หลวงตาม้ากล่าวถึงกุศโลบายการนอน

ที่เกิดประโยชน์กว่าที่คิด

http://ainews1.com/article488.html

  >


พลังงานบุญ  หลวงตามม้าอธิบายให้ฟังถึงพลังงาน ที่เราหากฉลาดในการกำหนด จะมีพลังงานหลายประเภท ที่มาเสริมกันให้แก่จิตของเรา ทั้งด้านไตรสรณาคม กำลังพระจักรพรรดิ กำลังพรหมวิหารสี่ ผู้ที่รักและศรัทธาหลวงปู่ หลวงตา ฟังให้เข้าใจ แล้วนำไปใช้ตอนก่อนจะนอนทุกๆวัน พิสูจน์สิ่งที่หลวงตานำมาแจกแจงให้ลูกหลานได้รับประโยชน์ ในการบันทึกพลังงานบุญ ในจิตของเราเพิ่มขึ้นทุกๆวันมากมายมหาศาล หรือว่าเราต้องการขอให้หลวงปู่พาไปชมอะไรที่ไหน ที่เราติดใจต้องการจะไป ก็บอกหรือขอกับหลวงปู่ก่อนที่เราจะนอนหลับก็ได้ หรือขอหลวงปู่ในทุกๆเรื่อง เนื่องจากรูปหลวงปู่มีชีวิต ตามที่หลวงตาได้เล่าให้ฟัง เมื่อจิตเรานิ่งมีความเหมาะสมก็จะสามารถคุยกับภาพหลวงปู่ได้เสมือนหลวงปู่มีชีวิตอยู่ใกล้ๆกับเรานั่นเอง

ครอบวิมาน นอกจากนี้ในคำแนะนำของหลวงตาในเรื่องครอบวิมานให้ผู้ป่วย...ในรายละเอียดศึกษาได้ที่ /article312_jk1.html

เดินทางลัดในชีวิตที่เหลือ  เมื่อได้ลองปฏิบัติดูแล้ว ได้รับประสพการณ์ดีๆ สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราก็จะเจริญงาม ออกไปในอีกหลายๆมิติทั้งภารกิจทางโลกปัจจุบัน และทางจิตสู่ความเป็นหนึ่งหรือเอกคตา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าที่ปรึกษาอะไรเลย เพียงแต่ให้จิตของเราตั้งอยู่ในบุญกุศล อยู่ในสายตา และความปรารถนาดีของหลวงปู่ หรืออยู่บน 'ทาง' ของเราก็แล้วกัน ใครจะมุ่งทำมรรคให้สมบูรณ์ถึงสภาวะนิพพานก่อนหลวงปู่ หลวงปู่ก็ยินดีด้วยไม่ว่าอะไร โมทนาด้วยกับทุกๆคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตสุดท้าย

ปรับใช้สติปัญญา (ที่เหนือชั้นยิ่งกว่าสิ่งที่เกิดจากเซลล์สมองของมนุษย์) เมื่อพิจารณาตามที่หลวงตาม้าอธิบายอย่างตรงไปตรงมา เกี่ยวกับหลวงปู่แล้ว ทำให้มีความดำริขึ้นว่า เมื่อเรายังต้องใช้สมองคิด ในเรื่องต่างๆบนโลกนี้ ซึ่งก็ไม่ค่อยจะมีประสิทธิภาพเท่าใดนัก ผิดบ้างถูกบ้าง บางคราวเสียทั้งเงินและเวลาและโอกาส ปัญญาโลกๆที่ได้จากการเรียนรู้วิชาต่างๆ ยังไม่ได้ออกมาจากจิตเดิมแท้โดยตรง หรือได้คำตอบจาก ญาณทัสสนะ  หรือการหยั่งรู้

ทางลัดของชีวิตที่สุดประเสริฐ  ถ้าหากมนุษย์เราส่วนใหญ่ ที่จิตยังไม่ถึงระดับการหยั่งรู้ เราก็พึ่งพาขอพลังสติปัญญาจากดวงจิตของหลวงปู่ จุดประกายต่อเชื่อมเข้าสู่จิตของเรา ออนไลน์กับหลวงปู่ตลอดเวลา โดยเราขอคำแนะนำในเรื่องต่างๆจากหลวงปู่ในแต่ละเรื่องโลกและธรรมที่เราต้องการ จะทำให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของเรา ครอบครัว หมู่ชน หรือประเทศชาติ หรือมนุษยชาติ และต่อจิตวิญญาณทั้ง 3 โลกก็ตาม หลวงปู่มีอยู่พร้อมมูล พร้อมช่วยเหลือให้เราได้เดินทางลัดทางตรงของธรรมชาติ ด้วยเหตุปัจจัยที่ดีงาม  ยิ่งโดยเฉพาะท่านผู้ใดที่ได้ฝากจิตฝากใจฝากชีวิตเอาไว้ ขอเป็นลูกของหลวงปู่ด้วยแล้ว ท่านผู้นั้นก็จะมีพ่อ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ผู้ประเสริฐคอยดูแลช่วยเหลือ ให้เดินถูกทางอยู่ตลอดเวลาไปตลอดชีวิต

