การให้พลังงานเซลล์ของมนุษย์ยุคใหม่

http://ainews1.com/article387.html

Bookmark and Share

ทั่วทั้งร่างกายมนุษย์และสัตว์ ทุกอวัยวะจะประกอบด้วยหน่วยเซลล์ย่อยๆจำนวนหลายร้อยล้านเซลล์ประกอบขึ้นเป็นอวัยวะต่างๆ เริ่มแต่สเต็มเซลล์ เมื่อทารกเริ่มกำเนิดในครรภ์มารดา พัฒนาเติบโตเป็นอวัยวะต่างๆ  สำหรับรองรับการสั่งงานของสมอง ที่รับคำสั่งส่วนใหญ่มาจากใจ

เวลาที่ผ่านมานับ พันๆปี ในวงการแพทย์ทราบเพียงว่า เซลล์ต้องการออกซิเจน สารอาหาร ไวตามิน และเอ็นไซม์ ต่างๆ เพื่อช่วยให้โรงงานย่อยๆภายในเซลล์ หรือไมโตชอนเดีย

ทำหน้าที่เปลี่ยนวัตถุดิบจากอาหาร และส่วนประกอบอื่นๆให้เป็นพลังงาน สำหรับตัวเซลล์เอง และอวัยวะนั้นๆ ให้ปฏิบัติภารกิจของตนได้เป็นปรกติ พร้อมทั้งต้องการระบบขับถ่ายของเสียที่เกิดขึ้น หลังการสันดาปอาหารเป็นพลังงานออกจากเซลล์ ร่างกายต้องทำหน้าที่ขจัดทิ้งไป

10 กว่าปีมานี้ (2553) โลกมีสมาชิกใหม่จากดาวโพเพทัส ได้มาปฏิบัติภารกิจช่วยชาวโลกเตรียมตัวเดินทางเข้าสู่โลกยุคใหม่ ในมิติจัดการพลังงานธรรมชาติสำเร็จรูป ให้แก่เซลล์ทั่วร่างกายโดยตรง ทั้งจาก

  1. พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากอากาศ
  2. และจากพืชผักผลไม้หลายชนิด ที่สะสมพลังงานต่างๆจากดวงอาทิตย์ นำมาทำเป็นอาหารง่ายๆ มีความสดใหม่จากพืชผักโดยตรง ไม่ผ่านความร้อน เข้าสู่ร่างกาย เป็นทั้งสารอาหาร วิตามิน เกลือแร่ พลังงานสำเร็จรูป ช่วยฟื้นฟูเซลล์ทั้งที่ชำรุด หรือเซลล์ปรกติ ให้แข็งแรงเป็นปรกติ ให้เซลล์มีพลังงานสำรองพร้อมใช้งานตลอดเวลา ป้องกันความเจ็บป่วย และสิ่งแปลกปลอม
  3. และยังเติมพลังงานลงในน้ำดื่ม ในอาหารบางชนิดที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายสูงมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ส่งต่อพลังงานสำเร็จรูปให้แก่เซลล์โดยตรง ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นได้คิดประดิษฐ์ เครื่องมือ MRA สำหรับตรวจสอบคุณภาพ อาหาร น้ำดื่ม และความบกพร่องในอวัยวะส่วนต่างๆ ...อ่านต่อ

