การใส่โปรแกรมส่งคลื่นพลังงาน

http://ainews1.com/article431.html

Bookmark and Share

จากการเผยแฟร่ ข้อมูลสื่อสาร จาก นาง Suzanne Ward มาจาก Matthew Ward 11 กันยายน 2010 ในข้อ 18. ที่น่าสนใจดังนี้

18). มีคำพูดอีกเล็กน้อยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างมาก นั่นก็คือ

ทุกๆหน่วยของพลังงาน ที่ถูกใส่เข้าไปในคำพยากรณ์
ที่เกี่ยวกับความหายนะอันเลวร้ายทั้งหลาย
จะไปเพิ่มโอกาสของการเกิดหายนะนั้นๆให้สูงขึ้น


พลังงานมันมีความเป็นกลางโดยธรรมชาติของมัน และปราศจากเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

แต่เพราะกระแสความคิดและความรู้สึกของพวกคุณเองนั่นแหละ ที่ไปเกาะติด
และไปสร้างเงื่อนไขให้กับกระแสของมัน จึงทำให้มันมีทิศทาง มีเป้าหมาย และมีพลัง


และเมื่อใดที่กระแสจิตสำนึกมวลรวมของผู้คน
ถูกปลุกปั่นให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกและกระแสความคิด
ที่เต็มไปด้วยความกลัว เพราะคำพยากรณ์เหล่านั้นได้สำเร็จแล้ว
จากเดิมที่เคยเป็นแค่ “โอกาส” ที่เหตุการณ์นั้นจะกลายมาเป็นความจริง
ก็จะกลายเป็น “ความน่าจะเป็น” ที่เหตุการณ์นั้นจะกลายมาเป็นความจริงแทน


แม้ว่าจะมีครอบครัวชาวจักรวาลของพวกเรา ที่คอยสแตนบายอยู่และพร้อมรับคำสั่ง
เพื่อดำเนินการแทรกแซงในสถานการณ์ทำนองนี้อยู่ก็ตาม ซึ่งแน่นอนว่าการกระทำใดๆ
เพื่อลดผลกระทบอันเกิดจากการใช้เครื่องมือควบคุมภูมิอากาศแบบนี้จะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้เสมอ

แต่ถึงกระนั้นก็ตาม โปรดจงระลึกไว้ในใจเสมอว่า
“กฎแห่งการดึงดูด” ก็ยังทำงานของมันอยู่
อย่างคงเส้นคงวาเสมอ และมันก็เป็นกฎที่ทรงพลังมากๆเสียด้วย

การใสโปรแกรมต่างๆ โดยเฉพาะส่วนที่เป็นบุญกุศล เรามีจิต เป็นตัวประธาน และสามารถหาอุปกรณ์ หรือ มีพันธมิตรเข้ามาเสริม การใส่โปรแกรมจิตก็จะยิ่งทรงประสิทธิภาพ โดยเอาจิตของเรา เข้าไปเชื่อมต่อกับ พลังงานบารมีรวม ของผู้บริสุทธิ์ทั้งหลาย ที่ได้รวบรวมสะสมบุญบารมีเอาไว้มากมายมหาศาล จนถึงที่สุดท่านผู้บริสุทธิ์เหล่านั้น ก็เข้าไปถึงสภาวะจิตเดิม ไม่ได้นำบุญบารมีรวมของท่านไปด้วยแต่อย่างใด ความดี +บารมีรวมของผู้บริสุทธิ์ แล้วส่งออกไปเพิ่มความร่มเย็นให้แก่สรรพสัตว์ และผู้ได้รับ ยังใช้ปรับตัวไปสู่มิติที่ดียิ่งขึ้นพร้อมกันไป

วิธีการ....ดูรายละเอียดที่ลิงค์นี้

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆต่างวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share