การทำน้ำอมฤตง่าย ๆ โดยอาศัยพลังพีระมิด

น้ำอมฤต ท่านก็ทำเองได้ !

http://www.ainews1.com/article382.html  Bookmark and Share

บทสัมภาษณ์ ดร.ชัยวัฒน์ ไชยสุต  เกี่ยวกับน้ำพลังพีระมิด ของ อ.แม่สะเรียง

น้ำพีระมิด P10  แห่งดอยดอยเกิ้ง  คือนำสะอาดที่กรองแล้วใสท่อผ่านแท่งพีระมิด ทำจากแร่ที่พระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ พบในถ้ำใน อ.แม่สะเรียง ตรวจสอบโดยทางการแล้วไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นแร่ชนิดใด ท่านอาจารย์ทราบว่า แร่นี้มาจากกาแลกซี่อื่น ไม่มีบนโลกนี้ ให้พลังงานปราณ และพลังมโนธาตุน้ำที่ผ่านแร่ชนิดนี้จะดูดซับพลังงานจากพีระมิด และปรับสมดุลให้กลุ่มโมเลกุลของน้ำมีขนาดเล็กลง

โดยปกติน้ำทั่วไปจะเกาะกันอยู่กลุ่มละ 15-20 โมเลกุล ถ้าเป็นน้ำแช่เย็นจะเกาะตัวกันมากยิ่งขึ้น 80-90 โมเลกุลต่อกลุ่ม กลุ่มโมเลกุลของน้ำที่อุณหภูมิธรรมดา ควรมีขนาดเดียวกับเม็ดเลือดแดง และมีขนาดเดียวกับช่องเปิดของผนังเซลล์ในร่างกาย คือ 5-6 โมเลกุล/กลุ่ม ในกลุ่มน้ำที่มีขนาดเล็กดังกล่าว จะอุ้มสารอาหารและออกซิเจนไปส่งให้ภายในเซลล์ได้มากขึ้นและเข้าสู่ภายในเซลล์ได้สะดวก และขนถ่ายของเสียออกจากเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การหมุนเวียนโลหิตในร่างกายจึงคืนกลับสู่สมดุลมากยิ่งขึ้น ถ้าได้ดื่มน้ำที่มีคุณสมบัติดังกล่าวเป็นประจำ

ยังมีคุณสมบัติของน้ำอีกประการหนึ่ง หากน้ำดิบผ่านความจำที่ไม่ดีติดตัวมา จำเป็นต้องได้รับการปรับเปลี่ยนความจำประเภท ลบ นี้ออกไป เพื่อป้องกันไปแพร่ข่าวไม่ดีให้แก่น้ำทั่วร่างกายจะเกิดผลเสียต่ออวัยวะในร่างกายและจิตใจ

 

ในญี่ปุ่นเองมีการวิจัย  หากน้ำมีพลังงานที่ดี  ถ้านำมาส่องดูด้วยกล้องจะเป็นรูปหิมะ  นี่คือ โมเลกุลเล็กๆที่สวยงาม  มีคุณภาพที่ดี  มีประโยชน์ พลังงานในน้ำจะมีมากในน้ำแร่  หรือน้ำที่ผ่านกระบวนการ  อย่างเช่น  พีระมิด   หรือน้ำที่ได้รับเสียงดนตรีเพราะๆหรือเสียงสวดมนต์  หรือน้ำที่ผ่านกระบวนการทั้งหลายเหล่านี้

ปัจจุบันนี้ นักวิทยาศาสตร์  ค้นพบว่าน้ำที่ดีนั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำสะอาดอีกต่อไป  แต่ต้องเป็นน้ำที่มีกลุ่มโมเลกุลเล็กๆ (small cluster) ที่ร่างกายดูดซึมได้ดี และต้องมีพลังงานที่ดี  จะได้ช่วยเราในเรื่องสมดุลของพลังงาน

