ชีวิตหลังความตาย ดร.สนอง วรอุไร

http://ainews1.com/article379.html

Bookmark and Share

ท่าน ดร.สนอง ได้นำเอาเรื่องราวของ จิตใจและกาย มาบรรยายให้ฟัง  ส่วนปัจจุบัน  คุณหมอแกน ซึ่งท่านจุติมาจากดาวโพเพทัส อยู่กาแลกซี่ที่ห่างไกลจากกาแลกซี่ทางช้างเผือก คุณหมอท่านนี้ นำความรู้ใหม่อีกมิติหนึ่ง มาสอน มาบรรยาย มาให้การสงเคราะห์ พี่น้องชาวโลกย่างเข้าปีที่ 10 ช่วยให้การดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยที่หมดทางรักษาสารพัดโรค ให้กลับเป็นปกติ

คุณหมอแกน ท่านชี้แจงว่า สิ่งที่ท่านนำมาใช้และแนะนำ มันอยู่นอกกรอบเดิมๆ ที่มนุษย์ใช้กันมานาน เป็นพันๆปี ซึ่งยังใช้สมมุตติฐานอยู่กับ 2 สิ่งนั่นคือจิตกับกาย ซึ่งในกรอบนี้ยังแก้ปัญหาความผิดปกติและการเจ็บป่วยของร่างกายและจิตใจ ได้ไม่เต็มที่ และยังรักษาโรคหลายชนิดไม่ได้

เช่นตาบอดทั้ง 2 ข้าง เนื่องมาจากการผ่าตัดก้อนเนื้อร้ายในสมอง กล้ามเนื้อหัวใจตาย ไตวาย และโรคร้ายแรงต่างๆให้หายกลับมาเป็นปกติไม่ได้ โดยคุณหมอแกน ท่านอธิบายว่า นอกจากจิตใจและร่างกายที่มนุษย์ทราบกันแล้ว ในร่างกายมนุษย์ยังมีไมโครชิพ ที่ดูแลควบคุมและจ่ายพลังงานสร้างความสมดุล ให้แก่ร่างกายมนุษย์และพัฒนาภาวะจิตใจไปพร้อมๆกัน ซึ่งก็ไม่แตกต่างกันในสัตว์ทั้งหลาย

ท่านที่สละเวลาฟังการบรรยายของ ดร.สนอง จนครบทุกตอน จะได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่ง แต่เมื่อได้ติดตามสร้างความเข้าใจ และลองปฏิบัติตามทฤษฎีโพเพทัส ของหมอแกน จะพบว่า การใส่โปรแกรมต่างๆไปที่ ไมโครชิพ ที่สถิตย์อยู่ด้านหลังท้ายทอยของมนุษย์ ซึ่งมันเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายของระบบประสาท เนื้อเยื่อและเซลล์ต่างๆทั่วร่างกาย รวมถึงเนื้อเยื่อสมอง

สำหรับท่านที่สนใจก็ลองติดตามศึกษา จากหนังสือและวิดีโอเทปต่างๆ รวมทั้งหาโอกาสไปเรียนหารือ เรียนถามปัญหาต่างๆจากคุณหมอได้โดยตรง หรือจะลองแวะที่ลิงค์นี้ ศึกษาพื้นฐานไปก่อน ที่จะไปพบคุณหมอก็ได้ /article371.html

 

 

 

กรุณาดับเบิลคลิ๊ก เพื่อชมตอนต่อไป

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี ที่ลิงค์ /article385.html   Bookmark and Share