อ.ปริญญา ถอดความในปริศนาธรรม ของพุทธพยากรณ์

http://ainews1.com/article440.html

 

ความสำคัญในพุทธทำนายแยกได้เป็นประเด็นสำคัญ 13 ประการ ซึ่งทรงทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเอาไว้ล่วงหน้า วันเวลาที่ตรัสถึงคือช่วงเวลาแห่งยุคสมัยปัจจุบันนี่เอง..

" ไฟจะลุกลามมาทางตะวันออก ไหม้วัดวาอาราม นักบวช และพระจะอดอยากยากเข็ญ "....(1)

ไฟในที่นี้คือ ภัยจากการคลั่งวัตถุนิยม อันเกิดจากมนุษย์อีกซีกโลกหนึ่งที่มีสมองซีกซ้ายนำขวา เป็นผู้สร้างเพื่อชักจูงจิตวิญญาณของผู้คนที่ไม่สมดุลให้ลุ่มหลงมัวเมาไปกับมัน จนกลายเป็นทาษของวัตถุ

และถูกผู้สร้างมันขึ้นมาชักจูงจิตวิญญาณไปในทางต่ำ จนทำให้เกิดความขาดสมดุลจิตวิญญาณไป จิตสำนึกคลั่งตะวันตกเป็นไปอย่างรุนแรง ตั้งแต่ระดับผู้นำลงมาถึงระดับล่างแทบทุกชนชั้น

(ลัทธิทุนนิยม ที่แพร่หลายมา ร่วม 200 ปี โดยประเทศ สหรัฐฯ ที่อดีต ปธน. คนหนึ่ง ของอเมริกา มองเห็นความล่มสลายของประเทศจะเกิดขึ้นในอนาคต..ซึ่งขณะนี้ อเมริกันชน มีหนี้มวลรวม ถึง 350 พันล้านๆเหรียญ แก้ไขอย่างไรก็ยิ่งจมลึก ..คุณสนธิ เปรียบเอาไว้ให้เข้าใจง่ายๆ ไม่ต่างกับแชร์แม่ชม้อยในอดีต แต่นี่ตัวจริงของโลก เลยทีเดียว ลองกลับไปอ่านรายละเอียดการวิเคราะห์ใน ผจก.) 

หลังจากโลกปรับสมดุลแล้ว ชาวโลก ต้องหันกลับมาใช้เศรษฐกิจพอเพียง ของพ่อหลวง ให้ชีวิตอยู่ได้เป็นปรกติสุข...ดูๆไปมนุษย์ปัจจุบัน สู้สัตว์ต่างๆ เช่นหมา ไม่ได้ตรงที่ มันจะกินเมื่อหิว และไม่สะสมสิ่งของ  ทราบมาว่า ในอดีตกาลนานมา มนุษย์มีข้าว ที่ปลูกให้ผลแล้ว หิวเมื่อไรก็ไปเก็บข้าวมารับประทานได้เลย ไม่ต้องมีขบวนการยุ่งยาก

มนุษย์ซีกตะวันออกมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ที่ยังคงใกล้ชิดกับศาสนาถือปฎิบัติธรรมะอย่างเข้าใจและซึ้งในรสพระธรรม ผู้ประพฤติดีประพฤติชอบมักไม่ได้รับการยอมรับจากคนส่วนใหญ่ นอกจากมีอำนาจเหนือ ศีลธรรมเสื่อมทรามมีผู้คนที่ศรัทธาในพระศาสนาเข้าวัดทำบุญน้อยลง เนื่องจากจิตใจไม่ฝักใฝ่และมีทัศนคติไม่ถูกต้องต่อผู้สืบทอดศาสนา ทีมีพฤติกรรมนอกรีตให้เห็นอยู่กลาดเกลื่อนเหมือนเป็นเรื่องปรกติ มองเห็นใครที่พูดถึงเรื่องศาสนาและธรรมมะเป็นหัวโปราณคร่ำครึ และความเสื่อมโทรมในจิตใจของผู้คนที่แสดงพฤติกรรมโหดร้ายก้าวร้าวต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เหมือนไม่ไช่มนุษย์ หนักขึ้นทุกวัน

นักบวชและพระมีโอกาสเยียวยาจิตใจมนุษย์ในสังคม น้อยลงกว่าเดิม เนื่องจากมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่เข้าวัดเพราะเสื่อมศรัทธา ไม่ไส่ใจ และใฝ่การทำมาหากินเพื่อชีวิต ไม่ได้ทำอะไรเพื่อจิตวิญญาณของตนเลย (เนื่องจากรับระบบทุนนิยมมาอย่างเต็มตัว เข้าใจว่า..งานคือเงิน) บทบาทของพระในการเผยแพร่พระธรรมจึงถูกปิดกั้น มนุษย์มีพระไว้เพื่อการประกอบพิธีกรรมในการสวดที่ศักดิ์สิทธิ์ และใฝ่หาแต่ พระที่มีอิทธิฤทธิ์ไว้เป็นที่พึ่งเท่านั้น การอดอยากยากเข็ญของพระ จึงหมายถึง การที่พระไม่มีโอกาสได้กระทำหน้าที่ของตน ในการเผยแพร่ธรรมมะนั่นเอง..

