กำหนดจิตถามพระในการปฏิบัติ

และในทุกเรื่องปัญหาชีวิตที่แก้ไม่ตก

http://www.ainews1.com/article529.html

ตอนหลวงตาม้าท่านออกธุดงค์ ก่อนออกธุดงค์นั้น หลวงปู่เรียกหลวงตาเข้าไปพบและมอบของสิ่งหนึ่งให้ .....สิ่งนั้นคือพระที่หลวงปู่ดู่สร้าง หลวงปู่ดู่บอกว่า " ....เอ็งเอาพระข้าไป ถ้าสงสัยอะไร เอ็งก็ถามพระเอาเอง ..."

พระที่สร้างด้วยสูตรของหลวงปู่ พระองค์เดียวแม้เพียงขนาดปลายก้อย ก็เปรียบเสมอ Hard Disk ที่เก็บข้อมูลไว้ทุกอย่าง ของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เรื่องนี้เป็นเรื่องเฉพาะพระโพธิสัตว์บางองค์เท่านั้นที่ทำได้ ไม่ต้องสงสัยอะไรมากครับ ว่าหลวงปู่ทำได้อย่างไร เอาเป็นว่า เมื่อเรารู้ว่าพระสูตรหลวงปู่ทุกองค์ไม่ว่าจะสร้างโดยใคร หากได้รับการถ่ายทอดโดยครูบาอาจารย์กันเป็นทอด ๆ เฉพาะบุคคลที่เหมาะสม มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันบางประการ และสร้างด้วยเจตนาบริสุทธ์ หลวงปู่ท่านคุม และรับรองครับ

 เหมือนกับที่หลวงปู่พูดว่า " เอ็งนึกถึงข้า ข้าก็นึกถึงเอ็ง เอ็งไม่นึกถึงข้า ข้าก็ยังนึกถึงเอ็ง..."

          บารมีหลวงปู่ยังไม่รวมตัว ยังอยู่ทุกอณูอากาศธาตุทั้ง 4 เนื่องเพราะท่านตาย-เกิดมานานแสนนาน  การโน้มนำบารมี  การต่อกระแสจิตถึงท่านจึงง่ายกว่า   มีพระสูตรหลวงปู่หากสงสัยอะไรถามพระครับ  หลวงปู่ท่านมีวิธีผ่านพลังงาน  ผ่านกระแส  และตอบคำถามต่าง ๆโดยวิธีการของท่านครับ

วิธีการ

  1. ทำใจสบาย ๆ หลวงปู่เน้นที่ใจสบายๆ เบา ๆ ไม่เคร่งเกินไป คนยุคนี้ที่ฝึกแล้วไม่ไปไหนก็เพราะชอบเข้าใจว่า ของแบบนี้ต้องเคร่งมาก ๆ ประเภทหลับตาปี๋ไม่คุยกันใคร ไม่ยิ้มไม่พูด อันนี้พังครับสุดโต่งเกินไป แต่ต้องตั้งใจด้วยนะ ไม่ปล่อยให้สบายเกินไป และโปรดอย่าเข้าใจว่าวิชานี้ต้องยาก เราไปติดว่ายากมันก็จะยาก จริง ๆ  กำลังที่ใช้ก็ประมาณอุปจารสมาธิเอง ซึ่งเกิดขึ้นได้ง่าย ๆกันทุกคนอยู่แล้ว
  2. กำพระผงจักรพรรดิแล้วกำหนดหลวงปู่หรือกำหนดให้เห็นรูปหลวงปู่ แล้วก็ถามเอาสบาย ๆไม่ต้องเคร่งอะไรมาก ไม่ต้องไปเงี่ยหูฟังว่าหลวงปู่จะตอบ บางทีหลวงปู่ไม่ตอบเป็นคำพูด ท่านจะตอบเป็นจิตรู้เลย หรือจะให้เห็นภาพเลย บางทีก็จะมีเหตุการณ์บางอย่าง ให้รู้เอง คือท่านจะดลทั้งใจ  ทั้งรูปการณ์ให้พร้อมเสร็จ

สำหรับลูกหลาน ผู้ที่มีบุญเนื่องด้วยหลวงปู่ดู่ ก็ดี หรือ ไม่รู้จักหลวงปู่ดู่ก็ตาม เมื่อได้ศึกษาหาความรู้ มากพอ เป้นที่เข้าใจ ในวัตรปฏิบัติของหลวงปู่ และเข้าถึงความเมตตาของหลวงปู่ และโดยเฉพาะที่ ฝากกายและจิตใจเอาไว้กับหลวงปู่ตราบเท่าเข้าสูนิพพานนั้น ก็จะมีพระผงจักรพรรดิ ของหลวงปู่หรือพระผงที่หลวงตาม้า สร้างแจก เอาไว้กับตัว

(การระลึกถึงหลวงปู่ฯเสมอๆ และขอคำปรึกษาหารือเนืองๆ ในเรื่องต่างๆ ทั้งทางโลก และทางธรรมอยู่บ่อยๆ ย่อมจะเกิดความเคารพรัก และใกล้ชิดหลวงปู่มากยิ่งขึ้น และคำตอบต่างๆที่หลวงปู่ให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา แล้วเกิดผลสำเร็จแก่ตัวท่านไปโดยลำดับ ก็จะยิ่งเพิ่มความเข้าใจว่า พระของหลวงปู่นั้นมีชีวิตจิตใจจริงๆ เป็นเรื่องทราบได้เฉพาะตน ก็จะยิ่งเกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติธรรม ให้ยิ่งๆขึ้น

ส่วนผู้ที่กำลังเดินมรรค ก็จะช่วยท่านแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เข้าถึงทางระยะสุดท้ายได้สะดวกยิ่งขึ้น มีหลวงปู่ฯที่เรารักเคารพ ร่วมทางไปกับเราตลอดเวลา ช่วยให้เราไม่พลาดจากทาง หรือมรรค ที่กำลังปฏิบัติ และขอให้หลวงปู่ร่วมโมทนาบุญไปกับการปฏิบัติของเราไปตลอดเวลา ระยะทางที่เหลือให้ครบวงรอบของปฏิจจสมุปบาท ก็จะสั้นเข้า จบหลักสูตรในพระพุทธศาสนาในที่สุดในชาติปัจจุบัน)

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html   Bookmark and Share