พ.ศ. 2554 นาในเขตชลประทาน จะขาดแคลนน้ำทำนา

http://ainews1.com/article490.html

เรื่องน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค นับวันจะเป็นปัญหาโลกแตก ที่จะต้องแย่งชิงกันผันน้ำมาใช้ให้พอเพียงแก่ความจำเป็นของตน

ผอ.เขื่อนภูมิพลรับน้ำต้นทุนน้อย-น้ำปิงแห้ง เตือนชาวนางดทำนาปรังรอบ 2 ผู้จัดการออนไลน์รายงาน 29 พฤศจิกายน 2553....ข้าวยิ่งขายได้ราคาได้ยินข่าวน้ำไม่พอใช้ ไม่ดีเลย

ตาก - เตือนเกษตรกรลุ่มน้ำเจ้าพระยา ขาดน้ำหนุนทำนาปรังรอบ 2 แน่ หลังน้ำต้นทุนเขื่อนภูมิพลน้อย จนน้ำปิงแห้งขอดบางจุดแล้ว....เขื่อนใหญ่ทางภาคเหนือ ส่งเสียงให้ทราบกันทั้งภาพและเนื้อหา...พี่น้องเกษตรกร ได้รับข่าวแล้ว อย่าเพิ่งหมดหวัง เมื่อพึ่งน้ำจากภาครัฐฯไม่ได้ จนเคยชิน ลองเปลี่ยนแนวความคิด มาพึ่งพาน้ำจากฟ้าราคาถูก  และไม่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาผันน้ำเข้านา หรือทำการเกษตรที่ดอนอีกด้วย ยิ่งประหยัดต้นทุน และได้รับความสะดวก...

แต่ก่อนจะไปถึงวิธีการแก้ปัญหาด้วยตัวของเราเอง ลองมารับฟังข้อมูลของน้ำเขื่อนกันก่อน แล้วในตอนท้ายเรามาหาทางแก้ปัญหาภัยแล้งร่วมกัน การใช้น้ำจากเขื่อน และระบบชลประทานบางแห่งเราต้องสูบน้ำเข้านาหรือพื้นที่การเกษตร ต้องสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง เราอาจคิดคำนวณใหม่ว่าจะใช้วิธีใหม่ประหยัดกว่าหรือไม่ เนื่องจากจะมีใช้ร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ ย่อมเบาแรงกว่าเราแบกภาระเอาไว้คนเดียว

สถานการณ์ของอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก ปัจจุบันมีน้ำกักเก็บทั้งสิ้น 8,750 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 65% ของความจุอ่าง มีน้ำใช้การได้เพียง 4,900 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 50%เท่านั้นและมีปริมาณน้อยกว่าในวันเดียวกันของปีที่แล้ว 700 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งในปีที่ผ่านมาแม้จะมีน้ำมากกว่า แต่ก็มีปัญหาการระบายน้ำที่ไม่เพียงพอต่อเกษตรกรลุ่มเจ้าพระยาที่ปลูก ข้าวนาปรังเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเพราะข้าวมีราคาดี

 สำหรับแผนการจัดสรรน้ำของอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ที่วางแผนระบายน้ำ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ตามลำดับดังนี้ เพื่อการอุปโภค-บริโภค เพื่อการรักษาระบบนิเวศน์และเพื่อการเกษตรกรรม ซึ่งปัจจุบันเขื่อนภูมิพลระบายน้ำวันละ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ในช่วงเทศกาลลอยกระทง มีการขอน้ำมามากทางเขื่อนจึงระบายเพิ่มให้มากถึงวันละ 12 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่หมดเทศกาลแล้วจะระบายปกติ 5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม จากการระบายน้ำดังกล่าวส่งผลให้แม่น้ำปิงตั้งแต่เขตอำเภอบ้านตาก อำเภอเมืองตาก และอำเภอวังเจ้า มีระดับน้ำที่แห้งขอดบางจุดจนมองเห็นพื้นทรายเป็นบริเวณกว้าง สร้างความกังวลให้กับประชาชนว่าปีนี้จะมีน้ำเพียงพอต่อการใช้หรือไม่

นายบุญอินทร์ ชื่นชวลิต ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล กล่าวว่า ขอให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า รวมทั้งฟังคำเตือนของชลประทาน เพื่อให้มีน้ำใช้ถึงปีหน้า

นายบุญอินทร์ ชื่นชวลิต ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล กล่าวว่า ขอให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า รวมทั้งฟังคำเตือนของชลประทาน เพื่อให้มีน้ำใช้ถึงปีหน้า

นายบุญอินทร์ บอกว่า หากดูสถานการณ์น้ำต้นทุนแล้ว เบื้องต้นขอยืนยันว่าการใช้น้ำในเขตพื้นที่ชลประทานนั้น มีปริมาณน้ำใช้อย่างเพียงพอและไม่ขาดแคลน แต่จะไม่มีน้ำสำหรับสนับสนุนการทำนาปรังครั้งที่ 2 อย่างแน่นอน จึงขอให้เกษตรกรที่จะทำนาปรังครั้งที่ 2 พิจารณาถึงผลกระทบที่จะได้รับตามมาด้วย และหากน้ำมีน้อยจนเป็นปัญหาต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า ทางเขื่อนก็จะใช้ระบบสูบน้ำกลับขึ้นมาเพื่อใช้ใหม่ได้

