แผ่นเปลือกโลก ลอย-จม ย่านเอเชียแปซิฟิค

http://www.ainews1.com/article567.html

แผ่นเปลือกโลกจีนตอนใต้ลงมาถึงอินโดนีเซีย ชื่อว่า แผ่นยูเรเชี่ยน มาต่อกับแผ่นออสเตรเลีย ซึ่ง Zeta ให้อรรถาธิบาย ด้านธรณีวิทยาเอาไว้ว่า เกิดการทรุดตัวเอียงลงเริ่มตั้งแต่ทางประเทศจีน เมืองฮังซู่ลงมาถึงปลายสุดของแผ่นยูเรเชียนลักษณะคล้ายลิ้น ที่โอบล้อมประเทศอินโดนีเซียและฟิลิบปินส์ จะค่อยๆเริ่มทรุดตัวลงโดยลำดับ ดังในภาพข้างบนนี้

แวะชมข้อมูลการวัดระดับน้ำทะเล ที่ลิงค์นี้ แสดงผลว่าแผ่นดินได้ทรุดตัวลงชัดเจนทางฝั่งตะวันออก ส่วนสถานีวัดน้ำทางด้านตะวันตก พื้นก้นทะเลยกระดับขึ้น บ่งชี้ให้เห็นว่าเกาะอินดดนีเซียทรุดตัวเอียงไปทางก้นมหาสมุทรแปซิฟิค เหตุการณ์นี้เริ่มมาตั้งแต่ปลาย ธ.ค. 2010 ที่คุณ Zeta กล่าวไว้ในรายงาน การทรุดตัวของประเทศอินโดนีเซียและประเทศใกล้เคียงไล่ขึ้นไปถึงประเทศจีนตอนใต้ จะเพิ่มมากขึ้นโดยลำดับ จนใกล้เวลาที่โลกย้ายขั้ว ....ชมภาพชัดเจนที่นี่

แต่คุณ Zeta กล่าวไว้ว่าพื้นที่ประเทศอินโดนีเซียตั้งอยู่จะเกิดการทรุดตัวเกือบเต็มที่ก่อนที่โลกจะย้ายขั้ว คงต้องติดตาม blog ข้างต้นที่ติดตามนำข้อมูลทางอุทกศาสตร์มายืนยัน และภาพถ่ายทางอากาศ หรือถ่ายจากผู้ที่โดยสารเครื่องบินก่อนร่อนลงที่ท่าอากาศยานนาๆชาติอินโดนีเซีย ก็จะมองเห็นแผ่นดินของเกาะชะวาทางฝั่งทิศตะวันออกได้จาอยู่ใต้คลื่นแล้วจำนวนมาก เนื่องจากน้ำทะเลยังใสอยู่จึงมองเห็นถนนหนทางและบ้านเรือนจมอยู่ใต้น้ำทะเลอย่างชัดเจน

ส่วนการยุบตัวอย่างรวดเร็ว ที่ประเทศอินโดนีเซียในอนาคต ได้มีสัญญาณเตือนครั้งสุดท้ายเกิดขึ้น ด้วย Crop Circle ที่ผืนนาของอินโดนีเซีย ที่เกาะสุมาตราตะวันออก ในบริเวณตรงกันข้ามกับสิงค์โปร์

จึงน่าจับตาว่าจะเกิดเหตุแผ่นดินยุบตัวลง Sink ไม่ใช่เกิด Subduction อย่างที่เกิดที่บริเวณใกล้เกาะฮอนชูที่ประเทศญี่ปุ่นภาคเหนือ

The plate tongue holding Indonesia has been actively sinking and buckling for several months now, and is expected to be the first in the 7 of 10 scenarios to occur. The S American Plate has likewise been pushing in the direction of its expected roll to the west for some months now, though is behind Indonesia in overt signs of impending plate movement. The S America roll is expected to be the second 7 of 10 scenario, following closely on the heels of the Indonesia drop in elevation. The rolling of the African Plate toward the east is the third scenario expected, and up until this past week has not given any hints of preparing for this roll. 

