ถอดรหัส ส.ค.ส.พระราชทาน ๒๕๔๗

http://ainews1.com/article376.html           Bookmark and Share

ส.ค.ส.ดังกล่าว ทรงประดิษฐ์ขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์  มีข้อความว่า ส.ค.ส. พ.ศ.2547 สวัสดีปีใหม่ ใต้ลงมาเป็นภาพแผนที่บริเวณคาบสมุทรอินโดจีน บนพื้นที่เป็นภาพตารางช่องเล็กๆ ด้านบนทั้งสองด้านมีเสาธงปักอยู่ มีภาพระเบิดและควัน ล้อมรอบคาบสมุทรอินโดจีน อยู่ทั้ง 4 ด้าน ด้านบนซ้าย มีข้อความว่า มีระเบิดเกือบทั่วโลก ใต้ภาพระเบิดลงมาเป็นภาพเรือสำเภาขนาดใหญ่ แล่นมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ที่ใบเรือด้านหลังมีอักษร ม.ช. ปรากฏอยู่

http://www..kanchanapisek.or.th/

 

บนคาบสมุทรอินโดจีนเป็นภาพแผนที่ประเทศไทยสีขาว ที่ขนานกับส่วนที่เป็นด้ามขวาน เป็นเส้นตรงสามเส้น บนแผนที่ประเทศไทยมีข้อความว่า “สามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินไทย” เส้นตรงทั้งสามเส้นนั้น เปรียบเป็นเสาหลักของประเทศ

ขณะที่ความสามัคคีของคนในชาติเป็นพลังที่ร่วมกันค้ำจุนให้ประเทศไทยเป็นปึก แผ่นมั่นคง ด้านล่างลงมามีข้อความว่า ขอจงมีความสุขความเจริญ บรรทัดต่อมาเป็นอักษรภาษาอังกฤษว่า Happy New Year และมีภาพสุนัข ขนาบข้างละตัว

กรอบล่างด้านใน มีข้อความว่า ก.ส. 9 ปรุง 291929 ธ.ค.2546 มหาวิทยาลัยปูทะเลย์ บ้านเชียง และมีภาพสุนัขขนาบ 2 ข้างคำว่า ห้าพันปี ตัวหนึ่งไม่มีปลอกคอ อีกตัวหนึ่งมีปลอกคอ ส่วนกรอบล่างด้านนอก เป็นภาพสุนัขขนาดลดหลั่นกันรวม 7 ตัว ตัวใหญ่สุดยืนเต็มตัวอยู่ด้านซ้าย ตัวถัดไปค่อยๆ ย่อตัวลง และขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆ จนถึงตัว
สุดท้ายด้านขวาสุดเป็นสุนัขตัวเล็กนอนหมอบอยู่

ถอดรหัส

1 มีระเบิดเกือบทั่วโลก
2 ระเบิด 4 ทิศ


ประเทศไทย และโลกใบนี้ จะเสื่อมทรุดลงไปเรื่อยๆ เพราะมนุษย์ ไม่สนใจเรื่องศีลธรรม คุณธรรม และจะมีวิกฤติที่มนุษยชาติกำลังเผชิญ ๔ ประการ (ลูกระบิดทั้ง ๔ ลูกใน สคส) ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเตือนคนไทยผ่าน สคส. พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว

๑. วิกฤติสิ่งแวดล้อม (Environmental Crisis) ภัยธรรมชาติ ฟ้าดินลงโทษ อากาศแปรปรวน ภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงของผิวโลก สารพันปัญหา จะหนักขึ้นเรื่อยๆ โรคระบาด ทั้งในคน ในพืชที่เป็นแหล่งอาหารของคนและสัตว์ โรคระบาดในสัตว์ ท่านลองทบทวนดูว่า เกิดโรคระบาดอะไรบ้าง ที่ยังไม่มียารักษา ทั้งโรคที่ไม่ระบาด ฯลฯ

๒. วิกฤติสังคม (Social Crisis) โรคเสื่อมคุณธรรม ภัยสังคม ยาเสพติด อาญชญากรรม ปัญหาเยาวชน ปัญหาคอรัปชั่น ฯลฯ

๓. วิกฤติเศรษฐกิจ (Economic Crisis) ข้าวยากหมากแพง ทุกวันนี้ สังคม "บ้าเงิน บ้าวัตถุ บริโภคนิยม เงินนิยม บันเทิงนิยม สุขนิยม" มุ่งกำไรสูงสุด เบียดเบียน แข่งขัน ชิงดีชิงเด่น เห็นเพื่อนมนุษย์ เป็นเพียง ทรัพยากร (มนุษย์) เห็นเพื่อนมนุษย์เป็นสินค้า เป็นผู้บริโภค ผู้ขายมีหน้าที่ ในการกระตุ้น กิเลสของเพื่อนมนุษย์ วิกฤติเศรษฐกิจลุกลามไปทั่วโลก (ค่าเงินทุกประเทศรอบบ้านเราตกต่ำอย่างที่เห็น) อีก ๑๐ ปีข้างหน้า เงินทองจะไม่มีค่า "เงินทองเป็นของมายา ข้าวปลาสิของจริง" ฯลฯ