พลังปราณหรือพลังชีวิต  ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งจำเป็น หากพลังชีวิตเสียสมดุลไป  เราก็อาจเจ็บป่วย  หรือเกิดการบกพร่องเสื่อมถอย  ดังนั้นจึงเป็นที่น่าดีใจว่าน้ำที่ดีนอกจากสะอาดแล้ว   มีกลุ่มโมเลกุลเล็กที่ร่างกายดูดซึมได้ดีแล้ว  ยังเต็มไปด้วยพลังงานที่ดี ก็จะเป็นประโยชน์ที่ดีต่อร่างกาย สามารถจ่ายพลังงานสำเร็จรูปให้แก่เซลล์ในร่างกายได้โดยตรง

จากการตรวจวัดจากเครื่องมือ MRA จาก ดร.ยามาฮาชิ จากญี่ปุ่นที่ได้ทำวิจัยร่วมกัน ว่าน้ำที่มีพลังงานที่ดีนี้วัดค่าได้เป็น +  ถ้าบวกมากก็จะยิ่งมีผลดี ต่อสุขภาพเรามาก   อย่างเช่น  น้ำแร่ น้ำแร่จากแหล่งที่สะอาดๆ จะมีค่าอยู่ที่ +5  แต่น้ำที่ผ่านพีระมิด อย่าง P10  จะมีพลังงานอยู่ที่ +10 ถึง +11  ซึ่งเป็นพลังงานที่สูงมาก

แต่ถ้าจะผ่านพลังงานมากได้อีกอย่าง เช่น P 1900 ก็จะได้พลังงาน +17 ก็ถือว่าเป็นวิธีการที่เพิ่มพลังงานที่ดีให้กับน้ำได้อีกวิธีหนึ่ง  และปัจจุบันก็ได้ตรวจวัดเป็นวิธีวิทยาศาสตร์แล้ว สามารถที่จะเอามาใช้ประกอบในเรื่องการดูแลสุขภาพ

ขอแสดงความยินดีกับชาวอำเภอแม่สะเรียง   ที่องค์ความรู้เรื่องนี้ เป็นที่เดียว ในประเทศไทย ที่อื่นไม่มี

จากแหล่งข่าว ใน ม.เชียงใหม่

ทีนี้ มาที่ประเด็น น้ำอมฤต ท่านก็ทำเองได้ จากพีระมิด ที่สร้างขึ้น

คุณสมบัติของพีระมิด ที่มีมุม 60 องศา จะมีพลังในการขจัดเส้นแรงแม่เหล็กที่ร้อนและหนัก จากรอบตัวของพีระมิด แล้วส่งเข้ามาที่เส้นแสงพีระมิด ตรงกลางขึ้นสู่ยอดพีระมิด ออกสู่อวกาศ ทำหน้าที่เสมือนการถอดรหัส เอาเฉพาะพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่ดี เอาไว้ พลังงานที่ดีจะแผ่อยู่รอบๆตัวพีระมิด และมีความเข้มสูง ที่ตรงกลางหรือใต้ยอดพีระมิด ที่ความสูง 1 ใน 3 จากฐานพีระมิด ในบริเวณนี้สสารที่นำไปวางไว้ จะถูกพลังงานแม่เหล็กรบกวนเข้าทำลายหรือเย่อยสลายตัว ได้ช้าที่สุด..เป็นคุณสมบัติประจำตัวของรูปทรงพีระมิด ที่ไม่มีแกน

ส่วนผู้ที่ฝึกด้วยแถบพีระมิดของพระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ ไปซักระยะหนึ่ง อาจเกิดพีระมิด ในรูปพลังงานที่ตัวเราเข้าไปนั่งอยู่ เป็นภาพนิมิตเกิดขึ้น ที่ขยายและหดตัวได้ตามจิตสั่ง และเมื่อนำไปครอบเวลาขับรถยนตร์ ขยายให้พีระมิดในดวงจิตใหญ่ซัก 5-10 กม. แล้วเคลื่อนที่ตามรถยนตร์ไปเรื่อยๆ ให้รถยนตร์วิ่งอยู่ตรงกลางพีระมิด

