู้เฉลยคำตอบ

"กรหริศ"ชี้ทิศการเมืองเรื่องกิเลส ปี พ.ศ. 2554

อาจารย์ "กรหริศ บัวสรวง" ที่แฟนๆ เลียบๆ เคียงๆ ชะเมียง-ชม้อยรอคอยว่าเมื่อไหร่จะมาไขจักรวาลตรงนี้ และวันนี้ท่านก็มาแล้วครับ มาบอกหลายอย่าง รวมทั้งว่า "การแก้รัฐธรรมนูญ" จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่ความแตกแยก
เรื่องมันยาว ท่านอ่านเองดีกว่านะครับ..(สำนวนคุณเปลว)

ทาสของกิเลส
วันเวลาผ่านไปรวดเร็วเกินกว่าจะหยุดไว้ได้ เช่นเดียวกับดาวพระเคราะห์ก็ไม่ได้หยุดนิ่ง แต่ละดวงแต่ละองค์โคจรไปสู่อนาคต นับจากเวลาปัจจุบัน เหตุการณ์ยังคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับดวงชะตาประเทศ แต่ในดวงชะตาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเพียงไม่กี่คนนั้น มีความคิดและการกระทำที่ยังเป็นพิษต่อบ้านเมืองอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางมหันตภัยพิบัติในช่วงที่ดาวเสาร์จมปลักอยู่ในภพอริของดวงเมือง
ดาวนี้เป็นอุปสรรคปัญหาต่อการบริหารจัดการของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ทั้งๆ ที่ทำงานอย่างทุ่มเทด้วยความรู้ความสามารถ อดทน โอนอ่อนและเข้มแข็ง แต่ก็ไม่วายที่จะมีคนคนหนึ่งกล่าวหาว่าทำงานห่วยแตกและยังพาลหาว่า “โหรกรหริศ” และ “โหรเปลว” มั่วเรื่องโหราศาสตร์

ผมไม่รู้สึกอะไรกับคำปรามาสนี้ เพราะการพยากรณ์ที่ผ่านมาได้รับการยอมรับอยู่เสมอ ที่สำคัญคนอย่างผมมีชาติตระกูล ไม่เคยให้ร้ายประเทศไทยด้วยการอ้างอิงดวงดาว และไม่เคยใช้สถานการณ์คาดเดามาปนเปกับหลายศาสตร์ที่กลั่นออกเป็นตัวหนังสือเพื่อให้คนมีปัญญาอ่าน
แต่ผมรู้สึกเดือดร้อนใจ ที่คนบางส่วนมองไม่เห็นคุณค่าของ “นายกฯอภิสิทธิ์” ดาวพระเคราะห์ที่ทิ่มแทงดวงเมืองอย่างไม่ปราณีเช่นนี้ ถ้าไม่มีนายกฯ คนนี้เป็นผู้นำ ผมกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าเศรษฐกิจและการเมืองจะล่มจม และถ้าใครมาเป็นนายกฯ ก็จะอยู่ในตำแหน่งไม่ได้ เขียนอย่างนี้ก็มีคนกล่าวหาว่า คุณเปลวและกรหริศเชียร์นายกฯ

สาบานได้ว่าในชีวิตที่มีอายุมานานกว่า ๖๐ ปี ได้พบเห็นนักการเมืองมามาก แต่ยังไม่เคยเห็นมีใครทำงานเป็นระบบด้วยความฉลาดรอบรู้ และมีทั้งคุณความดี ความเสียสละประโยชน์ส่วนตนและจริงใจกับประชาชน พร้อมทั้งมีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง พูดจาฟังแล้วเข้าใจง่ายแต่แหลมคมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

