คาถาพระอุปคุตผูกมาร/ปราบผู้รุกล้ำชายแดนไทย
http://ainews1.com/article375.html
Bookmark and Share

คำบูชาพระอุปคุต
นะโม 3 จบ
อุปะคุตโต จะ มะหาเถโร สัมพุทเธนะ วิยากะโต มารัญจะ มาระพะลัญจะ โส อิทานิ มะหาเถโร นะมัสสิตะวา ปะติฎฐิโต อะหัง วันทามิ อิทาเนวะ อุปะคุตตัง จะ มาหาเถรัง ยัง ยัง อุปัททะวัง ชาตัง วิธัง เสติ อะเสสะโต มะหาลาภัง ภะวันตุเม ฯ

คาถาพระมหาอุปคุตผูกมาร
 
 นโม ๓ จบ(บอกวัตถุประสงค์แก่พระมหาอุปคุต).....ลูกขออาราธนาบุญบารมีรวมของหลวงปู่อุปคุต ลูกขอนำพระคาถาผูกมารของหลวงปู่ฯมาภาวนาผ่านพระโอษฐ์ของพระพุทธกัสสป ฝากไปกับแสงทิพย์อริยธรรมของพระบรมธรรมบิดา พระฉัพพรรณรังสีของพระพุทธเจ้า บายศรีธรรมจักรของพระบรมธรรมบิดา เสาอากาศถ่ายทอดแสงทิพย์ของ
 
พระบรมธรรมบิดาทุกแห่ง พลังรังสีธรรมบารมีรวมของพระบรมโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์เจ้า ทุกๆพระองค์ ไปถึงหมู่มารทุกมิติ ให้สิ้นฤทธิ์ ที่มุ่งร้ายเบียดเบียนอาณาเขตประเทศไทย พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์สานุวงศ์ทุกพระองค์ และประชาชนชาวไทยทุกคนผู้ตั้งอยู่บนนิจศีล
 
หายใจลึกๆสัก 3 ครั้ง แล้วหลับตากลั้นหายใจตั้งเวลาภาวนาที่หน้าผาก....เช่น 15 นาที มองเห็นไมโครชิพเท่าปลายเข็ม ด้านหลังท้ายทอยสว่างสดใส แล้วเปล่งเสียงให้หูได้ยิน... ‘15 นาทีกับการภาวนาคาถาพระอุปคุตผูกมาร ให้แก่ประเทศชาติไทย ขอให้บรรดายักษ์มารที่มารุกรานขอบเขตประเทศไทยทั้งปวงจงสิ้นฤทธิ์ ล่าถอยออกไปให้พ้นเขตพระราชอาณาจักรไทยให้หมดสิ้นภายใน 3 วัน 7 วันศัตรูทั้งปวงจงวินาสสันติ’.... แล้วกลั้นหายใจชั่วขณะ  แล้วสูดหายใจเข้าจนสุดลมเข้าไปเต็มท้องพองออก  แล้วกลั้นไว้ชั่วขณะ
เปล่งวาจาภาวนาคาถาจนจบบท..หากยังมีลมเหลือก็นำออกจนหมด ท้องแฟบ แล้วกลั้นไว้ชั่วขณะ แล้วทำซ้ำ...เอาสติคอยจับลม ที่ผ่านรูจมูก จนครบเวลาที่กำหนดแต่ละคราว

มหาอุปคุตโต มหาอุปคุตตัง กายะพันทะนัง อมยิสะ พุทธังทะเถโร ธัมมังทะเถโร สังฆังทะเถโร ปะอัยยะสุตัง อุปัจสะอิ อิมังกายะพันทะนัง อะทิถามิ
สัมปจิตฉามิ สัมปติจฉามิ
(เมื่อครบกำหนดเวลาที่ตั้งใจไว้แล้ว สวดอัญเชิญพระเข้าตัว
 ..แผ่เมตตา..แล้วอธิษฐาน)
สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา
พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยังพลัง
อรหันตานัญ จะ เตเชนะรักขัง พันธามิสัพพะโส (สวด ๕ จบ)
พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆังอธิษฐามิ
(ใส่คำอธิษฐาน.....ตามที่ต้องการ)
หมั่นทำทุกวัน โดยไม่ต้องกังวลในผลสำเร็จ จะสำเร็จไว.....ศึกษาอิทธิบารมีพระอุปคุตผูกมาร
 

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆต่างวัยทุกคน ฟรี ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share