พันธะสัญญาจากผู้สูงสุดแห่งดาวพลูโต

http://www.ainews1.com/article553.html

ข้อความส่วนหนึ่งของผู้สูงสุดแห่งดาวพลูโต ถ่ายทอดข้อความเป็นคลื่นเสียงไว้  ณ เขากะลา  Pluto symbol.svg     วันที่ 10 ตุลาคม 2541.....

สิ่งที่ข้าพเจ้าจะอยู่ช่วยเหลือพวกเจ้านั้น ได้เคยกล่าวไว้แล้วในกาลก่อน มีในบันทึกนะ ก็จะบอกอีกสักครั้งหนึ่งว่า ข้าพเจ้าจะมาช่วยทั้งเทคโนโลยี ซึ่งเป็นวัตถุที่เจ้าเห็นกัน และมาทั้งพระญาณ ซึ่งผ่านร่างที่เป็นมนุษย์เพื่อสื่อสาร

การอยู่ช่วยเหลือของข้าพเจ้า ก็จะช่วยเหลือตั้งแต่ก่อนเกิดภัยพิบัติ อย่างเช่นในขณะนี้ มาให้พวกเจ้าเห็น มาให้พวกเจ้าเชื่อตามแต่บารมี ท่านที่มีบารมีตามแต่วาระจิต ก็จะได้เห็นข้าพเจ้าในความชัดเจน

ภาพจากกล้องฮับเบิล: พลูโตและชารอน

เจ้าคนที่ถามครั้งก่อนนี้ ก็ไปถามเขาดู เขาได้เห็นความชัดเจนมาก

และสำหรับการที่จะอยู่ช่วยเหลืออันดับแรกนอกจากในขั้นต้นนี่นะ.... มาให้พวกเจ้าเห็นกันนะ

สงครามโลกของพวกเจ้า  ก็ต้องได้รับความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีของมนุษย์ต่างดาว ไม่อย่างนั้นแล้ว โลกมนุษย์ของเจ้ามันคงพังพินาศกันไปมากกว่านี้ ถ้าไม่ได้รับการสกัดกั้นด้วยเทคโนโลยีของมนุษย์ต่างดาว จากจักรวาลโลกุกะตาปากะดิกอง และจักรวาล และจากพระญาณ และยานฯ อวกาศของข้าพเจ้า

ส่วนที่ 3 ก็คือ ช่วงในการเกิดภัยพิบัติ จะมีความโกลาหลวุ่นวายมากมายกันเหลือเกินในโลกมนุษย์ของพวกเจ้า ตอนนี้ก็ถือดีกันอยู่ แต่พอตอนนั้นจะเหมือนลูกหมาตกน้ำ... หมดแล้ว...ลาภยศ...ไอ้ที่มันลดยาก มันจะลดลงไป หลุดลงไปเลย มันไม่มีแล้ว เหลือแต่ตัว ตัวเองก็แทบจะมากันไม่ถึง เพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ได้เตรียมตัวมาก็จะกระเซอะกระเซิง เป็นที่น่าเวทนา

เพราะว่าพวกข้าพเจ้า เมื่อหลังเกิดภัยพิบัติ และจะอยู่ช่วยเหลือพวกเจ้าจนสามารถตั้งตัวกันได้ แล้วก็จะต้องถอนทัพกลับไป เพราะไม่สามารถจะอยู่ได้เลยตามกฎธรรมชาติ

เพราะฉะนั้น การมาช่วยเหลือนั้น   ตั้งแต่ก่อนเกิด  จนเกิดภัยพิบัติ จะอยู่กับเจ้านี่แหละ..... และหลังจากเกิดภัยพิบัติ ก็จะอดอยาก ยากแค้น แร้นแค้นกันแล้ว เทคโนโลยีของข้าพเจ้า ก็จะนำมาให้พวกเจ้าในการดำรงชีวิตอยู่ในปัจจัย 4