แตกต่างกับนักการเมืองที่ยังเป็นทาสของกิเลส โดยไม่ดูสังขารอายุอานามของตัวเองว่ามันหมดสภาพไปนานแล้ว แต่ยังมีความอยากไม่สิ้นสุดทั้ง ๆ ที่รู้ว่าตายแล้วก็เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้ เป็นทาสกิเลสของตัวเองยังไม่พอ กลับเอาตัวเองเป็นทาสรับใช้คนไร้เงาหัวอีก

ขณะนี้ดาวพฤหัสบดีไม่ได้สถิตในภพวินาศ แต่กลับมาจรอยู่ในราศีกุมภ์ ซึ่งเป็นภพลาภะที่มีพระราหูและดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือน ไปจนถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ตามปฏิทินโหราศาสตร์ของท่านอาจารย์เทพย์ สาริกบุตร เหตุการณ์ทางการเมืองจึงน่าจับตาดูว่าจะเป็นปรกติหรือไม่

เพราะพระราหูจรในราศีธนู ภพศุภะทำมุมถึงดาวพฤหัสบดี และดาวอาทิตย์ก็จะเข้าสู่ภพมรณะที่ราศีพิจิกเรือนของดาวอังคารที่เป็นตนุลัคน์ดวงเมืองในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน เป็นเวลา ๓๐ วัน แล้วจึงเข้าทับพระราหูจร และในวันที่ ๒๑ ธันวาคม จะเกิดจันทรุปราคาในราศีเมถุนธาตุลม ซึ่งเป็นภพสหัชชะ ซึ่งหมายถึงบรรดาประเทศเพื่อนบ้านที่ก่อความยุ่งยากเดือดร้อนให้กับบ้านเมืองของเรา และการคมนาคมขนส่ง การสื่อสารจะมีปัญหา รวมถึงการเกิดลมพายุเป็นวาตภัยที่ร้ายแรง การค้าขายธุรกิจจะฉกฉวยหาผลประโยชน์ มีโรคภัยระบาดไปทั่ว ในด้านการเมืองจะเกิดความแตกแยกสาเหตุมาจากกฎหมายโดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในช่วงนี้จะมีการจากไปของคนมีชื่อเสียง!

ตราบใดที่พระราหูยังไม่ขยับเขยื้อน กิเลสที่เข้าขั้นโคม่าของนักการเมืองที่เป็นพาลโดยสันดานกับนักการเมืองที่หิวกระหายอำนาจร่วมกันสร้างความเคลื่อนไหว ยุยงให้เกิดความเปลี่ยนแปลงโดยไม่คำนึงว่าเดือนธันวาคมนั้นเป็นวาระอันเป็นมหามงคลของประเทศ ที่จะเฉลิมฉลองถวายพระเกียรติยศอย่างยิ่งใหญ่แด่ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยและชาวโลกอย่างแท้จริง

แต่ก็ยังมีคนการเมืองบางคนที่เคยถูกหมายหัวไว้แล้วว่า มีความคิดทะเยอทะยานที่เป็นปรปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พยายามแอบอ้างทุกครั้งที่มีโอกาสว่าจงรักภักดี แตกต่างจากนายกฯ อภิสิทธิ์ ที่ไม่ต้องพูดคำว่า “เทิดทูนและจงรักภักดี” หรือดึง “ฟ้า” ลงมาหาผลประโยชน์ แต่นายกฯ คนนี้พูดในเวทีโลกทุกครั้งโดยน้อมนำเอาสิ่งที่พระองค์พระราชทานแนวคิดหรือพระราชดำริ มาขยายความให้ชาวโลกเข้าใจ แม้แต่การแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่น นายกฯ คนที่ ๒๗ ยังกล่าวไว้ว่า การใช้กฎหมายบังคับลงโทษก็ยังไม่มีผลเท่ากับการนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาอยู่ในตัวคน

