ประวัติความเป็นมาของปีนักษัตร

http://ainews1.com/article428.html

Bookmark and Share

 


 

จุดเริ่มต้นเริ่มที่การปฏิวัติระบบปฏิทินบนแผ่นดินฮ่องเต้ จากการใช้ปฏิทินระบบสุริยคติที่คิดคำนวณวันเวลาจากวิถีทางโคจรของสุริยเทพ (ดวงอาทิตย์) มาเป็นระบบจันทรคติ ทำให้เกิดหน่วยของเวลาที่คล้ายๆกันกับที่เราคุ้นเคยในปัจจุบัน การจัดแบ่งหน่วยวันเวลาของจีนเป็นการผสมผสานระหว่างราศีบนหรือที่เรียกว่า กิ่งฟ้า (Heavenly Stems) ๑๐ ราศี ซึ่งประกอบด้วยตัวเลข ๑๐ ตัว กับราศีล่าง หรือก้านดิน (Earthly Stems) ๑๒ราศีประกอบด้วยตัวเลขอักษรโรมัน ๑๒ตัว(I-XII) คือ ในหนึ่งวันมี ๒๔ ชั่วโมง แต่แบ่งออกเป็นช่วง ช่วงละ ๒ ชั่วโมง ไม่ใช่ ๑ชั่วโมง และ๑๐วัน เท่ากับ ๑ สัปดาห์ ๒๙–๓๐วัน เท่ากับ ๑ เดือน (๑เดือนแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ช่วงละ ๑๕ วัน) และท้ายสุดก็คือ ๑ รอบ เท่ากับ ๑๒ ปี จะไม่มีการนับเป็นรอบทศวรรษ (๑๐ปี) หรือศตวรรษ (๑๐๐ปี) เหมือนพวกฝรั่ง โดยในแต่ละปีจะมีชื่อเรียกเป็นสัตว์ชนิดต่างๆ ๑๒ ชนิด เรียกว่า ๑๒ นักษัตร

คำว่า “นักษัตร” หมายถึงชื่อรอบเวลากำหนด ๑๒ ปี เป็น ๑ รอบ โดยกำหนดสัตว์ ๑๒ ชนิด เป็นเครื่องหมายในแต่ละปี เริ่มจากปีชวด-หนู , ฉลู-วัว , ขาล-เสือ , เถาะ-กระต่าย , มะโรง-งูใหญ่ , มะเส็ง-งูเล็ก , มะเมีย-ม้า , มะแม-แพะ , วอก-ลิง , ระกา-ไก่ , จอ-สุนัข , กุน-หมู ประวัติตำนานของการใช้สัตว์เป็นชื่อปีเป็นเรื่องที่หาหลักฐานได้ยาก

เรื่องสิบสองนักษัตรเป็นเรื่องที่ดึกดำบรรพ์นานมาก ตามตำนานการตั้งจุลศักราชกล่าวว่า ได้เริ่มต้นใช้จุลศักราช๑ เมื่อรุ่งเช้าวันอาทิตย์ ขึ้น๑ ค่ำ เดือน ๕ ปีกุนเอกศก ซึ่งตรงกับพุทธศักราช ๑๑๘๒ การที่กล่าวว่าเริ่มจุลศักราชในปีกุนนั้นแสดงว่าปีนักษัตรมีมาตั้งแต่ก่อน จุลศักราช แต่จะมีเมื่อไรไม่ทราบ

ในหนังสือพงศาวดารไทยใหญ่ พระราชนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปพันธ์พงศ์ ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า “ในนาม ๑๒ นักษัตรข้างไทยสยามนั้น น่าจะเลียนนามสัตว์ประจำองค์สาขามาจากเขมรอีกต่อ จึงไม่ใช้นามปีตามภาษาไทยเหมือนไทยใหญ่ กลับไปใช้ตามภาษาเขมร ฝ่ายไทยใหญ่เล่าเมื่อคำนวณกาลจักรมณฑลก็ไพล่ไปเลียนนามปีและนามองคสังหรณ์ อย่างไทยลาว หาใช้นามปีของตนไม่ และไทยลาวน่าจะถ่ายมาจากแบบจีนอันเป็นครูเดิมอีกต่อ แต่คำจะเลือนมาอย่างไรจึงหาตรงกันแท้ไม่ เป็นแต่มีเค้ารู้ได้ว่าเลียนจีน”

จัดทำโดย
นางสาวทิพย์สุดา อมรวิทยาชาญ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร


ที่มา http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-3/no18/horoscope/sec01m01p02.html

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆต่างวัยทุกคน ฟรี นอกเหนือจากส่วนขยายธุรกิจ ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share