มนุษย์ต่างดาวที่อาศัยบนโลก
http://ainews1.com/article414.html
มนุษย์ต่างดาว (กับความเกี่ยวเนื่องให้เข้าใจถึง มหันตภัยล้างโลกที่อาจเกิดขึ้นอย่างไร) จากหลักฐานข้อเท็จจริง มีสองประเด็นที่เราต้องนำมนุษย์ต่างดาวเข้ามาเกี่ยวกับมหันตภัยล้างโลก เนื่องจากพลโลกต่างดาวที่มาอาศัยบนโลกมีมากกว่ามนุษย์ที่เราควรศึกษาเพิ่มเติม
  1. หลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นเหตุการณ์ผิดปกติทางธรรมชาติ ทั้งที่เป็นภัยพิบัติ และไม่เกิดภัยพิบัติ เราจึงตั้งข้อสังเกตไปที่มนุษย์ต่างดาวด้วย
  2. มนุษย์ต่างดาวให้ข้อมูลมาว่า พวกเขากับมนุษยโลกมีเทพสูงสุดเป็นองค์เดียวกัน (พระบรมธรรมบิดา) และมนุษย์ต่างดาวทราบว่าพระจักรพรรดิปรากฏบนโลกมนุษย์ ในเวลานี้แล้ว โดยส่งสัญญาณที่มีหลักฐานขณะนี้ ถึงสองหลักฐาน กรุณาติดตามต่อไป วางใจเป็นกลางเปิดใจรับข้อมูล หรือจิ๊กซอร์ต่างๆ นำไปต่อภาพของตนเอง (จะสังเกตได้ว่า ภูมิจิตภูมิธรรม ของมนุษย์ต่างดาวพัฒนาก้าวหน้ากว่ามนุษย์ส่วนใหญ่บนโลกใบนี้)
เราลองมาพิจารณาหลักฐานต่างๆ ที่นำมาเปิดเผยให้ทราบเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาว เพื่อเป็นบันทัดฐานตามหลักการทางวิทยาศาสตร์

ขอย้อนไปเมื่อปี พ.ศ. 2504 ที่ ดร.แฟรน์ค เดรคอ์ กรรมการด้านวิทยาศาสตร์อวกาศ ของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (National Academy of Sciences) ได้เสนอสมการการหาโลกที่สามารถมีสิ่งมีชีวิตได้ ในกาแลคซี่ทางช้างเผือกเป็น รูปสมการ ดังนี้

   
          N = R* x fp x ne x fl x fi x fc x L

ซึ่งจะมีการคิดจำนวนของโลก ที่มีความเจริญแตกต่างกันไป ออกมาได้หลายรูปแบบ เช่น หาว่ามนุษย์ต่างดาวที่มีความเฉลียวฉลาดจริงๆ จะมีอยู่ประมาณเท่าไร ในกาแลกซี่ทางช้างเผือกนี้
จากการประมาณการคาดว่ามีอยู่ 10 โลก แต่ถ้าเป็นโลกที่น่าจะมีชีวิตอยู่ได้ จำนวนอาจออกมาเป็น 100 ล้านโลก หรืออาจเป็นหลายพันๆล้านโลก การคิดการคำนวณเช่นนี้ เหมือนเป็นการสุ่ม คือให้พอเป็นแนวทางเท่านั้น (หากเป็นเช่นนั้นจริง จะมีผลต่อการแผ่เมตตาของมนุษย์ไปทั้ง 3 โลกเป็นอย่างยิ่ง ยิ่งมนุษย์ในโลกเหล่านั้น ยิ่งมีภูมิจิตภูมิธรรมสูงเท่าไร พลังงานบุญสะท้อนกลับมายังผู้แผ่เมตตา จะมากมายยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณ เสมือนการต่อเทียนไปหลายๆพันล้านดวงให้ส่องสว่างร่วมกัน)
ในปี พ.ศ. 2517 ศาสตราจารย์ แฟรน์ค เดรคอ์ ได้ส่งข้อมูลโดยบังคับให้สัญญาณพุ่งตรงไปยังห้วงลึกของอวกาศสู่กลุ่ม ดาวเฮอร์คิวลิส ที่อยู่ห่างไป 25,000 ปีแสง สัญญาณที่ส่งเมื่อ ปี 2517 จะไปถึงจุดหมายปลายทางใน 25,000 ปี)