ผู้ใดนึกถึงหลวงปู่  หลวงปู่จะคิดถึงไปกลับเป็น 10 รอบ ส่วนใครที่ไม่นึกถึงหลวงปู่หลวงปู่ก็คิดถึงเขาแผ่เมตตาไปให้ หากเรายังไม่ได้ขอร้องหลวงปู่ หลวงปู่ก็จะรอ เนื่องจากตัวเรายังไม่มีดำริ หรือยังไม่ถึงจังหวะโอกาส หรือยังไม่รู้วิธีนั่นเอง วันนี้ หากทุกคนได้ฟังหลวงตาให้เข้าใจ และเข้าถึงแล้ว ชีวิตทีเหลือของเราก็จะมีแต่ความสว่างไสวไปตลอดทีเดียว  พร้อมๆกับตั้งจิตของเราให้อยู่ในสภาวะจิตเดิม ได้เกือบตลอดเวลา สำหรับผู้ที่ถึงทางของตนแล้ว โดยใช้ หมวดหนึ่งหมวดใดของมหาสติปัฏฐาน ให้จิตสะสมพลังงานคลื่นความถี่สูงจนบรรลุถึง 'ทาง' แห่งตนแล้ว ไม่ต้องไปใช้ความคิดฟุ้งซ่านอันใด

เมื่อมีเหตุปัจจัยสิ่งใดเกิดขึ้น ก็สามารถนำมาปรารภถามหาคำตอบจากหลวงปู่ จิตของเราก็จะมีเวลาสะสมพลังงานคลื่นความถี่สูง อยู่บน 'ทาง' ของเราได้มากยิ่งขึ้น ไม่ต้องไปเสียเวลาใช้ชีวิตทางโลกเกินความจำเป็น ที่สะสมสมบัติโลกเอาไว้เท่าใด ตายไปต้องก็ทิ้งไว้บนโลกนั่นเอง ก็มันเป็นสมบัติของโลกเขา หาใช่ของใครคนใดคนหนึ่งไม่ เราไปอุปทานยึดเอาเองว่ามันเป็นของเรา 

เมื่อมีความสมบูรณ์บนทางของตนได้ระดับหนึ่ง ก็จะพึ่งพาจิตเดิมของตนเองได้ เริ่มพึ่งตนเองได้ เมื่อจิดเดิมเริ่มได้เห็นภาพคำตอบต่างๆด้วยตนเองแล้ว หากจะนำมาหารือกับหลวงปู่ เป็นการตรวจสอบทานคำตอบนั้นๆก็ไม่เสียหายอันใด

โอกาสดีของชีวิต  หลายๆท่านคงจะได้รับโอกาส และแสงสว่างในชีวิต ที่ยังเหลืออยู่ในอายุขัย นำไปส่งเสริมประยุกต์ใช้ทั้งงานทางโลก และงานพัฒนาจิต ให้อยู่บนทางของตน จากคำแนะนำหลวงตาม้า ผู้ชำนาญทางและอยู่ใกล้ชิดหลวงปู่มาก่อน ชี้แจง ให้เราเกิดปัญญา ได้รับโอกาสดี ยังเหลือแต่ให้เราพิจารณานำไปใช้ ในชีวิตประจำวันของเรา ทั้งกลางวันและกลางคืน ก่อนที่จะหลับนอน ให้ธาตุขันธ์พักผ่อนนอนหลับ แต่ให้จิตทำภารกิจของจิตอยู่กับหลวงปู่ตลอดเวลาต่อไป

ธรรมชาติของจิต  จิตเกิดดับๆไม่เคยพัก อยู่ในสภาวะของศูนย์กับหนึ่งอยู่ตลอดเวลา ตามจังหวะแรงดึงดูดและปล่อย ของโลกและจักรวาลต่างๆ ที่ครอบขันธ์ห้าของเราทุกคนอยู่ ตราบใดที่ธาตุขันธ์ยังอยู่บนโลกนี้ นอกเสียจากเรานำจิต ออกไปจากธาตุขันธ์ได้ โดยมหาสติปัฎฐานวิธี ที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบ และชี้บอกเครื่องมือนี้ไว้ให้แก่มนุษย์นำไปใช้นั่นเอง จิตก็ดีดออก ระเบิดออก หรือพลิกหงายขึ้นออกจากขันธ์ห้า จะเหลือแต่ความเป็นหนึ่ง หรือวิมุติจิต บนทางของทุกๆคน ที่มีอยู่แล้วแต่เดิม ซึ่งมนุษย์ยังต้องเดินทางต่อไปอีกประมาณ 2 ใน 3 ของระยะทางที่ยังเหลืออยู่กว่า มรรค จะสมบูรณ์พร้อมมีกำลังคลื่นความถี่สูงกว่า ทำการประหารอนุศัยกิเลสหมดสิ้นแล้ว ทางนั้นก็ไม่คนเดินอยู่อีกต่อไป

ตัวอย่างบุคคลต้นแบบ  หลวงปู่สีวลี ใช้เวลาช่วงที่ปลงผมก่อนบวช พอบวชเสร็จหลวงปู่ก็ไปสุดทาง หลวงปู่ใหญมหาโมคคัลลานะใช้เวลาเดินทาง 7 วัน หลวงปู่สาลีบุตรใช้เวลา 14 วัน ส่วนหลวงปู่เมฆอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าขวางใช้เวลา 22 วัน ที่ใต้ถุนกุฎิของอดีตสมเด็จพระสังฆราช วัดราชประดิษฐ์สีมาราม....ส่วนแต่ละคน ที่กลับขึ้นมาบน 'ทาง' ของตนได้แล้ว จะใช้เวลาเดินทางอีกเท่าไร จึงจะได้มรรคที่สมบูรณ์ ก็ไม่ต้องเป็นกังวล ให้ตั้งหน้าเดินต่อไปจนบรรลุผล จะก่อนหรือระหว่างที่โลกกำลังเกิดพิบัติภัยก็ได้ตามอัธยาศัย

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี นอกเหนือจากส่วนขยายธุรกิจ ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share