ดาวพลูโต (โมโนแกรม: Pluto symbol.svgสัญลักษณ์ทางดาราศาสตร์ของดาวพลูโต ) เป็นดาวเคราะห์แคระในระบบสุริยะ อยู่นอกวงโคจรของดาวเนปจูนออกไป ในบริเวณแถบไคเปอร์ มีขนาดเล็กกว่า ดวงจันทร์ 7 ดวงในระบบสุริยะ (ดวงจันทร์ของโลก ไอโอ ยูโรปา แกนีมีด คัลลิสโต ไททัน และไทรตัน) ดาวพลูโตมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2,390 กิโลเมตร มีดวงจันทร์บริวาร 3 ดวง ชื่อ คารอน (มีขนาดประมาณ 1/5 ของพลูโต) นิกซ์ และไฮดรา (2 ดวงหลัง ค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2548)

 • Comment จากคุณสุดใจ เขากะลา

  นี่คือข้อมูล  และวัตถุประสงค์   ที่...กลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัย(เขากะลา) ได้รับการสื่อสารข้อมูลมาจากมนุษย์ต่างดาวโดยตรง   และเผยแพร่มาอย่างต่อเนื่อง

  และเป็นข้อมูล  ที่มนุษย์ต่างดาวที่เขากะลา...แจ้งเพื่อทราบ.. เพื่อจะได้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันค่ะ . ซึ่ง ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน  ระบบได้มีการมาวางโครงการ  มาเตรียมการให้ความช่วยเหลือ  มาฝึกบุคคลที่จะทำงานร่วมกับมนุษย์ต่างดาว  มาเตรียมการยกระดับจิตใจมนุษย์โลก  เพื่อให้มีการปล่อยวาง  ละการยึดมั่นถือมั่น  เพื่อจะได้นำอุปกรณ์เทคโนโลยีจากต่างดาว  ไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในยามวิกฤติ

  ทุกอย่าง ที่มนุษย์ต่างดาวได้ดำเนินการนั้น  ต้องใช้เวลามานับ 10 ปี  โดยจะค่อย ๆ อธิบายโครงสร้างของระบบอย่างเป็นขั้นเป็นตอน   เพื่อให้มนุษย์รับทราบในเรื่องของกฏธรรมชาติ   ให้ทำความเข้าใจในเรื่องของขันธ์ 5 เพื่อปล่อยวาง ละการยึดมั่นถือมั่น  ค่อย ๆ เปิดเผยในเรื่องของเทคโนโลยี  โดยมีการนำจานบินมาปรากฏให้เห็น  ให้รับรู้ถึงอุปกรณ์ไฮเทคจากต่างดาว

  นั่นเป็นเพราะว่า  มนุษย์โลกในส่วนใหญ่ จะเป็นผู้ที่มีความกลัวเป็นพื้นฐาน  มีความกลัวที่จะถูกคนอื่นมารุกราน  และยิ่งเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีสูง  ก็ย่อมกลัวมากกว่าเป็นธรรมดา   เพราะว่าเทคโนโลยีของตนนั้นสู้ไม่ได้

  ดังนั้น  ด้วยความกลัวเป็นพื้นฐาน  จึงมีการเข้าใจว่า....มนุษย์ต่างดาวจะมายึดโลก  จะมาทำลายล้าง  จึงต้องทำการป้องกัน  ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ที่มีความเข้าใจไปในลักษณะเช่นนั้น

  ดังนั้นเว็บไซด์  www.ufokaokala.com  แห่งนี้  จึงจำเป็นต้องแจ้งข้อมูลที่...ถูกตรง....ของกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัย (เขากะลา)  ที่ได้รับการสื่อสารมาจากมนุษย์ต่างดาว  ทีติด ต่อสื่อสารกับกลุ่มนี้ฯ  เป็นหลักเท่านั้น

  เพราะไม่เช่นนั้น  จะเป็นการสับสนปนเปกันไปในข้อมูลของกลุ่มต่าง ๆ  ที่มีข้อมูลแตกต่างกันออกไป   ก็จะมีคำถาม  มีข้อสงสัย  มีการอธิบายซ้ำแล้วซ้ำเล่า  ในคำถาม  ในความสงสัยในข้อมูลจากสถานที่อื่น ๆ ที่ไม่ตรงกันกับของกลุ่มประสานงานฯ ที่ได้แจ้งเพื่อทราบไว้