" ลูกไฟจะตกจากฟากฟ้าเป็นเพลิงผลาญ เหล็กกล้าจะทะยานจากน้ำ " .....(2)

พุทธทำนายบทนี้ กล่าวถึงการทำศึกสงความระหว่างเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วยกันเอง ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎเกณฑ์ทางกายภาพของจักรวาล ว่าด้วยเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกสรรพสิ่งในระบบโลก ไม่เว้นแม้แต่มนุษย์

การขัดแย้งรบราฆ่าฟันกัน ทั้งชนในชาติเดียวกัน ไปจนถึงระหว่างประเทศ พล่าผลาญชีวิตกันอย่างไร้จิตสำนึกแห่งเมตาธรรมด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ ที่ค้นคิดขึ้นจนนับวันอาวุธที่ผลิตขึ้นจะมีพลังอำนาจในการทำลายล้างอย่างน่ากล้วมากขึ้น (ด้วยมนุษย์ยังมีจิตใจเต็มล้นด้วยอวิชชา)

อาวุธนิวเคลียร์ ขีปนาวุธ และอาวุธเชื้อโรค และอาวุธเส้นแสง คือความร้ายแรงและเป็นภัยมหันต์ แต่ละชนชาติที่ก้าวร้าวเหล่านั้นเคยรู้บ้างหรือไม่ว่า ศาสตราวุธทันสมัยที่แต่ละรายสะสมกันไว้นั้น หากกดปุ่มพร้อมกันมันสามารถทำลายโลกใบนี้ได้แค่เพียงนาทีเดียว

สำหรับมนุษย์ที่กำลังหวั่นกลัวจากสงครามโลกครั้งที่ 3 ตามคำพยากรณ์ในยุคพลังงานเก่า จงรับรู้ไว้ด้วยว่า โรงเรียนโลกใบนี้มิได้โดดเดี่ยว โดยปราศจากผู้ดูแลอย่างการคิดแบบจิตมนุษย์เลย จิตจักรวาลและรูปธรรมชั้นสูงในมิติคู่ขนาน จะไม่มีวันปล่อยให้ผู้มีจิตวิญญาณอธรรมกระทำการเช่นนั้นได้อีกต่อไป

(เมื่อโลกเสียสมดุล ในด้านสสารและพลังงาน จากบทบาทความโลภ โกรธ หลง ของมนุษย์ จนถึงจุดวิกฤต ที่นักวิทยาศาสตร์ ใช้ ปริมาณของกาซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นเครื่องบ่งชี้ เมื่อหลายศตวรรษก่อน มันจะคงตัวอยู่ที่ 280 พีพีเอ็มนั้น ผ่านมา 50 ปีในโลกอุตสาหกรรม มันขึ้นไปถึง 390 พีพีเอ็มแล้วอย่างรวดเร็ว และน่าจะไปถึง 450 พีพีเอ็ม ในปี 2560 นี่...ที่พระพุทธองค์กล่าวว่าโลกจะดิ่งสู่หายนะ

สำหรับชาวโลกอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ประมาทในเรื่องโลกร้อนไม่หยุดนี้ ต้องรีบพิจารณาติดตั้งศูนย์ป้องกัยภัยธรรมชาติ เพื่อลดและควบคุมอุณหภูมิของชุมชนของตน ให้ต่ำกว่า 45 องศาโดยด่วน มิฉะนั้น จะอดอยากอาหารนาๆชนิดเช่นข้าว เนื่องจากร้อนเกินไปที่พืชจะผสมเกษรได้นั่นเอง)

" มหาสมุทรจะชอกช้ำ "....(3)

 พุทธทำนายบทนี้ทรงเน้นความเน่าเสียของน้ำ จากปฎิกูลเคมีสังเคราะห์ ที่มนุษย์สร้างขึ้นทำลายความสมดุลของน้ำในมหาสมุทร ทำให้น้ำทะเลเป็นพิษ น้ำเน่าเสีย สัตว์ทะเลต้องจบชีวิตลงเพราะสารพิษ และขาดออกซิเจน เนื่องจากกากปฎิกูลต่างๆ จะมีมากเกินกว่ากายภาพของแผ่นดินจะซึมซับโอบอุ้มเอาไว้ได้

มันจะค่อยๆเคลื่อนไหลสู่ท้องทะเล อำนาจเงิน ผลประโยชน์ ความบ้าคลั่งทางปัญญาอุตสาหกรรมหนัก คือตัวการก่อมลภาวะทางน้ำของมนุษย์ ซึ่งปัจุปันนี้กำลังเป็นปัญหาระบบนิเวศน์ เสียสมดุลจากมลพิษ สถานะการณ์โลกในขณะนี้ ปัญหามลภาวะมันหนักหนาจนสุดเยียวยาได้ มหันตภัยกำลังคืบคลานสู่มวลมนุษย์ชาติแล้ว จงเตรียมตัวกันไว้ให้ดี.

(ลองดูแค่ประเด็นเดียว อุตสาหกรรม ของระบบทุนนิยม สร้างสาร CFC มาตลอด 50 ปี มากมายจนขึ้นไปอุดตันแกนพลังงานโลก พลังเส้นแรงผ่านออกที่ขั้วโลกใต้ไม่ได้ เหลือค้างปกคลุมผิวโลก มา 10 ปี หนาร่วม 3 เมตร และยังส่งผลกระทบไปทั่วจักรวาล ด้วยเส้นแรงแม่เหล็กที่ร้อยรัดทุกดวงดาวถูกบล็อก ที่โลกนี่เอง

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ตัวใหญ่อันดับที่ 2 ของโลก กำลังทะยอยมาเกยหาดตายที่ เกาะทาสมาเนีย ร่วม 400 ตัวแล้ว ส่วนโลกร้อนนำคลื่นความร้อนมาผลาญชีวิตชาวโลกไปหลายแสนคนแล้ว)

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆต่างวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share

           

  next...