กล่าวโดยสรุป

  • ในมิติเดิมที่มนุษย์ ใช้กันมา หาอาหารที่เหมาะสม ให้แก่เซลล์ เพื่อใช้ผลิตพลังงาน ให้แก่ทุกส่วนของร่างกาย เพียงอย่างเดียว ส่วนอากาศเน้นเฉพาะใช้ฟอกเลือดในปอด
  • มิติใหม่ จัดการ ให้เซลล์ในร่างกายได้รับพลังงานสำเร็จรูป จากอากาศ อาหารสูตรพิเศษที่ทำขึ้นเองสดๆได้ง่ายๆ และน้ำดื่มสะอาดเติมพลังงานแล้ว เพื่อลดภาระการผลิตพลังงานภายในเซลล์ตามความเข้าใจเดิม ลงไป มากกว่า 2 ใน 3
  • เป็นที่น่าสนใจว่า ร่างกายสามารถย่อยสลายน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ เป็นพลังงานได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องอาศัยน้ำดีจากตับ วงจรการเปลี่ยนเป็นพลังงานจึงสั้นกว่าอาหารอื่นๆ เช่นประเภทเนื้อสัตว์ ซึ่งนอกจากย่อยยาก ยังต้องสิ้นเปลืองวิตามินในร่างกายทุกตัวแล้ว ยังเกิดสารพิษหรือขยะหลังจากเปลี่ยนเป็นพลังงานแล้ว คือเหลือยูเรีย ซึ่งเป็นอันตรายระดับสูงแก่ร่างกาย ทำให้ตับต้องเปลี่ยนยูเรีย ให้เป็นไนตรัสอย่างรวดเร็ว เพื่อลดอันตรายแก่ร่างกายลง และขับออกจากร่างกาย ส่วนน้ำมันมะพร้าวถูกเผาเป็นพลังงานได้รวดเร็ว หมดไปภายใน 2-3 ชั่วโมง แล้วยังช่วยนำไขมันส่วนเกิน ในร่างกายมาเปลี่ยนเป็นพลังงานอีกด้วย สรุปว่าการให้น้ำมันมะพร้าว ช่วยเพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกายได้ดีกว่ารับประทานพวกแป้ง ซึ่งย่อยยากกว่า ตับต้องทำงานหนัก ตับมีหน้าที่สารพัดอย่าง จึงควรช่วยสงวนรักษาตับให้ดี...อ่านต่อ

การบริหารจัดการพลังงานสำเร็จรูปในมิติใหม่ ยังผลให้เซลล์แข็งแรง มีอายุยืนยาวและอ่อนเยาลงกว่าเดิม ร่างกายแข็งแรง และรักษาฟื้นฟูโรคต่างๆให้หายถาวรได้ทุกโรค ได้ด้วยตนเอง หรือการฝึกให้มนุษย์รู้จักวิธีการเป็นหมอให้แก่ตนเอง และปฏิรูปวิธีการรับประทานอาหาร เท่าที่จำเป็นและเกิดประโยชน์ต่อร่างกาย อย่างพอเพียง อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ และมีผลพลอยได้ในการพัฒนาจิตใจให้ดีขึ้นโดยอัตโนมัติตามไปด้วย

มนุษย์ในโลกยุคใหม่ จะมีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย พอเพียง ย้อนถอยหลังจากปัจจุบันไปมากกว่า 50 ปี เมื่อมีวิธีจัดการกับอาหารสำหรับดำรงค์ชีวิตอย่างเรียบง่าย และไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นๆ สัตว์โลกก็จะอาศัยใช้ความสะดวกของโลกนี้ ได้อย่างเป็นอิสระของตนเองมากยิ่งขึ้น การล่วงละเมิดต่อชีวิตผู้อื่นก็น้อยลง สรรพสัตว์อยู่กันอย่างมีสันติสุขมากขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญยุคใหม่ค้นพบว่า เซลล์ทั่วร่างกาย จำเป็นต้องใช้สิ่งเหล่านี้ เพื่อดำรงค์ชีวิต และปฏิบัติภารกิจ

  1. พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากอากาศ ที่ใช้หายใจ
  2. ประจุไฟฟ้า ลบ และ บวก ระหว่างการหายใจเข้า และหายใจออก
  3. โปรแกรมต่างๆ ที่ส่งให้เซลล์ผ่าน ไมโครชิพ ทั้งภาพและเสียง จากตัวมนุษย์เอง ซึ่งมีวิธีการที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆที่เราต้องการ ทั้งทางโลกและทางธรรม รวมทั้งเคล็ดลับต่างๆ เช่นให้เนื้อเยื่อสมองและเซลล์ทั่วร่างกาย ย้อนกลับไปสู่วัย 20 ปีเป็นต้น (ผู้มีอายุสูงกว่า 20 ปี)