 ช่วงเวลาที่เกิดทั้งอุทกภัยและวาตภัย ได้ทำให้เห็นกากเดนนักการเมืองที่เอาดีใส่ตัว ไม่ช่วยเหลือเยียวยา แต่แอบอ้างเอาสิ่งของช่วยเหลือจากทางราชการและเอกชนเป็นของตัวเองนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัย เอาหน้าแบบนี้ยังดีกว่าไม่เห็นแม้แต่เงาของนักการเมืองซีกที่พาคนมาเผาบ้านเผาเมืองออกมาแหวกว่ายกระแสน้ำไปหาชาวบ้านให้เห็นชัดๆ สักคนเดียว แต่ยังเรียกร้องทวงถามความเป็นธรรมกับความตายที่ฆ่ากันเอง

 รวมถึงการจัดทำและเผยแพร่คลิปที่เกี่ยวข้องกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ งานนี้มีติดคุกและมีโทษถึงถูกยุบพรรค (อาเพศ) ได้อีกด้วย ถ้าประธาน กกต.ไม่เพิกเฉยละเลยหน้าที่ ไม่รู้เหมือนกันว่าทาสกิเลสมันหนาแน่นหมักหมมมาแต่ชาติปางไหน ถึงได้มารวมตัวกันเป็นเผ่าพันธุ์ที่เกิดมาภายใต้โจโรฤกษ์ ดวงชะตาบุคคลของนักการเมืองเน่าๆ หลายคนจะต้องพบกับรอบของ "เสาร์เช็กบิล" อย่างที่คุณเปลวเขียนถึงบ่อยๆ และขณะนี้ดาวพฤหัสบดีไม่ได้คุ้มครองแล้ว ใครจะมีอันเป็นอันไปอย่างกะทันหันก็แล้วแต่กรรมชั่วกรรมดีที่ทำไว้กับชาติบ้านเมืองเป็นเครื่องตัดสิน

ผู้อ่านที่ได้ติดตามการวิเคราะห์ดวงเมืองประจำปี ๒๕๕๔ ของโหราจารย์หลายคนที่วางจำหน่ายในขณะนี้ อย่าตื่นตระหนกว่าเมืองไทยจะมีแต่เรื่องเลวร้ายไปทั้งหมด เหตุผลสำคัญที่จะขจัดปัญหาได้เด็ดขาดก็คือ การไม่ตกเป็น “ทาสของกิเลส” เมื่อมีการเลือกตั้งที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในปีหน้า ดวงเมืองจะแก้ไขได้ก็ด้วยคนที่พัฒนาให้เป็นมนุษย์ เราต่างได้เห็นดีเห็นชั่วของนักการเมืองมาอย่างเต็มตาในปีนี้ ถ้ารักประเทศไทยต้องใช้ปัญญา

  ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ดาวเทพเทวาจะเหาะเหินทับลัคนา จับคู่กับพระอาทิตย์ เปล่งรังสีแห่งคุณธรรมนำพาผู้นำที่ดีที่สุดมาให้ชาติบ้านเมือง แต่มารร้ายยังไม่ลดละหาจังหวะโอกาสเป็นด้วงเป็นมอดชอนไชไม่เลิกรา จนกว่าแผ่นดินจะกลบหน้า ถ้าคนไทยใจรักชาติไม่ช่วยกันตั้งแต่วันนี้ แม้ว่าดาวพระเคราะห์ให้คุณดีเพียงใดก็ต้านพลังชั่วไม่ได้เต็มที่ ช่วยกันนะครับ 

น้ำหลากไหลบ่าเชี่ยวกรากพังทลายทรัพย์สินและชีวิต จนเป็นเหตุการณ์วิปโยคครั้งนี้ จะเป็นเครื่องเตือนใจให้เห็นสัจธรรมที่ฟ้าดินได้ช่วยชะล้างแผ่นดิน ให้คนไทยได้เห็นความดีที่แตกต่างจากความชั่วอย่างชัดเจน ต่อไปนี้คงจะมีแต่ความรักสามัคคีปรองดองกัน โดยไม่ต้องมาเดินสายให้ลือลั่นสนั่นเมืองหมดเปลืองน้ำลาย บ้านเมืองจะไปรอดเข้มแข็งก็ด้วยดวงชะตาของคนที่เป็นมนุษย์มาร่วมร้อยโอบล้อมดวงเมืองไว้

