ขอแวะคุยกันกับผู้ที่มี ID ของ AIBIZNET.co.th เรียบร้อยแล้วที่ ainews1 มีบริการให้เลือกอย่างไรบ้างนอกเหนือจากการมีเว็บไซท์พ่วงให้เป็นของส่วนตัวฟรี

ผลประโยชน์ส่วนตัวของนักธุรกิจอิสระในทีม ainews1เป็นผู้แนะนำ มีดังต่อไปนี้

  1. เมื่อท่านได้สมัครเข้าระบบ อี-คอมเมิร์ซ กับ AIBIZNET(THAI)  มี ID แล้ว ท่านจึงพร้อมเข้ามาล๊อกอิน จากหน้านี้ต่อไป เพื่อศึกษาข้อมูลและกลเม็ดรายละเอียดต่างๆในการทำธุรกิจ ที่ท่านมีเป้าหมายในหมวดต่างๆดังนี้  -  การเข้าร่วมทีมปลดหนี้เกษตรกร - โครงการลูกกตัญญู - โครงการใช้เงินทำงาน - ทำธุรกิจด้านสุขภาพ และความงาม - ทำธุรกิจกับ เอไอบิสเน็ตในต่างประเทศ ฯลฯ
  2.  เพื่อขอรับเว็บไซต์พ่วงฟรีกรุณาลงทะเบียน คลิกที่นี่  เนื่องจาก เอไอบิสเน็ต มหาชน (ไทย) ได้ขยายธุรกิจออกไปทั่วโลก ทีละประเทศเป็นลำดับไป และภายในประเทศไทยเองก็มีช่องทางการทำธุรกิจและสินค้าที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นพิเศษ ทั้งสินค้าที่เอไอบิสเน็ตเป็นเจ้าของสิทธิบัตร หรือสินค้านวัตกรรมสมัยใหม่แห่งอนาคต ที่ไม่มีคู่แข่งทางด้านเกษตรกรรม ที่ทำหน้าที่เสมือน นิวเคลียร์ภาคเกษตรกรรม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งต่อผู้ใช้และผู้บริโภคให้ท่านผู้มีเกียรติ ได้พิจารณา 
  3. สมาชิกนักธุรกิจที่เพิ่งเข้ามาใหม่ที่มีความชอบไม่เหมือนกัน  หรือชอบในหลายๆหมวด ย่อมต้องการคำแนะนำในแต่ละหมวดที่แตกต่างกัน  เพื่อทำความเข้าใจให้แก่ตนเองให้เข้าถึงจุดเด่นต่างๆของสินค้านั้นๆด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาอย่างแท้จริง  ในเรื่องเหล่านี้นักธุรกิจทุกท่านย่อมต้องใช้ความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์  ในแต่ละหมวดอย่างเข้าถึง ที่ปราศจากข้อสงสัยคั่งค้างอยู่ในใจของตน  ที่อาจทำให้ไม่มั่นใจต่อสินค้า ก่อนจะนำเสนอแก่ลูกค้า หรือนำไปช่วยเหลือแก่เกษตรกร ทำให้นักธุรกิจมีความกังวลยังไม่เป็นหนึ่งเดียวกับงานไม่สนุกกับงาน ส่งผลให้การถ่ายทอดความเข้าใจ และความปรารถนาดี อย่างจริงใจ ด้วยความซื่อสัตย์ ต่อลูกค้าให้เกิดความเชื่อมั่น ปลอดภัย และรู้สึกคุ้มค่าเงิน ต่อการตัดสินใจสั่งซื้อ  ขาดน้ำหนักที่ลูกค้าจะตัดสินใจ เป็นลูกค้า หรือเห็นโอกาสทางธุรกิจอนาคต ดังนั้นสินค้าใดที่ท่านเองยังไม่เคยทดลองใช้ ย่อมสุ่มเสี่ยงและไม่ควรให้คำแนะนำแก่ผู้อื่น