และเมื่อโลกได้สถาปันนาแกนพลังงานโลกใหม่ เรียบร้อยแล้ว สิ่งแวดล้อมโลกยุคใหม่จะเปลี่ยนไป ดีกว่าปัจจุบัน ย้อนกลับไปคล้ายกับยุค พ.ศ. 1-500 ที่มากไปด้วยพระอริยเจ้าอีกครั้งหนึ่ง ตรงตามที่พระพุทธองค์ได้เคยตรัสไว้ เกี่ยวกับ สถานภาพทางพระพุทธศาสนา ในยุคสมัยต่างๆของโลก เอื้อประโยชน์ให้มนุษย์ที่รอดชีวิตเข้าสู่โลกยุคใหม่ มีเวลามาศึกษาพิจารณาตนเองมากยิ่งขึ้น มีเวลาให้ตนเองเข้ามาปฏิบัติเรียนรู้ พระพุทธศาสนาในมิติใหม่ ที่พระพุทธองค์ ได้เปิดวัดในมิติใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมธรรมะและการปฏิบัติแก่ชาวโลกยุคใหม่

ทีนี้กลับมาดูรายละเอียด  ด้านพลังงานสำเร็จรูปที่ได้จากธรรมชาติ ในมิติใหม่ ผู้เชี่ยวชาญ มีสิ่งใหม่นำมาเสนอเพิ่มเติมนอกไปกว่ากรอบเดิมที่ว่าเฉพาะในเรื่อง จิตใจ และร่างกาย ที่เรียกว่าไมโครชิพ ขนาดเท่ากับปลายเข็ม ที่ด้านหลังของท้ายทอย มีภารกิจ เป็นศูนย์ถ่ายทอดข้อมูลใหม่ๆ ถอดรหัสและปรับสมดุลพลังงานในอากาศส่งให้แก่เซลล์ ระบบประสาท และเนื้อเยื่อสมอง และทุกๆส่วนของร่างกาย

วิธีการเสริมการถอดรหัสของ ไมโครชิพ ...ทำการฝึกวิธีการหายใจใหม่ ให้เป็นระเบียบ และเป็นช่วงระยะเวลา ใช้เวลาชีวภาพ ในแต่ละช่วงที่ลงมือปฏิบัติเป็นรอบๆ และการดื่มพืชผักผลไม้ ปั่นละเอียด เสริมสำหรับผู้มีสุขภาพเจ็บป่วยด้วยโรคนาๆชนิด ให้หายเป็นปกติเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความเสียหายของระบบต่างๆในร่างกาย ที่ใช้เวลาไม่เท่ากัน โดยไม่มีค่ารักษา เช่นผู้ป่วยที่จะต้องรับการบำบัดรักษาแพทย์แผนหลัก มีค่าใช้จ่ายเป็นแสน เป็นล้านบาท เมื่อผู้ป่วยเข้าใจวิธีรักษาโรคแบบใหม่ นอกจากไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากมายนั้นแล้ว ยังมีโอกาสกลับมามีชีวิตใหม่ เป็นคนใหม่อีกต่างหาก เช่นเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจวาย 40 % ซึ่งแพทย์แผนหลักรักษาตามอาการ คนไข้รอวันเสียชีวิตเท่านั้น

หรือคนไข้โรคมะเร็งชนิดต่างๆ ที่ส่วนมากการรักษาเป็นเพียงยืดเวลาการมีชีวิตคนป่วยเท่านั้น บิดาของหลานเขยทำมาหาได้เก็บเงินไว้ ช่วงสุดท้ายของชีวิต ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เอกชนมีชื่อย่านสีลมเป็นเวลานาน 3 เดือนก่อนเสียชีวิต ต้องสิ้นค่าใช้จ่ายให้แก่ทางโรงพยาบาลไปนับ 10 ล้านบาท  หากได้มีโอกาสเป็นหมอรักษาตนเอง  เงินทองที่เสียไปนำมาใช้ทำประโยชน์ให้แก่สาธารณะชนที่ขาดแคลนได้มากมายทีเดียว ไม่จำเป็นต้องนำมาใช้ยืดวันตายของตนออกไปแทบไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรแต่อย่างใด ตรงกันข้ามกลับส่งเสริมรายได้ให้แก่ธุรกิจประเภทนี้ด้วยซ้ำไป ใช้ทรัพยากรของโลกที่ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรจะเป็น

