โครงการกสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียวตามแนวพระราชดำริ

http://ainews1.com/article372.html

Bookmark and Share

ในอดีตพื้นที่ในอำเภอ 'วังน้ำเขียว' เป็นป่าดงใหญ่ อยู่ทางตอนใต้สุดของจังหวัดนครราชสีมา เขตติดต่อกับกบินทร์บุรีของจังหวัดปราจีนบุรี มีถนนสาย 304 ผ่านมาจากอำเภอปักธงชัย สู่พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ปัจจุบันได้เหลืออยู่แต่อดีตของไร่มันสัมปะหลัง  และไร่อ้อย  ที่เพาะปลูกไม่คุ้มทุนอีกต่อไป ด้วยสาเหตุดินเสื่อมโทรม

ทางโครงการกสิกรรมไร้สารพิษ จึงมาเลือกใช้พื้นที่ ฟื้นสภาพดินขึ้นใหม่ ให้แก่กลุ่ม เกษตรกร ที่รักความพอเพียง และมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติ ที่ไร้สารพิษ ปลูกพืชผักและไม้ยืนต้นต่างๆ และสภาพทั่วไปที่ดินถูกทิ้งร้างเริ่มพื้นตัว โดยวิถีของธรรมชาติ ที่ดินหลายๆแปลงถูกทิ้งเอาไว้เฉยๆ ให้วัชพืชต่างๆขึ้นอยู่ทั่วไป ซึ่งหากท่านเปลี่ยนโมตแผนที่กูเกิล ไปดูภาพดาวเทียม ก็จะเห็นภาพการใช้ที่ดินในอำเภอนี้ ได้อย่างชัดเจน

จะเห็นว่าเป็นทำเลที่สูง 400-500 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีทิวเขาล้อมอยู่ทางด้านทิศใต้ทิศ เหนือและทิศตะวันออก ส่วนทางทิศตะวันตกเป็นที่ลาดเอียงโล่งกว้างไปสู่เส้นทางถนนมิตรภาพ หลังเขาใหญ่  หากมีลมพายุ ที่จะเข้ามาในอาณาเขตของอำเภอวังน้ำเขียว ทางทิศตะวันตกนี้ จะมีแนวโน้มมากที่สุด

ฟาร์มดอกไม้ ในเขตวังน้ำเขียว

ส่วนสภาพอากาศปัจจุบันเย็นสบาย ปลายเดือน สิงหาคม เช้าๆจะเย็นประมาณ 25-27 องศา ด้วยอากาศที่สดชื่น ส่วนปลายปีและต้นปี อากาศจะลดลงไปอีกประมาณ 10-12 องศา มีสโลแกนโฆษณาของ รีสอร์ตต่างๆของอำเภอนี้ ว่า เป็นสวิสเซอร์แลนด์ของประเทศไทย  ทั่วพื้นที่ทั้งอำเภอ เป็นหุบ เนินน้อยใหญ่ นักท่องเที่ยวนิยมไปตั้งเต๊นท์นอนชมดาว และสัมผัสธรรมชาติกันอย่างเนืองแน่นทุกๆปี

สภาพดินที่นี่มีทั้งดินแดง และดินปนทรายเป็นโซนๆ และมีลำธารต้นน้ำผ่าน หลายสาย รวมทั้งมีแหล่งน้ำธรรมชาติ ตามร่องน้ำเดิน ที่หากดัดแปลงเพิ่มฝายน้ำล้นอีกเล็กน้อย ก็จะเป็นแหล่งเก็บสำรองน้ำฝนเอาไว้ใช้ในหน้าแล้งได้อย่างดี

แต่ปัจจุบันคนไทยโชคดี มีอุปกรณ์พิเศษ ที่คิดประดิษฐ์โดยพระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ ใช้งานได้ทั้งช่วยขจัดเมฆหมอกควันพิษในอากาศ และยังใช้ดูดเมฆฝน ให้เป็นฝนตกลงมาในปริมาณต่างๆตามต้องการได้อีกด้วย เริ่มนำไปทดลองใช้ ที่บริเวณสนามบินแม่ฮ่องสอน แม่ริมเชียงใหม่  และที่บุรีรัมย์ อุดรธานี และที่ประเทศฟิลิบปินส์ และที่โรงเรียนสัตยาไสย ของ ดร.อาจอง ที่ชัยบาดาล ในด้านทำงานวิจัย ช่วยขจัดควันไฟจากไฟไหม้ป่า ปรากฏว่าใช้ได้ผลดี ราคาต้นทุนไม่แพง โดยพระอาจารย์รัตน์ ผลิตให้ตามคำร้องขอ ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นกลุ่มๆ ไม่ได้ทำเพื่อการค้า และใช้พลังจิตของพระอาจารย์ควบคุมการทำงานร่วมด้วย 20 %