เพื่อเพิ่มความเข้าใจสิ่งแวดล้อมโลก ที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วลองมาฟังคุณแนนซี่ รีเดอร์ ทีมงานของคุณ Zeta จากดวงดาว Zeta มาทำหน้าที่ส่งข่าว และตอบปัญหาต่างๆแก่ผู้สงสัย กันทางคลิปนี้ก่อน เป็นการโหมโรงลครโรงใหญ่ของโลก ที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ 

 

ปัจจุบันมหาสมุทรแปซิฟิค รับน้ำแข็งทั่วโลกที่เริ่มละลายมากขึ้น และท้องมหาสมุทร

แห่งนี้ลึกมาก เช่นในภาพล่างด้านขวามือทำให้เปลือกโลกบริเวณนี้ต้องแบกน้ำหนักเพิ่มแรงกดมากขึ้นโดยลำดับ นั่นเป็นทางด้านกายภาพ ส่วนด้านพลังจักรวาลมีแรงกดเปลือกโลกในบริเวณอินโดนีเซีย และอาณาบริเวณโดยรอบสูงทีเดียว

หลังจากสุริยจักรวาลเดินทางเข้ามาในอิทธิพลแรงดึงดูดของกาแลกซี่ไตรแองกุลัม เมื่อปลายเดือนมกราคม 2554 ได้ปรับการหมุนรอบตนเองใหม่เป็นหมุนจากซ้ายไปขวา ส่งผลให้แมกม่าในโลกเปลี่ยนทางเดินไปทั่วโลก กระตุ้นให้เกิดแผ่นดินไหวในโซนต่างๆถี่ขึ้น เช่นที่กำลังเกิดขึ้นที่ทะเลญี่ปุ่นทางตอนตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากไหวใหญ่ที่นิวซีแลนด์

ในภาพล่างน่าสังเกตรอยต่อเปลือกโลก หรือ Fault line หลักที่พาดผ่านประเทศไทย จากบริเวณกาญจนบุรี ขึ้นไปทางภาคอิสานต่อกับภาคเหนือ แล้ววกไปทางใต้เกาะไหหลำ เลี้ยวซ้ายเข้าแผ่นดินใหญ่จีน

พื้นที่ประเทศจีนตอนใต้ อยู่ในโซนแผ่นดินทรุดตัว 20 ฟุต ประเทศไทย 40 ฟุต ตามความเห็นของ Zeta ที่แผ่นทวีปตั้งแต่เมืองชายทะเลเฮงซู่ลงมา เป็นจุดเริ่มเอียงลง และไปมากที่สุดที่อินโดนีเซีย 80 ฟุต ทั้งนี้ยังไม่รวมระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นสูงอีก 675-700 ฟุต หลังจากโลกย้ายขั้วแล้ว 2 ปี น้ำแข็งที่ขั้วโลกเดิมที่ถูกเคลื่อนย้ายมาอยู่แถบเส้นศูนย์สูตรจะละลายหมด เร็วกว่าการก่อตัวของน้ำแข็งบนขั้วโลกใหม่ซึ่งต้องใช้เวลาอีกหลายศตวรรษกว่าน้ำทะเลจะลดระดับไปเหมือนเดิม ดังนั้นอินเดียและออสเตรเลียตะวันตกต้องรออีกหลายร้อยปีแผ่นดินที่ถูกน้ำท่วมจึงจะโผล่ขึ้นมา

ส่วนบางแห่งผิวโลกอาจปรับตัวลอยขึ้น ผู้ที่อยู่ในพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลปัจจุบัน 200 ฟุตก็อาจปลอดภัย ในหนังสือพระมหาชนก ทรงแนะนำให้สร้างหมู่บ้านเศ.รษฐกิจพอเพียงในต่างจังหวัด ในที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 100 เมตรขึ้นไป โดยให้

 ทำทุกอย่างให้พึ่งตนเองได้...ซึ่งก็รวมทั้งน้ำ ไฟฟ้าอยู่ด้วย ที่ต้องมีใช้ของตนเอง

Mw 9.0 Off the Pacific coast of Tohoku Earthquake, Japan

Japan Disaster

At the point of pressure for the compressing Pacific, the earthquake ridden Japan was given a devastating blow on March 11, 2011 with a quake just offshore its North Island (near Tokyo), now estimated even by the conservative USGS to be a 9.0 magnitude quake. The quake was followed by countless aftershocks. Considered the strongest earthquake Japan has even experienced, at least since record keeping began. Zeta comment.