จะช่วยตัดพลังงานเส้นแรงแม่เหล็ก ที่กำลังท่วมผิวโลกในปัจจุบันให้น้อยลงไป ซึ่งเป็นตัวต้านลดความเร็วของรถยนตร์ ทดสอบแล้วคันเร่งจะเบาขึ้น โดยความเร็วของรถยังคงเดิม หรือเหลือแต่อากาศที่ต้านการวิ่งของรถยนตร์แต่เพียงอย่างเดียว แม้จะเป็นรูปพีระมิดในพลังงาน แต่ก็สามารถคงคุณสมบัติของพีระมิดได้ดีทีเดียว และไม่ต้องสร้างต้องแบกให้หนักอีกด้วย นำติดตัวเราไปได้ทุกที่  พาไปไหนๆเสียไกล เพื่อทำความคุ้นเคยกับพีระมิด ทีนี้มาถึงวิธีทำน้ำดื่มเอง

วิธีทำน้ำพีระมิด

น้ำอมฤตจากพลังพีระมิดอันวิเศษนั้น น้ำที่นำมาทดลองภายในพีระมิดจำลอง ซึ่งโครงสร้างพีระมิดควรจะมีขนาดใหญ่เพียงพอ ที่จะวางภาชนะใส่น้ำขนาดใหญ่บนที่สูงระดับตรงกับความสูง 1 ใน 3 ของพีระมิดได้พอดี ผู้ทดลองได้พบว่าปริมาตรความจุของน้ำ 1 ควอท (ในอังกฤษเท่ากับ 1.1364 ลิตร ในอเมริกาเท่ากับ 0.9463 ลิตร) ควรจะวางไว้ภายในพีระมิดจำลองอย่างน้อยที่สุด 24 ชม. ก่อนนำไปใช้ แต่ก็มีผู้ทดลองเป็นจำนวนมากได้รายงานว่า เพียง 8 ชั่วโมงเท่านั้นก็สามารถนำไปใช้ได้...คงอาจขึ้นอยู่กับขนาดและภาวะแวดล้อม..ผู้ดื่มน้ำต้องทดสอบชิมรสชาดของน้ำก็จะทราบได้เอง น้ำที่มีกลุ่มโมเลกุล 5-6 โมเลกุล เมื่ออมในปาก จะดูดซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อและปลายประสาทที่ลิ้นได้ทันที 

น้ำไม่ใช่ของเหลวเพียงชนิด เดียวเท่านั้นที่สามารถรับเอาพลังงานอันลึกลับของพีระมิด ได้ น้ำนม เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ หรือแม้แต่น้ำซุป ภายหลังจากที่ทดลองใส่ลงในภาชนะที่เก็บไว้ภายในพีระมิดแล้ว 24 ชั่วโมง ก็ปรากฎว่าของเหลวดังกล่าวนี้ กลับมีรสชาติดีกว่าปกติเสียอีก...อย่างนี้คอไวน์แฮบปี้เลย โดยสามารถทำไวน์สด ให้เก่าเก็บได้หลายๆสิบปี ทำให้ไวน์มีรสนุ่มในภาษาของนักดื่มไวน์

คุณประโยชน์ ของน้ำอมฤตจากพลังพีระมิด  ที่นิยมใช้กันก็คือ ใช้ดื่ม ซึ่งถือว่าช่วยบำรุงร่างกาย หรือให้ผลในการรักษาสุขภาพได้เป็นอย่างดี มนุษย์และสัตว์ดื่มน้ำนี้เข้าไปจะรู้สึกกระชุ่มกระชวยผิดปกติ แกะที่ได้ดื่มน้ำอมฤตนี้อยู่เสมอ จะทำให้ขนหนาปุกปุยดี นกที่ชอบขันหรือชอบร้องเพลง หากได้ดื่มน้ำอมฤตนี้อยู่เสมอ จะทำให้เสียงไพเราะยิ่งขึ้น และขนของมันก็จะแลดูสวยงามผิดปกติมากทีเดียว

นอกจากนี้จากรายงานที่พบ ปรากฎว่าผู้ที่มักมีโรคไขข้ออักเสบหรือขัดยอก หากชโลมน้ำพีระมิดลงไปให้ชุ่มในบริเวณที่เจ็บปวดแล้ว จะทำให้อาการลดลง บางรายถึงกับหายไปในที่สุด