ส่วนอนาคตอีก ๖ ถึง ๘ ปี คงต้องฝากรัฐบาลเตรียมหาทางป้องกันน้ำท่วมถาวรที่กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของเรา ถ้าวิเคราะห์รอบด้านแล้วป้องกันไม่ได้ แม้จะใช้งบประมาณมหาศาลก็ต้องหาที่ตั้งเมืองใหม่ ประเด็นนี้รอไม่ได้แล้ว เพราะเป็นยิ่งกว่า "วาระแห่งชาติ" เสียอีก
-กรหริศ บัวสรวง

(ก็เป็นความคิดของ บรรดาโหร ลองฟังดูหลายๆด้าน ไม่ควรสรุปว่าข้อเท็จจริงจะเป็น เช่นที่ มีคำพยากรณ์นั้น กาลเวลาจะเป็นตัวชี้วัด ว่าใครเป็นคนดีของบ้านเมือง ขายชาติ ขายแผ่นดิน พวกที่มีเซลล์ดำนั้น จะไม่สามารถผ่านแดนวิกฤตไปสู่ยุคใหม่ได้ ซึ่งเป็นกฏของธรรมชาติที่ต้องจัดสมดุลของโลก เตรียมตัวเข้่าสู่อิทธิพลพลังแรงดึงดูดของกาแลกซี่ไตรแองกุลัม ที่อุดมไปด้วยพลังงานคลื่นสีเหลือง สร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ ให้แก่มนุษย์ในส่วนที่เหลืออยู่ไปอีก 13,000 ปี....มนุษย์ผู้รักดีทั้งหลายจึงพึงสร้างรากฐานชีวิตของตนให้ดีที่สุด ฝ่าฟันวิกฤตต่างๆไปให้สำเร็จลุล่วง)

 "ผ่าดวงฮุน เซน" 

เป็นที่รับรู้กันว่านายกฯ กัมพูชามีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนผู้นำประเทศใดในโลก ส่วนหนึ่งมาจากรากเหง้าของชาติกำเนิด สิ่งแวดล้อม การศึกษาที่อยู่ในระดับสามัญ แต่เมื่อมีอำนาจเบ็ดเสร็จในการปกครองประเทศ จึงแสดงออกอย่างคนที่ไม่มีความเป็นอารยชน จุดอ่อนของฮุน เซน อยู่ที่ดาวพุธเป็นมรณะ ทุกคำพูดและความคิดเชื่อถือไม่ได้ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกนาทีก็ว่าได้ และดาวพุธนี่แหละจะนำปัญหามาให้ชาวขะแมร์ และชาติไทยก็พลอยได้รับผลกระทบจากดาวพุธไปด้วย ยิ่งดาวพุธโคจรผิดปกติในขณะนี้ เราก็จะเผชิญกับคำพูดที่พลิกพลิ้วของฮุน เซน รวมถึงเอกสารใส่ร้ายป้ายสีให้เสียหาย

 ตลอดเวลาที่เป็นนายกฯ ประชาชนไม่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่อาศัยความเป็น
คนใจกล้าเพราะมีดาวอังคารเป็นมหาจักรกุมลัคนาจึงเป็นใหญ่ขึ้นมาได้ แต่ข้อเสียของดาวอังคารคือความวู่วาม หุนหันพลันแล่น ขาดสติ มุ่งแต่จะเอาชนะ ชอบใช้กำลังมากกว่าปัญญา เพราะดาวพฤหัสบดีอยู่ในเรือนของพระราหู และดาวนี้ก็เล็งลัคนาเหมือนดวงของ พ.ต.ท. ทักษิณ ทำให้ไม่มีความรับผิดชอบต่อการกระทำ เมื่อพระราหูทำมุมกับดาวอังคารยิ่งก่อให้เกิดความคิดที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม ไว้ใจไม่ได้ นิยมใช้อำนาจในทางไม่ถูกต้อง และจะย้อนกลับมาเล่นงานตัวเองเหมือนบูมเมอแรง 