๔. วิกฤติความขัดแย้งทางการเมือง การปกครอง (Political Crisis) ขัดแย้งแย่งชิงน้ำ อาหาร ที่ดิน เมล็ดพันธุ์พืช ขัดแย้งทางความคิด ความเชื่อ ทางศาสนา และวัฒนธรรม ผู้คนจะเข้าประหัตประหารกันไม่มีวันจบสิ้น วิกฤติการเมืองภายในประเทศและระหว่างประเทศ สงครามนิวเคลียร์ สงครามเชื้อโรค ฯลฯ และสุดท้ายสงครามอาวุธ เส้นแสง ใน เรเยอร์เหนือกว่านิวเคลียร์ ซึ่งสหรัฐฯและยุโรปมี เมื่อไม่นานมานี้ ที่ โอบามา มาเยี่ยมเยอรมันนี ยังออกปากชักชวนยุโรปมาร่วมมือกัน จัดระเบียบโลกใหม่

3 มช

เรือสำเภาที่มีอักษร มช แล่นมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หมายถึง เรือ"โนอาห์" เวอร์ชั่นแบบไทยพุทธ มช คือ มหาวิชชาลัยปูทะเลย์ อันเป็นที่อยู่แห่งความรู้อันยิ่งใหญ่ ที่จะขนคนที่มีเสบียงบุญ เล่นฝ่าทะเลไฟแห่งวัฏสงสารไปสู่ฝั่ง (บ่งชี้ถึงจะมีน้ำท่วมใหญ่ ต้องอพยพผู้มีบุญใช่หรือไม่?)

อีกนัยยะก็คือ หากนับไปอีก 7ช่อง เรือสำเภาลำนี้จะเล่นไปถึงฝั่ง บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยที่ มช. "เมืองเชียงใหม่"

4 สามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินไทย

หากขาดความสามัคคี อนาคตประเทศไทย จะแตกออกเป็นอย่างน้อย ๕ ประเทศ เพราะวิกฤติต่างๆ เราจะแก้ปัญหาแบบหายใจหายคอไม่ทัน ทั้งปัญหาภายใน ปัญหาภายนอก ทั้ง ๔ เรื่อง(หากประเทศไทยพยุงตัวเองผ่าน 2556 ไปได้ ปัญหาเรื่องคนพาลจะลดน้อยลงไปมากแล้ว ธรรมชาติเข้ามาจัดการให้เกือบหมดสิ้น ยังเหลือต้องฝ่าฟันความอดอยากต่อไป อีก 4-5 ปี) 

5 เสาสามเสา

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดิน

6 มหาวิชชาลัยปูทะเลย์ + 8 ห้าพันปี

สคส.ฉบับนี้ มีความเชื่อมโยงกับ "พระราชนิพนธ์พระมหาชนก" เป็นปริศนาธรรมที่ รอพระปราชญ์ นักปราชญ์ พระดีคนดีในสังคม ร่วมกันไขปริศนา และรอทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันประดิษฐาน "มหาวิชชาลัยปูทะเลย์" อันเป็นที่อาศัยแห่งความรู้อันยิ่งใหญ่นำมาซึ่งการปฎิวัติระบบการศึกษาและนำ พาประเทศไทยให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนา และยั่งยืนอยู่ได้ถึง ๕๐๐๐ปี (ตรงนี้ไม่ทราบว่าทรงหมายถึง วัดในมิติใหม่ของพระพุทธองค์ ที่ได้เปิดวัดขึ้นบนดินแดนสุวรรณภูมิไปแล้ว เมื่อ พ.ศ. 2550 หรือไม่)

7 บ้านเชียง
ชุมชนพอเพียง ชุมชนพุทธ ที่พึ่งพาตัวเองได้100% ทั้งปัจจัย4 และพลังงาน มีความพร้อมทั้งกายภาพและองค์ความรู้ มีเสบียงบุญและความสามัคคีของคนในชุมชน อันเป็นปัจจัยที่จะสามารถฝ่าวิกฤติการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ "มีระเบิดเกือบทั่วโลก"

(ระเบิดนี้จะเป็นทั้งนิวเคลียร์ ระเบิดเชื้อโรค นาๆชนิด และแถมท้าย ด้วยอาวุธ เส้นแสง มาปิดฉากสงคราม คล้ายในอดีตที่ ฮิโรชิมา นางาซากิ แต่ครั้งนี้จะแตกต่าง ตามที่หลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดร บอกไว้ล่วงหน้า คนเจ้าคิดและสั่งการกวาดล้างชีวิตมนุษย์มากมาย ที่สุดตนเองก็หนีความตายไม่พ้น โลกมีแต่ความหายนะวินาศอยู่ทั่วไปหมด และประเทศมหาอำนาจทั้งหลายจะหมดไป เหลือเพียงประเทศเล็กๆที่ไร้ความเจริญ)

ซึ่งน่าเห็นใจคนเมือง ซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ แต่สถานการณ์ต่างๆจะทำให้คนที่พอจะมีบุญจะทยอย อพยพย้ายเข้าสู่ชนบท

