โลกอนาคตของซิลเวอร์มูน

http://ainews1.com/article448.html

Bookmark and Share 
เมื่อวิกฤตคลี่คลายทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมอีกครั้ง แถมดีกว่าเดิมอีก


ในระดับประเทศ หลังจากที่ประเทศไทยพังพินาศครั้งใหญ่ ทั้งสงครามกลางเมือง และ ภัยพิบัติน้ำท่วมภาคใต้ จมทะเลหายไปเป็นส่วนใหญ่แล้วนั้น ก็จะเกิดการก้าวกระโดดเป็นประเทศใหม่ โดยจะเกิดการปฏิวัติการปกครองครั้งใหญ่ คือ การรัฐประหารโดยคณะทหารเปลี่ยนการปกครองจากระบบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (ที่ระบบประชาธิปไตยทุนนิยมเสรีแบบตะวันตก ซึ่งนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมือง การชุมนุมการจราจลแบบเดิม)

ไปสู่ระบบสังคมนิยมแบบเสรี ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (ที่รัฐจะให้อิสระ ในการบริหารของเอกชน แต่่จะผูกขาดกิจการรัฐวิสาหกิจในประเทศเท่านั้น)  เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ที่ฝังรากลึกในสังคมไทยแบบเดิม ให้หมดสิ้นไป เนื่องจากจะเกิดสงครามการจราจลรุนแรงมากมายอย่างต่อเนื่องไม่ยุติลงได้ เนื่องจากผู้ก่อการร้ายในภาคใต้ได้ย้ายมาก่อเหตุร้ายไปทั่วประเทศแทน เนื่องจากภาคใต้ถูกทำลายไปแล้ว (เช่นเดียวกับในกรณีสงครามกลางเมืองในไทย ที่การชุมนุมในจุดศูนย์กลางของเมืองได้สลายไปแล้วนั้น ก็จะเกิดการจราจลรุนแรงที่เกิดขึ้นทั่วประเทศแทน)  เพราะกลุ่มผู้ก่อการร้ายได้เตรียมกำลังคน และกำลังอาวุธไว้ทั่วทุกจังหวัดไว้ก่อนนานแล้ว
 
เมื่อแกนนำในภาคใต้สลายไป ก็จะเกิดการก่อการร้ายจราจล อย่างรุนแรงไปทั่วประเทศแทน ซึ่งต้องใช้การปกครองแบบสังคมนิยมของทหารเท่านั้น จึงจะสามารถให้กลุ่มก่อการร้ายเกรงขาม สามารถกำจัดกลุ่มก่อการร้ายสิ้นซากได้ โดยคนไทยจะยอมรับ และ เข้าใจการรัฐประหารครั้งนี้ เห็นว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดของประเทศไทยตอนนี้แล้ว ซึ่งการปกครองในระบบสังคมนิยมแบบเสรี ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของไทยนั้น  จัดว่าเป็นระบบการปกครองแบบใหม่ของโลกเลยทีเดียว
 
เพราะประเทศระบบสังคมนิยมทั่วไป จะรวมอำนาจศูนย์กลางสูงสุดไว้ที่ทหารแต่เพียงผู้เดียวแบบประเทศคอมมิวนิสต์ทั่วไป โดยไม่มีระบบกษัตริย์มาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด แต่ประเทศไทยมีการปกครองแบบกษัตริย์เป็นประมุขมายาวนาน ตั้งแต่สมัยอาณาจักรเชียงแสน พระเจ้าพรหมมหาราช และสมัยกรุงสุโขทัย ที่เป็นการปกครองระบบสมบูรณายาสิทธิราชย์ ที่เป็นแบบพ่อปกครองลูก ที่พระมหากษัตริย์ดูแลปกครองประชาชน แบบเหมือนเป็นพ่อลูกกัน ซึ่งจะเป็นระบบการปกครองพื้นฐานของไทย ที่ขาดไม่ได้ แม้จะเปลี่ยนเป็นการปกครองแบบระบบสังคมนิยมแล้วก็ตาม  (ชาวไทยจึงผูกพันกับพระมหากษัตริย์มาก อย่างยาวนานเหมือนเป็นพ่อลูกกันไม่สามารถตัดกันขาดได้)