  ดาวที่ช่วยให้ฮุน เซน มีโอกาสได้เป็นผู้นำคือดาวอาทิตย์ แต่ดาวดวงนี้ในนวางค์จักรจัดว่าเป็นดาวที่ตำราโหราศาสตร์เรียกว่า "บรรลัยจักร" ดังนั้นฮุน เซน จึงเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงอยู่เสมอ และอาจถึงขั้นถูกล้มล้างให้พ้นจากอำนาจได้ในวันใด วันหนึ่งในอนาคต หลังจากวันที่ ๙ พฤษภาคมเป็นต้นไป เมื่อดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่ภพมรณะ มีผลทำให้เกิดความสูญเสีย ความเจ็บป่วย ความเจ็บปวดรวดร้าวอย่างหนัก

แม้ว่าฮุน เซน จะเดินเกม วางหมากกลอย่างไรก็มีแต่เสียกับเสีย มีแต่ความเพลี่ยงพล้ำ 
ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ถึง ๑๙ มีนาคม ดาวอังคารโคจรเข้าภพอริ เป็นช่วงเวลาแห่งการอ่อนแรงอ่อนกำลัง หมดฤทธิ์แห่งความฮึกเหิมห้าวหาญเดือดดาล

 ในขณะเดียวกันดาวอาทิตย์จรก็เข้าสู่ภพอริแล้วเช่นกัน มีผลทำให้ดวงชะตาหม่นหมองไร้ศักดิ์ศรี ต่อมาในวันที่ ๑๕ มีนาคม ถึง ๑๔ เมษายน ดาวนี้จะทับพระราหูและดาวอาทิตย์เดิมซ้ำเติมให้เกิดความเร่าร้อนในใจแทบจะกระอักเลือด  แถมด้วยดาวเสาร์จรทับอังคารเดิม เล็งดาวมฤตยูจร และต่อไปดาวอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่ภพมรณะ มุมสัมพันธ์ของดาวบ่งชี้ว่า อาจเกิดเหตุเภทภัยที่ไม่คาดคิดกับฮุน เซนได้ เมื่อดวงของผู้นำกำลังย่ำแย่ ชาวกัมพูชาจึงควรมีบทบาทในการเรียกร้องเปลี่ยนแปลงประเทศให้สู่สันติภาพและความสงบสุข

 ดังนั้น รัฐบาลไทย กระทรวงการต่างประเทศ กองทัพไทย มีความได้เปรียบทุกด้านในเวทีโลก ต่อให้มีบางชาติสนับสนุนให้ความช่วยเหลือกัมพูชา ในทางลับก็จะไร้ผล เราจึงควรใช้โอกาสนี้จัดการกับปัญหาทุกๆ อย่างให้เสร็จสิ้นโดยรอบคอบและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
 อะไรจะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของฮุน เซน คงจะเห็นชัดเจนหลังวันเกิด ๔ เมษายน ที่จะมีอายุ ๖๑ ปีเต็ม ซึ่งคงจะไม่ใช่สุขสันต์วันเกิด แต่อาจจะเป็นแสบสันวันเกิดก็ได้ หากไม่ทำตัวให้เป็นผู้นำที่มีคุณค่าเพียงพอที่จะอยู่ร่วมกันกับประเทศไทยด้วยมิตรภาพและความจริงใจ
           -กรหริศ บัวสรวง

