เครื่องสูบน้ำแบบแผ่นยาง

http://ainews1.com/article422.html

Bookmark and Share


ปัญหาที่เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย  มักจะ ประสบอยู่เสมอ ได้แก่ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทั้งเพื่อการเกษตรและเพื่อ การอุปโภคและบริโภค ทำให้การเพาะปลูกพืชในบริเวณภูมิภาคนี้ไม่ได้ผลดี เท่าที่ควร เกษตรกรทั่วไปมีรายได้อยู่ในเกณฑ์ต่ำเมื่อเทียบกับภาคอื่น ๆ การจัดหาเครื่องสูบน้ำที่ประหยัดและสร้างง่าย เป็นความต้องการอย่างยิ่ง ของเกษตรกรผู้ที่มีรายได้น้อย ผู้คิดประดิษฐ์เครื่องสูบน้ำแผ่นยางใช้แรงคน ขึ้นมานี้ได้แก่ นายเสริมศักดิ์ รำจวน วิศวกร 4 แห่งสำนักงานเกษตรภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้มีเครื่อง สูบน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ราคาถูก มีอายุการใช้งานทนทาน และสามารถ เคลื่อนย้ายไปใช้งานตามที่ต่าง ๆ ได้ โดยใช้แรงงานคนเพียง 2 คน ให้ปริมาณน้ำได้สูงถึง 45 ลิตรต่อนาที มีความเหมาะสมสำหรับติดตั้งใช้งาน ในแปลงเพาะปลูกขนาดกลาง ค่าใช้จ่ายสำหรับการประดิษฐ์ประมาณไม่เกิน เครื่องละ 2,000 บาท

วัสดุและอุปกรณ์

 
1. ไม้ขนาด 3.7 x 7.5 ซม. ยาวประมาณ 4.50 เมตร
2. ท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ซม.ยาวประมาณ 4.50 เมตร
3. เหล็กอาบสังกะสีหนา 1/2 หุน กว้าง 20 ซม. ยาว 94 ซม. 2 แผ่น
4. แผ่นยางหรือยางในรถแทรกเตอร์ หนา 1.5 มม. ขนาด 40 x 70 ซม.
5. แผ่นยางหนา 3 มม. ขนาด 15 x 30 ซม.
6. เหล็กฉากขนาด 3.7 x 3.7 ซม. หนา 1/2 หุน ยาว 38 ซม.
7. เหล็กหนา 1/2 หุน กว้าง 3.7 ซม. ยาวประมาณ 50 ซม.
8. กาวปะวัสดุที่มีคุณสมบัติในการปะยางและปะเหล็กได้ จำนวน 1 กระป๋อง
9. นอตและสกรูขนาดต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
10. ท่อน้ำหรือท่อยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ซม. ยาวประมาณ 30 เมตร

วิธีทำ
 
ตัด ไม้ขนาด 3.7 x 7.5 ซม. ให้ยาว 2 เมตร จำนวน 2 ท่อน ประกอบ ด้านปลายทั้งสองด้านของไม้ทั้งคู่เชื่อมโยงติดกันด้วยเหล็กฉากขนาด 3.7 x 3.7 ซม. หนา 1/2 หุน ยาว 38 ซม. วางไม้ทั้งคู่ไว้ราบกับพื้น ม้วนเหล็ก อาบสังกะสีที่มีความยาว 94 ซม. กว้าง 20 ซม. ทั้ง 2 แผ่นที่เตรียมไว้ให้ เป็นรูปทรงกระบอก ใช้เหล็กอาบสังกะสีปิดฐานด้านล่างแล้วเชื่อมให้ติดกัน จะได้ถังทรงกระบอก 2 ถัง