The quake occurred on the finger of the North American Plate that drops down to hold the North Island of Japan. The Zetas have stated that this finger will not break off, despite the intense pressure coming from the compression of the Pacific. Subduction under this finger by the Pacific Plate occurs, instead. As powerful as this quake was, it is, per the Zetas, only an incidental quake in the scheme of things, and not the series of great quakes they have predicted for Japan during the 7 of 10 scenarios.

 

แผ่นดินไหวและเกิดสึนามิ ทางทิศตะวันออกของเกาะฮอนชู ที่ญี่ปุ่นคราวนี้ ในความเห็นของ Zeta ชาวต่างดาวที่มาตอบคำถามต่างๆผ่านคุณแนนซี่ ลีเดอร์ เริ่มมาตั้งแต่ ปี 1995 เป็นต้นมา ขยายความว่า เกิดจากแผ่นเปลือกโลก มันดันกันและอีกแผ่นมุดซ้อนเข้าไปใต้อีกแผนหนึ่ง เกิดการแตกหัก ใช้คำว่า Subduction เป็นคำจำกัดความของภาควิชาธรณีวิทยา จึงเป็นอันว่าเปลือกโลกบริเวณนี้ยังไม่ถึงกับจมลงไป ถึงแม้จะมีอาการสั่นไหวอยู่ตลอดเวลาในรัศมี 250 กิโลเมตรอยู่ในปัจจุบัน หลังจากเกิดอาการไหวรุนแรงเมื่อ 11 มี.ค. 2554 เป็นต้นมาก็ตาม...แต่ประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่บนเพลทยูเรเชี่ยน ที่กำลังทรุดตัว บริเวณนี้แผ่นเปลือกโลกจะทรุดตัวประมาณ 20 ฟุต 

บริเวณที่เกิด subduction (เปลือกโลกหลายแผ่นเลื่อนเข้ามาบดอัดจนเกิดการแตกหักและทรุดตัว)  จะเกิดแผ่นดินไหวถี่ๆเป็นกลุ่มก้อนทั่วบริเวณตามในภาพข้างบน นั่นเป็นแต่เพียงบางส่วนเท่านั้น และจะมีการไหวรุนแรง 8-10 ริกเตอร์ในจุดที่มีแรงปฏิกิริยาเกิดขึ้นสูงสุด เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นนอกฝั่งทะเลของเกาะฮอนชู ของญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2554  Earth wobble caused by the magnetic push/pull from Planet X. The position of the Moon and its resultant gravity pull has scant influence on the matter.คุณ Zeta วิเคราะห์อาการให้ฟัง..

(การบีบอัด บดขยี้เสียดสีและยึดออกของแผ่นเปลือกโลก เกิดจากพลังงานเส้นแรงแม่เหล็กที่ทั้งดูดและผลักออกของดาวหางที่ส่งออกจากขั้วเหนือ และจากการหมุนรอบตนเองตำแหน่งของพระจันทร์ ซึ่งล้วนเป็นผลให้แรงโน้มถ่วงของโลกผิดปกติ และดาวหางยังส่งคลื่นความถี่แม่เหล็กต่ำออกมาด้วย คลื่นชนิดนี้จะมารบกวนแรงโน้มถ่วงของโลกให้ลดลง และรบกวนอุปกรณ์นำร่องและบังคับในยานพาหนะต่างๆเช่นเครื่องบิน และรถยนตร์รุ่นใหม่ๆที่มีกล่องดำควบคุมระบบการทำงานของรถยนตร์ ให้หยุดทำงานก่อให้เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตก และอุบัติเหตุทางรถยนตร์รุ่นใหม่ๆ แม้แต่รถโมโนเรลที่วิ่งอยู่ในดิสนีย์เวิลด์ยังเกิดชนกันขึ้น เนื่องจากสูญเสียการควบคุมระหว่างที่กำลังแล่นด้วยความเร็ว)  ก็ลองมาติดตามฟังข่าวต่อไป

ส่วนเมื่อปลายปีที่ผ่านมา  ทางออสเตรเลียได้รายงานข่าวท้องทะเลด้านทิศตะวันออกของทวีปลอยตัวขึ้นวันละ 13 ฟุต มาต่อเนื่อง ตลอด 3 เดือน ซึ่งในทางกายภาพน่าจะเกิดมาจากก้นทะเลแปซิฟิคเหนือมีความกดดันเพิ่มมากขึ้น ยังไม่ทราบว่าปัจจุบันหยุดแล้วหรือยัง