"โสรัจจะ"ทายเสียว!ปี54 "หายนะ"กว่าปี 53โลกวิปริตอาเพศใหญ่หลวง ตายเป็นเบือ

รู้ทันดวงกับโหรดัง 2554  คราวนี้ โสรัจจะ  ก็ได้เขียนคำทำนายชะตากรรม ของโลก มวลมนุษยชาติ และชาติไทย ที่ต้องเผชิญวิปริตอาเพศซึ่งมีมากกว่าปีที่ผ่านมาว่า อย่างใหญ่หลวง ดั่งไฟนรกโลกันต์ลามเลียให้วอดวาย ฉิบหายกันถ้วนหน้าไม่แพ้ ปีเสือบ้าเลือดเช่นกัน

บางส่วนจาก หนังสือ  ศาสตร์แห่งโหร 2554  โสรัจจะ ระบุคำพพยากรณ์ดวงเมืองไทย ไว้ว่า ดาวสีเลือดได้รับแสงจากดาวมฤตยูในช่วงเดือนมีนาคม 2554  เป็นดาวปฏิวัตินองเลือดในมุมร่วมธาตุ ย่อมเกิดสภาพการเดิอดพลุ่งพล่านไม่สงบ เดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า เกิดศึกสงครามทั้งภายในและภายนอก เกิดความยุ่งยากทางการเมืองขนาดหนัก แต่ยังน้อยกว่า มหันตภัยที่สุดมหาหฤโหดไปทั่วโลก ซึ่งจะทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วทุกสิ่งอย่างไม่เหมือนเดิม...

"น้ำในแม่น้ำและคลองทั้งปวงจะแดงเป็นโลหิต เมฆและท้องฟ้าจะแดงเป็นแสงไฟ แผ่นดินไหวสั่นสะเทือน ฤดูหนาวจะเป็นฤดูร้อน ที่ลุ่มจะกลับดอน ที่ดอนจะกลับลุ่ม โรคภัยจะเบียดเบียนสัตว์และมนุษย์ทั้งปวง มนุษย์หนึ่งในสี่ของโลกจะพลันตายลง จะเกิดข้าวยากหมากแพง ฝูงมนุษย์จะอดอยาก เสื้อเมืองทรงทรงเมืองจะหลีกเลี่ยง"

ในอนาคตไม่กี่ปีข้างหน้า กรุงเทพฯ และทั่วทุกภาคทุกจังหวัดจะถูกน้ำท่วมไปหมด ที่เกิดจากน้ำทะเลไหลทะลักเข้ามา และเกิดจากอุทกภัยอีกหลายครั้งจนต้องอพยพผู้คนหนีน้ำขึ้นเหนือไปเรื่อยๆ เกือบสุดเขตแดนไทย เมื่อนั้นคนไทยก็คงไร้สิ้นแผ่นดินได้? 

จะเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 100 ปี "ไข้หวัดนก" หรือไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ที่พัฒนาตนเองแพร่จากสัตว์มาสู่คนและคนนำพาให้คนเสียชีวิตจำนวนมาก เชื้อโรคจะแพร่ขยายทางอากาศไม่มีอะไรมาหยุดยั้งเชื้อนรกนี้ได้

ปลายเดือนธันวาคม พระเสาร์ย้ายเข้าเล็งดวงเมืองทำให้บางประเทศหนาวเย็นจนอยู่ไม่ได้ ผู้คนล้มตายมาก  เมืองไทยจะเกิดอากาศร้อนจัดและหนาวจัดในเดือนเดียวกัน วิกฤตสุดรอบ 1,000ปี  กรุงเทพฯจะมีหิมะตก...
 