เรื่องของรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากสำหรับผู้ที่เชี่ยวชาญแล้ว ไม่ต่างจากผู้ที่ว่ายน้ำเป็นแล้วก็จะบอกว่าไม่เห็นยาก  ต่างกับผู้ที่ว่ายน้ำยังไม่เป็น แม้แต่ขึ้นเรือข้ามฟากก็มีทั้งความกังวลและตื่นเต้นหวาดกลัว หากมีอุบัติเหตุเรือคว่ำแล้วเราจะเอาตัวรอดได้อย่างไร  เป็นเรื่องหนักอกหนักใจกว่าผู้ที่ว่ายน้ำเป็นแล้ว

นักธุรกิจทุกท่าน มีความสามารถอยู่ในตัวของตนเองด้วยกันทุกท่าน  เพียงแต่ท่านอาจไม่ทราบว่า ท่านจะเริ่มต้นตรงไหนเป็นขั้นเป็นตอนไป  ปรับตัวให้กลมกลืนกับสิ่งที่ท่านกำลังจะทำต่อไป ไม่ต่างจากท่านได้ติดตั้งอุปกรณ์ทำธุรกิจที่ เอไอบิสเน็ตมหาชน ได้ลงทุนเอาไว้สำหรับทุกท่าน ด้วยเงินทุนก้อนใหญ่นับพันล้าน  พร้อมมอบให้แก่นักธุรกิจทุกท่าน ที่ได้ศึกษาพิจารณาตัดสินใจ ไว้วางใจในบริษัทฯและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ล้วนได้ผ่านงานวิจัยมาอย่างดี อุดมด้วยคุณค่าและมีมาตรฐานระดับโลก ให้ทุกท่านได้ใช้ให้คุ้มค่าเงิน ถ้าเป็นทหารในหน่วยรบพิเศษ ท่านก็จะต้องเข้าใจวิธีการใช้อุปกรณ์รบทุกชนิดเป็นอย่างดี สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่วเหมาะสมเมื่อถึงเวลา

เช่นเดียวกับการก้าวขึ้นบันไดให้ถึงขั้นบนสุดได้  หากท่านค่อยๆก้าวไปทีละขั้น ก็ย่อมจะไปถึงขั้นบนสุดได้ไม่ยาก ถ้าท่านแข็งแรงพอและเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี ทุกท่านทำงานด้วยความรัก เริ่มจากรักตนเอง ญาติพี่น้อง และเพื่อนมนุษยย์คนอื่นๆที่เราทราบปัญหาของเขา แล้วใช้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ทำธุรกิจต่างๆที่ เอไอบิสเน็ต มีอยู่พร้อมสำหรับให้นักธุรกิจทุกท่านพิจารณาแนะนำช่วยเหลือแก้ปัญหาให้แก่พี่น้องของเราได้อย่างดี  เริ่มตั้งแต่ใช้เงินลงทุนเพียง ๑๐๐ บาท ไปจนถึงหลายแสนบาทเป็นคลังสินค้าในทำเลต่างๆที่มีผู้ลงทุนไปแล้วมากกว่า ๒๐๐ รายทั่วประเทศ และร้านโชว์ห่วยเคลื่อนที่ดูแลพี่น้องเกษตรกร ในทุกๆตำบลด้วยเงินลงทุนรายละ ๕๐,๐๐๐ บาท เหมาะสำหรับผู้ที่มีภูมิเลาเนาอยู่ตำบลนั้นๆอยู่แล้ว 

การทำธุรกิจในหมวดต่างๆที่กล่าวแล้วข้างต้น  ท่านย่อมต้องการเพื่อนเป็นที่ปรึกษา ต้องการความช่วยเหลือในบางกรณีจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง หรือเพื่อนนักธุรกิจไซด์ไลน์ ที่ท่านสนิทสนม ให้การช่วยเหลือท่านในบางกรณี  ที่บังเอิญปัญหานั้นท่านไม่เคยทราบมาก่อน และท่านก็อยู่ต่อหน้าลูกค้า  ท่านก็สามารถใช้โทรศัพท์ เพื่อขอความกระจ่างให้แก่ลูกค้าได้โดยตรง เสมือนท่านกำลังทำงานโดยมีผู้คอยให้การช่วยเหลือหนุนหลังท่านอยู่ตลอดเวลา ไม่ต้องตอบลูกค้าออกไปโดยที่เราไม่รู้จริง อาจจะเกิดผลเสียแก่ทุกฝ่ายตามมา

