ทอดกฐินเพื่อจัดซื้อที่ดินวัดดอยเกิ้ง

http://ainews1.com/article381.html     Bookmark and Share

ปีนี้ทางวัดดอยเกิ้ง ได้หารือกับญาติโยม ที่ไปร่วมอบรมฝึกวิปัสสนา ที่ เค ยู โฮม เมื่อ 11-12 ก.ย. 2553 ว่า กำหนดการทอดกฐิน ปีนี้ ในวันที่ 7 พ.ย. 2553 เวลาประมาณ 12.30 น. โดยมี วัตถุประสงค์ หาทุนซื้อที่ดินข้างวัดเพิ่มเติม

มูลเหตุที่เกิดขึ้น เมื่อไม่นานมานี้ เจ้าของที่ดินซึ่งอยู่ติดกับเขตวัดดอยเกิ้ง มีความประสงค์จะขายที่ดินจำนวน 4 ไร่ 9 ตารางวา คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.5 ล้านบาท พระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ เจ้าอาวาสวัดดอยเกิ้ง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้คิดอย่างรอบครอบแล้วว่า สมควรที่จะซื้อที่ดินแปลงนี้ให้เป็นของวัด   (หากปล่อยให้เอกชนรายอื่นซื้อที่ดินไปพัฒนาเพื่อการพาณิชย์ต่างๆ อันอาจอึกทึกคึกโครม ก็จะรบกวนความสงบของการปฏิบัติธรรมที่วัดนี้)   พระอาจารย์จึงสละปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้ทำกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมพระศาสนาจำนวนหนึ่ง และขอบอกบุญแด่ศรัทธาญาติโยม ศิษยานุศิษย์ อีกส่วนหนึ่งด้วย ช่วยกันบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธาได้ใน 2 ทางเลือก คือ

  1. จัดเป็นงานทอดกฐินสามัคคีซื้อที่ดินถวายวัด ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา ประมาณ 12.30 น.ที่วัดดอยเกิ้ง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน หรือ
  2. โอนปัจจัยถวายพระอาจารย์ได้โดยตรง เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ชื่อบัญชี : พระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ หมายเลขบัญชี  509-1-63792-3

ในตอนท้ายการฝึกอบรม พระอาจารย์ได้เมตตาเล่าเรื่องอานิสงส์ ของการบริจาคทานเป็นที่ดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนาให้ฟังกัน  โดยได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นจริง เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2535  ว่า มีพระสงฆ์ประมาณ 25 รูปมาจำพรรษาอยู่ที่วัดดอยเกิ้ง เพื่อเรียนรู้ธรรมะกับพระอาจารย์ และพระอาจารย์อยากให้พระสงฆ์กลุ่มนี้ ได้สัมผัสกับบรรยากาส สวรรค์จริงๆบ้าง

จึงได้นำแก้วจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ที่พระอาจารย์เคยได้มาตั้งแต่สมัย ยังเป็นครูสอนหนังสือ และชอบถอดกายทิพย์ท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆ จึงมีโอกาสไปได้ แก้วมณีมาจาก นางฟ้าชื่อสาวิกา ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่รักษาแท่นศิลาอาสน์ ที่พระพุทธองค์เคยใช้นั่งแสดงธรรม เมื่อครั้งเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดา ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ แก้วมณีดาวดึงส์ ที่พระอาจารย์ได้มา จะมีสีออกสีแดง ก้อนไม่โตมากนัก วัดโดยรอบมีขนาดโตกว่า 1 ซม. เล็กน้อย สามารถใช้เป็นสื่อติดต่อกับ นางฟ้าสาวิกา ที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้

พระอาจารย์จึงให้พระลูกศิษย์ยืมแก้วมณีจากดาวดึงส์ นำไปทดลองใช้ หาทางขึ้นไปเยี่ยมชมสวรรค์กัน ซึ่งจำเป็นต้องมีการเตรียมตัว เตรียมความพร้อมในการเดินทาง เช่น

  • เดินทางไปในเวลากลางคืน คือยามที่เริ่มหลับ
  • แปะแก้วมณีดาวดึงส์ไว้ที่กลางฝ่ามือ เพื่อเป็นสื่อ ให้เทวดาลูกน้องของนางฟ้าสาวิกามารับ เทวดาผู้มารับจะนุ่งโจงกระเบนสีดำ
  • ผู้เดินทาง ต้องตัวค่อนข้างเบา คือเคยทำบุญไว้มาก