เหมาะสำหรับดึงสต๊อกน้ำจากฟ้าลงมาใช้ในราคาต้นทุนต่ำ ในหน้าแล้ง แทบจะเรียกได้ว่าใช้น้ำฟรีจากบริการฟ้าทีเดียว  โดยเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำต้องรวมตัวกันเป็นกลุ่มๆ ในรัศมี 19 กิโลเมตร จะได้ใช้น้ำในภาคเกษตรกรรม ให้สอดคล้องต้องกัน ในชนิดของพันธุ์พืชที่ไปด้วยกัน สำหรับการเพาะปลูกพืชล้มลุกต่างๆ หรือพืชยืนต้น ที่ต้องเก็บเกี่ยวพร้อมๆกัน และต้องการความชื้นในดินที่เพียงพอในเวลาเดียวกัน 

เมื่อเกษตรกรรู้เรื่องอุปกรณ์เครื่องดูดเมฆชนิดใหม่นี้ แพร่หลายมากขึ้น ก็จะช่วยยกระดับระบบชลประทานน้ำจากฟ้า ต้นทุนต่ำ ไม่สิ้นเปลืองที่ดินทำแอ่งเก็บน้ำ เพิ่มความสะดวกประหยัดและรวดเร็ว ตามช่วงระยะเวลาที่เกษตรกรต้องการปริมาณความชื้นในดิน

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

บริเวณพื้นที่โครงการกสิกรรมธรรมชาติวังน้ำเขียว  ที่ดินตรงกลางภาพข้างบน อยู่ในระดับเส้นคอนทัวร์สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ  480 เมตร เมื่อท่านตรงเข้ามาหลังที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว ขับรถมาตามถนนลาดยางอีกประมาณ 2 กม. ผ่านที่ดินที่มีรีสอร์ตต่างๆตั้งอยู่ประปราย 2 ข้างทาง เข้าสู่พื้นที่โครงการกสิกรรมธรรมชาติ ปลอดสารพิษตามแนวทางพระราชดำริ

ที่นี่จัดเป็นรูปสหกรณ์ ให้ความรู้และมีพื้นที่ทำฟาร์มเกษตรกรรมไร้สารพิษ สาธิต ให้แก่สมาชิกดู และรับการศึกษาอบรม มีสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างครบครัน สำหรับคณะใหญ่ประมาณ 150-200 คน มีอาคารเรือนนอน ห้องประชุมสัมมนา ตั้งอยู่บนยอดดอย ห้องอาหารที่มีทัศนียภาพโดยรอบสวยงาม ถ้าขยายภาพดูจะเห็นบริเวณวงกลมทางด้านใต้ภาพ เป็นพื้นที่สูงที่สุดในโครงการ ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่โครงการประมาณ 200 ไร่ 

เส้นทางคมนาคม เมื่อท่านมาถึงปลายถนนที่มาจ่อที่แนวลำธาร ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะตรงมาทางทิศใต้นั้น ปัจจุบันมีสะพาน คอนกรีต ให้รถยนตร์ข้ามลำธาร มาทางพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงทั้ง 2 ฟากถนนลูกรังในพื้นที่ประมาณ 1 ตารางกิโลเมตรหรือ 625 ไร่

รายการป้องป่วย ของคุณหมอ สุวัฒน์ สินสุวงศ์ ในช่อง 13 สยามไท ได้จัดทัวร์สุขภาพ 2 คืน 3 วัน ให้ความรู้ต่างๆในการดูแลสุขภาพ และรับประทานอาหารมังสะวิรัติตลอดรายการ  ในช่วงที่ท่านผู้อำนวยการโครงการฯมากล่าวต้อนรับคณะ รวมทั้งชี้แจงที่มาที่ไปของโครงการโดยสังเขป และได้เปิดเผยให้ทราบว่าเจ้าของที่ดิน ติดกับเขตของพื้นที่โครงการประมาณ 75 ไร่ มาติดต่อเสนอขายให้แก่สหกรณ์