เมื่อนักธุรกิจใหม่ ได้ทำความเข้าใจระบบการตลาดที่พึ่งพิงด้วยความรัก ความจริงใจ และซื่อสัตย์ เข้าใจจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเข้าถึง ทราบข้อมูลสำคัญๆ และมีความปรารถนาดีต่อลูกค้า และทราบกลเม็ดต่างๆ ว่าสิ่งไรควรจะเสนออย่างไร ให้ลูกค้ารู้สึกดี และเกิดความศรัทธาและเข้าใจคุณภาพสินค้าและคุณค่า  ทำให้ลูกค้ามีข้อมูลหรือเกิดความประทับใจ ที่เราอาจสาธิตให้เห็นและสำผัสได้อย่างชัดเจนด้วยตัวของลูกค้าเอง  ท่านก็จะพบความง่าย เป็นกันเองกับลูกค้า  โดยไม่ได้มุ่งแต่จะขายสินค้าโดยตรงแต่อย่างใด  หากแต่ลูกค้าค่อยๆเกิดความเข้าใจ และรู้สึกสบายใจต่อวิธีการนำเสนอของท่านนักธุรกิจอย่างเป็นธรรมชาติเป็นเหตุเป็นผลอย่างชัดเจน และด้วยสมาธิและความเชื่อมั่นของผู้นำเสนออย่างมืออาชีพ 

เมื่อท่านทำได้สักครั้งท่านก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป  ที่จะก้าวเดินต่อไปให้ถึงเป้าหมายของตนเอง  ที่ เอไอบิสเน็ต ได้ลงทุนเครื่องมือและอุปกรณ์ ตัวช่วยต่างๆ ที่ได้ลงทุนไปแล้วมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท และตัวท่านประธานบริษัทฯมีความพยายาม อดทน มุ่งมั่น ในการช่วยเหลือ บรรดาสมาชิก เดินทางไปบรรยายด้วยตนเอง ในแทบทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตลอดเวลา และยังออกอากาศรายการสดทางสถานีทีวีดาวเทียมจากห้องส่งชั้นที่ ๙ ของบริษัทฯอีก ๑ ช่อง สามารถรับชมฟรีได้ทางจานรับสัญญานของบริษํทราคาย่อมเยากว่าท้องตลาด ๕๐% 

สำหรับช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้าและวิธีการดูแลรักษาสุขภาพ จากคุณหมอมืออาชีพโดยตรงถึงบ้านอีกด้วย และผ่านทางบร์อดแบนอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลก  สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเหล่านี้ เอไอบิสเน็ตลงทุนเอาไว้ให้นักธุรกิจของเราทุกท่าน  นำมาใช้ให้คุ้มค่าในเวลาที่เหมาะสมต่อผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นแก่ทุกๆท่าน  หากลูกค้าของทุกท่านพอมีกำลังเงินติดตั้งสื่อทีวีดาวเทียมได้ตั้งแต่แรก  คุณหมอท่านประธานจะช่วยสร้างธุรกิจให้แก่นักธุรกิจทุกท่านได้อย่างดีอีกทางหนึ่ง ที่ผู้รับชมจะได้รับความรู้ต่างๆในการดูแลสุขภาพร่างกาย และผิวพรรณได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจำเป็นต่างๆของแต่ละบุคคลและแต่ละครอบครัวไปใช้ด้วยปัจจัยแห่งความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี  ที่ท่านประธานสื่อให้รับฟังถึงทุกๆบ้านทั่วประเทศ  ทางบริษัทลงทุนสื่อทีวีดาวเทียมที่บริษัทอื่นๆไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องมีพร้อมทั้งเงินทุน และประสพการณ์การจัดทำรายการต่างๆมาก่อนอีกด้วย