ในครั้งนั้นมีพระสงฆ์เพียง 3 รูปเท่านั้น ที่สามารถไปเยี่ยมชมดาวดึงส์ได้ หนึ่งในชั้นคือพระอาจารย์ ยงยุทธ และท่านได้เล่าให้ฟังว่า ท่านได้ไปยืนอยู่ใต้ร่มไม้ ซึ่งจำได้ว่า ในสมัยที่ท่านเป็นเด็ก มักจะชอบนำดอกไม้ชนิดนี้ไปมอบให้ผู้สูงอายุ ที่มาถือศีลนอนในวัด และเมื่อท่านจะก้าวหลบให้พ้น เพื่อหลีกทางให้แก่ผู้ที่เดินทางผ่านไปมา เทวดาผู้นำทางได้บอกกับท่านว่า 'ท่านไม่จำเป็นต้องหลบหรือหลีกทางให้ผู้อื่น เพราะท่านยืนอยู่บนที่ของท่านเอง' พระอาจารย์ยงยุทธ์นึกขึ้นได้ในภายหลังว่า ท่านเคยทำบุญซื้อที่ดินถวายวัดจำนวน 1 ตารางวา (พระอาจารย์ยงยุทธ ในขณะนี้ได้สร้างสำนักสงฆ์อยู่ที่เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ และท่านได้ใช้ชื่อใหม่ว่า พระอาจารย์ปารมี)

เรื่องที่บอกเล่ามาทั้งหมด เพื่อให้เจ้าศรัทธาทุกท่านได้ทราบว่า ถ้ายังไม่สามารถถึงพระนิพพานได้ในปัจจุบันชาติ หากเราได้สะสมบุญไว้บ้าง ก็จะมีที่พักพิงเสวยผลบุญไม่ตกทุกข์ได้ยาก

อ้างอิง:  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจีรพันธุ์ ประศาสน์วุฒิ 02 538 2341

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 (ที่พระอาจารย์เล่าให้ฟังข้างต้น เป็นเรื่องอานิสงส์ ของการถวายทานที่ดิน  เอาไว้ในพระพุทธศาสนานั่นเอง ซึ่งปัจจุบันพระอาจารย์ไม่ได้รักษาแก้วมณีเอาไว้เป็นสมบัติส่วนองค์แล้ว ได้สละให้เป็นส่วนกลางของพระพุทธศาสนา ทำที่ประดิษฐานเอาไว้ที่วัดดอยเกิ้ง สำหรับญาติโยม ที่อาจเป็นญาติกับ นางฟ้าสาวิกา ก็สามารถนึกถึงแก้วมณี สีแดงของท่านนางฟ้าฯ ที่ยังอยู่ที่วัดดอยเกิ้ง และอธิษฐานหลับในสมาธิ ก็อาจได้ไปทัวร์สวรรค์ดาวดึงส์ที่ สวยสดงดงามตระการณ์ตาได้ 

ส่วนอีกประเด็นหนึ่ง หลายๆท่านที่กำลังต้องการทำการซื้อขาย ทรัพย์สินใดๆอยู่ หรือกำลังทำธุรกิจต่างๆอยู่ก็ตาม  ต้องการร่วมสร้างบุญบารมีซื้อที่ดินถวายสงฆ์ร่วมกับ นางฟ้าสาวิกา  ก็สามารถจุดธูป 5 ดอก แล้วหายใจเข้าลึกๆแล้วกลั้นไว้ชั่วขณะ ระหว่างหายใจออกก็น้อมนึกถึงท่าน ข้าพเจ้านาย/นส.....ขออิทธิฤทธิของแก้วมณีสีแดงและบุญบารมีของนางฟ้าสาวิกา และพระบารมีของพระอาจารย์ รัตน์ รตนญาโณ จงช่วยให้ธุรกิจ.....ที่เราประสงค์ ให้สำเร็จลงอย่างรวดเร็ว ให้ทันงานทอดกฐิน วัดดอยเกิ้งคราวนี้