แผ่นเปลือกโลกบริเวณทวีปออสเตรเลียส่วนตะวันออก ประมาณ 1ใน3 ของความยาวทวีปแนวนอน เป็นโซนที่เปลือกโลกจะลอยตัวขึ้น แต่การลอยแบบในนิวซีแลนด์ทั้งคนและแกะรวมกันกว่า 10 ล้านชีวิตคงไม่ถูกใจซักเท่าไร เนื่องจากมีแผ่นดินไหวรุนแรง ที่มีคนเสียชีวิตไปหลายสิบแล้ว แต่แกะประมาณ 6 ล้านตัวยังปลอดภัยดี

ปลายแผ่นยูเรเซียนที่มีลักษณะคล้ายลิ้นนั้น นอกจากจะเคลื่อนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว ยังเกิดการทรุดตัวและจะหักพับตรงกลางระหว่างแนวกลางประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟิลิบปินส์อีกด้วย โดยพื้นที่ประเทศอินโดนีเซียมีโอกาสทรุดตัวลงประมาณ 80 ฟุต ซึ่งยังไม่รวมน้ำทะเลที่จะเพิ่มระดับสูงขึ้นกว่าเก่าอีก 675 ฟุต ภายหลัง 2 ปีที่โลกย้ายขั้วแล้ว ปัจจุบัน มี.ค. 2554 ในจาร์การ์ต้าพื้นที่หลายตำบลมีน้ำท่วมเกือบถึงเอว ทั้งๆที่ไม่มีฝนตก

Pacific Plate are themselves folding, down along the island chain that forms the Hawaiian Islands and on down to the Society Islands. เป็นการเคลื่อนไหวเงียบๆ โดยชาวโลกยังไม่เครื่องตรวจจับอาการไหวในใต้ทะเลลึก คงตรวจจับได้เป็นครั้งคราวด้วยทุ่นตรวจจับแผ่นดินไหวเท่านั้น

การจมลงของอินโดนีเซีย เริ่มขึ้นเมื่อ 23 ธ.ค.2010 เป็นต้นมาทางด้านทิศใต้ของชะวา ที่มีน้ำขังระบายไม่ออก  เป็นการเริ่มขึ้นก่อนเวลาอันควร เหตุการณ์น้ำท่วมที่ปากีสถานไม่ได้มีการระบายออกทั้งหมด ซึ่งทางนาซ่าก็ได้ออกมายอมรับแล้ว ว่าเกิดแผ่นดินทรุดตัวในประเทศนี้

The Zeta sequence is as follows:

  1. a tipping Indo-Australia Plate with
  2. Indonesia sinking,
  3. a folding Pacific allowing
  4. S America to roll,
  5. a tearing of the south Atlantic Rift allowing
  6. Africa to roll and
  7. the floor of the Mediterranean to drop,
  8. great quakes in Japan followed by
  9. the New Madrid adjustment,
  10. which is followed almost instantly by the tearing of the north Atlantic Rift with consequent European tsunami.

บริเวณขอบริงออฟไฟร์ จะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงต่อเนื่องกันหลายวาระ เขย่าอินโดนีเซียให้ค่อยๆจมลงในเวลา 2-3 สัปดาห์ จนถึงจุด ที่แผ่นดินอินโดนีเซียจะหายไปจากแผนที่โลกในทันที...ทั้งนี้ผู้ที่ได้พิจารณาสัญญาณเตือนครั้งสุดท้าย จะปรากฏวงกลมโหว่ขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางภาพ Crop circle 

 We were only allowed to state that one or more of the plate movements described would happen by the end of 2010, when a 7 of 10 would have arrived, and that a 7 of 10 would "shock the world" so that there would be no doubt it had arrived. New Guinea, however, rides on the Indo-Australian Plate and will if anything get a bump up in elevation due to the plate tilting.

