นาๆทัสสนะเกี่ยวกับท่านพุทธทาส

http://ainews1.com/article502.html

Bookmark and Share

 

บทขอขมาพระรัตนตรัย

โยโทโส โมหะจิตเต นะพุทธัสมิง ปาปะกะโต
มะยา ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ
การกระทำอันหลงผิดอันใด
ซึ่งกระทำล่วงเกินแล้วในคุณพระพุทธเจ้า
ข้าพเจ้าขอกล่าวคำขอขมา
เพื่อการบาปกรรมทั้งหลายทั้งปวงจงสูญสิ้นไป


โยโทโส โมหะจิตเต นะธัมมัสมิง ปาปะกะโต
มะยา ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ
การกระทำอันหลงผิดอันใด
ซึ่งกระทำล่วงเกินแล้วในคุณพระธรรมเจ้า
ข้าพเจ้าขอกล่าวคำขอขมา
เพื่อการบาปกรรมทั้งหลายทั้งปวงจงสูญสิ้นไป

โยโทโส โมหะจิตเต นะสังฆัสมิง ปาปะกะโต
มะยา ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ
การกระทำอันหลงผิดอันใด
ซึ่งกระทำล่วงเกินแล้วในคุณพระสงฆ์เจ้า
ข้าพเจ้าขอกล่าวคำขอขมา
เพื่อการบาปกรรมทั้งหลายทั้งปวงจงสูญสิ้นไป

ท่านพุทธทาส แห่งสวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี เป็นที่รู้จักกันดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยท่านมีบทความทางการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาอยู่อย่างแพร่หลายมานานทีเดียว ท่านเป็นพระที่สอนการปฏิบัติธรรมแบบทางตรงไม่อ้อมค้อม จนบางครั้งมีผู้สงสัยว่า ไม่เห็นท่านเอ่ยถึงนรก สวรรค์ ชาตินี้ ชาติหน้า

ซึ่งบรรดาลูกศิษย์ของท่านหลายๆคน เลยตัดสินว่าที่ท่านไม่พูดนั้นแสดงว่า ไม่มีจริงเพราะท่านสอนแบบประโยชน์ในปัจจุบันจริงๆ โดยเขาอ้างว่าตามพระ ไตรปิฎก ที่พระพุทธเจ้าสอนพุทธธรรมกำมือเดียว แต่ใบไม้ที่นอกกำมือมีอีกมาก จะปฏิเสธไปเลยทีเดียวไม่ได้ ตามการวิเคราะห์ของผู้เขียน ผู้ที่เข้ามาสนใจใน การปฏิบัติธรรม มีหลายจำพวก แยกได้คือ

  1. มาด้วยศรัทธา
  2. มาด้วยความทุกข์
  3. มาเพื่อสร้างปัญญา

พวกที่ศรัทธานั้นมีหลายประเภท บางคนมาด้วยสนใจในอิทธิฤทธิ์ พวกพระเครื่อง ฯลฯ โดยเริ่มจากวัตถุมงคลเป็นตัวชักนำ พวกที่มาด้วยความทุกข์ ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร เลยเข้ามาหาศาสนา พวกที่ศรัทธาแท้ๆนั้น เสมือนพวกเรียนอุดมศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ท่านพุทธทาส ท่านจะสอนเน้น นักศึกษาระดับนี้เป็นการสอนแบบเซน (สูญญตวาทะ)

บางครั้งการสอนเรื่องจิตว่างของท่าน ซึ่งใช้คำว่า "จงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่าง" เป็นการทำงานเพื่องาน ทำบุญโดยไม่หวังอะไร ซึ่งระดับจิตต้องพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง เคยมีวิวาทะระหว่างท่านคึกฤทธิ์ กับท่านพุทธทาสในเรื่องนี้ มีหนังสือตีพิมพ์ออกมาเป็นการพูดกันคนละมุม

เมื่อมีเหตุการณ์เป็นเช่นนี้  จึงเกิดข้อสงสัยในพวกปฏิบัติธรรมว่า ท่านพุทธทาสอาจเป็นพระประเภทสุขวิปัสสโก ทำให้ไม่รู้เรื่องสวรรค์ นรก แต่ในความเป็นจริงแล้ว ถึงแม้ว่าได้แบบปัญญาล้วนๆ ก็ย่อมไม่ปฏิเสธในเรื่องเหล่านี้

ผู้ที่ปฏิบัติสาย อาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ และสายมโนมยิทธิของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ และสายวัดปากน้ำ เกิดความคลางแคลงใจอย่างมาก แต่ก็มีพระในสายนี้ออกมารับรองเช่น พระอาจารย์ชา สุภัทโท จ.อุบลราชธานี ท่านจะรับรองการเทศน์ของท่านพุทธทาสเป็นอย่างมาก หลวงพ่อเกษม เขมโก  ซึ่งอยู่จังหวัดลำปาง พูดถึงท่านพุทธทาสให้ลูกศิษย์ฟังว่า ท่านเป็นพระอนาคามี เป็นต้น