แล้วตั้งสัจจะตัดยอดเงินกี่เปอร์เซ็น ก็ระบุไปให้ท่านทราบ นางฟ้าสาวิกา เมื่อทราบคำอธิษฐานบารมีของท่าน ก็จะร่วมโมทนาบุญกับท่านได้ไปก่อน 50 % ส่วนเมื่อผู้อธิษฐาน ได้ทำการตามต้องการสำเร็จลงแล้ว นำปัจจัย ไปถวายพระอาจารย์ หรือนำฝากเข้าบัญชี ของพระอาจารย์ที่เปิดขึ้น เพื่อการซื้อที่ดินครั้งนี้ นางฟ้าสาวิกา ก็จะได้โมทนาบุญส่วนที่เหลืออีก 50 % ให้ครบบริบูรณ์

หรือท่านจะบอกทั้ง นางฟ้าสาวิกา และบริษัทบริวารของท่านทั่วทั้งดาวดึงส์ทุกๆองค์ จะได้ร่วมโมทนาบุญเจตนาของท่านกันอย่างเอิกเกริก เป็นกลุ่มก้อนก็ยิ่งดี จะเป็นที่รื่นเริงยินดีปรีดาของทุกๆท่านกันก้องกระฉ่อนทั่วดาวดึงส์กันเลย ก็สนุกรื่นเริงไปอีกแบบ และเมื่อท่านโอนปัจจัยไปถวายพระอาจารย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะขอขึ้นไปร่วมขบวนร่วมยินดีปรีดาด้วยที่ดาวดึงส์ เป็นการโชว์ตัวกันเอาไว้ก่อน ก็ไม่ห้ามกัน 

เมื่อมีโอกาสดีอันเป็นมงคลมาถึงท่านในวาระนี้ ที่ได้รับแจ้งข่าวนี้มาให้ทราบ และท่านประสงค์จะลองปฏิบัติดู ก็ขอร่วมโมทนาบุญกุศลในวาระนี้ด้วยกับทุกๆท่าน และจะได้ช่วยกันทำภารกิจการจัดซื้อที่ดินดังกล่าวของวัดดอยเกิ้ง ให้สำเร็จลงด้วยดี โดยไม่ชักช้า)

ต่อไปนี้เป็นของฟรี.... การแสวงบุญกุศลฟรี ไม่ต้องจ่ายเงิน ร่วมกับนางฟ้าสาวิกา เนื่องด้วยองค์ท่านได้รับหน้าที่อันมีเกียรติและเป็นบุญมหากุศลยิ่งตลอดเวลา 3 เดือน ในการรักษาดูแลพระแท่นศิลาอาสน์ สำหรับพระพุทธองค์ทรงใช้ประทับนั่งเทศนาโปรดพระพุทธมารดา ที่ดาวดึงส์เป็นเวลา 3 เดือนเต็ม พร้อมๆกับเหล่าเทพเทวาจำนวนมากเป็นล้านๆโกฏฐ์ ที่มาร่วมฟังธรรม ที่พระพุทธองค์ทรงแสดง ได้บรรลุมรรคผลกันมากหลาย

ข้าพเจ้า ขอร่วมย้อนระลึกถึงภารกิจอันมากด้วยบุญกุศล และปัญญาบารมีในครั้งนั้น ขอร่วมโมทนาบุญบารมีทั้งหมดกับ นางฟ้าสาวิกา พร้อมด้วยบริษัทบริวารทุกๆองค์ และเทพเทวาทุกๆท่าน ที่ได้มีโอกาสมาเฝ้าฟังธรรมกับพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดเวลา 3 เดือนเต็ม และเกิดประโยชน์อันยิ่ง ได้บรรลุมรรคผลกันเป็นจำนวนแทบนับไม่ถ้วน

ขอบุญบารมีและปัญญาบารมีอันข้าพเจ้าได้ร่วมโมทนากับ นางฟ้าสาวิกา พร้อมบริษัทบริวารขององค์ท่าน พร้อมด้วยเทพเทวาทั่วทุกเหล่า ที่มาร่วมฟังธรรมตลอดในกาลครั้งนั้น จงมาเป็นพลวะปัจจัย ให้ข้าพเจ้าเดินมรรค ได้สืบเนื่องครบถ้วนบริบูรณ์ในชาติปัจจุบันนี้