แต่โดยไม่คาดคิด สัญญาณที่ ศ. เดรคอ์ ส่งไปนี้ ถูกดักรับได้ด้วยมนุษย์ดาวอังคาร แต่พวกเขาก็เก็บข้อมูลไว้เงียบๆ จนมาเมื่อ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2544 มนุษย์ดาวอังคารถึงได้ส่งข้อมูลกลับมายังโลก ในรูปของการเขียนข้อความบนพื้นที่นาใกล้สถานีวิทยุจานรับสัญญาณจากต่างดาวของประเทศอังกฤษ (รูปที่ 7) นับว่าเป็นความเฉลียวฉลาดของมนุษย์ดาวอังคารมากที่ทำเช่นนี้

คำถาม ทำไมมนุษย์ดาวอังคารถึงพึ่งส่งข้อมูลกลับมายังโลกหลังจากที่ข้อมูลจากโลกส่งไปแล้วถึง 27 ปี เขาเก็บข้อมูลไว้ทำไม (มิติของชาวดาวอังคารมีอายุหลายหมื่นปีเทียบกับเวลาของโลกมนุษย์)
คำตอบ ที่น่าจะเป็นเหตุผลนั้น เกี่ยวข้องกับคำทำนายโลกเกี่ยวกับการปรากฏของพระจักรพรรดิในปัจจุบัน ซึ่งฝรั่งคาดว่าพระจักรพรรดิ (the Second Coming Christ) จะปรากฏในช่วงปี 2544~5 คือปีสุดท้าย และเริ่มปีใหม่แห่งยุคใหม่ (Millennium) ซึ่งมนุษย์ดาวอังคารส่งมาปี 2544 นี้พอดี ซึ่งใกล้เคียงปีกึ่งพุทธกาล (ข้อสังเกต ปี พ.ศ.ไทยเร็วกว่าความเป็นจริงประมาณ 50 ปี)
ก่อนที่จะดูว่ามนุษย์ดาวอังคารส่งข้อมูลอะไรสู่มนุษยโลก เราพิจารณาก่อนว่านักวิทยาศาสตร์ส่งอะไรไปเมื่อ พ.ศ. 2517 สู่ห้วงอวกาศลึก


รูปที่ 1


รูปที่ 2


รูปที่ 3


รูปที่ 4


รูปที่ 5


รูปที่ 6

พ.ศ. 2544 เป็นเวลา 27 ปี ต่อมา มนุษย์ดาวอังคารส่งข้อมูลตอบนักวิทยาศาสตร์โลกดังภาพที่เห็นข้างล่าง


รูปที่ 7 (ภาพจาก 1 ~ 7 ขอขอบคุณเครือข่าย
www.selfwisdom.net)

ท่านอาจเปรียบเทียบรูปที่ 7 ที่มนุษย์ดาวอังคารส่งมา กับรูปที่ 2 ที่นักวิทยาศาสตร์เราส่งไปได้


ขอขอบคุณข้อมูล Metteya.org และเครือข่าย
การเปรียบเทียบหลักฐาน เพื่อสรุปความเป็นไปได้

จากข้อมูลที่มนุษย์ดาวอังคารส่งมาเมื่อ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2544 ทราบว่าพวกเขาอาศัยอยู่บนโลกของเรา บนดาวอังคาร ดาวพฤหัส ดวงจันทร์ของดาวพฤหัส โดยประชากรชาวดาวอังคารที่อาศัยอยู่บนดาวทั้งหลายตามที่กล่าวมามีประมาณ 13 พันล้าน