The start will be sudden, almost without warning, but the progress not swift as in the pole shift hour. It will be a steady sinking, in short bursts, over a 2-3 week period....Zeta บอกกล่าวอาการไว้ล่วงหน้า 

.การเกิดแผ่นดินไหวจากแรงดึงเข้าผลักออก ของดาวหางที่กำลังโคจรใกล้โลกเข้ามาอยู่ใกล้ๆดาวศุกร์นี่เอง ร่วมกับดาวศุกร์ดาวอังคาร ดวงจันทร์ และดาวดำคู่แฝดขนาดเท่าๆกับโลก ที่แทบจะซ้อนวงโคจรของโลก ซ่อนตัวอยู่หลังดวงอาทิตย์ นักจิตศาสตร์เรียกดาวดำนี้ว่าเป็นกลุ่มพลังงานลบที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของมนุษย์มา 6 หมื่นปี รอใช้โอกาสสะสางความคับแค้นในใจ ในกรณีนี้ถ้ามนุษย์รู้วิธีใช้กุศโลบายเพิ่มกำลังให้แก่วิญญาณทุกดวงทั่วทั้ง 3 โลกพลังลบที่จะมาช่วยดาวหางทำงานปฏิวัติโลก ก็น่าจะลดดีกรีลงไปได้บ้าง เมื่อดาวพลังดำคู่แฝดค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นใสสว่างขึ้น

นั่นคือเขาได้เปลี่ยนมิติไปสู่ถิ่นที่ดีกว่าเก่า เลยอโหสิกรรมคู่กรณีกันไป จะปฏิบัติตรงนี้ได้อย่างไรนั้น ท่านที่สนใจลองแวะที่ลิงค์นี้ หากช่วยกันในจำนวนผู้ปฏิบัติมากเข้า การผสานคลื่นความถี่แม่เหล็กของดาวหางที่ดึงโลกเข้าไปใกล้มากในช่วงขาออกของดาวหางที่โคจรผ่านดวงอาทิตย์ออกมา สร้างสนามแม่เหล็กที่แปรปรวน และดูดแผ่นเปลือกโลกแอนตาร์คติกให้เคลื่อนตัวออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สนามแม่เหล็กคลื่นความถี่ต่ำเหล่านี้ จะลงไปกระตุ้นพลังงานแม่เหล็กใต้แผ่นเปลือกโลก ที่ได้ทะลุทะลวงเข้าเปลือกโลกมา 10 กว่าปี เมื่อคนบนโลกรู้สึกว่าแดดร้อนขึ้นผิดปกติ และการเกิดแผ่นดินไหว ยังจะได้รับการกระตุ้นจากคลื่นแม่เหล็กความถี่ต่ำ ของพายุสุริยะที่เกิดจากดวงอาทิตย์อีกด้วย

นอกจากนั้นความถี่คลื่นแม่เหล็กต่ำ ยังไปมีผลลดแรงโน้มถ่วงของโลกลงด้วย จนมีผู้มองเห็นภาพอนาคตที่คนจะลอยเคว้งคว้างอยู่ในอากาศ ในโซนที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นสุริยะเป็นคราวๆได้อีกด้วย

หลายสัปดาห์ก่อนที่โลกจะหยุดหมุนรอบตนเอง มีผู้ข้องใจและติดอยู่กับการเรียนและงานในหน้าที่ ส่งคำถามถึงคุณ Zeta ว่า การคมนาคมและเครื่องมือสื่อสารต่างๆ และรถยนตร์ รถไฟจะยังใช้การได้ดีอยู่ไหม จะได้ช่วยให้ตนเองอยู่กับภาระกิจประจำจนวินาทีสุดท้าย จึงจะเคลื่อนย้ายไปสู่ที่ปลอดภัย...คลื่นความถี่แม่เหล็กไฟฟ้าต่ำ ได้แสดงให้เห็นขณะที่เกิดแผ่นดินไหว ที่ชายแดนใกล้เชียงราย โทรศัพท์และวิทยุและอุปกรณ์อีเลคโทรนิคต่างๆ จะใช้การไม่ได้ ตรงกับที่คุณ Zeta ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Per the Zetas, such whirlpools will be formed during the last weeks and the hour of the pole shift. Their prediction of the oceans in turmoil, creating such whirlpools, has been proven true in Uzumaki!