คุณวิเศษพระธรรมจักรขนาดใหญ่ ที่ท่านเห็นงามสง่าอยู่ที่วัดดอยเกิ้งนั้น พระอาจารย์บอกให้ศิษยานุศิษย์ ที่มารับการอบรมทราบว่า สร้างด้วยแร่พิเศษ 3 ชนิด เช่นเดียวกับ เหรียญสุขภาพ หรือ แท่งพีระมิดของวัดดอยเกิ้ง ที่มีทั้งธาตุที่ให้พลังงานปราณ พลังมโนธาตุ พลังธาตุว่าง ซึ่งผู้มีติดตัว และหันด้านธรรมจักรหรือดุมออกด้านนอก หมุนจากขวาไปซ้ายจะดูดพลังงานไม่ดีหรือพลังเส้นแรงแม่เหล็กที่กำลังท่วมโลกและตกค้างอยู่ในร่างกายออกจากตัว  แต่เมื่อกลับด้านจะดูดพลังงานต่างๆเข้าสู่ร่างกาย

สำหรับท่านที่ไม่มีเหรียญสุขภาพที่กล่าวนั้นใช้เฉพาะตัว แต่ท่านจำภาพพระธรรมจักร ที่พระอาจารย์สร้างไว้ที่วัดดอยเกิ้ง นึกให้มีขนาดที่เหมาะสมมาแปะติดเอาไว้ที่หน้าอกของเราให้แนบเนื้อ เนื่องจากพลังงานนี้ทำงานร่วมกับเลือดเนื้อในร่างกายของเรา หรือนึกใช้สร้างประโยชน์อื่นๆโดยท่านไม่ต้องมีเหรียญพกอยู่ที่ตัวก็ตาม  ท่านทั้งหลายที่ทราบแล้วลองทดลองด้วยตนเองได้ ในยามฉุกเฉินต้องการที่พึ่งพาเกิดขึ้น ให้ท่านนึกถึงช่องกลมๆตรงกลางของพระธรรมจักร จะหมุนทันที พระอาจารย์เมตตาอธิบายให้ผู้มาฝึกวิปัสสนาฟัง ที่ เค ยู โฮม เมื่อต้นเดือน กันยายน 2553

ซึ่งหมายถึงว่า พระอาจารย์ได้เปิดโปรแกรมช่วยเหลือใส่เอาไว้เรียบร้อยแล้ว เช่นเดียวกับพีระมิด ที่ช่วยขจัดฝุ่นควันจากโรงงานดอกไม้เพลิง ที่กรุงมะนิลา แล้วทางรัฐบาลได้มาขอยืมเครื่องขจัดฝุ่นควันในอากาศไป 1 เครื่อง พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องติดตามไป 1 คน เมื่อนำไปติดตั้งในพื้นที่เป้าหมายแล้ว พระอาจารย์ได้สาธิตให้ทุกคนได้ชม ว่าถ้าพระอาจารย์ยังไม่ได้ใช้จิตสั่งให้เครื่องทำงาน จะใช้ไม่ได้ผล เนื่องจากในเครื่องขจัดฝุ่นควันในอากาศและพีระมิด หรือเหรียญสุขภาพที่ทางวัดทำขึ้น จะมีแร่ที่มาจากกาแลกซี่อื่น นักธรณีในประเทศไทยไม่รู้จักว่ามันเป็นแร่อะไร พลังจิตของพระอาจารย์ ที่ใช้ทำงานร่วมกับวัตถุที่สร้างขึ้น 20 % สามารถมอนนิเตอร์ปิดหรือเปิดให้ทำงานได้ทุกที่ทั่วโลก ซึ่งทุกคนที่เห็นเครื่องมือหรือเหรียญก็ตามดูง่ายๆ แต่การทำเทียมลอกเลียนแบบจะใช้ไม่ได้ผล

ข้าพเจ้าใช้เหรียญสุขภาพจะสัมผัสพลังงาน จากเหรียญได้ตลอดเวลา เสมือนหนึ่งท่านอาจารย์คอยใช้จิตหรือโปรแกรมที่ใส่ไว้ ช่วยกระตุ้นเตือนหรือให้กำลังใจ ให้บรรดาศิษย์ เพียรปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลา เสมือนเครื่องยนตร์ที่ติดเครื่องอยู่ตลอดเวลา ความต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญของผู้ปฏิบัติธรรม ในทุกๆอิริยาบท ช่วยทำให้จิตไม่แตก (ขอยืมคำพูดของหลวงปู่ดู่) มาใช้ แล้วเมื่อถึงเวลานั่งปฏิบัติธรรม