เราจะใช้หลักฐานเมื่อ พ.ศ. 2490 มาวิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลที่มนุษย์ดาวอังคารส่งมา เมื่อ 14 สิงหาคม 2544
(พระอาจารย์รัตน์ เล่าให้ฟังถึงชาวดาวอังคารนำยานลงมาจอด ที่สวนบูรณะรักษ์ธรรม ที่แม่ริมเชียงใหม่ ช่วยงานพระอาจารย์ โดยอาศัย พีระมิด ต่างๆ ที่พระอาจารย์ติดตั้งไว้ ที่นั่น สำหรับยานใช้เส้นแสงพีระมิด ขึ้นลงโดยสะดวก ยานไม่กระแทกพื้นโลก เป็นสิ่งที่ใช้มาแต่ครั้งอดีต ยุคชาวแอตแลนตีส ซึ่งอุดมไปด้วยพีระมิด ใช้ประโยชน์ต่างๆ และมีชาวดาวอังคารลงมาให้ความรู้แก่มนุษย์ในยุคนั้น พัฒนาพลังงานไปถึงระดับที่ 7)
ก่อนอื่น จากภาพการชันสูตรศพมนุษย์ต่างดาวจากเหตุการณ์ของจานบินตกที่ Roswell, New Mexico, USA เมื่อปี พ.ศ. 2490 ทำให้ในขณะนี้เราทราบว่่าเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวชาวอังคาร โดยการใช้ความสูงเป็นสมมุติฐาน ซึ่งท่านเองสามารถกะได้ว่า มนุษย์ต่างดาวที่อยู่บนโต็ะชันสูตรศพ มีความสูงอยู่ในเกณฑ์ 100 ซม. ตามที่พวกเขาแจ้งมาจริง ดังนั้นสรุปได้ว่าข้อมูลของมนุษย์ดาวอังคารมีมูลความจริง

ขอให้ท่านสังเกตมือและเท้าแต่ละข้างของมนุษย์ดาวอังคารมี 11 นิ้วมือ และ 11 นิ้วเท้า
(ตามที่เขาได้เปิดเผย กับนักวิทยาศาสตร์ที่ติดต่อพูดคุยกัน พบว่าพวกเขาเกรงกลัวการล่วงละเมิดศีล 5 และกรรมบท 10 มาก และระหว่างพูดคุยกัน ฝ่ายตรงกันข้ามยังมองเห็นแสงออร่า ที่ปรากฏอยู่เหนือศรีษะ บ่งบอกคุณภาพความคิดของผู้สนทนาอีกด้วย เป็นการช่วยสร้างความสมดุลให้ทั้ง 2 ฝ่าย....สำหรับโลกมนุษย์คงต้องรออีกนิด ให้มนุษย์ใช้งานดวงตาที่ 3 ให้ได้ก่อน) 
และสังเกตการผ่าศพมนุษย์ต่างดาว แพทย์ผู้ดำเนินการทำการด้วยความชำนาญ (ดูจากภาพยนต์ที่แปลงเป็นวิดิโอขาวดำ)
หรือท่านจะเห็นตามรูปว่า การผ่าตัดเป็นลักษณะของผู้มีฝีมือทำการครับ สำหรับศพนั้นยังสดอยู่ สังเกตจากการตรวจบาดแผลที่ขา เมื่อยกช่วงหัวเข่ายังงอได้ และเลือดยังไม่แข็งตัวเสียทีเดียว


หนังสือพิมพ์ลงข่าวจานบินตกเมื่อปี พ.ศ. 2490
เรื่องของมนุษย์ต่างดาว ในปัจจุบัน เป็นที่คุ้นเคยกับนักบินโดยสารจำนวนไม่น้อยที่เห็นจานบิน แต่กฏเกณฑ์ ทำให้นักบินจะพูดคุยกันในเฉพาะเพื่อนฝูงที่สนิท

สำหรับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ ยอมรับว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริง

ในสิ่งที่เราไม่คาดคิด อาจเกิดเป็นจริงได้ สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอน ไม่ประมาท เป็นหนทางของผู้เจริญ นั้นเป็นเรื่องของกุศลธรรม
ภัยพิบัติรุนแรง จัดเป็นช่วงๆ ช่วงละ 9 ปี จะเห็นได้ว่า ภัยพิบัติรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลัง พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992)