เมื่อมีคณะศิษย์ของ หลวงปู่ดู่ ได้เดินทางไปนมัสการท่านพุทธทาส โดยนำสังฆทานพร้อมพระพุทธรูปที่ อธิษฐานจิตโดยหลวงปู่ เพื่อนำไปถวาย พร้อมคำถามที่จะกราบเรียนถึงเรื่องลึกลับต่างๆว่า จะมีจริงหรือเป็นตามคำเล่าลือหรือไม่ว่าท่านไม่เชื่อเรื่องเหล่านี้


 

ผู้คนไปนมัสการท่านมากเป็นปกติของพระผู้ใหญ่ คณะที่ไปจัดแจงนำสังฆทานเข้าไปถวายเมื่อเห็นว่าปลอดคน ท่านพุทธทาสรับสังฆทานเสร็จเรียบร้อยท่านถามว่า  "พระนำมาจากไหน" เมื่อได้รับคำตอบจากคณะศิษย์ ท่านพูดขึ้นมาว่า "เรื่องนี้ต้องคุยกันนาน ไว้ตอนกลางคืนมาคุยกันใหม่"  สรุปว่ายังไม่รู้คำตอบที่แท้จริง เพราะภายในวัดสวนโมกข์ไม่ค่อยมีการสร้างพระพุทธรูป และวัตถุมงคลต่างๆ
ตกกลางคืนตามที่ท่านนัดหมาย  เมื่อคณะศิษย์ของหลวงปู่เข้าไปกราบท่าน ท่านจึงพูดขึ้นว่า
"เรา เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจะปฏิเสธเรื่องของพระพุทธเจ้าไม่ได้ นรก สวรรค์นั้น ก็เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นจริง ชาตินี้ ชาติหน้า แม้แต่ยุคพระศรีอาริย์ก็มีจริง แต่เราเล็งเห็นความหยาบของจิตในมนุษย์เหล่านี้เราเลยไม่สอน สอนแต่บรมธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้น"

คณะที่ไปกราบรับฟังและพร้อมกับขอขมาโทษในองค์ท่าน เพราะทุกคนไม่คิดจะได้ฟังประโยคเหล่านี้ ทำให้หมดสงสัย

รูปท่านพุทธทาสภิกขุ(สมัยหนุ่ม)
ขณะกำลังศึกษาในกุฎิที่พัก วัดปทุมคงคา

ซึ่งตรงกับที่หลวงปู่ดู่เคยพูดไว้ เมื่อมีลูกศิษย์ของท่านกล่าวเชิงวิจารณ์ท่านพุทธทาส โดยท่านเตือนว่า

"อย่าไปประมาทท่าน ท่านก็มีดีของท่าน เราไม่รู้จริง เดี๋ยวเป็นบาปนะแก"

ที่มา : ร่มเงาพุทธฉัตร
ผู้เขียน : อาจารย์ศุภรัตน์ แสงจันทร์

"เราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้า
จะปฏิเสธเรื่องของพระพุทธเจ้าไม่ได้
นรก สวรรค์นั้น ก็เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นจริง
ชาตินี้ ชาติหน้า แม้แต่ยุคพระศรีอาริย์ก็มีจริง
แต่เราเล็งเห็นความหยาบของจิตในมนุษย์เหล่านี้
เราเลยไม่สอน สอนแต่บรมธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้น"
ท่านพุทธทาส ภิกขุ.

หลวงปู่เกษม พระอริยเจ้าที่เป็นสหธรรมิกที่เคารพกันมากกับหลวงปู่ดู่ กล่าวกับลูกศิษย์ว่า

"อยากฟังธรรมะ ให้ไปหาท่านพุทธทาส อยากไหว้พระปฏิบัติดี ให้ไปไหว้หลวงพ่อดู่ วัดสะแก"

จริงๆแม้จะน้อยหายาก แต่คำสอนท่านพุทธทาสเคยอ่านเจอท่านมีกล่าวถึงที่ท่านสัมพัสภูมิเปรตด้วย เรื่องของเรื่องคือท่านไปวัดแห่งหนึงไปกราบพระที่เป็นกัลยาณมิตรพอตกเย็นๆ ท่านนั่งสบายๆชมวิวทิวทัศน์จิตทำสมาธิท่านก็ได้ยินเสียงโหยหวนท่านจึง พิจารณาตามดูท่านก็เล่าว่าเป็นเสียงเปรตที่เป็นทายกของวัดตอนยังมีชีวิตอยู่ แต่ยักยอกเงินวัดไปทำให้ต้องมาเป็นเปรต