9 คุณทองแดงจำนวน ๗ ตัว ที่ค่อยๆหมอบและตัวเล็กลง

ระยะเวลาที่เหตุการณ์มีระเบิดเกือบทั่วโลกจะทยอยปะทุขึ้น รวมถึงความจงรักภัคดีต่อสถาบันจะลดลงตามระยะเวลาดังกล่าวด้วย ซึ่งหมายความว่า พระปราชญ์ นักปราชญ์ผู้ที่พอจะมีสติปัญญา ตีความ สคส.ฉบับนี้ออก จะได้มีเวลาเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือวิกฤตดังกล่าว ๗ ปี ซึ่งก็คือ ๒๕๔๗+๗ นั่นก็คือ ๒๕๕๔ !!

ซึ่งหมายความว่า ขณะนี้ พวกเราเหลือเวลาอีก อย่างน้อยไม่ถึง๒ ปี ในการเตรียมการรับวิกฤตดังกล่าว

ซึ่งเรื่องเช่นนี้บอกกันตรงๆไม่ได้ พระองค์จึงแฝงไว้เป็นปริศนาธรรม แบบนอสตราดามุส ที่ให้คนตีความ หากนับระยะเวลาที่พระองค์พระราชนิพนธ์ พระมหาชนก และ ท.เศรษฐกิจพอเพียงแล้ว พระองค์ทรงทราบเหตุการณ์ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี และทางออกทางรอดของคนไทย ได้อยู่ในพระราชนิพนธ์เรื่องนี้แล้ว

ข้าพเจ้าตีความและถอดรหัสถูกผิดเช่นไร โปรดพิจารณาหากท่านเห็นพ้อง โปรด "เริ่มด้วยช่วยกัน" คิดหาหนทางร่วมนำสังคมไทย ฝ่าวิกฤตและนำพาประเทศชาติให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนาอีก ครั้งหนึ่ง

ถอดรหัสโดย : คุณธัมมะอาสา  

สำหรับหลายๆท่าน ที่เพิ่งได้ทราบโอกาส และช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ ในการตระเตรียมตนและครอบครัว และคิดถึงการ มี 'ตู้เอทีเอ็มส่วนตัวเคลื่อนที่' อย่าลืมแวะศึกษาช่องทางได้ที่ /article36.html

 

ถอดรหัส ส.ค.ส.พระราชทาน ๒๕๔๗

by รบย. รัฐบาลเยาวชน on Tuesday, August 31, 2010 at 12:26pm
Refer to the above picture.

 ถอดรหัส

1 มีระเบิดเกือบทั่วโลก

ประวัติการสร้างและแข่งขันด้านเทคโนโลยีอาวุธนิวเคลียร์

1905 e=mc2 สหรัฐทดลองสร้างนิวเคลียร์

1938 เยอรมัน พบ Fission Fusion

1939 สหรัฐเร่ง U.S. Atomic Program

1941 ญี่ปุ่น โจมตี Pearl Harbour

16 กค.1945 สหรัฐทดลองนิวเคลียร์ Fatman

6 สค.1945 สหรัฐทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่ ฮิโรชิม่า

9 สค.1945 สหรัฐทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่นางาซากิ

 (1945-1989) Cold War Nuclear Arms Race

1949 โซเวียต ทดลองระเบิดนิวเคลียร์

1952 อังกฤษทดลองนิวเคลียร์

1954 ยุโรป ร่วมมือก่อตั้ง (European Organization for Nuclear Research : CERN)

1960 ฝรั่งเศษทดลองนิวเคลียร์

1963 จีนทดลองนิวเคลียร์

1963 The Cuban Missile Crisis วิกฤตการคิวบา

1967 เกิด Fermilab "ห้องปฏิบัติการเครื่องเร่งอนุภาคแห่งชาติ"

1974 อินเดียทดลองนิวเคลียร์

1980 ปากีสถานมีแร่ยูเรเนียมคุณภาพสูง

1982 สาธารณรัฐแอฟริกาใต้สร้างอาวุธต้นแบบแต่หยุดโครงการ

1991 สหภาพโซเวียตล่มสลาย เทคโนโลยีนิวเคลียร์ถูกพ่อค้าอาวุธลักลอบขนออกมายังประเทศเป้าหมาย?

1995 เครื่องเร่งอนุภาคเทวาตรอน (Tevatron) ค้นพบ ควาร์ก

1996 Comprehensive Test Ban Treaty - CTBT

 สนธิสัญญาห้ามการทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์

1998 ปากีสถานทดลองนิวเคลียร์

1990 เกาหลีเหนือผลิตอาวุธนิวเคลีร์

11 ก.ย. 1990 สหรัฐประกาศnew world order โดยประธานาธิบดีจอร์จ บุช

11 ก.ย. 2001 เหตุการณ์ ก่อวินาศกรรม World Trade Center

 ประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิ้ลยู บุช ประกาศแนวทางว่า"ใครก็ตามที่ไม่ได้ยืนอยู่เคียงข้างอเมริกา ... ผู้นั้นก็คือฝ่ายผู้ก่อการร้าย"

