เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง

http://ainews1.com/article421.html

Bookmark and Share

เตาอั้งโล่ เป็นเตาหุงต้มที่คนไทยคุ้นเคยมานาน แม้กาลเวลาล่วงเข้า สู่สมัยที่เทคโนโลยีรุ่งเรือง เตาแก๊ส เตาไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ ถูกประดิษฐ์ขึ้น และถูกนำเสนอให้คนไทยได้เลือกใช้กันอย่างแพร่หลาย นัยว่าเพื่อความ สะดวก สะอาด ประหยัด และมีรสนิยม

เมื่อมองอย่างผิวเผินคล้ายว่าปัจจุบัน เตาอั้งโล่คงมีผู้ใช้น้อยเต็มที แต่เชื่อไหมว่าความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะจากรายงานการสำรวจที่บริษัท พัฒนาประชากร จำกัด นำเสนอกรม- พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวด-ล้อม เมื่อปี พ.ศ. 2540 พบว่าการผลิตเตาอั้งโล่เพื่อสนองความต้องการของ คนไทยยังมีมากถึงเดือนละประมาณ 540,000 ใบ โดยสัดส่วนของการใช้ มีมากในชนบท  

สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือ เตาอั้งโล่เป็นเตาที่ต้องใช้ฟืนและถ่านเป็นเชื้อ- เพลิง เมื่อมีการใช้เตาอั้งโล่กันมาก ย่อมแน่นอนว่าการตัดไม้สำหรับมาทำ ฟืนและถ่านต้องมีมากตามปริมาณการใช้เตา ถ้าไม้ที่สามารถตัดได้โดยถูก ต้องตามกฎหมายหมดไป การบุกรุกตัดไม้ในเขตป่าหวงห้ามก็มีโอกาสเกิด ขึ้นได้

ปัญหาของประเทศไทยขณะนี้คือ ป่าไม้ซึ่งเป็นทั้งต้นน้ำ ลำธาร ที่อยู่ของสัตว์ป่า แหล่งอาหารของคนและสัตว์ แหล่งรักษาสมดุลทางธรรมชาติที่ ช่วยให้บรรยากาศของโลกพอเหมาะ ให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ถูก ทำลายไปมากด้วยสาเหตุนานาประการ จนหลายฝ่ายต้องช่วยกันออกมา รณรงค์ให้รักษาป่าและปลูกป่ากันมากขึ้น ดังนั้น หากยังปล่อยให้มีการใช้ฟืน และถ่านในปริมาณมากต่อไป โดยไม่มีการควบคุม ป่าอาจหมดไปจากประ- เทศไทย ถึงเวลานั้นคนไทยก็คงต้องมีชีวิตอยู่อย่างปกติสุขไม่ได้เช่นกัน

เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง เป็นแนวทางความคิดแบบพบกันครึ่งทาง ระหว่างผู้ต้องการรักษาป่าและผู้ต้องการใช้ฟืนและถ่าน เป็นความร่วมมือ ของหลายหน่วยงาน อาทิ กรมป่าไม้ กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน และผู้ผลิตเตาหุงต้มในประเทศไทย

เตาหุงต้มประสิทธิภาพ สูงคือ เตาอั้งโล่ที่ถูกปรับปรุงรูปทรง โดยใช้ หลักวิชาการเข้ามาช่วย ทำให้รูปร่างเพรียว สวยงามมากขึ้น ทนทานมากขึ้น วัสดุมีคุณภาพดีขึ้น จุดไฟติดเร็วขึ้น ไม่มีควันและก๊าซพิษที่เป็นอันตรายต่อ ผู้ใช้ หุงต้มสุกเร็ว เก็บความร้อนได้นาน สามารถวางหม้อหรือภาชนะประกอบอาหารได้อย่างพอดีถึง 9 ขนาด ที่สำคัญคือประหยัดฟืนและถ่านได้ มากกว่าเตาอั้งโล่ธรรมดาถึงร้อยละ 15-20 อธิบายง่าย ๆ คือ เตาหุงต้ม ประสิทธิภาพสูง 1 เตา ใช้ถ่านน้อยกว่าเตาอั้งโล่รุ่นเก่าประมาณ 151 กิโล กรัมต่อปี ถ้าถ่านกิโลกรัมละ 5 บาท ก็สามารถประหยัดเงินได้ถึงปีละ 755 บาท

เมื่อ เปรียบเทียบประสิทธิภาพและความประหยัดระหว่างเตา อั้งโล่ธรรมดาและเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงเหนือ กว่ามาก ถึงแม้ว่าจะมีราคาต่อหน่วยค่อนข้างแพง แต่ก็ได้ผลคุ้มค่าอย่าง ชัดเจน

เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความประหยัด ระหว่างเตา อั้งโล่ธรรมดาและเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงเหนือ กว่ามาก ถึงแม้ว่าจะมีราคาต่อหน่วยค่อนข้างแพง แต่ก็ได้ผลคุ้มค่าอย่าง ชัดเจน

ชื่อ เสียงของเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงมิได้รู้จักกันเฉพาะในประ- เทศไทยเท่านั้น ประเทศเพื่อนบ้านของไทย เช่น ลาว และกัมพูชา ก็รู้จักและ สนใจเตาชนิดนี้กันมาก และมองว่าเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศของเขา ถึงกับเชิญเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาและ ส่งเสริมพลังงานไปฝึกอบรมการปั้นเตาให้แก่ผู้ผลิตเตาในประเทศเขา ทั้งยัง สนับสนุนให้มีการผลิตออกขายอย่างเป็นล่ำเป็นสัน
 
หัวหน้านำขบวนเจ้า- หน้าที่ฝ่ายไทยไปเผยแพร่เตาประสิทธิภาพสูงครั้งนี้คือ คุณเรืองชัย สงสำเภา หัวหน้าศูนย์พัฒนาและเผยแพร่พลังงานจังหวัดพิษณุโลก และคุณเสรี กังวานกิจ หัวหน้าศูนย์พัฒนาและเผยแพร่พลังงาน จ.เชียงใหม่ ซึ่ง 2 ท่าน นี้ได้เล่าว่า ทั้ง 2 ประเทศให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมปั้นเตาในครั้งนี้พอ สมควร ในประเทศลาว หลังจากฝึกอบรมแล้วรัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการ ผลิตทันที แล้วยังรับซื้อเตาจากประเทศผู้ผลิต 1,000 ใบทันทีเช่นกัน เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงที่ผลิตในลาวทุกใบได้รับการรับรองจาก มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวและในระยะเวลาไม่กี่เดือน ลาวก็ขายเตาชนิดนี้ ภายในประเทศได้ถึงเกือบ 30,000 เตา

สำหรับในประเทศ กัมพูชา คณะเจ้าหน้าที่ไทยถูกเชิญไปฝึกอบรม การปั้นเตาที่พนมเปญ โดยได้นำผู้มีอาชีพผลิตเตาหุงต้มขายเข้าฝึกอบรม ประมาณ 20 คน และได้แจกประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน ฟังดูแล้วน่าทึ่งแทนคนไทย ซึ่งเป็นผู้คิดสิ่งประดิษฐ์ชนิดนี้ ในขณะเดียวกัน ก็ไม่อยากให้เพื่อนคนไทยคนอื่น ๆ มองข้ามหรือเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งเล็กน้อยของที่เป็นของคนไทยถูกคิดขึ้นมา โดยตั้งใจให้เกิดประโยชน์แก่คนไทย แม้ ไม่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงมาก แต่ก็เหมาะกับสถานการณ์และความเป็นอยู่ ของคนไทยขณะนี้ สมควรได้รับความสนใจพร้อมกับการตอบสนองที่ดี อย่างน้อยเพื่อเป็นกำลังใจแก่เพื่อร่วมชาติที่มีความปรารถนาดีแก่สังคมไทย

ท่าน ใดสนใจข้อมูลเกี่ยวกับการปั้นเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง สอบ ถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน เชิงสะพานกษัตริย์ศึก (ยศเส) โทร.2230021-9 ต่อ 432 หรือ 223-2322

ส่วน ค้นคว้าและพัฒนาพลังงาน สำนักศึกษาค้นคว้าและพัฒนา พลังงาน กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทร.221-1853 โทรสาร 223-0914
ศูนย์ทดลองวิชาการรังสิตฯ จ.ปทุมธานี 14/2 หมู่ 10 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 หรือ ตู้ ป.ณ. 3 โทร.529-0660

ศูนย์พัฒนาและเผยแพร่พลังงานภูมิภาค จ.พิษณุโลก 73 หมู่ 3 ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร.(055)247-455
ศูนย์พัฒนาและเผยแพร่พลังงานภูมิภาค จ.มหาสารคาม ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร.(046)761-258
ศูนย์พัฒนาและเผยแพร่พลังงานภูมิภาค จ.ราชบุรี 178 หมู่ 1 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.(032)391-124




ที่มา http://www.tistr.or.th/t/publication...asp?i1=76&i2=5
 

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆต่างวัยทุกคน ฟรี ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share