ZetaTalk Comment 9/15/1996: During a pole shift and the days preceding a pole shift there are many forces affecting the oceans which, when applied to the atmosphere, create tornadoes. In the days leading up to a pole shift, the stopped rotation of the Earth causes the water formerly pulled toward the equator by rotation to equalize. The water at the equator starts flowing toward the poles. All of these actions set water in motion, and many of these actions occur simultaneously, created chaotic motion. Thus, water may be in a position to suddenly drop, having been heaped high in proportion to the surrounding water. Cold arctic water may have been thrust on top of warmer water, and as with tornadoes, when the thrust that caused this situation stops, the cold water will suddenly drop, creating a vortex. These giant whirlpool have been recorded by the ancients, as their ships on occasion were caught in them during a pole shift. When one of the fleet managed to escape, the tale was told and recorded. However, as with many pole shift generated tales, these tales are taken to be myths.

ต่อจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในญี่ปุ่นแล้ว ฉากต่อไปที่ชาวตะวันตกกังวลกัน ที่ New Madrid Fault...บ่งบอกว่ากรรมลบที่นั่นแซงหน้าอินโดนีเซีย...ก็มาคอยดูกันต่อไป

สิ่งแวดล้อมต่างๆที่ คุณ Zeta กล่าวถึง

ก่อนที่โลกจะหยุดหมุนรอบตนเองหลายสัปดาห์ อุปกรณ์อีเล็คโทรนิคทั้งหมดที่ชาวโลกสร้างขึ้นจะหยุดทำงาน.....เนื่องจากเหตุใด?

ดาวเทียมสื่อสารต่างๆรอบโลก จะแตกหักเสียหายหมดไปจากท้องฟ้า ด้วยการชนกับเศษขยะของดาวหาง และขยะจากวงแหวนขยะในอวกาศที่ลอยอยู่ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดี ที่ถูกดาวหางดูดมาด้วย...ส่วนเคเบิลใยแก้วบนเปลือกโลกก็ชำรุดเสียหาย เนื่องจากเปลือกโลกเคลื่อนตัวทั้งดึงกันแยกออกจมลง และเบียดบด มุดซ้อนกันแตกหักเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเช่นที่ญี่ปุ่น และสุมาตราเมื่อ 2547 แต่โซนที่เปลือกโลกยืดจะสังเกตอาการยากหน่อย จะนำไปเกิดการชนกันของขอบแผ่นนั้นๆที่มีการยืดตัวออก

ปัญหาของการสื่อสารไม่ใช่มีเฉพาะขาดดาวเทียมสื่อสารเท่านั้น อุปกรณ์ที่ใช้ล้วน ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จะเป็นปัญหาหลัก เนื่องจากชั้นหินเปลือกโลกภายใต้แรงกดดันสูงที่ปัจจุบันกำลังปรับตัวยิ่งยวดไปโดยลำดับ จะปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำออกมารบกวนสัญญาณของเครื่องมือสื่อสารต่างๆ รวมทั้งสัญญาณวิทยุ และดีเอสแอล ส่วนเซิร์ฟเวอร์ของอินเทอร์เน็ตก็จะขาดการดูแลซ่อมบำรุง หรือบางแห่งอาจสลับใช้เว็บส่งสัญญาณหลายช่อง ก็จะประสบปัญหาขัดข้องเช่นเดียวกัน และสถานีทวนสัญญาณกับดาวเทียมที่ยังเหลืออยู่ ก็จะหาดาวเทียมที่ถูกเลื่อนพิกัดออกไปไม่พบ ก็ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากดาวเทียมที่อาจมีเหลืออยู่ได้

ดังนั้นการใช้สื่อทางอีเมล์ก็จะค่อยๆลดน้อยลง จนไม่สามารถใช้สื่อสารได้อีกต่อไป และไม่สามารถกู้คืนกลับมาใช้ได้ใหม่ . .

ส่วนรถยนตร์ รถประจำทาง รถไฟ ที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์อีเล็คโทรนิค ก็ยังใช้ได้จนกว่าจะหมดน้ำมันเชื้อเพลิง ถนนหนทาง ทางรถไฟ สะพานต่างๆจะถูกทำลายจากการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง ต่อเนื่องยาวนาน จึงเป็นอีกอุปสรรคต่อการเดินทาง เกิดขึ้นหลายสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่โลกจะหยุดหมุนรอบตนเอง เตรียมตัวพลิกขั้ว 90 องศาในเวลา 1 ชั่วโมง......ก็ขอแสดงความเสียใจล่วงหน้ากับท่านเจ้าของรถที่ติดตั้งกล่องดำ สำหรับช่วยควบคุมรถอาจประสบปัญหาในระหว่างการเดินทางในชั่วโมงฉุกเฉิน ที่ไปพบกับคลื่นแม่เหล็กความถี่ต่ำเข้าพอดี