น้ำพลังพีระมิดจะมีคลื่นความถี่สูง ซึ่งจะเข้าไปช่วยเขย่าเส้นโลหิต ที่เลือดไหลไม่สะดวก ให้เลือดเดินดียิ่งขึ้น นำพาของเสียกลับไปฟอกที่ปอดได้ตามปกติ บริเวณนั้นก็จะหายปวด ในลักษณะเดียวกับนำรังสีฟาร์อินฟาเรด ไปวนๆในบริเวณที่ปวด สักครู่ก็จะหายปวดได้เช่นเดียวกัน เนื่องจากรังสีฟาร์อินฟาเรด ทำให้น้ำในเลือดมีกลุ่มโมเลกุลเล็กลง เท่าๆกับขนาดเม็ดเลือดแดงก็จะไหลสะดวกยิ่งขึ้น นำของเสียออกไปพ้นบริเวณนั้น

นอกจากนี้การใช้น้ำพีระมิดชโลมแผล มีดบาด แผลถูกไฟหรือน้ำร้อนลวก ฟกช้ำดำเขียวหรือแผลถลอก ไฝ หรือหูด ตลอดจนโรคผิวหนังอื่น ๆ ควบคู่ไปกับการรักษาตามแพทย์แผนปัจจุบันแล้ว จะก่อให้เกิดผลดีและแผลหายเร็วในที่สุด

การสระผม ด้วยน้ำอมฤตพีระมิดกับแชมพูที่เราชอบ จะช่วยรักษาเส้นผมและขจัดรังแคได้เป็นอย่างดี เพียงแต่นำไปใช้เพียง 4 ครั้งเท่านั้น

การล้างตา หรือทำความสะอาดคอนแท็กซ์เลนด์ ด้วยน้ำพีระมิด จะให้ผลเป็นที่น่าพอใจ

การรับประทานยา ไม่ว่าจะเป็นยาน้ำหรือยาเม็ดกับน้ำพีระมิด จะให้ผลทางการรักษาได้ดีกว่าปกติ

การปรุงอาหารภายในครัว หากอาหารที่ปรุงใช้น้ำพีระมิดเป็นส่วนประกอบก็จะทำให้รสชาติเอร็ดอร่อยกว่า ปกติ และก่อให้เกิดคุณค่าทางอาหารได้มากกว่า สำหรับกาแฟ ชา นมผง น้ำส้มคั้นและขนม หากปรุงโดยอาศัยน้ำพีระมิดเข้าจะช่วยทำให้รสชาติดีขึ้น

น้ำ พีระมิดยังมีประโยชน์ต่อการปลูกผัก ผลไม้ในสวนได้เป็นอย่างดี ยิ่งถ้าหากเรือนเพาะชำสร้างเป็นรูปโดมพีระมิดยิ่งทำให้ผลการเจริญเติบโต มีความแข็งแรง และสภาพดีกว่าปกติมากทีเดียว

น้ำพีระมิดจะช่วยให้ผลิตผลของพืชเช่น ดอกไม้ ผลไม้ ผัก พืชหญ้า และต้นไม้มีปริมาณคุณภาพดีขึ้น  แม้แต่ดอกไม้ในแจกันที่มีน้ำพีระมิด ก็จะช่วยรักษาความสดไว้ได้นานกว่า

การ รดน้ำสนามหญ้า ภายในบริเวณบ้านด้วยปุ๋ยเอ็นฟังก์ชั่น กับน้ำพีระมิด 100% จะช่วยให้สนามหญ้าเขียวชอุ่มน่าดูขึ้น นอกจากนี้ยังมีผลในการต่อต้านโรคพืชได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

 

ส่วนมนุษย์ที่เข้าไปอาศัยพักอยู่ในพีระมิด นอกจากได้รับพลังงานปราณที่ดีต่อร่างกายแล้ว ยังช่วยป้องกันพลังงานเส้นแรงแม่เหล็กที่กำลังท่วมโลกอยู่ในปัจจุบัน จนกว่าโลกจะมีแกนพลังงานของโลกใหม่ หลังจากเกิดการพลิกขั้วเกิดขึ้น

back up data:  teenee.com

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html   Bookmark and Share