ซึ่งจะทำให้สังคมไทยกลายเป็นระบบสังคมนิยม ที่จะปฏิเสธระบบทุนนิยมของต่างชาติ วิกฤตความพังพินาศของประเทศจะทำให้คนไทยหันกลับมารักกันเหมือนเดิม คนไทยหันมารักกันสามัคคีกัน สังคมไทยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบน้ำใสใจจริง เหมือนแต่ก่อนอีก หันมาใช้ชีวิตแบบเศรษกิจพอเพียงอย่างแท้จริง ตามพระราชดำรัสของในหลวง

คนไทยกลับมาเป็นลูกที่ดีของพ่อเหมือนเดิม ความขัดแย้งทางการเมืองที่ฝังรากลึกมานานจะหมดไป ศาสนาศีลธรรมก็จะกลับมา ผู้คนจะหันมาสนใจพระสงฆ์องค์เจ้ากันอีก เพื่อบรรเทาความบอบช้ำทางจิตใจ จากการสูญเสียที่รุนแรงในอดีต

 ประเทศไทยจะเป็นประเทศปิด ที่ไม่สนใจระบบทุนนิยมจากต่างชาติอีก  เพียงจะผูกขาด กิจการรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยเท่านั้น

ทำให้เป็นประเทศเหมือนตายไปแล้ว ที่น่ากลัว ไม่น่าอยู่น่าเที่ยว ไม่น่าลงทุนของคนต่างชาติชาวโลก (แต่จะเป็นการเกิดใหม่ น่าอยู่กว่าเดิม สำหรับคนไทย ด้วยกันแทน) และ ความเชื่อใหม่ความรู้ใหม่ ที่เกิดขึ้นจากประเทศไทยนั้น คนไทยจะไม่สนใจด้วย ตอนนี้คนไทยจะรักสามัคคีกันอย่างเหนียวแน่นสูงสุด จะสนใจแต่ศาสนาพุทธ อันเป็นศาสนาหลักของไทยอย่างเดียวเท่านั้น ไม่ยอมรับความเชื่ออื่นๆเลย

เนื่องจากจะมีผู้คนจำนวนมาก เมื่อจวนตัวระหว่างเกิดภัยพิบัติร้ายแรง ได้เห็นคุณของพระรัตนตรัย ช่วยให้รอดพ้นปลอดภัยมากับตนเอง โดยความเชื่อใหม่ ความรู้ใหม่ จะไปเป็นที่สนใจของคนต่างชาติชาวโลก หนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ที่นิยมเล่นโยคะ และ อินเตอร์เน็ต อันเป็นมหาชนในมหานครต่างๆทั่วโลกแทน (เนื่องจากคนรุ่นใหม่เหล่านี้ จะได้รับทราบข่าวสารและข้อมูล ในภาคปฏิบัติ ในพระพุทธศาสนาในมิติใหม่ ที่พระพุทธองค์ได้ทรงเตรียมการณ์ไว้บนแผ่นดินสุวรรณภูมิ ล่วงหน้า มา 2583 ปี แล้ว)

นั่นคือ เมืองไทย หรือประเทศไทยที่เป็นประเทศครอบครัวรวม และ เมืองพุทธของโลก ก็จะกลับมาเหมือนเดิมอีกครั้ง ในการปกครองระบบสังคมนิยม ที่ไม่เคยมีมาก่อน แถมคนไทยสังคมไทยยังรักสามัคคีกันยิ่งกว่าเดิม อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอีกด้วย ด้วยรู้ซึ้งถึงผลกระทบจากระบบทุนนิยมที่ทำลายประเทศพินาศย่อยยับมาแล้ว