จึงขอฟังเสียงของคณะทัวร์ว่ามีความคิดอย่างไรบ้าง หากทางสหกรณ์จะจัดซื้อ แล้วมาขายแบ่งให้แก่สมาชิก แปลงละ 1 ไร่ เมื่อรวมค่าสาธารณูประโภคพื้นฐานแล้ว (ไม่รวมอาคาร) จะมีค่าใช้จ่ายแปลงละ ประมาณ 2 แสนบาท ในวันนั้นก็ได้มีสมาชิกที่สนใจ ลงชื่อจองกันประมาณ 10 ราย ส่วนตัวบ้านนั้นแล้วแต่ผู้ที่ต้องการจะไปอยู่ หรือใช้เป็นทำเลสร้างเซฟเฮ้าส์ จะเลือกแบบเอา หรือปลูกสร้างเองก็ได้

หลายๆท่านที่สนใจลองแวะไปเยี่ยมชม และพักที่นี่สักคืนสองคืน เพื่อสัมผัสกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อม ที่สวยงามและน่าสนใจ มีอาหารพืชผักสวนครัวต่างๆไว้รองรับ ยังมีโอกาสส่งเสริมให้ปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆ รวมทั้งไม้ยืนต้นโตเร็วได้อีกมาก โดยเฉพาะพืชผักเมืองหนาวนาๆชนิด ที่จะเหมาะสมกับภูมิอากาศในอนาคต โดยเฉพาะพืชผักผลไม้ต่างๆทุกชนิดที่หมอแกนใช้เป็นอาหารสำหรับดีท๊อกซ์ ให้ประโยชน์แก่ร่างกายในหลายๆด้าน ที่มนุษย์ในยุคใหม่จะใช้พึ่งพาได้ตลอดชีวิตได้เป็นอย่างดี

ส่วนผู้ที่ทราบข่าวจากเว็บเพจนี้ และใกล้เคียงกับใจตนเอง ที่ต้องการหาที่ดิน ทำเลเพื่อการอยู่อาศัย ในยามฉุกเฉินที่สิ่งแวดล้อมโลกเปลี่ยนแปลงเร็วมาก พิจารณาจากหลายๆอย่างโดยรอบด้าน โซนนี้นับเป็นพื้นที่ที่น่าศึกษา และตัดสินใจอีกแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจาก กทม. มากนักหนึ่ง ของประเทศไทย หลัง 2012 ทีเดียว

ส่วนหลายๆท่านที่ยังไม่มีข้อมูลมากนัก ว่าอนาคตใกล้ๆนี้ ประเทศไทยกำลังจะเผชิญภัยพิบัติธรรมชาติอย่างไรบ้าง ลองแวะที่ลิงค์นี้ได้ /article329.html หลังจากค่อยๆศึกษาแล้วคงจะให้ข้อมูลหลายๆอย่างที่ตัวท่านอาจนำไปหาข้อมูลต่อยอดเพิ่มขึ้น ให้เห็นภาพอนาคตที่ชัดเจน และตัดสินใจได้ว่า ปัจจุบันท่านกำลังอยู่ที่ไหน และอนาคตจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ซึ่งแต่ละคนต้องตอบคำถามของตัวเอง เนื่องจากทุกชีวิตเป็นของแต่ละคน

ส่วนอีกหลายๆท่าน อาจแย้งว่า ระหว่างที่ยังทำมาหารับประทานอยู่ถิ่นที่เดิม ยังไม่ถึงเวลาจะย้ายอพยพ จะสร้าง 'ตู้เอทีเอ็มส่วนตัวเคลื่อนที่' เอาไว้ซักตู้ จะเป็นดำริที่ชอบ หรือไม่ หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่สนใจจะมีตู้ของตนเอง เอาไว้เบิกเงินสดใช้ซัก 2 ล้านบาท/เดือน นั้นเชิญแวะชมลู่ทางที่แจ่มใสได้ที่ลิงค์นี้ /article36.html

ปล.สำหรับท่านที่ต้องการลงชื่อจองคิว ร่วมซื้อที่ดินของสหกรณ์ ที่กล่าวถึงข้างต้น ติดต่อส่งข่าวได้ ตามหมายเลขโทร ที่ปรากฏอยู่ ที่ด้านใต้ของเว็บเพจ นี้ จะช่วยรีเลย์ข้อมูล ไปยัง ผอ.โครงการฯให้ฟรี ไม่มีค่านายหน้าใดๆ

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆต่างวัยทุกคน ฟรี นอกเหนือจากส่วนขยายธุรกิจ ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share