ผู้มีน้ำหนักเกิน จะมีปัญหาและวิธีการลดน้ำหนัก?

http://ainews1.com/article495.html

Bookmark and Share

เรื่องการลดน้ำหนัก เสมือนเส้นผมบังภูเขา และผู้คนส่วนใหญ่ต้องสิ้นเปลืองเงินทองไปมิใช่น้อย ในการลดน้ำหนักแต่ละกิโลกรัม และยังเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้อีกด้วย หากมีโรคแทรกซ้อน ขณะที่ร่างกายขาดสารอาหาร เป็นเวลาต่อเนื่องระยะหนึ่ง

ท่านลองติดตามการวิเคราะห์เรื่องนี้ของ Mike Adam :

(NaturalNews) Over the last month or so, the mainstream media has been making a huge deal about Kansas State nutrition professor Mark Haub who lost 27 pounds eating mostly Doritos, Twinkies and other junk food while drinking Diet Mountain Dew. But as usual, they're misrepresenting the story.

You can lose weight on chemotherapy, too. And most chemotherapy patients lose all kinds of weight due to the mass poisoning of their bodies with synthetic chemicals. Does that mean chemotherapy is
weight loss medicine, too? (Don't laugh, I've seen similar conclusions written up in the mainstream media...)

Virtually anything can be promoted as a "weight loss miracle" in the following way:

The cashew diet?

Consider this: You can lose weight by starving yourself (by eating nothing). That promotes rapid weight loss as long as you stick to it -- which is, of course, nearly impossible to do for very long.

If you're
fasting and living on nothing but water, suppose you gulp down one cashew once a day. You're still going to lose all kinds of weight because you're severely restricting your calories. Does that mean you've made some great discovery about a "cashew diet?" Of course not. It just means you're burning a lot more calories than you're consuming.

What if you pop a Tic-Tac once a day while you're fasting? Have you now discovered some amazing "Tic-Tac weight loss diet?" Nope. You're just fasting with a Tic-Tac.

It's the same story with
Slim-Fast. Can you lose weight on Slim-Fast even though it's made primarily with processed table sugar? Sure you can! Just go a severe calorie-restriction diet, and drink some Slim-Fast from time to time. Heck, you can lose weight eating Halloween candy if you restrict your calories!

The
nutrition professor who lost 27 pounds was simply on a calorie restriction diet (a partial fast, if you will) that included a slew of processed junk food. Did he discover some miracle junk food diet? Nope. He just controlled his calories while poisoning himself with junk food chemicals and artificially modified food ingredients.

Weight loss alone is no measure of good health

The really important part of this story, of however, is realizing that weight loss alone is no measure of good health. When you see people withering away from the effects of chemotherapy and radiation for cancer treatments, you don't think to yourself, "Gosh, I wish I could be that healthy! Look how amazingly healthy they are!"

No, you think to yourself, "That person is dying!"

And then there's the whole nutritional side of this story. Twinkies, Ding Dongs and Oreos are called "junk food" precisely because they represent the nutritional equivalent of garbage. They lack virtually all naturally-occurring plant-based phytonutrients and deliver almost no natural minerals or
vitamins. Instead, they're made of processed, modified, factory-fabricated food ingredients that are linked to diseases such as diabetes, heart disease and cancer. And that's not to even mention the aspartame in the Diet Mountain Dew this guy was chugging.

Perhaps that's why even this nutrition professor, while living on a "junk food" diet, was smart enough to take a multivitamin, eat a serving of vegetables and drink a protein shake each day. So even he wasn't "living on junk food" as the headlines claim. He was supplementing his diet with at least some source of nutrition because he knew
junk foods were going to leave him nutritionally deficient.

It would be a totally different story if he lived on junk foods alone. In that scenario, he would very quickly become deficient in key vitamins, and he'd find himself in a hospital being treated for serious diseases as a result.

The mainstream media, of course, completely fails to understand the real story here, and they've been reporting this as some sort of "junk food diet breakthrough" that suggests people can live on Twinkies and Ding Dongs while somehow losing weight and getting healthy. But we've already done that experiment in America, and the results are clear: Two-thirds of the population is
overweight, and diabetes rates are soaring. Cancer is a multi-billion-dollar industry, and Big Pharma can't wait for the coming wave of Alzheimer's patients either. All that disease is promoted in part by the consumption of processed junk foods.

If processed junk food caused healthy weight loss, America would be the healthiest nation in the world. Clearly that's not the case, which means the real Ding Dong in this story is the nutrition professor himself who has set a terrible example for the nation to follow and has only offered wrongheaded encouragement to the junk food industry.

Why not just cut off his own leg and announce that "amputation promotes weight loss" too?

It reminds me of the old joke. An overweight woman says to her friends, "I just lost a hundred and ninety pounds of useless fat."

"How'd you do that?" her friends ask.


Learn more: http://www.naturalnews.com/030616_junk_food_diet.html#ixzz179RgA1lO
 
ในเว็บเพจนี้กำลังจะบอกข่าวดีให้ท่านที่มีปัญหาในการลดน้ำหนัก ที่ประหยัด และมีคุณค่าอื่นๆอีกหลายประการ โดยท่านจะแวะศึกษารายละเอยดต่างๆในฟอรั่มของหมอแกน ที่ลิงค์ http://www.morgangaiyasit.com/aboutme.php  เมื่อทุกท่านได้ศึกษาพิจารณาโดยถี่ถ้วนแล้ว จะร้องว่า อ้อ นี่เองช่างเป็นเส้นผมบังภูเขาโดยแท้ สำหรับผู้ที่มีปัญหาต้องลดน้ำหนัก อย่างมีความสุขทั้งกายและใจ
 

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัย ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share