 2002 เกาหลีเหนือได้รับอุปกรณ์เสริมสมถนะคุณภาพแร่ยูเรเนียมจากปากีสถาน

 2003 สงครามอิรัก สหรัฐไม่พบอาวุธนิวเคลียร์ในอิรัก

 2005 เกาหลีเหนือประกาศว่ามีอาวุธนิวเคลียร์

 2005 ประธานาธิบดี มาห์มูด อามาดิเนจาด (Mahmoud Ahmadinejad) แห่งอิหร่านประกาศลบอิสราเอลออกจากแผนที่โลก

 2007 ปากีสถานติดตั้งหัวจรวดนิวเคลียร์

 2008 CERN เปิดเครื่องเร่งอนุภาค LHC

 2009 สหรัฐ ทดลองอาวุธเลเซอร์พลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่น โดย Lawrence Livermore National Laboratory

 2010 อินเดียทดสอบจรวดนิวเคลียร์วิสัยใกลสำเร็จ

 2010 อิหร่านประกาศเร่งเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียม

 2010 เครื่องเร่งอนุภาคเทวาตรอน Tevatron ของ Fermilab ปิดโครงการ

2012 CERN ? Tevatron ?ค้นพบอนุภาคพระเจ้า?

 2012 สมดุลนิวเคลียร์ถูกทำลาย มีบางประเทศใช้นิวเคลียร์กับประเทศอริ

 2012 สหรัฐตัดสินใจ ใช้อาวุธชนิดใหม่เพื่อยับยั้งสงครามนิวเคลียร์ สงครามเชื้อโรค

 และปฎิบัติการ New world order ประชากรโลกลดเหลือ 10% เพื่อหยุด Climate warming

สังเกตุว่า

16 กค.1945 สหรัฐทดลองนิวเคลียร์ Fatman  

6 สค.1945 สหรัฐทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่ ฮิโรชิม่า

(ไม่ถึง 1 เดือน จึงนำอาวุธนิวเคลียร์มาใช้กับญี่ปุ่นเลย)

ขณะ นี้ นานาประเทศ แม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านเช่นพม่าและกัมพูชา ก็เร่งขวนขวายที่จะมีเทคโนโลยีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครอง จนประเทศไทยเองก็มีแผนสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วย

หากในปี 2012 เกิดวิกฤติ สงครามนิวเคลียร์ขึ้นอีก จากความขัดแย้งหรือจากลัทธิความเชื่อทางศาสนา อาวุธชนิดใหม่ที่มีอนุภาคร้ายแรงกว่านิวเคลียร์จะถูกสหรัฐนำมาใช้เพื่อ ยับยั้งสงครามดังกล่าว อันจะเกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผิวโลกครั้งใหญ่

 

รบย. รัฐบาลเยาวชน บีบรัด คาดคั้น แข่งขัน ช่วงชิง เป็นสายพานผลิตหุ่นยนต์และสัตว์ เศรษฐกิจป้อนเข้าสู่ระบบทุน ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องปฎิวัติ
ขงจื้อกล่าวไว้ว่า แก้ที่การศึกษาแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง
May 24 at 9:16pm
รบย. รัฐบาลเยาวชน เป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระราชทานตั้งแต่ปี47 เพราะ คนที่มีสติปัญญา จะได้มีเวลาเตรียมการสำหรับการฝ่าวิกฤติที่จะเกิดขึ้นถึง 7 ปี นั่นก็หมายความว่า วิกฤติจะเกิดขึ้นปีหลังปี 2554 หรือ2555 นั่นเอง
May 24 at 9:29pm
รบย. รัฐบาลเยาวชน ต้องโยนิโสมนสิการ คือ "ใส่ใจ" ใคร่ครวญพิจารณาอย่างแยบคาย ครับ
คนไทยส่วนใหญ่คงจะลืม สคส.ฉบับนี้ไปแล้วครับ เหตุการณ์ช่วงนี้จึงเหมาะ.. ที่จะทำให้คนไทยหันกลับมา "สนใจ" และ "ใส่ใจ" เรื่องนี้อีกครั้ง
May 24 at 9:47pm
คัดลอกบางตอน จาก http://www.facebook.com/note.php?note_id=399343153706

เหตุของวันสิ้นยุค หรือ เหตุของวันแห่งการพิพากษา คือ ผู้มีอำนาจของประเทศหนึ่งประเทศ ใด ฝ่าฝืน ไม่เชื่อ ไม่ปฏิบัติตามโองการของพระเจ้าสูงสุดของแต่ละศาสนา ซึ่งหมายถึงสิ่งศักดิ์...สิทธิ์ที่เป็นสากลโลกและจักรวาล นั่นคือ โองการของโลกุตตระ

โองการของพระผู้เป็นเจ้าครั้้งล่าสุด ซึ่งหมายถึง โองการของโลกุตระ คือ พรโปรดมนุษย์ ที่ประกาศไว้ เมื่อ วันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐ มีเนื้อความว่าดังนี้

……. “ ถึง ผู้มีอำนาจทั้งหลายทั่วโลก เราขอประกาศไว้ว่า.......สถานที่นี้ เอาหลักธรรมของ โลกุตตระ มานำสัตว์ให้หลุดพ้น เพราะฉะนั้นผู้มีอำนาจทั้งหลาย ขอให้ตั้งอยู่ในความสงบ อย่าได้เอาท้องฟ้านี้ เป็นสนามรบ ถ้าฝ่าฝืน ประเทศใด ประเทศหนึ่งฝ่าฝืนโองการของ โลกุตตระ. ......ฟ้าจะต่ำลงมา ”…….

ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น หมายถึง ฟ้าจะต่ำลงมา...ยักษ์ที่ถูกสาปจะตื่นลุกขึ้นอาละวาด คือ เปลือกโลกทั้งหมดจะเคลื่อนตัวครั้งยิ่งใหญ่ โลกจะเสียสมดุลหมุนกวัดแกว่ง....มนุษย์บนโลกจะเห็นดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวเดือนไม่เคลื่อนที่ตามปกติ ไม่เป็นเส้นตรง … มนุษย์ในอวกาศ จะมองเห็นโลกหมุนพลิกกลับไปมา หักมุม... สงครามที่ฝ่าฝืนโองการของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บังอาจใช้ท้องฟ้าเป็นสนามรบ จะไม่มีฝ่ายใครเสียใครสูญ หาผู้ชนะไม่ได้.... แต่จะทำให้ โลกมนุษย์ “ระส่ำระสาย”... ประเทศที่โหดร้ายจะราบพณาสูญ หลายประเทศที่เป็นเกาะอยู่ติดหน้าผาที่ขอบเปลือกโลก จะจมหายในทะเล คลื่นยักษ์สูงเท่าฟ้าจะถาโถมใส่แผ่นดินและเกาะต่างๆ....เมืองและผู้คนที่ไม่เชื่อใน “สัจจะ” จะถูกกวาดหายไปสิ้น...แผ่นดินจะแยกออก พ่นไฟสีเขียวจากใต้พิภพมาเผาผลาญและสูบสิ่งที่ไร้สาระและมนุษย์ที่ไม่ถูกจัดสรรให้เข้ายุคศิวิไลซ์ จะหายจมลงใต้พื้นดิน...สายฟ้าที่ใหญ่กว่ามนุษย์เคยพบเห็นหลายร้อยหลาย พันเท่า จะฟาดลงกลางเมืองถิ่นของมนุษย์ที่จิตใจสกปรกหยาบช้า .... แผ่นดินจะระเบิดออก เพราะแรงจากพายุสายฟ้า ... พายุที่ยิ่งใหญ่จะก่อตัวติดๆ กัน ลูกแล้วลูกเล่า พัดทำลายความชั่วร้ายทุกอย่างจนหมดสิ้น...รวมทั้งความชั่วร้ายโหดร้ายในใจมนุษย์ชนิดขุดรากถอนโคน
See More
May 28 at 10:13pm
 
รบย. รัฐบาลเยาวชน
เรือของโนอาห์ เคยช่วยให้มนุษย์และสัตว์รอดจากภัยน้ำท่วมโลกในอดีต แต่ยุคปัจจุบัน สิ่งที่จะช่วยให้รอดพ้นจากสรรพภัยทั้งปวง คือ “สัจจะ” สัญญาใจของตนเอง คือ การตั้งใจจริง ที่จะทำความดีอยู่เป็นประจำทุกวัน วันละอย่าง วันละข้อ โดยกำหนดความชัดเจนที่จ...ะทำ ให้กับตนเองด้วย “กำหนดเวลา” ที่จะสิ้นสุด ... จึงขอให้เชื่อว่า “สัจจะ มีผลตอบแทน” ... ผู้มีสัจจะ ผู้ทีเชื่อในสัจจะ คือ ผู้ที่ได้รับการคัดสรรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากโลกกุตตระ หรือพระผู้เป็นเจ้า จะได้รับการยกเว้นจากดินฟ้าอากาศ ให้อยู่รอดอย่างปฏิหาริย์…. เพื่อจะได้พบกับ “หลักสัจจะธรรม” และ “บุรุษผู้ที่ทำได้” ในยุคศิวิไลซ์ต่อไป

หนุมาน ผู้นำสาร หมายถึง นามแฝง ของผู้นำสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในจักรวาล คือ ศาสนทูตของพระผู้เป็นเจ้าในยุคปัจจุบัน ก่อนที่มนุษย์โลกกำลังจะเผชิญกับสรรพภัยทั้งปวงกึ่งพุทธกาล หรือ วันสิ้นยุค หรือ วันพิพากษา หรือ วันโลกาวินาศตามคัมภีร์ของแต่ละศาสนา