  ซึ่งข้อมูลของกลุ่มต่าง ๆ ที่ติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวจากดวงดาวต่าง ๆ นั้น  ก็ย่อมเป็นข้อมูลที่กลุ่มนั้น ๆ ได้รับมา  และได้นำออกมาเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบ

  ซึ่งทางกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัย(เขากะลา)  เคารพในสิทธิ์ของแต่ละข้อมูลจากกลุ่มต่าง ๆ  ที่ได้รับการสื่อสารมา   โดยมิได้ไปตัดสินว่าข้อมูลของกลุ่มใด ๆ  นั้น  ผิดหรือถูก  เพราะทุกกลุ่มย่อมรับข้อมูลแตกต่างกันไปแต่ละดวงดาว

  เพียง แต่... กลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัย(เขากะลา)  ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล  เฉพาะที่กลุ่มประสานงานฯ ได้รับมาจากมนุษย์ต่างดาวที่เขากะลา...เท่านั้น

  ซึ่งหากท่านที่สนใจ   เรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวในกลุ่มอื่น ๆ  ท่านสามารถติดตาม  ค้นคว้าข้อมูลได้  จากกลุ่มนั้น ๆ โดยตรง  ในเว็บไซด์ที่กลุ่มนั้น ๆ ทำขึ้นเพื่อการเผยแพร่  โดยนำลิ้งค์มาฝากไว้เพื่อให้ท่านที่สนใจได้ไปติดตามอ่านกัน

  จึงขอย้ำอีกครั้ง ....  ในเรื่องของ...มนุษย์ต่างดาวที่เขากะลา  ว่ามาเพื่อช่วยเหลือมนุษย์โลกจากภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น....ไม่ได้มาเพื่อยึดโลก  ดังที่บางกลุ่มได้กล่าวไว้แต่ประการใด...

  ซึ่งถ้าจะยึดโลก  เป็นเรื่องง่ายของมนุษย์ต่างดาว    เพราะเทคโนโลยีมนุษย์ไม่มีทางที่จะไปสู้รบปรบมือกับเขาได้เลย  ถ้าจะยึดโลกจริง  ก็คงยึดได้ไปนานแล้ว

  แต่การจะช่วยนี่สิ  เป็นเรื่องยาก....ต้องใช้เวลา ต้องค่อย ๆ ทำความคุ้นเคย   ค่อย ๆทำความไว้วางใจ  ค่อย ๆ อธิบาย ค่อย ๆ เปิดเผยให้เกิดความคุ้นเคยกัน  ก่อนที่จะทำงานร่วมกัน  

  ทั้งหมดนี้....ก็เพื่อจะช่วยเหลือมนุษย์ให้รอดพ้นจากภัยพิบัตินั่นเอง

  และในขณะนี้  สิ่งที่มนุษย์ต่างดาวได้เคยแจ้งเพื่อทราบไว้เมื่อหลายปีก่อนนั้น ได้เริ่มปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นเรื่อย ๆ

  ทั้งเรื่องของภัยพิบัติจากธรรมชาติ  เรื่องของจานบินที่เริ่มปรากฏอย่างมากมายทั่วโลก  เรื่องมนุษย์ต่างดาวที่เริ่มสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ   เรื่องของอุปกรณ์เทคโนโลยีจากต่างดาวที่นำมาให้มนุษย์โลกได้นำไปใช้  เรื่องของมิติต่าง ๆ ที่มนุษย์โลกได้เริ่มพบเจอ  และเทคโนโลยีจากต่างดาวอีกมากมาย  ที่เริ่มมีหลักฐาน  และมีการสัมผัสได้อย่างมากมายในขณะนี้.

  ฝึกดูความคิดตนเองของระบบประสานงานต่างดาว

  กับคุณสุดใจ เขากะลา

  เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี ที่ลิงค์ /article385.html   Bookmark and Share