ไม่ต้องเสียเวลามาบู๊ทเครื่องใหม่ สามารถเร่งเครื่องได้ทันที เช่นเดียวกับรถยนตร์ที่ขับเข้ามาในเอ๊าท์โทบาน แล้ว ท่านก็เหยียบคันเร่งได้สุดๆ เช่นเวลา 3 ทุ่มท่านยังอยู่รัฐบาวาเลีย เที่ยงคืนก็มาถึงแฟรงเฟริท แล้ว 750 กม.เท่านั้น เข้านอน เช้ารุ่งขึ้นก็ไปทำงานได้ตามปกติเป็นต้น หลายๆท่านที่เข้าถึง 'ทาง' หรือมรรค แล้ว ลองนำวิธีการปฏิบัติธรรม ของหลวงปู่ดู่แนะนำไว้ไปใช้ แล้วจะเห็นผลรวดเร็ว โมทนา

อานุภาพของธรรมจักร มีเรื่องอุบัติเหตุเกิดขึ้น ที่สวนบูรณรักษ์ธรรม ของวัดดอยเกิ้ง อยู่ที่แม่ริม ซึ่งมีชาวดาวอังคารนำยานมาลงจอด และช่วยงานพระอาจารย์ วันหนึ่งมีการเจรจาตกลงการปฏิบัติงานร่วมกัน มีชาวดาวอังคาร 2 ท่านเข้ามาหารือกับพระอาจารย์  แล้วพระอาจารย์ได้โยนเหรียญธรรมจักรให้แก่เขา โดยพระอาจารย์ไม่มีเจตนา หรือคาดคิดมาก่อน ว่ามันจะทำให้เขาทั้ง 2 คน ได้รับอันตรายบาดเจ็บ

วันรุ่งขึ้นจึงมีชาวบ้านที่ไม่รู้จัก มาต่อว่าสิ่งที่พระอาจารย์ได้ทำลงไป และขอให้พระอาจารย์ช่วยไปรักษาเพื่อนของเขาทั้ง 2 คน ที่เพิ่งกลับไปป่วยหนักอยู่ที่ดาวอังคาร พอทราบเช่นนั้นพระอาจารย์จึงใช้เส้นแสงพีระมิด ติดตามไปสงเคราะห์ช่วยไปรักษาถึงที่พักของเขา โดยการแผ่รังสีคลื่นสีเหลือง หรือคลื่นแห่งเมตตา ให้แก่เขาจนหายเป็นปกติทั้ง 2 คน 

ในวันนั้นข้าพเจ้าได้กราบเรียนถามพระอาจารย์ เกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการติดตั้งจานรับส่งสัญญาณ จากชาวดาวอังคารจำนวนหลายท่าน พระอาจารย์นึกถึงเรื่องดังกล่าวได้ จึงได้เล่าให้ฟังในตอนท้ายการฝึกอบรม ดังนั้นเหรียญธรรมจักร ก็มีทั้งคุณประโยชน์และโทษต่อผู้ที่อยู่ในมิติต่างๆได้ดังที่พระอาจารย์เล่าประสพการณ์ข้างต้นให้ฟัง

หากท่านจะใช้ก็ใคร่ครวญให้ถูกต้อง จะได้ไม่ใช้ทำร้ายแก่สรรพสัตว์ที่ต่างก็รักตัวรักชีวิตเหมือนกัน แม้เขาจะไม่มีกายหยาบเช่นเดียวกับมนุษย์ก็ตาม เมตตาธรรมยังเป็นเครื่องคุ้มครองโลกอยู่ตลอดไป

เมื่อพูดถึง เมตตาธรรมคุ้มครองโลก ทำให้นึกถึงเรื่องการสร้างแกนพลังงานโลกใหม่ ซึ่งต้องอาศัยวิญญาณธาตุหรือพลังมโนธาตุของเพื่อนมนุษย์ที่เสียชีวิตมากมายเกือบหมดโลก เมื่อโลกพลิกขั้วเกิดขึ้น ลองแวะศึกษารายละเอียดที่พระอาจารย์อธิบายเรื่องนี้ให้ฟัง ว่า หากเราไม่ต้องการไปอยู่ในแกนพลังงานกับเขาอีก 13,000 ปี ก็พยายามหาทางเอาชีวิตตนเองให้รอดไว้ให้พ้น ปี 2560 ไปก่อน

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี ที่ลิงค์ /article385.html   Bookmark and Share