วิชาภูติพระพุทธเจ้า_หลวงปู่ดู่

http://ainews1.com/article531.html


การนำองค์พระมาใช้ในการภาวนาในการฝึกวิชาเปิดโลก(วิชาภูติพระพุทธเจ้าของหลวงปู่ดู่)

ขอนำหนึ่งในวิชาที่หลวงปู่ ท่านได้เมตตาสอนไว้ให้ลูกศิษย์ซึ่งท่านได้รับวิชานี้มาจากเบื้องบน มาแนะนำกันครับ หลวงตาม้าท่านสำเร็จวิชาเปิดโลกมาจากหลวงปู่ดู่อีกทีหนึง และเมตตานำมาสอนอยู่ในปัจจุบัน (ปัจจุบันผู้ที่แตกฉานวิชาหลวงปู่ที่ยังหลงเหลืออยู่ก็คือท่านหลวงตาม้า) โดยส่วนตัวผมเองนั้นโชคดีมากๆที่ได้มีบุญพบท่านและเรียนวิชานี้จากท่าน จึงอยากนำมาแบ่งปันผู้อื่นครับ

เบื้องต้นเมื่อมีองค์พระแล้ว อาราธนามาไว้ในมือ  แล้วสวดบทเจริญพระกรรมฐานด้วยบทสรรเสริญพุทธคุณ บทอาราธนาศีล บทบูชาหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ และ บทขอขมาพระรัตนตรัย แล้วต่อด้วยบทพระมหาจักรพรรดิ

จากนั้นจึงทำสมาธิในอิริยาบถที่เราถนัด กำพระไว้ในมือ น้อมนึกอาราธนากำลังจากองค์พระมาที่จิต เป็นการเพิ่มกำลังจิตในการภาวนาของเรา

แล้วน้อมพลังงานพุทธคุณนี้มายังฐาน ที่เราใช้ในการทำสมาธิด้วย เช่นหากทำแนวอานาปานสติก็น้อมมาที่ลมหายใจ หรือถ้าเป็นแนวกำหนดสมาธิเฉพาะจุด(ที่เป็นสมถะ)เช่นที่หว่างคิ้ว ก็น้อมมารวมที่นั้น โดยนิมิตใดๆที่จะให้กำหนดต่อไปก็กำหนดไว้ที่ฐานที่เราใช้ในการทำสมาธิของเรา

การบริกรรมใช้คำภาวนาพุทธคุณใดก็ได้ พุทโธ หรือ ภาวนาไตรสรณาคมณ์ไปเรื่อยๆ แต่แนะนำให้ใช้บทสวดพระจักรพรรดิมาใช้เป็นคำบริกรรมในการทำสมาธิเพราะจะได้ผลเร็วที่สุด (ควรท่องจำให้ขึ้นใจและในชีวิตประจำวันนึกได้เมื่อไรไม่ว่าทำอะไรอยู่ก็บริกรรมสบายๆในจิตของเรา จะเป็นการทรงจิตเราให้เป็นทิพย์และเป็นกำแพงแก้วคุ้มตัวเราด้วย)

การกำหนดนิมิตที่ฐานที่เราใช้ในการทำสมาธิ ให้กำหนดเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิ หรือจะเป็นหลวงปู่ทวด หรือ หลวงปู่ดู่ก็ได้ กำหนดนิมิตเบาๆ พร้อมไปกับการ ภาวนาคำบริกรรม เมื่อทำได้คืบหน้าแล้วจะรู้ที่จิตเอง โดยพลังงานของครูบาอาจารย์ที่คุมการภาวนาเราอยู่จะสื่อมาที่เรา (เพราะก่อนนั่งเราอัญเชิญท่านมาแล้ว) และพระท่านจะมาสอนเราในสมาธิได้ เมื่อสมาธิเราละเอียดเข้า หรือใจทรงความเป็นทิพย์ได้ดีขึ้น และวางอารมณ์ได้สบายๆ และหากถึงจุดๆหนึ่งจะทำให้สามารถสัมผัสโลกทิพย์ได้ ซึ่งมีประโยชน์ที่จะทำให้เราเข้าใจความจริงของธรรมชาติได้

สรุปย่อๆก็คือ เรานำพระมากำก็เพื่อเพิ่มกำลังจิตในการทำสมาธิของเรา และ หากเราไปแห่งหนตำบลใดหากต้องการแผ่บุญปรับภพปรับภูมิส่งวิญญาณ แก้ภูมิแถวนั้นให้กำหนดขอพลังจากองค์พระพร้อมบริกรรมบทพระจักรพรรดิ แล้วน้อมแผ่ออกไปจะเป็นการส่งวิญญาณภพภูมิแถวนั้น โดยวิชานี้ทำได้แม้ยังไม่เห็นภพภูมิก็ตาม ขอแค่จิตเราน้อมไปด้วยความเป็นบุญเมตตาและหวังดี (การแผ่บุญครอบบุญใช้กับคนที่เราหวังดีได้ด้วย เช่นกัน หรือแม้กระทั่งกับศัตรูเราให้เขามาเป็นมิตรกับเรา)