ทางเขื่อนก็บอกให้เกษตรกรที่ต้องใช้น้ำจากเขื่อนทราบตรงๆว่า ลำพังตัวเขื่อนเอง น้ำไม่พอกับการผลิตไฟฟ้า และจะต้องสูบน้ำกลับหมุนเวียน เพื่อใช้น้ำผลิตไฟฟ้า น้ำเพื่อชลประทานก็จะยิ่งขาดแคลนหนักยิ่งขึ้นนั่นเอง...บรรดาพี่น้องเกษตรกรได้ฟังแล้ว ก็ตระหนักดีว่าจะรอพึ่งน้ำจากเขื่อนต่างๆไม่ได้อย่างที่ต้องการ ส่วนพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานอีกจำนวนมหาศาล กว่า 75 % ของประเทศไม่ต้องพูดถึง ปัจจุบัน ทั้งปรากฏการณ์เอลนีโญ่ และลานีญ่า มาเยือนทั้งหัวปีท้ายปี ทั้งฝนแล้งทิ้งช่วงยาวนานขึ้นกว่าเก่า และพอมีฝนมาก็หนักและรุนแรง อาจพาให้น้ำท่วม ทั้ง 57 จังหวัด ในปีหน้า 2554 นี้

เมื่อข้อเท็จจริงของธรรมชาติได้แปรเปลี่ยนไปอย่างนี้ กลุ่มเกษตรกรก็ต้องหาหนทางพึ่งตนเอง ยังไม่ต้องผิดหวังว่าจะขาดน้ำ ในภาวะโลกร้อน น้ำในมหาสมุทรต่างๆระเหยขึ้นไปบนอากาศมากกว่าปรกติ หากเราสามารถดึงเมฆฝนเอาน้ำจากฟ้าราคาถูกมาใช้งานบนพื้นที่ไร่นาทั่วประเทศได้โดยตรง ในหน้าแล้งก็ดี หน้าหนาวก็ดี ซึ่งพืชผลทางการเกษตรหลายชนิดขาดแคลน และหากมีขายก็ได้ราคา และผู้ผลิตเป็นผู้กำหนดราคาขายได้เองอีกด้วย และหากมีน้ำให้ความชื้นแก่ผืนดินพอเพียง ที่ 20 % ก็จะพอเพียงแก่การปลูกพืชทุกชนิด ได้ตลอดทั้งปี

ที่กล่าวถึงวิธีการแก้ปัญหามาทั้งหมด พี่น้องเกษตรกรย่อมเห็นดีด้วย ใครจะไม่ชอบทั้งมีน้ำใช้ตามที่ต้องการในราคาถูก และไม่ต้องติดตั้งระบบชลประทานใดๆอีกด้วย ไม่ต้องขุดสระเก็บกักน้ำ นอกจจากจะกักตุนเพื่อการอุปโภคบริโภคเท่านั้น

พี่น้องที่ต้องการใช้น้ำจากฟ้าราคาถูก ต้องรวมตัวกันในรัศมี 19 กม. แล้วร่วมกันศึกษาพิจารณา วิธีการและเตรียมการอย่างรีบด่วน ให้ทันฤดูแล้งที่กำลังมาถึงทางภาคเหนือและภาคอิสานที่ลิงค์นี้ /article337.html

เมื่อได้แก้ปัญหาโลกแตกออกไปได้เปลาะหนึ่ง พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศยังมีปัญหาความร้อนสูงมากเกินไป และอากาศหนาวเย็น ซึ่งงทั้ง 2 อย่างเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของพืช หรือการออกดอกติดผล ก็ต้องได้รับการแก้ไขด้วย ไม่ใช่มีน้ำอย่างพอเพียงแล้ว ไม่ได้ผลผลิตอย่างเต็มประสิทธิภาพของพืชแต่ละชนิด ตรงนี้ ระบบ เอ็นฟังก์ชั่น เข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้อย่างน่าพอใจ ให้ศึกษาพิจารณารายละเอียดได้ที่ลิงค์นี้ /article464.html

เมื่อพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ มีอุปกรณ์และเครื่องมือครบครันในการแก้ปัญหาลงไปแล้ว จะเห็นว่าโอกาสเปิดให้แก่ผู้ผลิตพืชผักอินทรีย์ที่ตลาดขาดแคลนและต้องการ ในฤดูกาลต่างๆ จึงสามารถเลือกผลิตได้ ตามต้องการของตลาด และขายได้ราคาดี ที่ไม่ต้องใช้เวลามากก็ต้องพืชผักล้มลุก ส่วนต้นไม้ยืนต้นก็พิจารณาปลูกแซมในพื้นที่เอาไว้เป็นร่มเงา และสร้างประโยชนน์ในระยะยาวต่อไป

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share