สิ่งที่ใช้ยืนยันความจริงในสารที่ หนุมาน ผู้นำสาร ได้นำมาจากพระผู้เป็นเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งจักรวาล คือ พระพุทธรูปเก่าแก่หนึ่งเดียวของศาสนาศาสตร์ ที่ถูกปิดบังความจริงด้วยแท่งหินสีดำใหญ่ ที่ครอบไว้ ณ ใจกลางนครเมกกะ ซึ่งชาวมุสลิมทุกท่านมีความศรัทธากราบไหว้มายาวนาน กาลเวลานี้ คือเวลาเหมาะสมที่ความลับในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของโลกแห่งนี้จะถูกเปิดเผยต่อมวลมนุษย์ เพื่อความสันติสุขจะกลับคืนมาสู่โลกมนุษย์อีกครั้ง ก่อนที่มนุษย์ผู้หนึ่งจะทำลายโอกาสของดวงวิญญาณที่จะมาเกิด...ด้วยการฝ่าฝืนโองการของสิ่งศักดิ์สิทธิ์.... “ อย่าได้เอาท้องฟ้านี้ เป็นสนามรบ ” !!!!!!!

ใน วันแห่งการพิพากษา The Day of Judgment วันที่พระเจ้ากลับมา วันแห่งการสิ้นยุค วันที่พระธรรมจะกลับมา “ให้ทุกคนระวังตัวให้ดี ...วันเวลาที่ใกล้เสด็จกลับมา จะได้ยินเสียงสงคราม ข่าวลือสงคราม ... จะต่อสู้สงครามกัน เกิดความกันดาร อดอยากทุกข์ยาก เกิดแผ่นดินไหวไปทั่ว ... เมื่อเห็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัว น่าเกียจน่าชัง คือ คนไร้สัจจะ ที่ไม่เชื่อในโองการจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะก่อให้เกิดสงครามนิวเคลียร์ ขอให้หนีไปดินแดนที่สูง เมืองใหญ่ที่มั่งคั่ง มีแต่การแย่งชิงผลประโยชน์เบี ยดเบียนกันจะอันตราย อย่ามัวชักช้า รีบหนีไปบ้านนอกคอกนา ไปถิ่นคนมั่นคงในศาสนา ภัยจะมาเร็ว โลกจะระส่ำระสาย ... การเสด็จมาของบุรุษผู้ทำได้ จะปรากฏ ณ ดินแดนสุวรรณภูมิ !!!!!!!

จาก
http://www.facebook.com/note.php?note_id=399343153706
See More
May 28 at 10:15pm
 
แม้บันทึกดังกล่าว จะดูเป็นเรื่องอิทธิปาฏิหารย์ ดูไม่น่าเชื่อถือ แต่ก็ออกมาจากความปราถนาดี วิเคราะห์แล้วน่าจะมาจากการสื่อสารของผู้ที่มีพลังทางจิตผ่านร่างทรงที่เป็นมนุษย์ผู้นำสาร์น ซึ่ง มีทั้งปลอม มีทั้งจริง มีทั้งเทพระดับสูง และเทพระดับล่าง บางองค์ก็ตู่เอาว่าตนเป็นโน่นเป็นนี่ บางองค์ก็เข้าใจผิดว่าไม่มีสิ่งใดเหนือกว่าตน จึงบัญญัติ ตนว่าเป็นพระเจ้า แต่...เหนือฟ้าย่อมมีฟ้า

และเรื่องเหล่านี้ก็มีอยู่จริง แต่หากจะพิสูจน์ ก็ต้องใช้กระบวนการแบบวิทยาศาสตร์ และวิทยานิพนธ์เข้าช่วย ซึ่งถือเป็น Metaphysic experiment อีกชิ้นหนึ่ง

ในช่วงเวลาที่วิกฤติกำลังจะเข้ามา จะมีคำเตือนจากผู้มีพลังทางจิต ซึ่งก็มีทั้งที่จริง และทั้งข่าวลือปลอมปนมากมาย ขึ้นอยู่กับระดับพลังจิต หากเป็นเทพระดับสูง โองการก็จะพยากรณ์ได้แม่นยำ

วิเคราะห์โองการ ที่ออกมา ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๐ นี้ พบว่ามีความต้องกันหลายประการ และใช้วิธี สื่อสารแบบมีนัยยะความหมาย

เพราะเรื่องเช่นนี้บอกกันตรงๆไม่ได้ หากบอกกันตรงๆก็จะมีปัญหามาก ที่สำคัญอาจเป็นผลกรรม เพราะหากบอกตรงๆ ก็จะเป็นเหตุที่ไปสร้างให้เกิดอนาคตเช่นนั้นตามมาได้
See More
May 28 at 10:49pm
 
รบย. รัฐบาลเยาวชน
การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกครั้งใหญ่ จะเกิดจากแรงกรรมซึ่งมาจากฝีมือมนุษย์ อธิบายเป็นเช่นวิทยาศาสตร์ได้ดังนี้

ภาวะโลกร้อน ทำให้น้ำแข็งส่วนที่อยู่บนพื้นดินละลาย ซึ่งเท่ากับไปเพิ่มปริมาณน้ำและน้ำหนักในมหาสมุทรใหญ่

เหมือนลูกข่างที่มีก้อนดินน้ำมันก...
้อนเล็กๆแปะไว้ข้างใดข้างหนึ่ง ลูกข่างจะหมุนแบบเกว่ง