นักธุรกิจ ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ โดยเฉพาะจากไซต์นี้  ท่านไม่โดดเดี่ยวเดียวดาย ไซต์เพื่อชีวิตไซต์นี้พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือแนะนำแก่เพื่อนๆสมาชิก ในทุกๆเรื่องอย่างจริงใจ ด้วยความรักความเข้าใจ  ช่วยสร้างความกระจ่างหรือจัด Orientation Course  เอาไว้ให้แก่ทุกท่านที่ได้สละเวลาศึกษาข้อมูลบางส่วนจากไซต์นี้ที่ให้บริการสาธารณะต่อผู้เข้าชมทั่วไปมาบ้างแล้ว  แต่สิ่งที่ทุกท่านจะได้รับหลังจาก ระบบได้แจ้งรายละเอียดเว็บพ่วงฟรีแก่ท่านแล้ว  สมาชิกทุกท่านที่ไม่หยุดการใฝ่รู้ให้แก่ตนเองและทีมงาน สามารถเข้าใช้บริการสำคัญคือ สมาชิกสัมมนา ที่ปรากฏในเมนู  จะเป็นอีกภาคหนึ่ง ที่มีทั้งความรู้และประสพการณ์ต่างๆที่สำคัญต่อท่านนักธุรกิจอิสระในระบบ ainews1 กลเม็ดต่างๆที่จะถ่ายทอดให้แก่เพื่อนๆสมาชิก เอไอบิสเน็ต ที่กรุณาให้ความไว้วางใจต่อไซต์ของเรา ซึ่งไม่ได้จัดไว้ให้แก่ผู้ชมสาธารณะ

เราก็จะทำหน้าที่ต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความช่วยเหลือ ะช่วยให้ท่านมีสมาธิเพิ่มขึ้น หรือได้รับการพ่วงแบตฯให้แก่จิตใจของท่าน โดยมีญาติธรรมอาวุโส และเป็นสมาชิกท่านหนึ่งของเราและอีกหลายๆท่าน ให้สมาชิกที่สนใจทุกท่านสัมผัสได้ด้วยจิตใจของท่านเอง ฟรี ที่ Google Search ใช้คำค้นว่า ฝึกจิตฝึกใจกับชัยแสงทิพย์ หรือคลิกที่ดวงเทียน ลิงค์ใต้เมนู

อันจะก่อประโยชน์ให้แก่ท่านไม่เฉพาะแต่การทำธุรกิจเท่านั้น ยังสามารถใช้เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงค์ชีวิตของท่านต่อไปอย่างสว่างไสวในอนาคต ใช้ความรู้หมวดต่างๆช่วยสานธุรกิจในหมวดต่างๆที่ท่านชอบ อยู่เคียงข้างกันต่อไปตลอดเวลาของการทำงาน ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดใดๆก็ตาม  นักธุรกิจทุกท่านจะไม่ทำงานอย่างโดดเดียวแน่นอน  ท่านจะมีทั้งทีมงานที่มองเห็นตัวและไม่เห็นตัวคอยช่วยเหลือท่าน ให้ประสบผลสำเร็จตามที่ทุกท่านมุ่งหวังตลอดเวลา  ท่านสมาชิกของ ainews1 ได้อ่านแล้วยังมีประเด็นใดสงสัย กรุณาถามต่อได้ที่ เมนู ติดต่อเรา ยินดีจะตอบให้ทราบเป็นรายบุคคลครับ

ท่านประธาน พญ.สมฤดี เอื้อสุดกิจ ได้สร้างสะพานข้ามแม่น้ำ ที่แข็งแรงและปลอดภัยเอาไว้ พันกว่าล้านบาท ไม่ว่าเราจะใช้เดินข้ามไป หรือใช้ยานพาหนะชนิดใดก็ตามไปสู่เป้าหมาย  ย่อมอยู่ที่วิจารณญาณของนักธุรกิจแต่ละท่านจะนำมาต่อยอด