ดังนั้นการวางแผนล่วงหน้า สำหรับแต่ละบุคคล จึงต้องแลกเอากับความปลอดภัยของตนเอง หรือว่าจะจมอยู่กับหน้าที่ประจำไปจนวินาทีสุดท้ายก็เป็นสิทธิของแต่ละคน ว่าทำไม่ต้องไปเสียเวลาอยู่กับเรื่องเหล่านั้นอยู่อีก ในเมื่อทุกอย่างที่กำลังทำอยู่มันจะไปถึงทางตันอยู่แล้ว

และชาวโลกในบริเวณขั้วโลกเหนือ ยังจะประสบกับความมืดมิดอีก 3 วัน ระหว่างที่กำลังเกิดชุลมุนวุ่นวาย ระหว่างที่ดาวหางดวงใหญ่กำลังโคจรอยู่ในอีกฟากตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์เตรียมโคจรสวนทางกับโลกเข้ามาทุกทีในช่วงขาออก มีลูกสมุนดาวดำแฝด พระจันทร์และดาวศุกร์ เข้ามาร่วมสกัดกั้นโลก และร่วมกันเข้าบดขยี้ทำการปฏิวัติโลกใหม่ ทุกๆรอบ 3,657 ปีโดยประมาณ แม้ปัจจุบัน สนามแม่เหล็กและแรงดูดผลักของดาวหาง และดาวศุกร์ และดวงจันทร์ ก็ส่งผลมาถึงการเกิดแผ่นดินไหว อยู่ในโซนต่างๆทั่วโลกอยู่แล้ว จึงต้องถามตนเองว่าทำไม? กับหลายๆคำถาม หาคำตอบที่ชัดเจนแม่นยำให้แก่ชีวิตของตนเอง..สำหรับช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่อีกน้อยนิด ที่ต่างคนต่างต้องช่วยเหลือตนเองอย่างยิบตา...อ้อท่านผู้สันทัดกรณีบอกว่าหากใครมีเซลล์ดำอยู่ จะมีโอกาสรอดพ้นการร่อนตะแกรงเข้าไปโลกใหม่ค่อนข้างยากลำบาก

The Zetas have long predicted, since the start of ZetaTalk in 1995, that food shortages would loom as the time of the pole shift approached. 

ZetaTalk Prediction 7/15/1995: Going into the cataclysms the weather will become unpredictable, with torrential rainstorms where not expected, and droughts likewise where not expected. Extremes of temperature will be experienced. Unusually warm winters, where the trees and shrubs will start to bud, thinking spring, and then be subjected to frost. Similarly, frosts will come late in the spring, almost into summer, killing the buds which have already put forth their tender shoots. Where today the world balances these situations, shipping produce around the world, during the years coming close to the time of the reappearance of Planet X all parts of the world will experience extremes.

เมื่อเดือน มีนาคม 54 ประเทศไทยมี 3 ฤดู ในเดือนเดียว และ ในกทม. อุณหภูมิลงมาถึง 17 องศา เย็นจนเกือบหนาวอยู่แล้ว 4-5 วัน แล้วก็มีทั้งฝนตกหนักอีกด้วย...ชักเข้าเค้าที่ คุณ Zeta พูดไว้นานมาแล้ว จนผู้คนปัจจุบันแทบจะลืมเลือนไปแล้ว นำกลับมาให้ศึกษาพิจารณากันใหม่...ว่าใครกำลังพักอยู่อาศัยอยู่ที่ไหนกันบ้าง ปลอดภัยดีไหม? 

 

Sinking, particularly in Java which is the sinking edge of the plate tongue holding Indonesia, has progressed, as these news articles showing the status since March 17, 2011 show. Of note is an admission by those in charge of the Solo watershed at Bonjonegoro. They admit the level of the Solo in their town is at 13 meters above sea level, but blame this on the river Solo being long, flowing slowly, and not having a high head. Note that after sinking to the 40 foot level, Bonjonegoro would not be able to drain into the sea. It would meet the sea. 