คนไทยจึงใชัชีวิตแบบสงบพอเพียง พออยู่ พอกิน กันอย่างแท้จริง ร่วมมือกันสามัคคีกันปฏิเสธระบบทุนนิยม บริโภคนิยมของต่างชาติกันทั้งประเทศ ทำให้ระบบทุนนิยม บริโภคนิยมของมหานครของคนต่างชาติ จึงขยายมายังประเทศไทยไม่ได้ อีกต่อไป แต่ความเชื่อใหม่ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย จะขยายไปยังมหานครต่างชาติของชาวโลกแทน

ในระดับโลก หลังจากที่โลกสีน้ำเงินพังพินาศครั้งใหญ่ ทั้งสงครามกลียุคล้างโลก และ ภัยพิบัติน้ำท่วมโลกอย่างรุนแรง เช่นเดียวกับที่นอสตราดามูส กล่าวทำนายเอาไว้ จนทำลายมหานครทั้งหมดพินาศหมดสิ้นแล้วนั้น ก็จะเกิดการก้าวกระโดดเป็นโลกใหม่ โดยจะเกิดการปฏิวัติอารยธรรมครั้งใหญ่ โดยมนุษย์ต่างดาวเปลี่ยนอารยธรรมเก่าจากระบบโลกาภิวัฒน์ (ที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างชนบท และ มหานครแบบเดิม) สู่ระบบจักรวาลภิวัฒน์

เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งทางอารยธรรมเก่า ที่ฝังรากลึกในโลกสีน้ำเงินแบบเดิมให้หมดสิ้น ซึ่งด้วยอารยธรรมที่สูงส่งสูงสุดของมนุษย์ต่างดาว ย่อมสามารถสร้างมหานคร อารยธรรมใหม่สากลจักรวาลภิวัฒน์ได้อย่างรวดเร็วง่ายดาย อันจะเป็นมหานครที่ยิ่งใหญ่อลังการ ล้ำยุคที่เงียบสงบแบบชนบทแบบเมืองแม่ของมนุษย์ต่างดาวนั่นเอง

โดยจะสร้างจานบินเมืองแม่ ที่เคลื่อนไหวท่องเที่ยวในสากลจักรวาล ได้พามนุษย์ในโลกสีน้ำเงิน ท่องเที่ยวติดต่อกับมหาชนสากลจักรวาลมนุษย์ต่างดาว ในดวงดาวต่างๆที่มีมากมายหลากหลายชาติพันธุ์ในสากลจักรวาลต่างๆได้

ซึ่งจะทำให้สังคมโลกกลายเป็นระบบจักรวาลภิวัฒน์ ที่จะปฏิเสธระบบทุนนิยมระบบโลกาภิวัฒน์แบบเดิม มนุษย์โลกสีน้ำเงินกลับมามีความปิติสุข สนุกสบายในมหานครที่มีเทคโนโลยีทันสมัยล้ำยุคอลังการ ที่ติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนสากลมากมาย หลากหลายชาติพันธุ์ เหมือนแต่ก่อนอีก

ความขัดแย้งทางอารยธรรม ที่ฝังรากลึกมานานจะหมดไป โลกสีน้ำเงินจะเป็นโลกเปิด ที่เปิดรับอารยธรรมใหม่สากลจักวาลภิวัฒน์ จากประเทศต่างๆในดวงดาวต่างๆ ในสากลจักรวาลต่างๆ ทำให้เป็นโลกที่เกิดใหม่ น่าสนใจน่าอยู่น่าเที่ยว สำหรับมนุษย์ต่างดาวในสากลจักรวาล (แต่จะเป็นโลกที่ตายไปแล้วที่น่ากลัวไม่น่าสนใจ ไม่น่าอยู่น่าเที่ยว ของมนุษย์ชาวโลกสีน้ำเงินด้วยกันในอารยธรรมเก่าแทน)

นั่นคือ โลกสีน้ำเงินที่เป็นโลกครัวรวมของพี่น้องประเทศต่างๆ ที่มีประเทศต่างๆมากมาย หลากหลาย และมหานครที่ไฮเทคล้ำยยุคไฮเทคอลังการ ก็จะกลับมาเหมือนเดิมอีกครั้ง ในการปกครอง ระบบจักรวาลภิวัฒน์ แถมมนุษย์จะมีอารยธรรม มหานครที่มีเทคโนโลยีไฮเทคยิ่งใหญ่อลังการยิ่งกว่าเดิม และ มีการติดต่อสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ ในดวงดาวต่างๆในสากลจักวาลมากมายกว่าเดิม อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอีกด้วย