เจาะรูที่ถังทั้งสองขนาดเส้น ผ่าศูนย์กลาง 3 ซม. ที่ระยะสูงจากก้นถัง5 ซม. เชื่อมรูทั้ง 2 นี้ด้วยท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ซม. ยาว 16 ซม. โดยให้ฝังท่อเหล็กเข้าไปในรูทั้งสองข้างข้างละ 3 ซม. และที่ปลายท่อทั้ง สองประกบแผ่นยาง หนา 3 มม. ไว้เพื่อเป็นลิ้นชักสำหรับปิด-เปิดท่อ เชื่อมระหว่างถังน้ำและท่อเหล็กให้ยึดติดกัน ที่กึ่งกลางของท่อเหล็กเจาะรู ขนาด 3 ซม. โดยให้ท่อยื่นออกมาในแนวนอนที่ตั้งฉากกับท่อเหล็กเป็นระยะ 20 ซม. ไว้สำหรับเสียบสายยางสูบน้ำที่บริเวณฝากระบอกของถังทั้งสองซึ่ง สูงจากก้นถัง 10 ซม. (รูปที่ 1) เจาะรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ซม. เชื่อม ยึดกับท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ซม. ยาว 3 ซม. แล้วจึงใช้แผ่นยางหนา 3 มม. ประกบทำเป็นลิ้นเพื่อปิด-เปิดปากท่อเวลาเครื่องทำงาน ด้านบน ของถังทั้งสองปิดให้สนิทด้วยแผ่นยางในรถแทรกเตอร์โดยใช้กาวเป็นวัสดุยึด และทำให้แน่นอีกครั้งด้วยสกรู

นำถังทั้งสองวางบนไม้สองท่อนซึ่งวางรออยู่แล้ว โดยถังคู่นี้ยึดติด บนไม้ด้วยนอตยึดทั้งสองด้าน

ตัด ท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ซม. จำนวน 4 ท่อน ท่อนที่ 1 และท่อนที่ 2 ยาวท่อนละ 75 ซม. ท่อนที่ 3 ยาว 90 ซม. และท่อนที่ 4 ยาว 110 ซม. ท่อนเหล็กทั้งสี่ท่อนเชื่อมโยงกันด้วยนอตดังแสดงในรูป ซึ่งท่อนที่ยาว 110 ซม. เป็นแขนของเครื่องสูบ ส่วนท่อนที่ยาว 75 ซม. ทั้งสองท่อนเป็นแกนดึงและกดแผ่นยางบนถังทั้งคู่ แกนนี้เชื่อมติดกับแผ่น ยางด้วยกาวและสกรู

เครื่องสูบน้ำที่ประกอบเสร็จแล้วนี้ ใช้แรงงานคนเพียง 2 คน เพื่อโยก แขนของเครื่องสูบขึ้นลงในการสูบน้ำ สถานที่ตั้งเครื่องสูบน้ำต้องเป็นริมบ่อ


ริมสระ ริมคลอง หรือริมคูส่งน้ำชลประทานที่ผิวดินริมบ่อหรือคลองดังกล่าว ต้องราบเรียบ เพื่อวางเครื่องได้ในระดับสม่ำเสมอ นำสายยางสวมเข้าที่ปลาย ท่อน้ำเข้า แล้วนำปลายสายยางจุ่มลงในน้ำ จากนั้นคนทั้งสองคนจึงยืนจับ แขนของเครื่องสูบน้ำคนละด้าน ในขณะที่คนหนึ่งกดแขนของเครื่องสูบน้ำลง อีกคนหนึ่งก็ดึงแขนของเครื่องสูบน้ำให้เคลื่อนที่ขึ้น แผ่นยางก็ถูกดึงให้ยืด ขึ้นด้วย ทำให้เกิดช่องว่างสุญญากาศภายในถัง น้ำที่อยู่ในท่อจึงไหลเข้าสู่ถัง โดยผ่านลิ้นแผ่นยางเข้ามา (รูปที่ 2) เมื่อสภาวะการทำงานที่ขั้นตอนนี้ เป็นไปจนกระทั่งระดับน้ำในถังสูงขึ้นถึงปากท่อทางน้ำออกแล้ว มวลภายใน ถังจึงถูกบีบอัดลง เป็นผลให้น้ำไหลออกมาที่ท่อทางน้ำออก โดยผ่านแผ่นยาง ที่ปิดปากท่ออยู่ และจะคงไหลอยู่ตลอดเวลาที่เครื่องสูบมีการเคลื่อนที่ขึ้นลง

ผู้สนใจขอรายละเอียดและคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน เกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆต่างวัยทุกคน ฟรี ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share