ส่วนพลังงานสำเร็จรูปผ่านน้ำดื่ม ทำได้หลายวิธี เช่นหมอแกนใช้อำนาจจิตที่ฝึกดีแล้วโดยตรง ใส่พลังงานลงในน้ำดื่มบริสุทธิ์ น้ำพีระมิด ของพระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ น้ำอมฤตหรือน้ำพีระมิดที่ผลิตขึ้นเอง น้ำพระพุทธมนตร์ ที่นำพลังงานบุญบารมีของผู้สำเร็จต่างๆมาเพิ่มพลังที่ดีลงในน้ำดื่มบริสุทธิ์และอาบ

ส่วนด้านอาหาร ปัจจุบันชาวโลกกำลังมีแนวโน้มและเริ่มตระหนักแล้วว่า ต้องเป็นผลผลิตของเกษตรอินทรีย์ หรือเกษตรธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นเอง เกษตรอินทรีย์ ก็มีหลายๆวิธีในการผลิต แต่ก็ต้องยอมรับว่า หากทำเกษตรอินทรีย์แบบเก่าก่อน ธรรมชาติยังคงความอุดมสมบูรณ์ อยู่มาก ปุ๋ยอินทรีย์จึงค่อนข้างอุดมไปด้วยสารอาหารพืชธรรมชาติ ค่อนข้างจะครบถ้วน และการทำเกษตรอินทรีย์ก็ต้องระมัดระวังไม่ใช้ปุ๋ยอินทรัย์มากเกินความจำเป็น จะทำให้พืชสะสมสารพิษประเภทไนไตรท์ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งมีอยู่มากเกินระดับความปลอดภัยในการนำมาบริโภค

สารประกอบต่างๆหรือปุ๋ยธรรมชาติ ก็มีทั้งข้อดีและข้อด้อยเช่นเดียวกัน  ในการแก้ปัญหาตรงนี้ ผู้เชี่ยวชาญยุคใหม่ได้คิดค้นวิจัยมาประมาณ 13 ปี นำผลิตภัณฑ์ที่ได้มาช่วยการผลิตพืชผักอินทรีย์ และผลไม้ต่างๆทุกชนิด ให้ต้นพืชสต๊อกไว้ และนำไปใช้อย่างพอเพียงเหมาะสมตามช่วงจังหวะความต้องการของวงจรชีวิตของพืชแต่ละชนิด โดยได้รับแร่ธาตุหลัก ปลอดจากสารพิษต่างๆรวมถึงสารไนไตรท์ และได้รับการรับรองจากองค์การ FAO สำหรับใช้ผลิตพืชผักอินทรีย์ ให้แก่ประเทศสมาชิกทั่วโลก

(กลุ่มผลิตภัณฑ์ เอ็นฟังก์ชั่น ทั้งหมด ได้รับการพิจารณา จัดทำสต๊อกสำรอง ใช้ในภาวะที่โลกอดอยากขาดแคลน และผู้ที่จะอยู่รอดได้ต้องทำพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่คงทน และประหยัด จึงเป็นอีกคำตอบของผู้ที่ต้องพึ่งพาพืชผักผลไม้อินทรีย์ ที่น่าพิจารณากักตุนสำรองเอาไว้ให้พอใช้ ในช่วงที่โลกจะขาดแคลนทุกๆสิ่ง ในระหว่าง 2012-2018 เป็นตัวช่วยชนิดหนึ่ง แทนปุ๋ยชนิดอื่นๆ ที่เก็บสำรองค่อนข้างยุ่งยาก) 