แม้ว่าจะมีบันทึกเรื่องราวแบบนี้ของท่านพุทธทาสอยู่น้อยนิดแต่ก็น่าจะแสดงถึงภูมิจิตและสิ่งที่ท่านรู้ได้ส่วนหนึง

คนเข้าใจผิดเรื่องท่านพุทธทาสภิกขุกันมานานแล้ว เนื่องจากส่วนหนึงเข้าใจไปว่า ท่านปฎิเสธ เรื่องนรก-สวรรค์ และสอนบิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้า เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะคนบางคนตีความธรรมะของท่านด้วยความเข้าใจส่วนตัว และตัดเอาแค่บางประโยคจากหนังสือธรรมะของท่านที่มีเป็นจำนวนมาก มาขยายความทำให้เข้าใจไปว่า ท่านบิดเบือน

ไม่อยากอธิบายยืดยาว นักเอาเป็นว่าน้อยคนนักที่จะรู้ถึงเหตุการ์ณหนึงซึ่งผมเคยได้ยินมาจากศิษย์ สายหลวงพ่อฤาษีคนเก่าๆว่ามีครั้งหนึงหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านให้ศิษย์พานั่งรถ ไปหาท่านพุทธทาส เข้าใจว่าที่สวนโมกข์ น้อยคนนักที่จะรู้เพราะเป็นการพบกันส่วนตัวพอท่านเจอกันต่างองค์ก็ไหว้ซึ่ง กันและกัน และสนทนาธรรมกันอีกกว่า2 ชั่วโมง พอตอนลูกศิษย์พาหลวงปู่ฤาษีขับรถกลับท่านพูดให้ลูกศิษย์ ในรถได้ยินกันชัดแจ๋วว่า "เออ อย่างนี้สิถึงจะคุยถูกคอ"
ธรรมะท่านพุทธทาส ท่านลึกซึ้งและเน้นที่ปัจจุบันมาก และอีกประการเหตุที่ท่านสอนลักษณะนั้น เพราะท่านมีวาระที่ต้องการให้ศาสนาพุทธเผยแพร่หลักธรรมเป็นสากลแก่นานาชาติ เห็นได้จากที่หนังสือท่านได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ อีกทั้งที่ท่านได้รับการยกย่องจาก unesco

มีหลายคนที่ปฎิบัติตามแนวคำสอนของท่าน และเป็นคนดี ในสังคมมีมากมายนั้นเป็นเพราะเขาเหล่านั้นเลือกเอาสิ่งที่ดีโดยไม่เสียเวลา กับสิ่งที่ไม่ดีที่พิสูจน์ไม่ได้ ธรรมะของท่านพุทธทาสนั้นเป็นเสมือนมะม่วงที่มีแต่เม็ด ไม่มีเนื้อหวานๆให้ลิ้มรส แต่จะเข้าถึงความขมที่เม็ดเลย


ของจริงนิ่งเป็นใบ้ อนุโมทนา สาธุด้วยครับ ธรรมะ คือ ธรรมชาติ ประเสริฐโดยแท้ หลายท่าน พบเรื่องราวนี้แล้วเป็นนิมิตรหมายที่ดี ถ้าท่านเคยปรามาสท่านพุทธทาสเอาไว้ ขอให้นึกย้อนกลับไป ดูดีๆ ข้อความ ที่เราไม่รู้จริงแล้ว พูดออกไป เวลานี้ หลวงปู่ท่านเมตตา มายืนยันให้แล้ว ว่า ท่านไม่ได้เป็นอย่างที่บัณฑิตในโลกทั้งหลาย เคยพูดจา จาบจ้วง ล่วงเกิน ท่าน ก็ขอขมาท่าน

โยโทโส โมหะจิตเต .... ขอขมาขอให้ท่าน อโหสิกรรม ให้สิ้นเวรสิ้นกรรมในเว็บเพจนี้ ที่ปรากฏรายละเอียดอยู่ข้างต้นตามสะดวก


ลงทุนน้อยๆได้ อกุศลกรรมมากๆ ก็คือกรรมทางวาจา พูด จาบจ้วง ล่วงเกิน ปรามาส พระรัตนตรัย พระผู้ประพฤติดีทั้งหลาย คนเรานั้นไม่ทำชั่ว 24 ชม. ไม่ได้เป็นซาตานมาเกิด หลวงปู่ท่านสอนเสมอ คนดีเค้าไม่ตีใคร ขอให้เก็บไปคิด และหมั่นปฏิบัติดีกันมากๆ พบท่านไหนดี ก็อนุโมทนากับท่านครับ ขออนุโมทนา สาธุด้วยครับ
 
เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share
 
back up data: บอร์ดวัดถ้ำเมืองนะ
 
var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-22155932-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); PAN>