การนำองค์พระมากำเวลาสวดมนต์
กำพระเวลาสวดมนต์จะเป็นการทำให้จิตเรามีกำลังเป็นอย่างยิ่งอานิสงค์เวลาเราแผ่บุญจากการสวด จะคลุมไปทั่วจักรวาลและสังเกตุว่าหากจิตเราสบายๆ องค์พระในมือจะดิ้น (พระเครื่องสายหลวงปู่ดู่ที่ใช้วิชาภูติพระพุทธเจ้าทำดิ้นได้ทุกองค์อันนี้หลวงปู่ท่านยืนยัน)

หมายเหตุ

  • ทั้งนี้การทำกรรมฐานหลวงปุ่ดู่ทุกแบบ ต้องมีการสวดบทจักรพรรดิก่อน หรือ ขณะที่ทำกรรมฐาน เพราะบทจักรพรรดิที่หลวงปู่ท่านให้ไว้ ขณะที่สวดจิตเราจะทรงความเป็นทิพย์เป็นการเร่งการปฎิบัติ
  • แนะนำให้ใช้คาถาบทพระมหาจักรพรรดิ ในการทำสมาธิสำหรับผู้ที่กำหนดนิมิตองค์พระไม่ออก เพราะคาถานี้เป็นคาถาเร่ง นิมิต และหากทำถึงจุดหนึงจะเปิด 3 โลกธาตุให้เห็นได้ เป็นขั้นๆไป และอย่าลืมว่า การกำหนดดูทุกแบบใช้ ใจ (จิต) ดู ไม่ใช่ตา เพราะลูกตาคนเราเป็นแค่ธาตุหยาบๆ ประกอบขึ้นจาก ดินน้ำลมไฟ ส่วนจิตเรานี้มีความละเอียด จึงย่อมสามารถฝึกให้เห็นความละเอียดได้ เวลาปฎิบัติ                                                                                      นักปฎิบัติชอบสงสัยว่า ภาพจะเกิดที่ไหน อารมณ์กำหนดนั้นคล้ายการ นึกขึ้นมาในจิต แต่ไม่ใช่การนึกเดาเอาเอง เพราะเราได้ทำมาตามขั้นตอนเบื้องแรกแล้ว ทรงกำลัง นิมิตครูบาอาจารย์อยู่ในใจสบายๆ อธิษฐานจิตขอดูในสิ่งที่ต้องการกำหนด ทำบ่อยๆจะค่อยๆซึมซับและชิน ทำทุกวันจะคล่อง และพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ                                                                         และอย่าลืมบทสวดพระมหาจักรพรรดิ ยืน เดิน นั่ง นอน ว่าง เมื่อไร ทรงในจิต ทันที ความเป็นทิพย์จะเกิด กายทิพย์จะสว่าง นึกน้อมขอบารมีพระทุกองค์บารมีหลวงปู่ดู่เป็นที่สุด ครอบวิมานแก้วให้ตัวเราด้วย เพื่อเป็นกำลังในการดำเนินชีวิตป้องภัย และช่วยในการทรงกำลังใจ และอย่าลืมหมั่นแผ่บุญช่วย   วิญญาน                                                                                หลวงปู่ท่านสอนเรื่องการใช้พลังงาน ศึกษาเรื่องพลังงานให้รู้จริงเรื่องภพภูมิ  3 แดนโลกธาตุ   เพื่อให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท  และเพื่อเป็นการสงเคราะห์ วิญญาณเร่รอน สัมภะเวสี โอปะปาติกะ โดยการแผ่บุญ ให้ภพภูมิ นั้นๆ โดยถือเป็นการสร้างบารมีอย่างหนึง และเป็นปัจจัยให้ถึงพร้อมสู่การได้มรรคผลนิพพาน เพราะมีบารมี และกำลังใจที่ฝึกมาดีแล้ว

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html   Bookmark and Share

ผู้ที่เชี่ยวชาญวิชานี้ของหลวงปู่ แชร์ประสบการณ์ที่มีประโยชน์ร่วมกันได้ที่ ss3.artavan@gmail.com สำหรับเป็นวิทยาทานและกำลังใจต่อผู้ที่รักในเรื่องนี้ จะได้พิจารณานำมาอัฟเดท ในเว็บเพจนี้ ให้เพื่อนกัลยาณธรรม ได้แบ่งปันกัน