ดังนั้นแล้วโลกจะปรับสมดุล โดยการกระจายน้ำหนักของเปลือกโลก
เพื่อที่โลกจะได้ไม่หมุนแบบเกว่ง การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกแบบเบาๆจึงเกิดขึ้น ซึ่งNASAทราบเรื่องนี้ดี

เรื่องนี้จะเชื่อมกับเรื่องต่อไป
See More
May 28 at 11:25pm
 
รบย. รัฐบาลเยาวชน
การล่มสลายของสหภาพรัสเซีย ทำให้มีการลักลอบขายเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ให้กับบางประเทศ สหรัฐจึงได้จังหวะที่อีรักบุกคูเวต ทำตัวเป็นตำรวจโลกด้วยการบุกเข้าไปเพราะกำลังควานหานิวเคลียร์ที่ถูกขายออกมา ส่วนผลประโยชน์น้ำมันนั้นเป็นผลพลอยได้ที่มีแรงผลักให...้ปฎิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้น และสหรัฐก็พบความจริงว่าไม่มีนิวเคลียร์ในอีรัก ประเทศที่ถูกจับจ้องรายต่อไปก็คือ อิหร่าน เกาหลีเหนือ และอาจรวมถึงพม่าด้วย

แรงกรรมของมนุษยชาติ ความขัดแย้งของการเมืองระหว่างประเทศ จะทำให้มีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ขึ้นอีกครั้ง ซึ่งทำให้สมดุลนิวเคลียร์ถูกทำลาย ซึ่งหมายความว่า ใครลงมือก่อนจะได้เปรียบ ซึ่งสหรัฐยอมไม่ได้ที่จะมีการยิงนิวเคลียร์ลูกต่อไป
See More
May 28 at 11:34pm
 
รบย. รัฐบาลเยาวชน
๖ สิงหาคม ๒๔๘๘ นิวเคียร์ลูกแรกถูกทิ้งที่ฮิโรชิม่า ๖๗ ปีผ่านมา
ท่านคิดว่าเทคโนโลยีอาวุธของสหรัฐจะพัฒนาไปถึงขั้นไหน?

หากมีบางประเทศ ใช้อาวุธนิวเคลียร์ลูกแรก
การถกกันอย่างหนักของผู้นำสหรัฐจะเกิดขึ้น อย่างเร่งด่วน เช่นเดียวกับครั้งที่ จะใช้อาวุ...
ธนิวเคลียร์กับญี่ปุ่น

อย่างน้อยที่สุด ภายใน ๗ วัน สหรัฐจะตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ ที่จะนำอาวุธอนุภาพร้ายแรงกว่านิวเคลียร์มาใช้ เพื่อหาทางแก้ไขดังกล่าว

ภาวะ โลกร้อน เป็นปัจจัยหนึ่ง ของการใช้อาวุธชนิดนี้ เพราะหากภาวะโลกร้อนถึงจุด Tipping point ซึ่งหมายความว่า พลวัตรจะเดินมาถึงขั้นไม่สามารถแก้ไขได้ น้ำเข็งจะละลายหมดขั้วโลก สหรัฐทราบข้อนี้ดี แต่ไม่ยอมที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าชเรือนกระจกแต่ประการใด เพียงเหตุผลที่ว่า จีนไม่ลดปริมาณก๊าชเรือนกระจกด้วยเช่นกัน
See More
May 28 at 11:48pm
 
รบย. รัฐบาลเยาวชน
หากมนุษย์มี โลภะ โทสะ และโมหะมาก รวมถึงบริโภคเนื้อสัตว์ แรงกรรมจากความอาฆาตของสัตว์ รวมถึงการก่อตัวของ โลภะ โทสะ โมหะ จะกระตุ้นให้เกิดเศร้าหมองและความทึบแสงในระดับเซลล์

หากท่าน ทราบเกี่ยวกับ การทดลองของ ดร.มาซารุ เกี่ยวกับผลึกน้ำ
(Water Exper...
iment) และเห็นรุปผลึกน้ำที่มีรูปร่างน่าเกลียดเมื่อพูดคำหยาบ คำด่าทอเข้าใส่ ความเศร้าหมองและความทึบแสงของเซลล์ ที่เกิดจาก โลภะ โทสะ โมหะนี้ ก็มีหลักการเช่นเดียวกัน

และอาวุธเส้นแสงจะทำปฎิกิริยากับเซลล์ทึบแสงเหล่านี้ แต่จะไม่ทำให้คนที่มีจิตใจดี คนที่เป็นมังสะวิรัต มีอันตรายถึงชีวิต ในที่นี้รวมถึงคนที่ปฎิบัติธรรมจนได้ณาณด้วย

นี่จึงเป็นที่มาของวันพิพากษา The Day of Judgment ตามความเชื่อศาสนาต่างๆ ที่คนดี จะถูกเลือกให้รอดชีวิต ส่วนคนไม่ดีจะตกนรก