มี เหตผลอย่างไรหรือไม่ หรือมีอะไรเป็นข้อที่น่าสังเกตุได้บ้างเกี่ยวกับภัยพิบัติรุนแรงที่ได้เพิ่ม ขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ต่อไป
(10 กว่าปีที่ผ่านมา พระอาจารย์ รัตน์พบเหตุ ทำให้แกนพลังงานโลกอุดตัน ด้วยฝีมือของมนุษย์ รู้วิธีการผลิต สาร CFC ขึ้น แต่ไม่รู้วิธีกำจัด หรือควบคุม มันเบาลอยไปอุดตันทางเดินของเส้นแรงแม่เหล็กของดวงอาทิตย์และจากจักรวาล เดี๋ยวนี้ไม่สามารถผ่านออกขั้วโลกใต้ได้ กระทบไปทั้งสุริยะจักรวาล ที่เส้นแรงแม่เหล็กร้อยรัดอยู่อย่างเป็นระบบ)
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่Name:	Slide2.jpg

Views:	977

Size:	77.4 KB

ID:	1007367     คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่Name:	Slide1.jpg

Views:	975

Size:	108.9 KB

ID:	1007368  
นาซ่า (NASA) และ สำนักงานธรณีวิทยาและการสำรวจ (USGS) ที่เป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก และอีกหลายหน่วยงานที่ได้ศึกษาทางด้านเส้นแรงแม่เหล็กโลกและทิศทางที่ได้ เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากในปัจจุบัน ถ้าจะถามว่าใครรู้เรื่องนี้จริงๆ คำตอบคือ 'ไม่มี' แต่เราควรสรุปทำความเข้าใจคือ พลังเส้นแรงแม่เหล็กโลกในปัจจุบันที่ลดต่ำลง และทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กโลกเปลี่ยนไป ไม่น่าจะเกิดผลดี ยกเว้นผลเสียกับสิ่งมีชีวิต......ศึกษาข้อมูล จากอดีตนักวิทยาศาสตร์แอตแลนตีส หนึ่งเดียวของโลก ได้ที่ http://sites.google.com/site/ingdhamma/knowledge  แล้วจะทราบว่าโลกทั้งใบกำลังเผชิญภัยมืดที่รุกเงียบมา 10 ปี อย่างไรบ้าง
ไม่มีใครทราบว่าเส้นแรงแม่เหล็กโลกจะเปลี่ยนสลับขั้วเมื่อไร และจะใช้เวลานานเท่าไร ในการเปลี่ยนแปลง นักวิทยาศาสตร์จะเอาอะไรมาเป็นกฎเกณฑ์ แค่แถบดาวพฤหัสหายไปเมื่อไม่นานมานี้ ยังไม่มีใครทราบ หรือแม้แต่น้ำบนโลกเกิดได้อย่างไรก็ยังไม่มีใครตอบได้
แต่ถ้าการสลับขั้วแม่เหล็กเกิดขึ้น ย่อมจะนำไปสู่ มหันตภัยล้างโลก ถึงการสิ้นสุดของสิ่งมีชีวิต หรือการเปลี่ยนเผ่าพันธุ์ของชีวิต จากที่เป็นอยู่ไปสู่ชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น หรือเลวลง เรื่องนี้สามารถอธิบายหาเหตุผลได้ในเรื่องชีวเคมี

สำหรับเส้นแรงแม่เหล็กโลกนั้น มีผลต่อการเกิดของภัยธรรมชาติที่เป็นอยู่ในขณะนี้หรือไม่ ควรที่จะมีผลครับ ถ้าท่านใดได้ศึกษามหาปรินิพพานในเรื่องการเกิดแผ่นดินไหว และภูมิอากาศผิดปกติ ถ้ามีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ท่านอาจเข้าใจ ถ้าไม่มีใช้ศรัทธา สำหรับการประชุมเรื่องวิทยาศาสตร์อวกาศ สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มีส่วนทีเดียว