Also of note is the sudden sinking in the Thailand neck on the Malay peninsula. Though this region has indeed had rain, note that all of the flooding is occurring in areas along coastlines, and in the red, the regions that would be inundated were this Thailand neck to sink 60 feet. Why aren't the inland lake regions affected by the flooding, if it were from the rain? 

น่าสงสารชาวอินโดฯในภาพข้างบนนี้ยิ่งนัก โดยพวกเขาไม่ทราบความจริงว่าแผ่นดินของเกาะที่กำลังจมนี้ มีแต่จมลงมากขึ้นทุกที ในที่สุดเมื่อรู้ความจริง พวกเขาจะยิ้มไม่ออกเลย

ภาพที่เห็นในคลิปส่วนบุคคล ที่ถ่ายจากเครื่องบินโดยสารขาเข้า เริ่มจากตอนใต้ของสนามบินนาๆชาติจาร์กาต้า เรียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของเกาะชะวา ซึ่งเมืองหลวงอินโดฯตั้งอยู่ ปัจจุบันท้ายสนามบินนาๆชาติจาร์การ์ต้ากำลังเริ่มจมน้ำมากขึ้นทุกวัน

 
ZetaTalk Estimate 3/5/2011: When plate undulation started promptly after the plate tongue holding Indonesia started to sink, we informed the public. On December 31, 2010 in fact, before the year's end. Prior to that, we had stated the sinking would take 2-3 weeks. It is now at 10 weeks, and counting. Plate undulation is not something that stops, once it starts, as momentum is involved. Sinking only commences, again, when the curve of the Indo-Australian Plate under Sumatra and Java lifts, which is only part of the undulation process, a minority of the time. This can be computed if one looks over the documentation Nancy has provided on buoy readings. Where the lift lasts for a day or two at most, the period of time when the curve is pressed down again lasts for a week. Thus, sinking could be assumed to be in process only 1/5 of the time, 2-3 weeks thus taking 10-15 weeks, and this pace assuming no other interference with the sinking process is involved. 

ก่อนเกิดแผ่นดินไหว ฟ้ามีปรากฏการณ์ให้โลกเห็นล่วงหน้าอย่างไรบ้าง

Earthquake clouds can give us a clue! What are earthquake clouds?

http://www.gisdevelopment.net/proceedings/tehran/p_session2/bamb.htm
The vapor erupts from an impending hypocenter to the surface by the crevices, and rises up. It forms a cloud while encountering cold air. This kind of cloud, whose vapor is from an impending hypocenter, is denoted an earthquake cloud.
 

The Zetas have stated this is a valid quake predictor, and that the area of Iraq can anticipate being ground up as the Arabian plate turns in step with the African plate torque, during the stretching of the Atlantic that is now in process. The Arabian plate comes to a point in the area just West of this report on puffing EQ clouds. It comes to a point in Iraq. Could the time of catastrophic quakes in this region be near?

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาด้านธรณีวิทยามาก่อน แต่สนใจ ลองแวะที่ลิงค์นี้

First the Dark Twin bumps the Earth from behind, causing it to movefaster in the direction it is going, normal rotation. Thus rushed, it encounters the magnetic field of Planet X where the Atlantic Rift is grabbed and jerked back from normal rotation direction.

ข้อความนี้ของคุณ Zeta พูดถึงดาวพลังงานดำดาวเจ้ากรรมนายเวรของชาวโลกที่สะสมพลังงานความคั่งแค้นใจมา 6 หมื่นปี กำลังมาร่วมใช้ธรรมชาติคิดบัญชีคู่พันธะกรณีต่างๆ เพิ่มความรุนแรงของภัยธรรมชาติให้เร็วและรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งชาวโลกส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเหตุในอดีตเหล่านี้ ที่มันมีพลังงานอยู่จริง และปรากฏภาพให้เห็นในภาพถ่ายต่างๆ โครจรซ้อนทับไล่หลังโลกอยู่ ดาวดำคู่แฝดของโลก จะเข้ามาดันหลังโลก ให้หลบหนีวงจรของ Planet X ไปไหนไม่ได้ เมื่อดาวทั้ง 2 ดวงกำลังโคจรคู่ขนานสวนทางกัน ในระยะประชิดใกล้ ในช่วงเอ๊าท์บาวน์ของดาว Planet X ดึงโลกย้ายขั้วเหนือไป 90 องศา

Obama's Stance

What do heads of state talk about behind closed doors, ....more

 

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share