แต่ผู้ที่รอดชีวิต จะต้องเจอหายนะจากการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลกครั้งใหญ่ จะรอดไม่รอดจากระลอกสองนี้ ก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลและความเข้มแข็งของชุมชนพอเพียง และการช่วยเหลือซึ่งกันของผู้มีน้ำใจในชนบทของกลุ่มคนที่มีจิตอาสาสูง คือนอกจากเสบียงทางกายภาพ ทำเลที่เหมาะสม เสบียงบุญยังมีความจำเป็นต่อการฝ่าวิกฤตินี้ไป

หากเรือโนอาร์ที่เรียกว่า ปูทะเลมหาวิชชาลัย นี้ หากมีเสบียงบุญพอ ก็จะ "ฝ่า กู้ ฟู" ได้ ประเทศไทยจะกลับมาเจริญรุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนา และยุคศิวิลัย ที่เงินทองเป็นของมายา ข้าวปลาสิของจริง จะกลับมาอีกครั้ง
See More
May 29 at 12:37am
 
รบย. รัฐบาลเยาวชน

เหตุที่ยุคศิวิลัยเกิดขึ้นได้ เพราะ วันพิพากษา ที่มาจากฝีมือมนุษย์และแรงกรรมนี้ จะล้างให้คนที่โลภจัด โกรธจัด ลุ่มหลงมัวเมา ไปชดใช้กรรมในนรกและค้างอยู่นาน

คนดีมีศีลธรรม ที่รอด จะเป็นสะพานบุญ ให้ ผู้มีบุญวาสนาลงมาเกิดและเมื่อบุตรถูกเลี้ยงดูด้ว...
ยพ่อแม่ที่เป็นคนดีมีศีลธรรม จึงเป็นเหตุให้เกิดยุคศิวิลัยขึ้นได้

สุดท้ายแล้ว จะรอดไม่รอด คำตอบก็กลับมาที่การทำความด
บำเพ็ญสมถะ ภาวนา สั่งสมเสบียงบุญ
See More
May 29 at 11:14am
 
รบย. รัฐบาลเยาวชน
๒๖๐๐ - ๘๔ รหัสศักด์สิทธิ์

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นปีที่คนไทยทุกจะได้ทำบุญกุศลร่วมกัน ตัดตอนบาปมวลรวมประชาชาติ ด้วยเรื่องมงคล ๒ ประการคือ ร่วมเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในระหว่างวันวิสาขบูชา ๒๕๕๔ – วิสาขบูชา ๒...
๕๕๕ พร้อมกับชาวพุทธทั่วโลก ซึ่งจะมีกิจกรรมปีโหมโรงเป็นปฏิบัติบูชาตั้งแต่วิสาขบูชา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป และจะมีกิจกรรมปีส่งท้ายถึงวิสาขบูชา ๒๕๕๖ โดยบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดนี้ จะน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่จะทรงมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา และยังจะเป็นการทำบุญร่วมกันของคนไทยทั้งชาติเพื่ออุทิศให้กับผืนแผ่นดินมาตุภูมิประเทศไทย

๒๖๐๐ - ๘๔ จึงเป็นรถไฟขบวนบุญเที่ยวสุดท้าย

หากชาวพุทธและคนไทยทั้งประเทศ าช่วยกันฟื้นฟูวิถีทำบุญร่วมกัน ในทุกวันพระ ให้กลับมาได้อีกครั้ง ปาบมวลรวมประชาชาติก็จะถูกตัดตอน และเป็นเสบียง ของเรือโนอาห์ เวอร์ชั่นชาวพุทธ ที่จะขนคนฝ่าวิกฤติของมวลมนุษยชาติดังกล่าว
See More
May 29 at 11:19am
 
รบย. รัฐบาลเยาวชน
สรุป บุคคลที่จะรอดจากอาวุธแสง

๑) เป็นมังสะวิรัต
๒) เป็นคนดีมีศีลธรรม ศีลห้าครบ ปฎิบัติ สมถะ ภาวนาอยู่เนืองนิตย์
๓) ผู้ที่ได้ณานสมาบัติ
...
๔) ปฎิบัติอยู่ใกล้พระธาตุ

ปัจจัยที่จะรอดจาก การเปลี่ยนแปลงของผิวโลก

๑) อพยพไปอยู่ชนบท สร้างชุมชนพอเพียง พึ่งตนเองได้ ทั้งปัจจัย๔ และพลังงาน
๒) อยู่ในเขตจังหวัด ที่สูงจากระดับน้ำทะเล ๑๐๐ เมตร ห่างจากเขตรอยแยกของเพลทโลก
๓) มีจิตอาสาช่วยเหลือเกื้กูลกัน

ปัจจัยที่จะฟื้นฟูไปสู่ยุคศิวิลัย

๑) สามารถรักษาพระไตรปิฎกและองค์ความรู้พระพุทธศาสนาไว้ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ ครบถ้วน
๒) มีองค์ความรู้ทางโลก ศาสตร์ทุกแขนง โดยเฉพาะ "ครู คลัง ช่าง หมอ" และการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
๓) มีคนดีมีปัญญา และภาวะผู้นำที่จะนำผู้คนให้ฝ่าวิกฤติไปได้
See More
May 29 at 11:34am
 

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี ที่ลิงค์ /article385.html   Bookmark and Share