ด้วยรู้ซึ้งถึงผลกระทบจากระบบทุนนิยม ที่ทำลายโลกพินาศมาแล้ว มนุษย์ในโลกสีน้ำเงินที่รอดมาใช้ชีวิตร่วมกับมนุษย์ต่างดาวได้นั้น จึงใชั ชีวิตแบบสงบพอเพียง พออยู่ พอกิน กันอย่างแท้จริงที่จะมีร่างกายใหม่ ที่เกิดจากการชุบชีวิตใหม่จากมนุษย์ต่างดาว ให้ไม่ต้องกินอาหารหยาบแบบเดิม ไม่ต้องขับถ่าย ไม่ต้องหายใจ ไม่ต้องหลับได้

จึงไม่ต้องบริโภคอย่างมากมายเหมือนเดิมอีกต่อไป ทำให้ระบบทุนนิยม บริโภคนิยมของมหานครแบบเดิม จึงสูญสิ้น กลายเป็นระบบสากลจักรวาลภิวัฒน์ ในอารยธรรมใหม่แทน โดยจะขยายไปยังสากลจักรวาลต่างๆ ในจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลต่อไป (ถ้ามนุษย์ในยุคพลังงานใหม่เปลี่ยนไปดังกล่าวแล้วข้างต้น แสดงว่าเมื่อสุริยะจักรวาลและโลก ย้ายไปสู่แรงดึงดูดของกาแลกซี่ไตรแองกุลัมเต็มตัว ทำให้ดีเอ็นเอ ของมนุษย์ในยุคนั้นเปลี่ยนแปลงไป กระเดียดไปคล้ายๆกับมนุษย์ชาวดาวอังคาร และการมีอายุยืนยาวมากขึ้น เนื่องจากความเข้มสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้น ในร่างกายจากเดิมประมาณ 2 เท่าตัวหรือเพิ่มเป็น 22 เกาซ์)

(เท่าที่พอจะประมวลความเปลี่ยนแปลง ของยุคพลังงานใหม่ หรือชาวศิวิไล นั้น สิ่งแวดล้อมโลก จะคล้ายๆสมัยตอนต้นพุทธกาล ซึ่งศาสนิกชาวพุทธ สามารถบรรลุธรรมได้ง่าย หลวงปู่ประเสริฐ ก็ดี พระอาจารย์รัตน์ ก็ดี ท่านกล่าวไว้เป็นนัยๆ ให้บรรดาลูกหลานพยายามเอาชีวิตรอดไปสู่ยุคใหม่ให้ได้ โดยท่านเหล่านั้นยังไม่ได้ลงรายละเอียดเอาไว้ และในคัมภีร์โบราณ อายุ 2550 ปี ที่พระมหากัสสปะ และหลวงปู่มหาเทวจักร ได้บันทึกเอาไว้

กล่าวถึงรายละเอียด ในคราวที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จมาเตรียมงานล่วงหน้าบนดินแดนสุวรรณภูมิ ได้กล่าวถึงจำนวนพระอริยะเจ้าที่เกิดใหม่ถึง 700,000 รูป พระศาสนาจะเฟื่องฟูเช่นเดียวกับยุค พ.ศ. 1-500 อีกวาระหนึ่ง นับว่าเป็นรายงานอดีตถึงผลที่จะเกิดในอนาคตที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้เข้าถึง 'ทาง' ของตน หรือ 'มรรค' แล้ว ได้ใช้โอกาสนั้นทำมรรคให้สมบูรณ์..ให้ตนเองเป็นผู้หนึ่ง ในจำนวน 700,000 องค์นั้น จะเป็นสิ่งซึ่งน่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อการเกิดมาเป็นมนุษย์ในวาระนี้)

 เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆต่างวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share

  var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-22155932-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();  Tahoma>
back up data: http://silvermoon-er.blogspot.com/