มุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ด้วยความสามัคคี

การดูแลแก้ปัญหาให้แก่องค์กรร่วมกัน

จากหลักความสามัคคี  สามารถช่วยเหลือให้แก่ผู้ที่เข้ามาทีหลัง  หากมีปัญหาไม่ปล่อยให้ทำงานตามลำพัง ช่วยกันประคับประคองให้ทุกๆคนประสบความสำเร็จ  เป็นสิ่งที่เราต่างตั้งเอาไว้ในใจ  ให้สิ่งดีๆที่ร่วมกันทำสำเร็จลงได้อย่างน่าชื่นใจ  ทุกคนทำงานร่วมกันเสมือนญาติ โดยผู้ที่เข้ามาทำธุรกิจก่อน ก็จะคอยเฝ้าระวังเป็นพี่เลี้ยงหากการทำงานไม่เข้าเป้าเวลา ตามที่มีพันธะสัญญาต่อกันตั้งแต่ต้นก่อนการลงทุน  ทุกคนจะเข้ามาถามไถ่จะให้ช่วยแก้ปัญหาให้ไหม  โดยผู้ร่วมธุรกิจแต่ละคนจะเตรียมคนลงทุนเอาไว้อะไหล่อย่างน้อยคนหนึ่ง ที่ได้ทาบทามและเกริ่นชวนเอาไว้แล้วแต่ยังไม่ได้นำมาลงรหัส 

การเตรียมพร้อมตรงส่วนนี้  จะเกิดผลดีโดยรวมแก่องค์กรนักลงทุนที่กำลังเติบโตร่วมกัน  สามารถนำมาแก้ปัญหาให้แก่ผู้ที่เข้ามาลงทุน และเกิดอุปสรรคใดก็แล้วแต่ยังหาคนมาร่วมลงทุนได้ไม่ครบสองคน ในสัปดาห์นั้นๆ  ก็สามารถขอรับความช่วยเหลือของเพื่อนๆร่วมธุรกิจคนใดคนหนึ่งไปก่อน  และตนเองสามารถหาผู้ลงทุนเตรียมเอาไว้สำหรับช่วยเหลือนักลงทุนคนอื่นๆ ที่อาจประสบปัญหาเช่นเดียวกับตนเองเกิดขึ้น 

การร่วมกันทำงานโดยใช้หลักความสามัคคี อย่างญาติพี่น้อง  ไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ตน แม้จะต้องเสียไปหรือไม่เข้าเป้าที่วางไว้แต่แรก  แต่ก็สามารถแก้ไขได้ภายหลัง  ภารกิจของส่วนรวมก็จะดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ตามพันธะสัญญาของทุกคนที่ให้ไว้แก่กัน  ก่อนการตัดสินใจเข้ามาลงทุนร่วมกัน  เสมือนการได้เป็นญาติพี่น้องต่อกันต่อไปอีกแสนนาน 

ซึ่งในภายภาคหน้ายังมีหน้าที่และกิจกรรมต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นให้ทำร่วมกันเพื่อสังคมที่ดีของประเทศสยามนี้อีกมาก  ตราบเท่าที่พวกเรายังมีกำลังกายดี  มีกำลังทรัพย์ใช้จ่ายอย่างพอเพียง  ก็แบ่งปันให้แก่ผู้ที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือ  หรือแนะนำช่องทางในการดำเนินธุรกิจร่วมกับเรา ใน เอไอบิสเน็ต ในหลากหลายรูปแบบ แม้ผู้นั้นจะกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมต้นหรือน้องๆที่มี อีเมลส่วนตัวใช้แล้วก็ตามโอกาสพร้อมแล้วยิ่งกว่าสมัยที่ วอร์เรน บัฟเฟตต์ มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเริ่มมีรายได้จากหุ้นตั้งแต่อายุ ๑๑ ขวบ  เราสามารถช่วยให้น้องๆที่สนใจเริ่มดำเนินธุรกิจกับเราได้  ในโครงการลูกกตัญญู และยังจะมีรายการสำคัญช่วยพ่วงแบตฯ หรือยกระดับจิตใจ ให้พร้อมกับการเรียนเก่ง และรู้จักการปรับตัวอยู่กับสภาวะแวดล้อมอย่างถูกต้องดีงามได้อย่างฉับพลันอีกด้วย  เป็นบริการให้เปล่าจากสมาชิกกัลยาณธรรมของเรา  ซึ่งได้ช่วยเกื้อกูลแก่ผู้คนทั่วโลก  โดยใช้อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์  

ดังนั้นผู้ที่ตัดสินใจเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการพิเศษนี้  ทุกท่านยังจะได้รับสิ่งที่ไม่คาดหวังอีกมาก ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงค์ชีวิตของทุกๆท่าน

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆต่างวัยทุกคน ฟรี นอกเหนือจากส่วนขยายธุรกิจ ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share