มีแร่ธาตุรอง อาหารเสริมต่างๆครบถ้วนตามชนิดของพืช ช่วยให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสกลับไปบริโภค สารอาหารธรรมชาติ ใกล้เคียงกับในสมัยโบราณอีกรอบหนึ่งที่มีรสชาดแตกต่างจากการใช้ปุ๋ยเคมีมา 40 กว่าปีโดยสิ้นเชิง

ผลไม้หลายๆชนิด ที่หมอแกนแนะนำ อาจจำเป็นต้องเริ่มเพาะปลูกเอาไว้ล่วงหน้าแต่เวลานี้ ถึงแม้ว่าโดยธรรมชาติจะเป็นต้นไม้เมืองหนาวก็ตาม ในอนาคตเมื่ออากาศประเทศไทยจะหนาวเย็นลง เนื่องจากจะเป็นทำเลที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากกว่าเก่านั่นเอง ก็จะเป็นภาวะที่ตรงกับผลไม้ยืนต้นกำลังจะให้ผลพอดี

การเพาะปลูกพืชประเภทข้าวต่างๆก็เช่นเดียวกัน ที่จะต้องปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ และชนิดให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป ทำให้ผู้บริโภคพึ่งพาตนเองได้ ส่วนพืชผักประเภทหน่อไม้ฝรั่ง จำเป็นต้องมีสารปรับสมดุล ให้สู้กับอากาศเย็นได้ โดยยังให้ผลผผิตได้เป็นปรกติ มิฉะนั้นชาวไร่หน่อไม้ฝรั่งจะมีรายได้อยู่ไม่ได้ เมื่ออากาศหนาวเย็น เกือบตลอดทั้งปี  จึงทำให้ประเทศญี่ปุ่นต้องสั่งซื้อจากประเทศไทยในปัจจุบัน

ส่วนวิธีการเพาะเมล็ด สามารถใช้ฮอร์โมนเร่งราก แอ๊คติ้ง ในอัตราส่วนผสม 5 ซ๊ซี/ต่อน้ำ 1 ลิตร แล้วเก็บน้ำเอาไว้ สำหรับเพิ่มน้ำอีก 19 ลิตร นำไปฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วัน เร่งการเจริญเติบโตให้แก่พืชต่างๆได้ตั้งแต่พืชยังมีอายุ 1 สัปดาห์ขึ้นไป ไม่ต้องเททิ้งหลังจากเหลือจากการเร่งรากเพาะเมล็ดแล้ว

อุปกรณ์ปั่นพืชผักผลไม้   ในภาวะโลกขาดแคลนหลายๆสิ่งแม้ไฟฟ้า เครื่องบดเดือยหมูแบบพลาสติกแข็ง โดยใช้แรงคน เครื่องเล็กๆควรมีสำรองเอาไว้ใช้ ใช้ได้ทั้งการแยกกาก และบดละเอียด ใช้ได้ทั้งน้ำและกาก 

ส่วนคนเมือง ที่ยังไม่ได้เลือกทำเลชนบท ลองแวะที่ลิงค์นี้    สำหรับเป็นที่อยู่อาศัย ต่อยอดจากชาวสหกรณ์ที่มาลงรกรากที่นี่ 18 ปี เป็นชุมชนปลูกพืชผักไร้สารพิษ ตามแนวทางพระราชดำริ ทานมังสะวิรัติ ที่มีผลงานช่วยเหลือแนะนำสมาชิก ในการเพาะปลูกพืชผักอินทรีย์ที่กำลังเจริญเติบโต ผลผลิตยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ผู้บริโภค

ส่วนผู้ที่กำลังทบทวนว่า  ปัจจุบันเราและครอบครัวกำลังอยู่ที่ไหน อนาคตใกล้ๆนี้จะต้องเตรียมสำรองอะไรล่วงหน้าบ้างทั้งกายและใจ และอนาคตหากโลกพลิกขั้ว ตามที่ นาซ่าคาดการณ์ ชีวิตผู้คนที่เหลือจะอยู่กันอย่างไร หากชอบเป็นผู้ค้นหาข้อมูลใส่ตัวเชิญแวะที่ลิงค์นี้

 

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี ที่ลิงค์ /article385.html   Bookmark and Share