ปีเถาะ 2554 เป็นปีที่ต้องต่อสู้กันทรหด ทั้งการเมืองและเศรษฐกิจ  ใครก็ตามที่เป็นรัฐบาลต้องเผชิญวิกฤตการณ์รุนแรงที่สุด  ฝ่ายค้านจะแย่งอำนาจ คนในเครื่องแบบจะรอให้ทั้งสองฝ่ายเพลี่ยงพล้ำลง  ส่วนประชาชนตาดำๆ และยากจนก็จะหวาดผวา  ปัญหาคอร์รัปชั่นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ต้นปี   ถึงขนาดรัฐบาลต้องมีอันเป็นไป

...เหตุการณ์ของประเทศจะพลิกผันอย่างที่ไม่เคยเห็น และจะเกิดความว่างเปล่า ไม่มีนักการเมืองพรรคใดหลงเหลืออยู่ ระบบพรรคการเมืองจะสูญสิ้นไปจากประวัติศาสตร์การเมืองไทย
 
ผู้เป็นใหญ่และผู้คนสำคัญจะร่วงหล่นกันมาก อำนาจเก่าๆ ของคนเก่าๆ เสื่อมถอย จะมีเหตุการณ์นองเลือดรุนแรงเกิดขึ้น ประมาทมิได้ กลุ่มชน ฝูงชน อาจจะเคลื่อนไหวด้วยการสนับสนุนของผู้มีอำนาจเก่าอย่างเร้นลับ

"นักการเมืองชั่วพึงระวังเอาไว้ ถึงเวลานั้นประชาชนอาจลุกฮือขึ้นมาฆ่าเองโดยไม่แคร์ขื่อแปบ้านเมือง ดวงของบ้านเมืองใกล้ถึงจุดนี้แล้ว ..."

ดาวอังคารสีเลือดย้ายเข้าสู่ราศีมีน เล็งดาวพระเสาร์ เดือนมีนาคมและเดือนเมษายน ปี 55 จะมีลางร้ายบอกเหตุล่วงหน้า  การเมืองรุนแรงเหมือนพายเรือในอ่าง วนเวียนซ้ำไปมาเหมือนปีก่อนๆ  ประชาชนชุมนุมเป็นเรือนแสนตามท้องถนน  เกิดขึ้นจากความโกรธแค้นและรู้ทันความเคลือบแคลงของรัฐบาล  ซ้ำยังเกิดจลาจลเผาเมือง สถานที่สำคัญต่างๆ ของรัฐบาล  รถถัง รถปราบจลาจล  ทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล ถูกเผายับเยิน ผู้คนล้มตายมหาศาล ผ่านไปหลายเดือนกว่าจะสงบ   คนในเครื่องแบบแตกแยก เกิดเป็นสงครามกลางเมือง เลือดไทยต้องไหลรินนองแผ่นดิน เป็นหนทางสู่ "ปฏิวัติรัฐประหาร"ใหญ่อีกครั้งเรียกว่า  เหตุร้ายหนักกว่า ในเดือนพ.ค.53

เดือน ก.ค. ความสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ภาวะยุ่งเหยิง ขอให้ทุกฝ่ายสมานสามัคคี อย่าแตกแยกไม่งั้นศัตรู ซึ่งเป็นหอกข้างแคร่ จะหาโอกาสจ้องทำลาย แต่ถ้ามีเหตุรุนแรงไทยจะไม่เสียเอกราชแน่ แต่จะเสียเลือดเนื้อไปมาก

ด้านเศรษฐกิจ เรียกว่าเป็นปีหายนะทางด้านเศรษฐกิจอย่างแท้จริง ยังไม่สามารถแก้ไขให้ดีขึ้น ประชาชนเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า  ธนาคารแต่ละแห่งแตกแยกหนัก ทั้งเล็กใหญ่ปิดตัว หุ้นร่วงตลอดปี

ปัญหาภาคใต้ยังยิง-ลอบวางระเบิดไม่หยุด สหประชาชาติสะเทือน   ผู้ก่อการร้ายใช้อาวุธมีอานุภาพสูงจากภายนอกเข้ามาประกาศแบ่งแยกดินแดน ดวงผู้นำประเทศอ่อนแรง เป็นช่องให้ถูกทำร้าย.......

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆต่างวัยทุกคน ฟรี นอกเหนือจากส่วนขยายธุรกิจ ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share