ตัวการ มหันตภัยล้างโลก หนึ่งก็คือ พลังรังสีจากดวงอาทิตย์ ถ้าท่านใดคิดว่าเรื่องนี้ไร้สาระ ขอให้ศึกษาว่าขณะนี้องค์การอวกาศที่สำคัญๆ กำลังศึกษาเกี่ยวกับเส้นแรงแม่เหล็กของดาวอังคาร เพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งมนุษย์อวกาศไปยังดาวอังคาร หรือศึกษาว่าดาวเทียมที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศ มีอายุสั้นหรือถูกทำลายไปได้นั้น เป็นเพราะพลังรังสีจากดวงอาทิตย์หรือไม่
คลื่นความถี่สูงสูงในเตาไมโครเวฟ ทุกๆท่านก็มองเห็นผลที่เกิดอยู่แล้ว และคลื่นชนิดนี้ยังทำให้อาหารและน้ำกลายเป็นอาหารขยะอีกด้วย นายทุนผู้ผลิตเตาขายกำลังใช้มาตรการทางศาลยับยั้งการเผยแพร่ข้อมูลต่อต้าน หรือชี้ให้ผู้ใช้เล็งเห็นข้อเสียของเตาชนิดนี้ เป็นภัยต่อสุขภาพในระยะยาว
 
ดังนั้นเพื่อนมนุษย์ต่างดาวชาวโลกอังคาร มีส่วนต่อการเกิดภัยพิบัติของโลก ในฐานะที่เป็นผู้มีอายุยืนนาน มีประสพการณ์ชีวิตมาก และยังคอยส่งข่าวแก่พวกมนุษย์ให้ทราบความเปลี่ยนแปลงของโลกล่วงหน้า เนื่องจากภัยพิบัติที่กำลังทวีความรุนแรงก็กระทบความเป็นอยู่ของพวกเขาด้วยเช่นกัน และด้วยจิตเมตตาต่อพวกมนุษย์ที่มีคุณธรรม เช่นตั้งอยู่บนศีล 5 เป็นนิจ ฝึกสมาธิและวิปัสสนา ยังได้รับการติดจานสัญญาณ พิเศษ จากพวกเขาให้อีกด้วย แต่เป็นอีกมิติที่มองไม่เห็นด้วยตา
ยามที่เกิดภัยพิบัติรุนแรง เครื่องมือสื่อสารของชาวโลกอาจไร้ประสิทธิภาพ สู้จานรับสัญญาณของพวกเขา ที่จะใช้สื่อสารกับมนุษย์บางคนไม่ได้ เคยสอบถามเรื่องนี้กับพระอาจารย์รัตน์ เหมือนกันถึงผู้ที่ได้รับการติดตั้งจานรับสัญญาณดังกล่าว ซึ่งพระอาจารย์ก็บอกให้ทราบว่า ท่านก็ได้รับการติดตั้งจานนั้นด้วยเช่นกัน
 
โดยส่วนตัว ยังไม่ได้สอบถามเรื่องการติดจานกับพวกเขาโดยตรง  คงต้องนัดหารือกัน ภายในพีระมิดซักคราวหนึ่ง สอบถามรายละเอียดการติดตั้งจานรับสัญญาณ ของพวกเขา ถึงคุณประโยชน์ต่างๆ และมีข้อเสียประการใดบ้าง หากจะติดตั้งจะได้เลือกให้เหมาะๆ  แต่หากจะให้ดีน่าจะให้ใช้ได้ 2 ทางเช่นเดียวกับ ไอโฟนอะไรแบบนั้น เห็นทั้งภาพ เสียงในภาษาที่สามารถเข้าใจได้ทันที หรือส่งมาเป็น SMS เช่นเดียวกับรับข่าว SMS ของมูลนิธิป้องกันภัยพิบัติของ        ดร.สมิทธ  
อ่านต่อ....
เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆต่างวัยทุกคน ฟรี ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share